Невалидни или анулирани серийни номера

Научете защо може да получите съобщение, което известява, че серийният номер е невалиден или е бил анулиран, и как да поправите проблема.

Ако при опит да инсталирате вашия продукт получите съобщение, подобно на тези, които са показани по-долу, в което се казва, че серийният номер, който използвате е невалиден или е бил анулиран, това означава, че серийният номер, който се опитвате да използвате, е бил блокиран от Adobe.

Невалиден сериен номер, блокиран ключ, известие
Съобщение за невалиден сериен номер

Анулиран сериен номер, блокиран ключ, известие
Съобщение за анулиран сериен номер

Защо серийният номер е невалиден или анулиран?

Adobe блокира серийни номера, които не са издадени от Adobe, или които са били използвани с измамна цел от неупълномощени продавачи, за да произвеждат фалшив софтуер. За съжаление, може да разберете, че серийният номер е бил блокиран поради тази причина само когато активирате или преинсталирате софтуер на Adobe. 

Какво трябва да направя, ако серийният номер е невалиден или анулиран?

Направете следното, ако получите съобщение „Невалиден сериен номер“ или „Анулиран сериен номер“:

  1. Проверете дали използвате правилния сериен номер за инсталирането на вашия продукт. Вижте Намерете вашия сериен номер

    Бележка:

    Серийният номер съдържа само 24 цифри. Ето пример за формата на серийния номер: 8721-0892-0867-4459-9223-2874.

  2. Ако серийният номер, асоцииран със софтуера, е блокиран, на тази страница има информация, която ще ви помогне бързо да разрешите проблема.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт