Продукти и периоди за техническа поддръжка

Потърсете периодите за техническа поддръжка на продуктите.

Бележка:

Всички дати в дд.мм.гггг формат.

A - B

Име на продукт Версия Разработка Обща наличност Прекратяване на основната поддръжка Прекратяване на удължената поддръжка
Accelio Capture Designer 4 4.0.4200.2002 24.6.2002 г. 30.6.2007 г. 30.06.2009г
Accelio Capture Designer 4 4.0.4205.2002 31.10.2002 г. 30.06.2007 г. 30.06.2009г
Accelio Capture Enterprise Server 3 3 2.4.2002 г. 30.06.2007 г. 30.06.2009г
Accelio Integrate Suite 6 6.0.1441.0 26.08.2002 г. 30.09.2007 г. 30.09.2009 г.
Accelio Present Central / Central Workstation Edition / Central Pro Server / OS400 5.4 5.4.1.344 1.9.2002 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Accelio Present Output Designer 5.4 5.4.0.130 04.07.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Accelio Present Output Designer 5.4 5.4.1.325 21.12.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Accelio Present Output Pak за mySAP.com 5.4 5.4.1.347 1.9.2002 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Access Core 4   21.6.2012 г. 21.6.2017 г. 21.6.2019 г.
Access Professional 4   21.6.2012 г. 21.6.2017 г. 21.6.2019 г.
Acrobat & Review Comment Connector 1   30.6.2003 г. 30.9.2008 г. 30.9.2010 г.
Acrobat & Review Comment Connector 1.1   7.5.2004 г. 30.9.2008 г. 30.9.2010 г.
Acrobat 3D 8.x   03.11.2006 г. 3.11.2011 г. Не приложимо
Acrobat Elements 7.x   4.6.2005 г. 4.6.2010 г Не приложимо
Acrobat Elements Server 6   20.11.2003 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
Acrobat Elements Server 6.0.1   06.10.2004 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
Acrobat Pro 9.x   23.06.2008 г. 26.06.2013 г. Не приложимо
Acrobat Pro 2020 2020   01.06.2020 г.
01.06.2025 г. Не приложимо
Acrobat Pro 2017 2017   6.6.2017 г. 6.6.2022 г. Не приложимо
Acrobat Pro 2015 (класик) 2015   07.04.2015 г. 07.04.2020 г. (удължен до 07.07.2020 г.)
Не приложимо
Acrobat Pro Extended 9.x   23.06.2008 г. 26.06.2013 г. Не приложимо
Acrobat Professional 7.x   28.12.2004 г. 28.12.2009 г. Не приложимо
Acrobat Professional 8.x   03.11.2006 г. 3.11.2011 г. Не приложимо
Acrobat Reader 2020 2020   01.06.2020 г. 01.06.2025 г. Не приложимо
Acrobat Reader 2015 (класик) 2015   07.04.2015 г. 07.04.2020 г. (удължен до 07.07.2020 г.) Не приложимо
Acrobat Standard 7.x   28.12.2004 г. 28.12.2009 г. Не приложимо
Acrobat Standard 8.x   03.11.2006 г. 3.11.2011 г. Не приложимо
Acrobat Standard 9.x   23.06.2008 г. 26.06.2013 г. Не приложимо
Acrobat Standard 2020 2020   01.06.2020 г. 01.06.2025 г. Не приложимо
Acrobat Standard 2017 2017   6.6.2017 г. 6.6.2022 г. Не приложимо
Adobe Acrobat Standard 2015 (класик) 2015   07.04.2015 г. 07.04.2020 г. (удължен до 07.07.2020 г.) Не приложимо
Acrobat X Pro 10   15.11.2010 г. 15.11.2015 г. Не приложимо
Acrobat X Standard 10   15.11.2010 г. 15.11.2015 г. Не приложимо
Acrobat X Suite 10   23.11.2010 г. 23.11.2015 г. Не приложимо
Acrobat XI Pro 11   15.10.2012 г. 15.10.2017 г. Не приложимо
Acrobat XI Standard 11   15.10.2012 г. 15.10.2017 г. Не приложимо
ADEP Data Services за Java EE 4.6.x   28.11.2011 г. 30.09.2016 г. 30.09.2018 г.
ADEP Разширение за Производствен печат 10.x.x   4.11.2011 г. 30.09.2016 г. 30.09.2018 г.

ADEP PDFg Capability

Моля, вижте статията в Базата знания за PDF Generator Component

    05.08.2011 г. 15.11.2015 г. Не приложимо
ADEP Solution - Комуникации с клиенти 10.x.x   05.08.2011 г. 30.09.2016 г. 30.09.2018 г.
ADEP Solution - Интегриран преглед на съдържанието 10.x.x   05.08.2011 г. 30.09.2016 г. 30.09.2018 г.
ADEP Solution - Управление на уеб преживяванията 10.x.x   05.08.2011 г. 30.09.2016 г. 30.09.2018 г.
ADEP Solution - Свързващо устройство за хранилище на съдържание (CNCR) за версията на AEP 10.x.x   05.08.2011 г. 30.09.2016 г. 30.09.2018 г.
Усъвършенстван формуляр клиент 4 4.0.4200.2002 24.6.2002 г. 30.06.2007 г. 30.06.2009г
Усъвършенстван формуляр клиент 5 5.0.4400.2002 06.01.2003 г. 31.03.2008 г. 31.03.2010 г.
AEM AEM 5.6   08.02.2013 г. 08.02.2016 г. 08.02.2018 г.

AEM

*AEM 6.0 се поддържа до 31.03.2018 г. (ядро) и до 31.03.2020 г. (разширено), когато се използва заедно с AEM Forms 6.0.

AEM 6.0   22.05.2014 г. 31.05.2017 г.* 31.05.2019 г.*
AEM Forms AEM 6.0   22.05.2014 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
AEM: Всички възможности AEM 6.1   28.05.2015 г. 31.05.2018 г. 31.05.2020 г.
AEM: Всички възможности AEM 6.2   21.04.2016 г. 30.04.2019 г. 30.04.2021 г
AEM: Всички възможности AEM 6.3   26.04.2017 г. 30.04.2020 г 30.04.2022 г.
AEM: Всички възможности AEM 6.4   04.04.2018 г. 30.04.2021 г 30.04.2023 г.
AEM: Всички възможности AEM 6.5   08.04.2019 г. Сервизните пакети за AEM 6.5 ще продължат да се издават на тримесечие. AEM 6.5 е в основата на принципа за непрекъснато пускане на нови версии. Ще се поддържат последните шест сервизни пакета на AEM 6.5.   Не е приложимо
Add-on за комуникации с клиенти на AEM, задвижван от LiveCycle 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
Add-on за сигурност на документите в AEM, задвижван от LiveCycle 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
Add-on за документни услуги на AEM, задвижван от LiveCycle 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.

Adobe Experience Manager Guides 

(в миналото под името XML документация за Adobe Experience Manager)

4.1   01.07.2022 г.
30.06.2025 г. 
30.06.2027 г. 
Experience Manager Guides 
4.2   22.02.2023 г. 
21.02.2026 г. 
21.02.2028 г. 
Experience Manager Guides 
4.3   26.07.2023 г. 
25.07.2026 г. 
25.07.2028 г. 
Experience Manager Guides 
4.4  

29.01.2024 г. 

28.01.2027 г. 

27.01.2029 г. 

Решение за хартиени формуляри с баркод 6   06.07.2004 г. 30.09.2009 г. 30.09.2011 г.

C - D

Име на продукт Версия Разработка Обща наличност Прекратяване на основната поддръжка Прекратяване на удължената поддръжка
Campaign 6.1   29.03.2013 г. 29.03.2020 г. 29.03.2022 г.
Campaign / Neolane 6.0   10.10.2011 г. 10.10.2016 г. 10.10.2018 г.
Campaign / Neolane 5.11   24.09.2009 г. 24.09.2014 г. 24.09.2016 г.
Campaign Classic 7   31.03.2017 г. 31.03.2027 г.
Не приложимо
Облачни услуги, управлявани от Campaign
8  

01.06.2021 г.

01.06.2028 г.
Не приложимо

Captivate Classic

2019

11.8.2

22.08.2018 г.

23.08.2026 г.

23.08.2027 г.

Captivate 

2017

10.0.0.192

12.04.2017 г.

13.04.2022 г.

13.04.2023 г.

Captivate

9

 

19.08.2015 г.

20.08.2020 г.

20.08.2022 г.

Central / Central Workstation Edition / Central Pro Output Server / OS400 5.5 5.5.0.308 12.09.2002 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
ColdFusion 8.x.x   30.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
ColdFusion 9.x   05.10.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
ColdFusion 10.x   15.05.2012 г. 16.05.2017 г. 16.05.2019 г.
ColdFusion 11.x   29.04.2014 г. 30.04.2019 г. 30.04.2021 г
ColdFusion 2016   16.02.2016 г. 17.02.2021 г. 17.02.2022 г.
ColdFusion 2018   12.07.2018 г. 13.07.2023 г. 13.07.2024 г.
ColdFusion 2021   11.11.2020 г. 10.11.2025 г.
10.11.2026 г.
ColdFusion 2023   17.05.2023 г.
16.05.2028 г.
16.05.2029 г.
ColdFusion Builder 1   22.03.2010 г. 31.03.2015 г. 31.03.2017 г.
ColdFusion Builder 2.x   03.05.2011 г. 31.05.2016 г. 31.05.2018 г.
ColdFusion Builder 3.x   29.04.2014 г. 30.04.2019 г. 30.04.2021 г
ColdFusion Builder 2016   16.02.2016 г. 17.02.2021 г. 17.02.2022 г.
ColdFusion Builder 2018   12.07.2018 г. 13.07.2023 г. 13.07.2024 г.

Commerce

Всички

Всички

Вижте Политиката за жизнения цикъл на софтуера на Adobe Commerce

Вижте Политиката за жизнения цикъл на софтуера на Adobe Commerce

Свържете се с представителя на акаунта

Comp

 

iOS: 3.0.5

Android: 1.0.209

27.03.2019 г.

15.02.2022 г.

29.04.2022 г.

Connect 10.5

 

 

28.07.2019 г.

28.07.2022 г.

28.07.2024 г.

Connect 10.6

 

 

17.11.2019 г.

17.11.2022 г.

17.11.2024 г.

Connect 10.8

 

 

08.06.2020 г.

08.06.2023 г.

08.06.2025 г.

Connect 11.0

 

 

17.09.2020 г.

17.09.2023 г.

17.09.2025 г.

Connect 11.2

   

10.03.2021 г.

10.03.2024 г.

10.03.2026 г.

Connect 11.3

   

26.09.2021 г.

26.09.2024 г.

26.09.2026 г.

Connect 11.4

 

 

07.12.2021 г.

07.12.2024 г.

07.12.2026 г.

Connect 12.0    

15.09.2022 г.

15.09.2025 г.

15.09.2027 г.

Connect 12.1    

19.10.2022 г.

19.10.2025 г.

19.10.2027 г.

Connect 12.2    

03.04.2023 г. 

03.04.2026 г. 

03.04.2028 г. 

Connect 12.3    

10.05.2023 г. 

10.05.2026 г. 

10.05.2028 г. 

Connect 12.4    

11.08.2023 г.

11.08.2026 г.  

11.08.2028 г.

Connect 12.5    

09.10.2023 г. 

09.10.2026 г.

09.10.2028 г. 

Contribute 6.5 Не приложимо 01.12.2005 г.
01.02.2018 г.
01.08.2018 г.
CQ CQ 5.4   22.02.2011 г. 22.02.2014 г. 22.02.2016 г.
CQ CQ 5.5   25.02.2012 г. 25.02.2015 г. 25.02.2017 г.
Приложения и пакети Creative Suite     07.05.2012 г. 31.05.2017 г. 31.05.2019 г.
Designer 6 6.0.040516.0.129238.0 08.06.2004 г. 30.06.2009г 30.06.2011 г.
Платформа за цифрови предприятия (ADEP) - датите на LC ES2 се прилагат за услугите за съдържание 10.x.x   05.08.2011 г. 30.09.2016 г. 30.09.2018 г.
Digital Publishing Suite       31.08.2019 г.  
Director 12 Неприложимо   08.10.2019 г.
31.12.2022 г.
Distiller Server 8   30.11.2007 г. 31.05.2013 г. Не приложимо
Document Security Server (всички платформи) 6 6.0.40521.0.130338.0 01.06.2004 г. 30.06.2009г 30.06.2011 г.
Document Server 5   22.11.2002 г. 31.12.2007 г. 31.12.2009 г.
Document Server 6   24.12.2003 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
Сървър за документи за разширения на Reader 5   22.11.2002 г. 31.12.2007 г. 31.12.2009 г.
Сървър за документи за разширения на Reader 6   24.12.2003 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
Drive CC 5.x   06.08.2013 г. 02.11.2016 г. 11.12.2017 г.

E - F

Име на продукт Версия Разработка Обща наличност Прекратяване на основната поддръжка Прекратяване на удължената поддръжка
eLearning Suite 6.x   30.11.2015 г. 30.12.2016 г.  
Encore CS6   Април 2003 г
12.05.2014 г.
12.05.2016 г.
Fireworks 12 Не приложимо 24.03.2007 г.
07.05.2013 г.
07.05.2015 г.
Flash Access 2   10.05.2010 г. 30.06.2015 г. 30.06.2017 г.
Flash Access 3   07.09.2011 г. 30.09.2016 г. 30.09.2018 г.
Flash Builder 4   03.23.2010 г. 31.03.2015 г. 31.03.2017 г.
Flash Builder 4.5   03.05.2011 г. 31.05.2016 г. 31.05.2018 г.
Flash Builder 4.7   04.12.2012 г. 31.12.2017 г. 31.12.2019 г.
Flash Media Enterprise Server 4   08.09.2010 г. 08.09.2013 г. Не приложимо
Flash Media Enterprise Server 4.5   08.09.2011 г. 08.09.2014 г. Не приложимо
Flash Media Interactive Server 3.5   12.01.2009 г. 02.04.2012 г. Не приложимо
Flash Media Live Encoder 3.2   01.06.2016 г. 01.09.2016 г. 01.09.2016 г.
Flash Media Rights Management Server 1   19.03.2008 г. 02.04.2012 г. 31.03.2013 г.
Flash Media Streaming Server 3.5   12.01.2009 г. 02.04.2012 г. Не приложимо
Flex 2   28.06.2006 г. 28.06.2011 г. 28.06.2013 г.
Flex 3   28.02.2008 г. 28.02.2013 г. 28.02.2015 г.
Font Folio 11.1   13.03.1995 г. Не приложимо Не приложимо
Дизайнер на формуляри 5 5.0.4400.2002 06.01.2003 г. 31.03.2008 г. 31.03.2010 г.
Мениджър на формуляри (всички платформи) 6 6.0.40713.0.139469.0 29.07.2004 г. 30.09.2009 г. 30.09.2011 г.
Сървър за формуляри 5 5.0.4332.2002 06.01.2003 г. 31.03.2008 г. 31.03.2010 г.
Сървър за формуляри 5.1 5.1.42326 09.09.2003 г. 31.03.2008 г. 31.03.2010 г.
Сървър за формуляри (всички платформи) 6 6.0.40521.0.130338.0 01.06.2004 г. 30.06.2009г 30.06.2011 г.
Сървър за формуляри за Documentum 5.1   19.12.2003 г. 31.03.2008 г. 31.03.2010 г.
Сървър за формуляри за Documentum 6   31.03.2005 г. 31.03.2010 г. 31.03.2012 г.
Сървър за формуляри за IBM 5.1   26.11.2003 г. 31.03.2008 г. 31.03.2010 г.
Сървър за формуляри за IBM (всички платформи) 6   01.12.2004 г. 30.06.2009г 30.06.2011 г.
Компоненти на крайния потребител на FormFlow 99 2 2.0.303.15952 16.11.1998 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Компоненти за крайния потребител на FormFlow 99 TE 3 3.0.2300.2000 23.10.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
FrameMaker
издание от 2015 г   06.02.2015 г.
30.05.2020 г. 30.05.2022 г.
FrameMaker
издание от 2017 г   31.01.2017 г. 31.01.2022 г. 31.01.2024 г.
FrameMaker
издание от 2019 г   22.08.2019 г. 22.08.2024 г. 22.08.2026 г.
FrameMaker
издание от 2020 г   08.09.2020 г.
08.09.2025 г.
08.09.2027 г.
FrameMaker
издание от 2022 г   29.09.2022 г. 
Поддръжка Корекции на грешки и корекции на сигурността за текущата версия (N) и корекции на уязвимости в сигурността за предишната основна версия (N-1). 
НЕПРИЛОЖИМО 
FrameMaker Publishing Server 12   14.01.2014 г. 31.01.2019 г. 31.01.2021 г.
FrameMaker Publishing Server издание от 2015 г   06.02.2015 г. 
30.05.2020 г. 30.05.2022 г.
FrameMaker Publishing Server издание от 2017 г   31.01.2017 г. 31.01.2022 г. 31.01.2024 г.
FrameMaker Publishing Server издание от 2019 г   22.08.2019 г. 22.08.2024 г. 22.08.2026 г.
FrameMaker Publishing Server**
Издание лятото на 2020 г
  08.09.2020 г. 
08.09.2025 г. 
08.09.2027 г.
FrameMaker Publishing Server 
Издание декември 2022 г 
  05.01.2023 г.   
Поддръжка Корекции на грешки и корекции на сигурността за текущата версия (N) и корекции на уязвимости в сигурността за предишната основна версия (N-1).   
НЕПРИЛОЖИМО 

G - J

Име на продукт Версия Разработка Обща наличност Прекратяване на основната поддръжка Прекратяване на удължената поддръжка
Graphics Server 2   22.11.2002 г. 31.12.2007 г. Не приложимо
Graphics Server 2.1   18.07.2003 г. 31.12.2007 г. Не приложимо
Illustrator Draw 4.9.7
  19.07.2021 г. 10.01.2022 г. Не приложимо
InDesign Server CS2   04.11.2005 г. 30.11.2010 г. 30.11.2012 г.
InDesign Server CS3   25.05.2007 г. 31.05.2012 г. 31.05.2014 г.
InDesign Server CS4   01.20.2009 г. 28.02.2014 г. 28.02.2016 г.
InDesign Server CS5   30.04.2010 г. 12.04.2015 г. 12.04.2017 г.
InDesign Server CS5.5   03.05.2011 г. 31.05.2016 г. 31.05.2018 г.
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 5.2 5.2.6.186 30.07.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 5.2 5.2.8.311 27.01.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 5.3 5.3.0.150 26.06.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / OS400 5.4 5.4.0.161 04.07.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Design 5.1 5.1.281 01.11.1997 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Design 5.1 5.1.406 09.03.1998 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Design 5.2 5.2.290 05.11.1998 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Design 5.2 5.2.350 10.02.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Design 5.2 5.2.6.187 29.07.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Design 5.2 5.2.8.312 11.01.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Design 5.3 5.3.0.143 26.06.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Design 5.3 5.3.1.210 25.08.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Design 5.3 5.3.2.262 14.12.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Рамка за електронни процеси на JetForm 2 2.0.63.0 17.03.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Рамка за електронни процеси на JetForm 2.0.1 2.0.1.1094 27.06.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Рамка за електронни процеси на JetForm 2.0.1 2.0.1 (J1) 18.07.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Рамка за електронни процеси на JetForm 2 2.0.65 ? 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Filler / Filler Pro 5.1 5.1.283 01.11.1997 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Filler / Filler Pro 5.2 5.2.350 11.02.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Filler / Filler Pro 5.2 5.2.600.602 18.08.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Filler / Filler Pro 5.2 5.2.600.694 28.10.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm FormFlow 99 Дизайнер на формуляри 2 2.0.303.15952 16.11.1998 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm FormFlow 99 Дизайнер на формуляри 3.1 3.1.3110.2001 16.05.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm FormFlow 99 Дизайнер на формуляри 3.1 3.1.5060.2001 16.11.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm FormFlow 99 Дизайнер на формуляри 3.1 3.1.5 ? 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm FormFlow 99 TE Дизайнер на формуляри 3 3.0.2300.2000 23.10.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm InTempo 4.0.3 4.0.3060.0 27.10.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm InTempo 5 5.0.62 26.02.2002 г. 31.03.2007 г. 31.03.2009 г.
JetForm InTempo 5.0.1 5.0.1074.0 23.12.2002 г. 31.03.2007 г. 31.03.2009 г.
JetForm Output Pak за приложения на Oracle 5.2 5.2.60 10.03.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Output Pak за приложения на Oracle 5.3 5.3.0.86 30.03.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Output Pak за приложения на Oracle 5.4 5.4.0.211 03.08.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Output Pak за приложения на Oracle 5.2 5.2.077 ? 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm ReachForm 1 1.0 (FF99 2.6.2110/FormServer 1.00.2116) 24.05.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm ReachForm 2 2.0.0.3100 03.05.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm ReachForm 2.1 2.1.3194 03.10.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm SAP Output Pak 5.2 5.2.6.197 17.08.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm SAP Output Pak 5.3 5.3.263 03.10.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Web Output Pak 2 2.0.3.102 01.05.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetForm Web Output Pak за Win NT 2 2.0.0.304 03.11.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
JetFrom Web Output Pak 1 1.0.0.182 05.07.2000 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.

L - M

Име на продукт Версия Разработка Обща наличност Прекратяване на основната поддръжка Прекратяване на удължената поддръжка
LeanPrint 1.x   11.07.2016 г. 01.06.2018 г. Не приложимо
LiveCycle Designer 7.x.x   24.12.2004 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Policy Server 7.x.x   28.12.2004 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Document Security 7.x.x   15.02.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
Разширения за Reader на LiveCycle 7.x.x   04.03.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Формуляри с баркод ST 7.x.x   22.03.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Формуляри 7.x.x   15.06.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
Мениджър на формуляри LiveCycle 7.x.x   28.07.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Workflow 7.x.x   28.07.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Workflow SDK 7.x.x   28.07.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Формуляри за IBM 7.x.x   25.10.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Формуляри за FileNet 7.x.x   18.11.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Формуляри за Documentum 7.x.x   28.11.2005 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Print 7.x.x   06.01.2006 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
Елементи на LiveCycle PDF генератор 7.x.x   18.01.2006 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle PDF генератор за PostScript 7.x.x   18.01.2006 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
Професионален LiveCycle PDF генератор 7.x.x   25.01.2006 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Assembler 7.x.x   04.06.2006 г. 30.06.2011 г. 30.06.2013 г.
LiveCycle Data Services 2.5.x   27.05.2007 г. 30.06.2012 г. 30.06.2014 г.
LiveCycle Формуляри с баркод ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Designer ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Електронни подписи ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Формуляри ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Формуляри за Documentum 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Формуляри за FileNet 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Формуляри за IBM 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Output ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.

LiveCycle PDF Генератор ES

Моля, вижте статията в Базата знания

8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Управление на процеси ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Производствен печат ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle разширения за Reader ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Управление на правата ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Workbench ES 8.x.x   18.07.2007 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Data Services ES 2.6.x   15.07.2008 г. 30.09.2013 г. 30.09.2015 г.
LiveCycle Content Services ES 8.x.x   17.07.2008 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.

LiveCycle PDF генератор 3D ES

Моля, вижте статията в Базата знания

8.x.x   17.07.2008 г. 31.07.2012 г. 31.07.2014 г.
LiveCycle Business Activity Monitoring ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Разширено наблюдение на бизнес активността ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Услуги за съдържание ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. Не приложимо
LiveCycle Data Services ES2 3.0.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Designer ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Електронни подписи ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle за Documentum ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Формуляри ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Формуляри за FileNet ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Формуляри за IBM ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Output ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.

LiveCycle PDF генератор 3D ES2

Моля, вижте статията в Базата знания

9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. Не приложимо

LiveCycle PDF Генератор ES2

Моля, вижте статията в Базата знания

9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 30.11.2015 г.
LiveCycle Управление на процеси ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle разширения за Reader ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Управление на правата ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Workbench ES2 9.x.x   15.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Mosaic ES2 9.x.x   22.11.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Production Print ES2 9.x.x   14.12.2009 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle за SharePoint ES2 9.x.x   15.10.2010 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Solution Accelerator - Управление на кореспонденцията 9.5.x   15.10.2010 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Решение Accelerator - Интерактивни декларации 9.5.x   15.10.2010 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Solution Accelerator - Управление на преглед и одобрение 9.5.x   15.10.2010 г. 31.12.2014 г. 31.12.2016 г.
LiveCycle Решение за управление на кореспонденцията 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle Data Services ES3 4.6.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. Не приложимо
LiveCycle Designer ES3 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle Електронни подписи ES3 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle ES3 Connector за EMC Documentum 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle ES3 Connector за IBM Content Manager 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle ES3 Connector за IBM FileNet 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle ES3 Connector за Microsoft SharePoint 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle Формуляри ES3 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle Output ES3 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.

LiveCycle PDF Генератор ES3

Моля, вижте статията в Базата знания

10.x.x   10.03.2012 г. 15.11.2015 г. Не приложимо
LiveCycle Управление на процеси ES3 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle разширения за Reader ES3 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle Управление на правата ES3 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle Workbench ES3 10.x.x   10.03.2012 г. 31.03.2017 г. 31.03.2019 г.
LiveCycle Решение за управление на кореспонденцията 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle Data Services ES4 4.7.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. Не приложимо
LiveCycle Designer ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle Електронни подписи ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle ES4 Connector за EMC Documentum 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle ES4 Connector за IBM Content Manager 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle ES4 Connector за IBM FileNet 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle ES4 Connector за Microsoft SharePoint 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle Формуляри ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle Формуляри Pro ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle Формуляри Pro ES4 Add-on 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle Формуляри Стандарт ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle Output ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.

LiveCycle PDF Генератор ES4

Моля, вижте статията в Базата знания

11.x.x   22.03.2013 г. 15.10.2017 г. Не приложимо
LiveCycle Управление на процеси ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle разширения за Reader ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle Управление на правата ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
LiveCycle Workbench ES4 11.x.x   22.03.2013 г. 31.03.2018 г. 31.03.2020 г.
Lightroom 6 6.x   12/2017 г.  
10/2018 г. 02/2019 г.
Macromedia ColdFusion 7.x.x   07.02.2005 г. 07.02.2010 г. 07.02.2012 г.
Macromedia Flash Communication Server MX 1   09.07.2002 г. 09.07.2007 г. Не приложимо
Macromedia Flash Communication Server MX 1.5   15.04.2003 г. 15.04.2008 г. Не приложимо
Macromedia Flex 1.5   01.02.2004 г. 01.02.2009 г. 01.02.2011 г.
Media Server Extended 5   21.6.2012 г. 21.6.2018 г. NA
Media Server Professional 5   21.6.2012 г. 21.6.2018 г. NA
Media Server Standard 5   21.6.2012 г. 21.6.2018 г. NA
Muse 2018.1   05.05.2012 г. 26.03.2020 г. Не приложимо

N - Z

Име на продукт Версия Разработка Обща наличност Прекратяване на основната поддръжка Прекратяване на удължената поддръжка
Output Designer 5.5 5.5.0.317 12.09.2002 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
Output Designer 5.5 5.5.1.280 04.12.2003 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
Output Designer 5.6 5.6 17.12.2005 г. 31.12.2010 г. 31.12.2012 г.
Output Designer 5.7 5.7 09.04.2009 г. 30.06.2014 г. 30.06.2016 г.
Output Manager 5 5 07.08.2003 г. 31.12.2006 г. Не приложимо
Output Manager 5.3 5.3 30.09.2005 г. 30.01.2012 г. Не приложимо
Output Pak за mySAP.com 5.5 5.5.0.324 12.09.2002 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
Output Pak за mySAP.com 5.5 5.5.0.301 01.04.2003 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
Output Pak за mySAP.com 5.6 5.6 17.12.2005 г. 31.12.2010 г. 31.12.2012 г.
Output Pak за mySAP.com 5.7 5.7 09.04.2009 г. 30.06.2014 г. 30.06.2016 г.
Output Pak за SAP R/3 5.2 5.2.12 28.01.1999 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Photoshop Camera
  • iOS: 1.5
  • Android: 1.4
  • iOS: 1.5.0
  • Android: 1.4.2
09.06.2020 г.
19.01.2023 г.
 
Photoshop Sketch 4.9.8
  19.07.2021 г.
10.01.2022 г. Не приложимо
Premiere Clip
  • iOS: 2.1.2
  • Android: 1.1.6.1316
  • iOS: 18641
  • Android: 1316
06.10.2014 г. 17.09.2019 г. 17.03.2020 г.
Presenter 10   23.06.2014 г. 22.06.2019 г. Не приложимо
Presenter 11.1   04.09.2017 г. 03.09.2022 г. Не приложимо
Q-Link ВСИЧКИ     31.12.2006 г. NA
Reader 7.x Windows и Macintosh 28.12.2004 г. 28.12.2009 г. Не приложимо
Reader 8.x Windows и Macintosh 03.11.2006 г. 3.11.2011 г. Не приложимо
Reader 9.x   23.06.2008 г. 26.06.2013 г. Не приложимо
Сървър за разширения на Reader (всички платформи) 6.1   01.06.2004 г. 30.06.2009г 30.06.2011 г.
Reader X 10   18.11.2010 г. 18.11.2015 г. Не приложимо
Reader XI 11   15.10.2012 г. 15.10.2017 г. Не приложимо
RoboHelp
издание от 2015 г   06.02.2015 г. 30.05.2020 г. 30.05.2022 г.
RoboHelp
издание от 2017 г   31.01.2017 г. 31.01.2022 г. 31.01.2024 г.
RoboHelp
издание от 2019 г   22.08.2019 г. 22.08.2024 г. 22.08.2026 г.
RoboHelp
издание от 2020 г
  08.09.2020 г.
08.09.2025 г.
08.09.2027 г.
RoboHelp издание от 2022 г   29.09.2022 г.
Поддръжка Корекции на грешки и корекции на сигурността за текущата версия (N) и корекции на уязвимости в сигурността за предишната основна версия (N-1).
НЕПРИЛОЖИМО
RoboHelp Server 9   11.01.2011 г. 31.01.2016 г. 31.01.2018 г.
RoboHelp Server 10   12.04.2016 г. 11.04.2021 г. 11.04.2023 г.
RoboHelp Server
RoboHelp Server 11 издание
  08.09.2020 г.
08.09.2025 г.
08.09.2027 г.
Scout 2018 v1.1.3x
1.1.3.354
10.01.2013 г.
08.05.2018 г.
08.05.2019 г.
Shockwave 12.3 12.3.5.205 18.04.2005 г. 09.04.2019 г.

09.04.2022 г.

Забележка: Клиентите с лицензионно разпространение на EULA ще продължат да получават поддръжка до края на едногодишния си договор. Корпоративните клиенти ще продължат да бъдат поддържани до края на договорите си през 2022 г.

История CC 1.x (HTML), 3.0 (Flex) 1.12 (HTML), 3.0.2(Flex) 22.01.2018 г. 22.01.2019 г. 22.01.2019 г.
Web Output Pak 2 2.0.5.304 20.11.2003 г. 31.12.2008 г. 31.12.2010 г.
Web Output Pak 2.0.7 2.0.7 20.04.2009 г. 30.06.2014 г. 30.06.2016 г.
Web Output Pak за SAP 2 2.0.0.406 19.02.2001 г. 31.12.2006 г. 31.12.2008 г.
Web Output Pak; използване на 5.6 JFMerge 2 2.0.5.304 20.11.2003 г. 31.12.2010 г. 31.12.2012 г.
Сървър за работни процеси 6.1 6.1.56.0 04.04.2003 г. 30.09.2007 г. 30.09.2009 г.
Сървър за работни процеси 6.2 6.2.121.0 09.09.2003 г. 30.09.2007 г. 30.09.2009 г.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?