Отстраняване на грешки, свързани с инсталирането и стартирането | CS6, CS5.5, CS5

Използвате Creative Cloud?

   Имате проблеми при активиране или преинсталиране на по-стари приложения на Adobe?

Научете как да получите достъп или да ги преинсталирате.

Идентифициране на грешките и намиране на решение

Бележка:

След като получите грешка, потърсете в този документ (Command+F или Ctrl + F в браузъра си) съответните стъпки за отстраняване на неизправността.

Основни грешки, записани в регистрационния файл за инсталирането

Низ от регистрационния файл Описание на грешките Възможно решение
Код на изход: 11 – В момента се изпълнява още едно копие на програмата, не може да бъде стартирано повече от едно копие едновременно Вече се изпълнява друго копие на инсталиращата програма. Затворете другото копие на инсталиращата програма и пробвайте отново или оставете другото копие на инсталиращата програма да приключи работата си и пробвайте отново.
Код на изход: 14 – Неуспех поради недостатъчни права При стартиране на инсталирането не е имало администраторски права. Вижте Грешка в регистрационния файл за инсталирането „Неуспех поради недостатъчни права“ | Creative Suite 5, CS5.5.
Код на изход: 15 – Неуспешна синхронизация на базата с данни на носителите Синхронизацията на базата с данни на носителите е неуспешна. Стартирайте инсталацията отново. Ако грешката се появи отново, стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
Код на изход: 16 – Неуспешно зареждане на файла за разгръщане Файлът за временно разгръщане не може да бъде зареден. Стартирайте инсталацията отново.
Код на изход: 19 – Полезните данни не може да бъдат инсталирани поради неуспешна зависима операция; Затворете процесите, които са в конфликт Вижте грешка в регистрационния файл за инсталацията „Код на изход: 19“ | Creative Suite 5, CS5.5.
Код на изход: 20 – Не съществува път към източника на инсталиране Липсват файловете източници за инсталирането. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
Код на изход: 21 – Инсталираната версия на RIBS не поддържа версията Един от компонентите на инсталиращата програма съдържа номер на версия, който е по-нов от очаквания от инсталиращи модул. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
Код на изход: 22 – Неуспешна проверка на INSTALLDIR Не може да се получи достъп до местоположението на инсталацията. Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
Код на изход: 25 – Инсталиращата програма превишава ограничението MAX_PATH Пътят за инсталацията превишава ограничението на файловата система Преместете инсталиращата програма, така че пътят за инсталиране да съдържа по-малко знаци, или изберете по-кратко местоположение.
Код на изход: 26 – Необходима е смяна на носителя, не може да се продължи Необходим е друг диск, за да продължи инсталацията. Вижте Код на изход 26: „Необходима е смяна на носителя, не може да се продължи“.
Код на изход: 27 – В целта са намерени индексирани файлове Приложена е неперсонализирана корекция на система, която работи в индексирана среда Sassafras. Свържете се с локалния системен администратор за персонализирана корекция.
Код на изход: 28 – Основният продукт не е инсталиран Корекцията не може да бъде приложена на машина на която не е инсталиран основният продукт Вижте грешка „Основният продукт не е инсталиран“ | Инсталиране на актуализация | CS5.
Код на изход: 29 – Основният продукт е преместен Основният продукт е преместен Стартирайте продукта, след което пробвайте да приложите отново корекцията.

Код на изход: 30 – Инсталацията приключи с грешки поради липса на свободно пространство на диска

Код на изход: 31 – Инсталацията е неуспешна поради липса на свободно дисково пространство

Нямаше достатъчно дисково пространство за приключване на инсталацията.  Вижте грешките за „малко дисково пространство“ за код на изход 30 и код на изход 31.
Код на изход: 32 – Корекцията вече е приложена Корекцията вече е инсталирана. Вижте Грешка „Основният продукт не е инсталиран“ | Инсталиране на актуализация | CS5.

DR010 Неуспешно създаване на ключ на системния регистър - Стартиране на 64 бита:<is64Bit> корен:<корен> роля:<роля> pазр.:<разрешения> ключ:<ключ>. Грешка:<грешка>

DR011 Изтриване на ключ на системния регистър - неуспешно. Грешка <грешка>

DR012 Възникна грешка: <код на грешка>

DR013 Изтриване на стойност на ключ на системния регистър - неуспешно. Грешка: <грешка>

DF001 Не могат да се получат разрешения за „<път на файла>“

Изтриване на стойност на ключ на системния регистър - неуспешно. Грешка: <грешка>

DF002 Не могат да се зададат разрешения за „<път на файла>“

DF002 Не може да се възстанови <uid> на собственика и <gid> на групата за <път на файла>

DR014 Отваряне на ключ - неизправност. Ключ: <ключ> Грешка: <код на грешка>

Не може да се промени ключът на системния регистър.

Вижте грешка в регистрационния файл за инсталацията, неизправност в ключа на системния регистър | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Не може да се запазят собственикът и групата на <път на файла>

DF004 Не може да се дефинират собственикът и групата на <път на файла> като <uid> и <gid>

 

DF001 Не могат да се получат разрешения за <път>

DF003 Не може да се запазят собственикът и групата на <път>

DF037 Не може да бъде изтрита директорията <път>

DF002 Не могат да се зададат разрешения за „<път на файла>“ в <режим>

DF002 Не могат да се възстановят разрешенията за „<път на файла>“ в <режим>

DF027 Не може да се копира файл от „<източник>“ в „<дестинация>“

Не може да се промени файлът или папката. Вижте Грешки в инсталацията за код на изход 6 или код на изход 7 | CS

DF016 Не може да се създаде отново директория в <път> с режим <режим> 

Инсталиращата програма на Creative Suite не може да създаде отново директория. Проверете разрешенията за местоположението и дали остава достатъчно свободно дисково пространство.
DF019 Файлът за прилагане на корекцията не може да бъде намерен. Инсталирайте отново продукта и след това приложете отново корекцията Файлът за прилагане на корекцията не съществува. Преинсталирането на продукта може да реши този проблем.  
Необходима е смяна на дисковете, потребителят е подканен да смени диск <име на том> <път до том> Поставен е диск със същото име, но необходимите инсталационни файлове липсват. Извадете DMG и поставете отново инсталиращата програма.
DF027 Не може да се копира файл от <източник> в <дестинация> Операцията за копиране на файл е неуспешна. Проверете дали файлът източник съществува. Проверете разрешенията за местоположението и дали остава достатъчно свободно дисково пространство.
DS001 Неуспешно монтиране на дисковото изображение в <път до диска>. Проверете дали дисковото изображение не е повредено. Инсталиращата програма на Creative Suite не може да намери софтуера върху диска. Поставете отново или монтирайте диска.
DF027 Кеширане на полезните данни - Неуспешно Инсталиращата програма на Creative Suite не може да кешира даден компонент. Затворете всички процеси, които са в конфликт, и пробвайте отново да извършите инсталацията.
Необходима е смяна на дисковете, потребителят е подканен да смени диск <име на том> <път до том> Някои файлове са запазени в споделяне по протокол SMB. Преместете файловете в споделяне по протокол AFP или поставете DMG в споделянето по протокол SMB.
Грешка при дефинирането на времето на изчакване при „заето“ Не може да се отвори сесия на базата с данни. Затворете всички съществуващи инсталации и пробвайте отново да извършите инсталацията.
Непознат тип зависимост. Непознат тип зависимост. Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
Опит за задаване на резултат от зависима операция за полезни данни, които не изискват такава операция Задаването на резултат от операция за полезни данни на базата на нейните зависимости е неуспешен. Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
DW028 Опашката за операциите не може да се отвори Опашката за операциите с полезни данни не можа да се инициализира успешно. Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
DW041 INSTALLDIR съдържа невалидни знаци Инсталационната директория съдържа неизползваеми знаци. Изберете различна инсталационна директория.
DW041 INSTALLDIR не описва пълен път Пътят за инсталацията е непълен. Изберете различна инсталационна директория.
DW062 Не може да бъде намерена папката за маркер <маркер> Маркерът на директория не може да се съпостави с действителния си път. Затворете всички процеси, които са в конфликт, и пробвайте отново да извършите инсталацията.
DS005 Невалидна INSTALLDIR <инсталационна директория> Инсталационната програма има трудности при получаването на информация за пътя за инсталиране Изберете различна инсталационна директория.
DF016 Не може да се създаде директория в <път> за извличане на ресурсите. Грешка: <грешка> Не може да се създаде директория. Проверете разрешенията за местоположението и дали остава достатъчно свободно дисково пространство. Уверете се, че сте влезли като потребител администратор.
DW020 В избраните полезни данни са открити конфликти. Спиране на инсталацията. Съществуват конфликти между компонентите на инсталацията. Деинсталирайте предварителните версии и стартирайте отново инсталацията. Ако това не даде резултат, стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
DS003 Не може да се направи извличане на ресурсите в <път> от zip файл <име на zip файла> Операцията за декомпресиране е неуспешна. Възможно е да има проблеми с разрешението за директорията или с дисковото пространство. Вижте грешка „ФАТАЛНА ГРЕШКА: Не може да се направи извличане на ресурси...“ | Регистрационен файл на инсталиращата програма | CS5, CS5.5.
DF012 Пътят към източника на инсталацията не съществува: <път> Инсталационните файлове са повредени. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DF027 Не може да се копира файл от <източник> в <дестинация> Операцията за копиране на файл е неуспешна. Проверете дали файлът източник съществува.  Проверете разрешенията за местоположението и дали остава достатъчно свободно дисково пространство.
DF012 Пътят за деинсталиране не е намерен Инсталационните файлове са повредени. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DF027 Не може да се копира шаблона за файла на базата с данни от <път> в <път> Инсталиращата програма не можа да зададе FILE_ATTRIBUTE_NORMAL на файла в пътя на файла. Изберете различна инсталационна директория.
DF055 Версията е поискана при два файла от различни типове Инсталиращата програма е с грешни параметри. Стартирайте инсталацията отново. Ако грешката се появи отново, стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
DS014 Посочени са невалидни стойности на параметрите На инсталиращата програма са подадени невалидни параметри. Стартирайте инсталацията отново. Ако грешката се появи отново, стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
DB001 Файлът на базата с данни не може да се отвори: <път на файла> Инсталационният файл на базата с данни не може да се отвори. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DB001 Файлът на базата с данни <файл> не съществува. Инсталационният файл на базата с данни липсва. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DW013 Операцията с полезните данни е неуспешна поради <изключение> Изключение доведе до неуспех на операция за инсталиране. Стартирайте инсталацията отново. Ако грешката се появи отново, стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
DW013 Операцията с полезните данни е неуспешна поради възникване на непознато изключение. По време на операцията с полезни данни възникна изключение. Стартирайте инсталацията отново. Ако грешката се появи отново, стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
DW041 Пътят <път> превишава максималното ограничение Път в INSTALLDIR превишава MAX_PATH при Win и PATH_MAX при OSX. Стартирайте инсталацията отново. Изберете различно местоположение за инсталацията с по-кратък път.
DF008 Не може да бъде прочетена целта symlink от файла източник <път на файла> Инсталацията на полезните данни е неуспешна. Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за инструкции.
DB001 Файлът на базата с данни <име на файла> не може да се отвори Файлът на базата с данни не може да се отвори. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DF008 Не може да бъде прочетена целта symlink от файла източник <път на файла> Не може да се извлече информацията за целта от файла symlink. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DF014 Не може да се създаде symlink в <път до дестинацията> Създаването на symlink в пътя до дестинацията е неуспешно. Стартирайте инсталацията отново. Изберете различно местоположение за инсталацията.
DW036 Полезните данни <Код на Adobe> не могат да бъдат инсталирани поради неуспешна зависима операция; Стартиран процес е попречил на инсталирането на компонент. Вижте грешка в регистрационния файл за инсталацията „Код на изход: 19“ | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 Не може да се изтрие създаден symlink в <път> Изтриването на symlink в даден път е неуспешно. Стартирайте инсталацията отново. Ако грешката се появи отново, стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете продуктите. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията.
DF052 Файлът не може да се отвори Не може да се възстанови валиден дескриптор, съответстващ на изискван файл. Проверете дали файлът съществува и пробвайте да извършите отново инсталацията.
DF034 SetFileTime е неуспешно поради грешка:<грешка> Дескрипторът на файла беше отворен успешно, но SetFileTime API е неуспешно. Опитайте да извършите отново инсталацията.
Копието на файла в „<път на файла>“ не може да бъде изтрито Операцията за изтриване на файл завърши неуспешно по време на възстановяването на командата за копиране на файл. Стартирайте инсталацията отново. Ако грешката се появи отново, стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
Пътят до дестинацията съществува в <път> за файла <файл> Пътят до дестинацията съществува Премахнете посочения в грешката файл и пробвайте да извършите отново инсталацията.
DF012 Файлът не може да бъде намерен Програмата за инсталиране не може да намери файла Опитайте да извършите отново инсталацията.
Посочени са невалидни стойности на параметрите Посочени са невалидни стойности на параметрите Опитайте да извършите отново инсталацията.
Версията е поискана при два файла от различни типове Не се очаква да се случи във версия GM на продукта. Стартирайте инсталацията отново. Ако грешката се появи отново, стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за повече информация.
DW048 Полезни данни: дисковото пространство <пространство> за <код на полезни данни>, необходимо на <устройство>, е по-голямо от свободното пространство <пространство> Дисковото пространство е недостатъчно за инсталацията. Освободете дисково пространство на устройството за инсталация и на системното устройство и пробвайте да извършите отново инсталацията.
DW041 INSTALLDIR томът <том> не съществува. Невалидна инсталационна директория Изберете друго местоположение за инсталиране и пробвайте да извършите отново инсталацията.
DW054 Команда InstallFile пречи на индексирането Корекция се опитва да актуализира индексиран от Sassafras файл на машината на потребителя. Инсталира се персонализирана корекция. Потърсете помощ от системния администратор.
DW054 Команда PatchFile пречи на индексирането Корекция се опитва да актуализира индексиран от Sassafras файл на машината на потребителя. Инсталира се персонализирана корекция. Потърсете помощ от системния администратор.
DF016 Не може да се създаде директория в <път> Инсталиращата програма не може да създаде директория Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
DF014 Не може да се създаде symlink в <път> Инсталиращата програма не може да създаде symlink Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
DW028 Непознат тип зависимост Инсталиращата програма на Creative Suite не може да разпознае типа зависимост. Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за инструкции.
DF008 Не може да бъде прочетена целта symlink от файла източник <път> Инсталиращата програма не може да прочете symlink Опитайте да извършите отново инсталацията.
DF027 Не може да се копира файл от <srcpath> в <dstpa> Операцията за копиране на файл е неуспешна. Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
DS011 Пътят на полезните данни не съществува и не е посочен запис в носител. Инсталиращата програма не може да намери пътя или носителя на полезните данни. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DS011 Не е предоставена информация в носителя за местоположението на подвижния източник Не е предоставена информация в носителя за местоположението на подвижния източник Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DW037 Настройката вече е стартирана. Вече е стартирано друго копие на инсталиращата програма. Затворете всички инсталации и пробвайте отново да извършите инсталацията.
DB003 Етап sqlite Не може да се продължи чрез заявка SQLite. Затворете всички инсталации и пробвайте отново да извършите инсталацията.
DB004 финализиране на sqlite SQL API завърши неуспешно.   Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за инструкции.
DB005 подготовка на sqlite Не можа да бъде подготвена инструкция SQLite. Затворете всички инсталации и пробвайте отново да извършите инсталацията.
DW038 Текущият потребител няма достатъчно идентификационни данни по отношение на сигурността, за да инсталира този софтуер. Текущият потребител няма достатъчно идентификационни данни по отношение на сигурността, за да инсталира този софтуер. Влезте като потребител с администраторски права и пробвайте да извършите отново инсталацията.
DW041 Невалидна INSTALLDIR - <изключение> Избраната инсталационна директория е невалидна Изберете различна инсталационна директория.
DF003 Не може да се запазят собственикът и групата на <път на файла> Потребителят администратор няма права да актуализира собственика/групата на посочения файл. Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
DF004 Не може да се дефинират собственикът и групата на <път на файла> като <uid> и <gid> Потребителят администратор няма права да актуализира собственика/групата на посочения файл. Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
DF005 Не може да се възстанови <uid> на собственика и <gid> на групата за <път на файла> Потребителят администратор няма права да актуализира собственика/групата на посочения файл. Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
DB002 Грешка при дефинирането на времето на изчакване при „заето“ Не може да се отвори сесия на файла на базата с данни. Затворете всички други копия на инсталацията и пробвайте отново.
DF006 Пътят на symLink съществува в <път> Инсталиращата програма откри, че пътят на symLink съществува Изтрийте symlink в посочения път и пробвайте да извършите отново инсталацията.
DF017  Не може да се създаде псевдоним Mac в <път>, който се отнася до <цел> Не може да се създаде псевдоним Mac Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
DF016 Не може да се създаде отново директория в <път> с режим <режим> Инсталиращата програма не може да се създаде отново директория. Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
Неуспешно монтиране на дисковото изображение в <път до DMG>. Проверете дали дисковото изображение не е повредено. Инсталиращата програма не може да намери диска/носителя. Монтирайте отново DMG. Ако грешката се появи отново, изтеглете повторно DMG.
Не може да се копира файл от <източник> в <дестинация> Операцията за копиране на файл е неуспешна. Проверете дали файлът източник съществува. Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
Кеширане на полезните данни - Неуспешно Кеширането на полезните данни е неуспешно Затворете всички приложения и пробвайте отново да извършите инсталацията.
Не може да бъде намерена папката за маркер <маркер> Маркерът на директория не може да се съпостави със съответния действителен път. Поискайте софтуера, предназначен за продажба. Предоставена ви е бета версия.
Не може да се създаде директория в <път> за извличане на ресурсите. Грешка: <грешка> Създаването на директория в пътя е неуспешно. Ресурсите не можаха да бъдат извлечени. „грешка“ е кодът на грешка, върнат от GetLastError() Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
Командата <команда> завърши неуспешно. Посочената команда завърши неуспешно. Рестартирайте машината и пробвайте отново.
DB009 CreateUninstallDataBase: Не може да се вмъкне в свойство <име>=<стойност> Командата за вмъкване приключи неуспешно в базата с данни за деинсталиране. Освободете известно количество дисково пространство и пробвайте отново да извършите инсталацията.
DW063 Грешка при признаването на командата <команда> Командата не може да бъде призната. Проверете дали имате пълен достъп до местоположението на инсталацията или изберете друго местоположение.
DB001 Файлът на базата с данни <име на файла на базата с данни> не може да се отвори, за да се прочете свойството <име на свойството> Базата с данни на инсталиращата програма е повредена. Деинсталирайте всички продукти и пробвайте да извършите отново инсталацията.
DS005 Изисква се свойство INSTALLDIR Таблицата с условията не е правилна. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DB008 Не могат да се възстановяват записи от таблицата с ресурсите Таблицата с ресурсите не е в правилно състояние. Декомпресирайте или копирайте отново съдържанието на инсталиращата програма.
DW015 Опит за задаване на резултат от зависима операция за полезни данни, които не изискват такава операция Инсталиращата програма на Creative Suite се опитва да извърши невалидно действие. Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool и премахнете всички продукти. Вижте Използване на Creative Cloud Cleaner Tool за решаване на проблемите при инсталацията за инструкции.
DF027 Неуспешно копиране на файл от <източник> в <дестинация> Операция за копиране на файл от източник в дестинация завърши неуспешно. Освободете известно количество дисково пространство и пробвайте отново да извършите инсталацията.

Грешки в amt3.log

Низ от регистрационния файл Описание на грешките Възможно решение
AMT: ГРЕШКА: Липсва SIF на продукта и продуктът не е активиран пасивно Липсва Application.sif Инсталирайте отново продукта.
AMT: ГРЕШКА: ALM не успя да се инициализира и да прочете надеждното хранилище, по тази причина няма лиценз SLConfig.xml липсва/е повреден. Инсталирайте отново продукта.
AMT: ГРЕШКА: файл за конфигуриране Файлът application.xml за продукта липсва. Или част от тази папка липсва от местоположението, на което е инсталиран продуктът: папка AMT Правна. Инсталирайте отново продукта.
PCDService: Главният PCD файл не съществува. Главният файл pcd.database не може да бъде намерен. Инсталирайте отново продукта.
AMT: ГРЕШКА: Едно от задължителните приложения не е инсталирано Приложението не е било инсталирано (или инсталацията е била неуспешна). Предоставените приложения обикновено трябва да бъдат инсталирани. Инсталирайте отново продукта.
AMT: ГРЕШКА: Кешът PCD не е достъпен за запис и ще бъде затворен.

Инсталиращата програма не можа да прочете кеша PCD (cache.database), като вероятно причината е журналният файл SQLLite.Този неуспех може да се дължи на липсата на adobe_caps.dll/framework в местоположението, на което е инсталиран продуктът. Понякога тази грешка означава, че кешът PCD няма разрешения за запис. В такъв случай продуктът не се стартира.

1. Проверете разрешенията за споделената папка Adobe.

  • Win 32 бита: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Win 64 бита: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Изтрийте всички файлове .journal, намерени в папката Adobe PCD.

ГРЕШКА: Неуспешна операция с кеш PCD; прекъсване!

Инсталиращата програма WeInstaller не можа да прочете кеша PCD (cache.database), като вероятно причината е журналният файл SQLLite.Този неуспех може да се дължи на липсата на adobe_caps.dll/framework в местоположението, на което е инсталиран продуктът.

Тази грешка може да означава и че кешът PCD няма разрешения за запис. В такъв случай продуктът не се стартира.

1. Проверете разрешенията за споделената папка Adobe.

  • Win 32 бита: \Program Files\Common Files\Adobe,
  • Win 64 бита: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Изтрийте всички файлове .journal, намерени в папката Adobe PCD.

Неуспешен достъп до магазина за лицензи: магазинът за лицензи не разрешава запис (213:11) Файловете за лиценза са с неправилни разрешения. Вижте грешка „Неуспешен достъп до магазина за лицензи“ | Регистрационен файл на инсталиращата програма | CS5, CS5.5.

 

Неуспех при отваряне на главния PCD.

AMT: Грешка: Кешът PCD не е достъпен за запис и ще бъде затворен. (Грешка = 16)

Файлът на основната база с данни е недостъпен. Вижте грешка в регистрационния файл за инсталацията „Неуспех при отваряне на главния PCD“ или „Кешът PCD не е достъпен за запис“ | Creative Suite 5, CS5.5.
AMTErrnoServiceALMErrno не можа да бъде намерен Грешка при зареждането на функция от компонента за зареждане на услуги: Тази грешка означава, че компонентът за зареждане на услуги се е опитал да зареди функция от .dll/framework и не е успял. Причината за тази грешка може да е липса или повреждане на amtservices.dll/framework. Инсталирайте отново продукта.
AMTErrnoServiceErrno не можа да бъде намерен Грешка при зареждането на функция от компонента за зареждане на услуги: Тази грешка означава, че компонентът за зареждане на услуги се е опитал да зареди функция от .dll/framework и не е успял. Причината за тази грешка може да е липса или повреждане на amtservices.dll/framework. Инсталирайте отново продукта.
Валидиране на лиценза преди излизането на Chrome Не може да се получи достъп до потребителската информация. Посетете Помощен център на Adobe за повече информация.
неуспешно намиране на C_AMTConfigurationServiceCreate Грешка при зареждането на функция от компонента за зареждане на услуги: Тази грешка означава, че компонентът за зареждане на услуги се е опитал да зареди функция от .dll/framework и не е успял. Причината за тази грешка може да е липса или повреждане на amtservices.dll/framework. Инсталирайте отново продукта.

oobelib.log

Низ от регистрационния файл Описание на грешките Възможно решение
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x00) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x01) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x02) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x04) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x08) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x10) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x20) Въведеният сериен номер не е валидиран Стартирайте приложението и променете избора на езика ако е възможно, или преинсталирайте, като използвате серийния номер.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x40) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x80) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x100) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
FlexiSrz: Неуспешно валидиране на серийния номер (флаг = 0x200) Въведеният сериен номер не е валидиран Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.
Файлът OOBELib SIF не съществува Файлът application.sif не е намерен Преинсталирайте продукта CS5.
Потребителят е въвел същия сериен номер в твърде много работни процеси Ако потребителят въвежда един и същи сериен номер в екрана за отказ, той няма да бъде приет. Вижте грешка „Серийният номер не е валиден за този продукт“ | Creative Suite.

Грешки в aul.log

Низ от регистрационния файл

Описание на грешките

Възможно решение

AUL: детектиране на сериен номер за продукта с правилен синтаксис

На машината на потребителя няма валидни серийни номера, които отговарят на условията за надстройване.

не се показва в запис от файла за конфигуриране aul.xml за идентификатор за надстройка

На машината на потребителя няма валидни серийни номера, които отговарят на условията за надстройване.

Грешки в PDApp.log

Низ от регистрационния файл Описание на грешките Възможно решение
[ГРЕШКА] Грешка в команда UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Инсталиращата програма вече се използва... Работи друго копие на програмата за актуализиране. Опитайте отново по-късно. Затворете всички копия на програмата за актуализиране и опитайте отново.
[ГРЕШКА] UWANative - актуализациите на инсталацията върнаха statusCode:44, errorCode:14 Дайте разрешение за продължаване, като използвате идентификационни данни на администратор. Влезте като потребител с администраторски права.
[ГРЕШКА] UWANative - възникна грешка при инициализиране на програмата за актуализиране. Код на грешка: 23 Актуализациите са забранени. Програмата за актуализиране е деактивирана по времена инсталацията. Свържете се със системния администратор, за да получите помощ.
[ГРЕШКА] Грешка в команда UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Инсталиращата програма вече се използва. Вече сте стартирали Adobe Application Manager. Затворете всички копия на Adobe Application Manager, за да продължите с това приложение. Затворете всички копия на програмата за актуализиране и опитайте отново.
[ГРЕШКА] UWANative - изтеглените актуализации върнаха statusCode:43, errorCode:201 При изтегляне на тази актуализация възникна грешка. Дайте разрешение за запис и опитайте отново. Проверете дали имате пълен контрол над временната папка.
[ГРЕШКА] UWANative - изтеглените актуализации върнаха statusCode:43, errorCode:202 Има проблем при изтеглянето на актуализациите в местоположението, посочено в предпочитанията. Променете пътя и продължете. Изтеглете актуализацията от Adobe.com и я инсталирайте.
[ГРЕШКА] UWANative - изтеглените актуализации върнаха statusCode:43, errorCode:203 Големината на избраните от вас актуализации превишава свободното пространство на твърдия ви диск. Освободете достатъчно пространство и щракнете върху Продължаване. За инсталацията е необходимо допълнително свободно пространство на твърдия диск.
[ГРЕШКА] UWANative - изтеглените актуализации върнаха statusCode:43, errorCode:204 Възникна грешка при изтеглянето на тази актуализация. Прекратете и опитайте отново по-късно. Опитайте да осъществите изтеглянето по-късно или изтеглете актуализацията от Adobe.com.
[ГРЕШКА] UWANative - изтеглените актуализации върнаха statusCode:43, errorCode:205 Възникна грешка при изтеглянето на тази актуализация. Прекратете и опитайте отново по-късно. Свържете се с отдела за поддръжка на Adobe, за да получите помощ.
[ГРЕШКА] UWANative - изтеглените актуализации върнаха statusCode:43, errorCode:206 Възникна грешка по време на изтеглянето. Опитайте отново по-късно. Опитайте да осъществите изтеглянето по-късно или изтеглете актуализацията от Adobe.com.
[ГРЕШКА] UWANative - изтеглените актуализации върнаха statusCode:43, errorCode:207 Възникна грешка при изтеглянето на тази актуализация. Прекратете и опитайте отново по-късно. Проверете дали защитната стена променя изтегленото съдържание. Друга възможност е потребителят да отиде на адрес Adobe.com и да изтегли и инсталира ръчно актуализацията.
[ГРЕШКА] UWANative - актуализациите на инсталацията върнаха statusCode:44, errorCode:210 Възникна грешка при инсталирането на тази актуализация. Прекратете и опитайте отново по-късно. Изтеглете актуализацията от Adobe.com и я инсталирайте.
[ГРЕШКА] UWANative - Проверката за актуализации върна statusCode:41, errorCode:212 Сървърът за актуализации не отговаря. Сървърът временно е офлайн или настройките на Интернет или на защитната стена са неправилни. Опитайте отново по-късно. Възможно е защитна стена или прокси сървър да блокират достъпа до актуализациите. Изтегляйте актуализациите от Adobe.com, докато бъде решен проблемът.
[ГРЕШКА] UWANative - Проверката за актуализации върна statusCode:41, errorCode:213 Сървърът за актуализации не отговаря. Сървърът временно е офлайн или настройките на Интернет или на защитната стена са неправилни. Опитайте отново по-късно. Изтрийте временните файлове.
Библиотеката UWANative не може да се зареди UWANative липсва или е повредена Инсталирайте отново продукта.
Аплетът UWANative не може да се стартира Ядрото на програмата за актуализиране липсва или е повредено или е възникнала вътрешна грешка. Инсталирайте отново продукта.
Файлът ZString не може да се зареди за нито една езикова променлива Инсталацията е повредена. Програмата за актуализиране не се стартира Инсталирайте отново продукта.
Грешка в pdatabaseOpenSessionNoCreate В потребителския интерфейс на програмата за актуализиране не се показват всички икони на продукта и понякога инсталирането също е неуспешно. Тази грешка възниква, когато pdatabase липсва или е повредена Инсталирайте отново продукта.
Грешка в pdatabaseGetPayloads. Грешка при получаване на списъка с полезните данни В потребителския интерфейс на програмата за актуализиране не се показват всички икони на продукта и понякога инсталирането също е неуспешно. Тази грешка възниква, когато pdatabase липсва или е повредена Инсталирайте отново продукта.
Грешка в mdatabaseOpenSessionNoCreate В потребителския интерфейс на програмата за актуализиране не се показват всички икони. Тази грешка възниква, когато базата с данни на носителите липсва или е повредена Инсталирайте отново продукта.
Възникна грешка при генериране на XML файла за актуализация В основния потребителски интерфейс се показва „Грешка при зареждане на работния процес на програмата за актуализиране“. Корекцията е повредена. Изтеглете актуализацията от Adobe.com и я инсталирайте.
Режим PostSelfUpdate: Възстановяването на състоянието на запазения xml е неуспешно. Затваряне. Програмата за актуализиране не се стартира в режим на последващо самоактуализиране. Изтеглете актуализацията от Adobe.com и я инсталирайте.
OpenUpdater: Неуспешно създаване на процес Програмата за актуализиране не се стартира от уведомяването за актуализации ААМ Инсталирайте отново продукта.
Неуспешно освобождаване на блокировката на семафора Инсталацията на продукта/самоактуализацията е неуспешна. Рестартирайте компютъра.
[ГРЕШКА] Грешка в команда UWA.HostMessageHandler InstallUpdates. Инсталацията на самоактуализацията е неуспешна... Самоактуализацията е неуспешна, ако е стартиран Logtransport2.exe Рестартирайте компютъра.
[ГРЕШКА] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo не върна низ за успешно протичане. Върна: <error>Възникна грешка в ядрото на програмата за актуализиране</error> [Удостоверяване на прокси сървъра]Програмата за актуализиране не успя да осъществи връзка, тъй като потребителското име и паролата съдържат знаци, състоящи се от няколко байта. Потребителското име и паролата използват знаци, състоящи се от няколко байта Диалогът за удостоверяване не може да получи достъп до знаци, състоящи се от няколко байта, като канджи.
Не са извлечени полезни данни на най-високо ниво. В екрана с опции за инсталиране не се показват продукти, тъй като основният продукт не се е инсталирал. Продължете с инсталацията.
DWA.ProductOptionsMediator - няма върната стойност По време на изпълнението на инсталацията временната директория беше празна. Опитайте да извършите отново инсталацията.
В носителя няма сборен файл за настройката По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“, тъй като инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
DWA.FetchMediaInformationCommand не може да зареди библиотеката DWANative „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“ се показва, тъй като инсталиращата програма е повредена. DWA Native липсва. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Файлът ZString не може да се зареди за нито една езикова променлива Инсталиращата програма не се показва на екрана. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Съпоставянето на полезните данни не е успешно По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“, тъй като инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Серийният номер CheckForUpgrade върна празен upgradeXML Списъкът на продуктите, които отговарят на условията, е празен, тъй като липсва информация за надстройването. Вие използвате сериен номер за надстройване, но инсталиращата програма не поддържа надстройването. Използвайте различна инсталираща програма/сериен номер.
PWA не можа да се зареди. Функционалността за конфигуриране няма да бъде налична Серийният номер не е валидиран. Не е използвана никаква функционалност за конфигуриране PWANative е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Никакви полезни данни не са върнати от основната страна По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“, тъй като инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Драйверът не е активиран, така че бутонът за инсталацията не е активиран Бутонът за инсталацията е деактивиран. Драйверът не може да бъде инсталиран на машината. Проверете системното изискване за продукта.
GetChallengeString не е върнал маркер за резултата Низът Challenge (Предизвикателство) не се показва на екрана за въвеждане на задната вратичка на надстройката Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка в записа на информацията за марката във файл За продукта се показва иконата по подразбиране (-) Показана е грешната икона. Продължете с инсталацията.
Грешка при получаване на mdatabaseGetBrandingData За продукта се показва иконата по подразбиране (-) Проблем само в потребителския интерфейс, вместо иконата на продукта се показва иконата по подразбиране, няма друг ефект.
Неуспешно стартиране на процеса DE Модулът за разгръщане е повреден. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Неуспешно записване на XML на разгръщане във файл Нищо не се случва, когато щракнете върху бутона за инсталация. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Неуспешно слушане за IPC пакети. Нищо не се случва, когато щракнете върху бутона за инсталация. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Списъкът с полезни данни няма маркер за резултат от най-високо ниво: Върнатата стойност е По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“, тъй като инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка при получаване на данни за свободното дисково пространство За свободното дисково пространство се съобщава стойност 0 KB с предупредителен (!) символ. Необходимо е допълнително свободно дисково пространство на инсталационното или на системното устройство, за да завърши инсталацията.
Неуспешно стартиране на процеса Иконата на продукта в края на инсталацията не осигурява стартиране на продукта. Излезте от инсталацията и стартирайте продукта нормално.
Не може да се извърши извличане на responseCode от xml отговора. „Продуктът не може да се регистрира в момента. Опитайте отново по-късно.“ или „Абонаментът ви за Adobe CS Live не може да се стартира. Опитайте отново по-късно.“ се показва, защото сървър на Adobe е дал лош отговор. Опитайте отново по-късно да приключите процеса за Adobe ID.
Неуспешно създаване на локално копие на сигнатурния файл Install.sig или update.sig липсват. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Неуспешно зареждане на сигнатурния файл Install.sig или update.sig липсват. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка: Неуспешно извличане на ресурсите. Pima (файл с ресурси) липсва. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Файлът на аплета не е намерен в машината - Инсталацията на AAM в машината е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
PDAppFlex.swf не може да се копира на следващото ниво По време на инсталацията се показва грешката „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Възможно е инсталиращата програма или командата „ditto“ да са повредени. Инсталирайте отново продукта.
PDApp не може да се стартира. Грешка при изготвяне на допълнително копие на PDAppFlex По време на инсталацията се показва грешката „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Възможно е инсталиращата програма да е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка при анализ на аргументите в командния ред на - Използвани са неправилни аргументи в командния ред. Продължете с инсталацията.
Изпълнимият файл Adobe Application Manager не се намира в местоположението По време на инсталацията се показва грешката „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Изпълнимият файл за разгръщане на модула не се намира в местоположението: Инсталиращата програма е повредена Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Пътят за стартиране е твърде дълъг. Моля, стартирайте инсталиращата програма от друго местоположение „Пътят за стартиране е твърде дълъг. Моля, стартирайте инсталиращата програма от друго местоположение“ се показва по време на инсталацията. Преместете инсталационните файлове на място с по-кратък път и опитайте да изпълните отново инсталацията.
Прехвърлен е непълен/липсващ комплект аргументи на командния ред Прехвърлени са неправилни аргументи на командния ред. Прегледайте документацията за разгръщането относно валидните аргументи на командния ред.
Файлът за замяна не съществува - Файлът за замяна, посочен в аргумента на командния ред „--overrideFile=“ не съществува. Коригирайте пътя до файла за замяна.
Файлът за разгръщане не съществува - Файлът за разгръщане, посочен в аргумента на командния ред „--deploymentFile=“ не съществува. Коригирайте пътя до файла за разгръщане.
Деинсталирането чрез програма за начално зареждане се поддържа само в тих режим За да завърши деинсталирането, са необходими администраторски права. Влезте в потребителски акаунт с администраторски права и пробвайте да извършите отново деинсталирането.
Не може да се зареди PIM и/или да се намерят функции По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. PIM липсва или е повреден. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Setup.xml не съществува По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. В инсталиращата програма липсва сборен файл за настройката. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Не може да се направи инициализиране. Грешка при анализиране на файла setup.xml По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Сборният файл за настройката е повреден Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка при инициализирането. Грешка при анализиране на файла setup.xml По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Сборният файл за настройката е повреден Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Повреден или несъществуващ сборен файл В пакета има невалиден сборен файл. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка при инициализирането. Анализът на сборния файл е неуспешен В пакета има невалиден сборен файл. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Не съществуват полезни данни в местоположението: Източникът на инсталацията, посочен в командния ред, е невалиден. Посочете валидно местоположение в командния ред.
Не съществува път към източника на инсталиране - Източникът на инсталацията, посочен в командния ред, е невалиден. Посочете валидно местоположение в командния ред.
Времето на изчакване изтече по време на затварянето на други работни процеси. По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Програмата за начално зареждане не успя да затвори другите инсталации. Затворете всички инсталации и пробвайте да изпълните процеса отново.
Грешка при затваряне на работни процеси. Не може да се извърши инсталация По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Програмата за начално зареждане не успя да затвори другите инсталации. Затворете всички инсталации и пробвайте да изпълните процеса отново.
Грешка при затваряне на работни процеси за известяване По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Програмата за начално зареждане не успя да затвори другите инсталации. Затворете всички инсталации и пробвайте да изпълните процеса отново.
Не може да се направи инициализиране на библиотеката ZString Началното зареждане на инсталиращата програма се показва на английски. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка при отваряне на речниковия файл за езиковата променлива Началното зареждане на инсталиращата програма се показва на английски. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка по време на изчистване. Грешка:   Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool, за да премахнете всички продукти.
Върната е грешка при инсталиране на .pim_copyPkgsFromACFToCFPath Възможно е инсталацията на ACF да е повредена. Инсталирайте отново продукта.
Вече е стартиран друг работен процес на разгръщане... Моля, завършете го, за да продължите Опитайте се да стартирате или да актуализирате продукт по време на извършване на инсталация. Завършете инсталацията и след това стартирайте или актуализирайте други продукти на Adobe.
Затваряне на текущия работен процес за конфигуриране, докато друг работен процес за разгръщане актуализира ACF... Моля, завършете този работен процес, за да продължите с конфигурирането Опитайте се да стартирате или да актуализирате продукт по време на извършване на инсталация. Завършете инсталацията и след това стартирайте или актуализирайте други продукти на Adobe.
Отварянето на канала е неуспешно. Не може да се отвори за запис. Върната е грешка GetLastError на Windows Adobe Application Manager вече е стартиран. Затворете всички инсталации и пробвайте да изпълните процеса отново.
Не може да се получи информация за регистрация на аплета. Проблемът може да се реши чрез преинсталиране на „Adobe Application Manager“ Инсталацията на ААМ е повредена. PIM или базата с данни на PIM са повредени Инсталирайте отново продукта.
Не може да се получи информация за регистрация на аплета! Затваряне на приложението. Проблемът може да се реши чрез преинсталиране на „Adobe Application Manager“ Инсталацията на ААМ е повредена. PIM или базата с данни на PIM са повредени Инсталирайте отново продукта.
Файлът на аплета не е намерен в машината - Инсталацията на ААМ е повредена Инсталирайте отново продукта.
Грешка при създаване на основния прозорец на PDApp - хостваният SWF файл липсва Инсталацията на ААМ е повредена Инсталирайте отново продукта.
Файлът на библиотеката с базата с данни за аплетите липсва в пътя - Инсталацията на ААМ е повредена. PIM липсва. Инсталирайте отново продукта.
Файлът на базата с данни за аплетите липсва в пътя - Инсталацията на ААМ е повредена. PIM липсва. Инсталирайте отново продукта.
Грешка при намиране на речниковия файл за езиковата променлива. Приемане на английски език по подразбиране AAM показва менюто на английски при Mac OS Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка - не може да се създаде път за общата папка PIM. По време на инсталацията се показва „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Нямате разрешения за папката на инсталацията. Проверете дали имате пълен контрол над следните папки при Mac: /~/Applications/Adobe и /Library/Application Support/Adobe/.
Детектиран е журнален файл на базата с данни, Adobe Application Manager е в повредено състояние в Прекъсване на захранването или спиране на инсталиращата програма по време на инсталацията. Инсталацията на ААМ е повредена Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка - не може да бъде създаден файл на базата с данни Показва се съобщението за грешка „Инсталиращата програма не успя да се инициализира“. Тази грешка може да възникне ако нямате разрешения за папката, където се извършва инсталацията. Проверете дали имате пълен контрол над следните папки при Mac: /~/Applications/Adobe и /Library/Application Support/Adobe/.
Грешка - не можа да се получи //package_installation_info/ Някой сборен файл в пакета е невалиден. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Неуспех, свързан с големината на пътя Инсталацията на ААМ е повредена Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool, за да премахнете всички продукти.
Грешка - неуспешна обработка на сборния файл В пакета има невалиден сборен файл. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка - XML не можа да се инициализира. Неправилен xml файл в индекса В пакета има невалиден сборен файл. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Неуспешно копиране на pkgs от Инсталацията е неуспешна. Някои файлове са заключени. Рестартирайте компютъра и се опитайте да извършите отново инсталацията.
updaterInventory.dll не е наличен в местоположението В инсталиращата програма липсва списъчен файл на програмата за актуализиране. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Библиотеката updaterInventory не можа да бъде заредена Списъчният файл на програмата за актуализиране в инсталиращата програма е повреден. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
липсва в сборния файл в пакета. В пакета има невалиден сборен файл. Инсталиращата програма е повредена. Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Грешка - неуспешно получаване на големината на стария пакет на системата Инсталацията на ААМ е повредена Стартирайте Creative Cloud Cleaner Tool, за да премахнете всички продукти.
Грешка - невалидна стойност за големината на ресурсите в пакета Инсталиращата програма на ААМ е повредена Изтеглете отново инсталиращата програма и я разкомпресирайте.
Не може да се извърши извличане на responseCode от xml отговора. „Продуктът не може да се регистрира в момента. Опитайте отново по-късно.“ или „Абонаментът ви за Adobe CS Live не може да се стартира. Опитайте отново по-късно.“ се показва, защото Adobe е дал лош отговор. Опитайте отново по-късно да приключите процеса за Adobe ID.
Възникна проблем по време на обработката на openFile!. Shellexecute retVal е 2 Папката OBLRes липсва. Инсталирайте отново продукта.
Грешка в mdatabaseOpenSessionNoCreate Не е създадена сесия на базата с данни. Media_database не е налична. Инсталирайте отново продукта.
Не е намерен списък с ЛСКП в папка ЛСКП не са налице в папката AMT. Инсталирайте отново продукта.
Грешка при получаване на списъка с ЛСКП в папка ЛСКП не са налице в папката AMT. Инсталирайте отново продукта.
Грешка при получаване на кодовете на Adobe от pdatabase Възникна грешка при получаване на кодовете на Adobe от pdatabase Може да се извърши деактивиране без проблем.
adobe_oobelib dll/dylib липсва или е повредена Потребителят не вижда никакъв работен процес на конфигуриране. OOBElib е повредена или липсва Инсталирайте отново продукта.
Съдържанието на файла AMTLibXML не може да се възстанови

Потребителят не вижда никакъв работен процес на конфигуриране.

Стартирайте отново приложението и го преинсталирайте, ако проблемът продължава.
Не може да се възстанови маркерът amtlib_parameters от файла AMTLibXML Потребителят не вижда никакъв работен процес на конфигуриране. Стартирайте отново приложението и го преинсталирайте, ако проблемът продължава.
Библиотеката PWANative не може да се зареди! Основните компоненти за обезпечаване (LWA) може би липсват или са повредени. PWA Native е повредена или липсва Инсталирайте отново продукта.
Файлът ZString не може да се зареди за нито една езикова променлива. Компонентът за обезпечаване (LWA) ZString може би липсва или е повреден Потребителят не вижда никакъв работен процес на конфигуриране. Инсталирайте отново продукта.
Не може да се детектира възелът на индикатора на правилния резултат XML в отговор на pwa_getEULALocaleList Локалният файл за ЛСКП и базата с данни за носителите липсват. Инсталирайте отново продукта.
LoadTrial не върна маркер за успех. Върнатата стойност е Конфигурационните файлове са повредени. Инсталирайте отново продукта.
LaunchApplication не върна маркер за успех. Върнатата стойност е Приложението не се стартира от екраните за конфигурация. Инсталирайте отново продукта.
Не е възможно да се дефинират продуктите за проверката на спазването на условията за първо ниво В работния процес за надстройка на серийния номер се показва празен списък. Свържете се с отдела за поддръжка на Adobe, за да получите помощ за прочитането на aul.log.
Не е възможно да се дефинират продуктите за проверката на спазването на условията за второ ниво В работния процес за надстройка на серийния номер се показва празен списък. Свържете се с отдела за поддръжка на Adobe, за да получите помощ за прочитането на aul.log.
Не може да се получи маркер за резултата за подробностите при активирането на пакета Възникна грешка при получаване на кодовете на Adobe от pdatabase Продължете с деактивирането.
Мрежата е офлайн, прескача се Adobe ID В случай на мрежова грешка или забавяне на мрежата екранът за Adobe ID не се показва По време на показването на диалоговите прозорци Adobe проверява свързаността на мрежата. Ако Adobe не може да детектира статуса на мрежата към този момент, екранът за Adobe ID се прескача. Подобряването на свързаността с Интернет отстранява проблема.
Файлът на аплета не е намерен в машината - LWA_ui Приложението не се стартира, ако папката LWA е повредена/изтрита. Изтеглете Adobe Application Manager от уеб сайта на Adobe и го преинсталирайте.
Посоченият url адрес не може да се отвори Потребителят е щракнал върху бутона за регистрация, но URL адресът не се е отворил. Влезте в Adobe.com.
Грешка при намиране на речниковия файл за езиковата променлива. Приемане на английски език по подразбиране Уведомяването е показано на английски език вместо на езика на продукта. Влезте в Adobe.com.
Грешка в getInstallStatusOfTheMedia  

Преименувайте файла media_database.database:
Mac: [Стартиращ диск]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Все още имате нужда от помощ?

Ако все още се нуждаете от помощ свържете се с отдела за поддръжка на Adobe.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?