Открийте Вашия сериен номер, за да активирате, преинсталирате или надстроите Вашия продукт.

Ако приложение на Creative Cloud поиска Вашия сериен номер

Приложенията на Creative Cloud не изискват серийни номера. Отстраняване на проблеми, когато приложенията на Creative Cloud искат сериен номер.

Ако сте купили от Adobe.com или сте регистрирали Вашия продукт

  1. Отидете на Вашите Поръчки.

  2. На екрана История на поръчките щракнете върху номера на поръчката, посочен в колоната ПОРЪЧКА №.

    Изберете номера на Вашата поръчка
  3. На екрана „Номер на поръчка“ щракнете върху Изтегляния и серийни номера

    Изберете Изтегляния и серийни номера за приложението, което искате да изтеглите.
  4. Там е посочен Вашият сериен номер.

    Серийни номера

Ако сте закупили издание на продукт за учащи и преподаватели или от търговец

Ако сте закупили от търговец, може да имате нужда и от код за предявяване, за да активирате Вашия продукт. 

Как купихте вашия продукт?

Къде е вашият код или сериен номер?

Предплатена карта, продукт в кутия или от търговец

Вижте раздела по-долу: Предплатена карта, продукт в кутия или от търговец.

Като издание на продукт за учащи или преподаватели

Вижте Серийни номера, кодове за предявяване и продуктови кодове | Издания за учащи и преподаватели.

Като корпоративен лиценз 

Можете да намерите вашия сериен номер на уеб сайта за лицензиране на Adobe.

Какво имате?   Къде е вашият код или сериен номер?
Предплатена карта

Намерете кода си за предявяване под слоя за изтриване на гърба на картата.

За подробни инструкции вижте Помощ за кода за предявяване.

Кутия на продукта

Сериен номер

Намерете вашия сериен номер на обложката на диска или на кутията на продукта. Серийният номер представлява 24-знаков цифров код.

Забележка: За продуктите на Elements, серийният номер се намира на обложката на DVD диска за Windows.

Код за предявяване

Намерете кода за предявяване върху приложената в кутията карта. Кодът за предявяване представлява 22-знаков буквено-цифров код.

За подробни инструкции вижте Помощ за кода за предявяване.

Имейл от търговец

Намерете кода си за предявяване или серийния номер в имейла.

Ако сте получили код за предявяване, вижте Помощ за кода за предявяване.

Ако имате невалиден или анулиран сериен номер

Блокираме серийни номера, които не сме издали или които са фалшиви. Научете повече за невалидните или анулирани серийни номер