Защо ми бяха начислени суми два пъти?

Ако виждате дублирана начислена сума във Вашата сметка, проверете за следните възможни причини:

Имаше ли проблем с плащането за предишния месец?

Ако не сме успели да обработим Вашето плащане миналия месец, може да видите две начислени суми в настоящото Ви извлечение. Най-честата причина за неуспешно плащане е, че данните за кредитната Ви карта са били променени или плащането е било отхвърлено от банката. Обърнете се към банката си, за да разберете дали е имало някакъв проблем с плащането за предишния месец. 

Купували ли сте наскоро продукт или услуга?

Допълнително начислената сума може да е за продукт или услуга, които сте купили наскоро. Възможно е също така да сте закупили план за друго лице, например за член на Вашето семейство. За да видите продуктите и услугите, които сте закупили, вижте страницата Планове.

Имате ли повече от един Adobe ID?

Вашият Adobe ID е Вашият имейл адрес. Ако имате няколко имейл акаунта, възможно е да сте закупили продукти отделно с всеки Adobe ID. Проверете страница Планове и фактури за всеки един имейл адрес, който използвате, включително имейл адреси, които вече не използвате.

Да не би по погрешка да сте повторили поръчка?

Възможно е по погрешка да сте направили някоя поръчка два пъти. Например, ако в имейл адреса Ви първоначално е имало грешка при изписването, може да сте поръчали отново, защото не сте получили имейла си за потвърждение. В този случай и двете начислени суми ще се появят във Вашето извлечение.

Прекратявали ли сте членството си?

Ако прекратите предсрочно годишно членство, може да Ви бъде начислена такса съгласно условията на абонамента. Таксата за прекратяване бива показвана в следващата сметка.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт