Открийте вашия сериен номер и поправете невалидни или анулирани серийни номера

Открийте вашия сериен номер, за да активирате, преинсталирате или надстроите продукта си.

Ако приложение на Creative Cloud поиска вашия сериен номер

Приложенията на Creative Cloud не изискват сериен номер. Отстраняване на проблеми, когато приложенията на Creative Cloud искат сериен номер.

Ако сте закупили от Adobe.com или сте регистрирали вашия продукт

  1. Влезте на адрес https://account.adobe.com/products.

  2. В Регистрирани продукти отбележете серийния номер за вашето приложение.

    Отбележете вашия сериен номер

Ако сте закупили издание на продукт за учащи се или преподаватели

Ако сте закупили издание на продукт на Adobe за учащи се и преподаватели, може да сте получили сериен номер или код за осребряване. Вижте Серийни номера, кодове за осребряване и продуктови кодове | Издания за учащи се и преподаватели

Ако сте закупили от магазин или онлайн търговец на дребно

Ако сте закупили от магазин, може да сте получили код за осребряване. Можете да използвате кода за осребряване, за да получите вашия сериен номер. 

Какво имате?

Как да откриете своя код или сериен номер?

Имейл от магазин или онлайн търговец на дребно

Някои магазини ви изпращат кода за осребряване или серийния номер по имейл:

Кутия на продукта

Възможно е да имате сериен номер или код за осребряване в зависимост от вашия продукт и откъде сте го закупили.

Код за осребряване (използвайте го, за да получите вашия сериен номер)

Намерете кода за осребряване върху приложената в кутията карта. Кодът за осребряване представлява комбинация от букви и цифри с 24 на брой символа. За подробни инструкции вижте Помощ за кода за осребряване.

Сериен номер

Намерете вашия сериен номер на обложката на диска или на кутията на продукта. Серийният номер представлява 24-знаков цифров код.

Забележка: за продуктите на Elements серийният номер се намира на опаковката на DVD диска за Windows.

Предплатена карта

Предплатената карта съдържа код, който използвате, за да получите своя сериен номер и да изтеглите продукта си. Ще намерите този код под фолиото за изтриване на гърба на картата.

За подробни инструкции вижте Помощ за кода за осребряване.

Като корпоративен лиценз 

Можете да намерите вашия сериен номер на уеб сайта за лицензиране на Adobe.

След като намерите вашия сериен номер, регистрирайте продукта си.

Ако имате невалиден или анулиран сериен номер

Блокираме серийни номера, които не сме издали или които са фалшиви. Научете повече за невалидните или анулирани серийни номер

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?