Ако ви е била начислена двойно по-висока сума от очакваната, проверете следните възможни причини:

Купували ли сте наскоро продукт или услуга?

Допълнително начислената сума може да е за продукт или услуга, които сте купили наскоро. За да видите продуктите и услугите, за които сте се абонирали, вижте страницата Планове и продукти.

Имахте ли проблем с плащането за предишния месец?

Възможно е плащането ви за предишния месец да не е било обработено, тъй като данните за кредитната ви карта са били променени или плащането е било отхвърлено от банката по друга причина.Поради това бихте могли да имате две начислени суми – една за предишния месец, а другата за текущия месец. Обърнете се към банката си, за да разберете дали е имало проблем с плащането за предишния месец. 

Имате ли повече имейл адреси/идентификатори Adobe ID?

Ако имате няколко идентификатора Adobe ID (имейл адреса), може да сте купили отделно продукти с различни идентификатори Adobe ID, но използвайки една и съща карта. Проверете историята на поръчките в страницата Планове и продукти за всеки един Adobe ID.

Подавали ли сте една поръчка няколко пъти?

Може случайно да сте направили някоя поръчка два пъти. Например може да е имало грешка в имейл адреса ви, когато за първи път сте се опитали да поръчате, след което сте поръчали отново с вашия правилен имейл адрес. В този случай се появява допълнително начислена сума за поръчката, направена с грешния имейл адрес.

Или може да сте платили за друго лице – например член на семейството ви, служител, приятел или колега. Начислените суми се показват в сметката, която получавате.

Прекратявали ли сте членството си?

Ако прекратите членството си в периода на вашия договор, ще трябва да платите такса за прекратяване съгласно условията на абонамента. Таксата за прекратяване ще се отрази в следващата ви сметка.