ЧЗВ за лицензионни споразумения с краен потребител

Лицензът ви позволява да използвате софтуер, съдържание и услуги в съответствие с определени условия, посочени в лицензионно споразумение с краен потребител (ЛСКП). Всяко ЛСКП е правно обвързващ документ. Без да приемете ЛСКП не можете законно да използвате софтуера, съдържанието или услугата.

Когато купувате софтуер, вие купувате правото, или получавате лиценз, ​​да използвате софтуера в съответствие с ЛСКП.

ЛСКП обяснява точно как можете да използвате купения от вас софтуер и определя конкретни ограничения за използването на софтуера. Ако нарушите условията на ЛСКП, вие ще станете обект на действия на правораздавателните органи и налагане на санкции.

Тази страница отговаря на често задаваните въпроси за ЛСКП.

Мога ли да инсталирам отделните компоненти от пакета на различни машини?

Не. Продуктовите пакети, като например Studio и Creative Suite, се продават на цени като единичен продукт. Вие получавате значително по-голяма отстъпка при купуването на един продуктов пакет, отколкото при купуването на отделни лицензи за всеки един от включените продукти. В ЛСКП изрично се посочва, че всички продукти, включени в пакета, трябва да бъдат инсталирани и използвани на една и съща машина.

Мога ли да използвам софтуера на два компютъра?

Ако притежавате или сте основният потребител на продукт на Adobe с лиценз за един потребител или с корпоративен лиценз, който е инсталиран на служебен компютър, можете също така да инсталирате и използвате софтуера на втори компютър със същата платформа, който е у дома ви или е преносим компютър. Обаче няма да можете да използвате софтуера едновременно на двата компютъра – на основния и на вторичния компютър.

Не повече от един потребител може да използва продукт на Adobe с лиценз за един потребител.

Забележка: Клиентите с КЛА трябва да купят два различни лиценза, за да използват две операционни системи, дори ако имат два различни компютъра. Те могат да използват същия лиценз на друг компютър (не едновременно) само със същата платформа вкъщи.

За повече информация относно правилата за активиране на Adobe, включително последните промени, вижте Помощ за активиране и деактивиране.

Мога ли да използвам софтуера на двата дяла (диска) на система с двойно зареждане?

Ако използвате система с двойна зареждане, като продуктът е инсталиран на всеки от двата дяла (диска), е необходимо да купите отделен лиценз за всяка инсталация. Преди да инсталирате продукта (както на дялове с Mac OS, така и на дялове с Windows на система с двойна зареждане), трябва да получете отделен лиценз за всеки продукт.

Защо не мога да използвам софтуера на различни платформи?

Adobe разработва софтуер за различни платформи (например Mac OS, Windows, Linux) и продава софтуера, създаден за различни платформи, като отделни продукти. Ако искате да използвате продуктите на различни платформи, необходимо е да купите лиценз за софтуера за всяка платформа, която използвате. Серийният номер на продукт за една платформа не може да се използва за същия продукт на друга платформа.

След като направя надстройка на софтуера, мога ли да използвам, продавам или прехвърлям предишните версии на софтуера?

Не. Купуването на надстройка на даден продукт разширява съществуващия ви лиценз, за ​​да обхване новата версия на софтуера на Adobe. Това не ви дава правото да получите два отделни лиценза за старта и новата версия. Например, ако надстроите от Adobe Acrobat 6 до Acrobat 7, не можете да продадете Acrobat 6 на някой друг потребител.

Ако купите нов лиценз, а не надстроите стария си софтуер, имате право да прехвърлите стария си лиценз, при условие че не сте купили първоначалния си лиценз с корпоративно лицензионно споразумение.

Как да разбера дали имам право да използвам версията на софтуера за сферата на образованието?

За да видите изискванията за купуване на версии на софтуера на Adobe за сферата на образованието, посетете Магазина на Adobe за образователни институции.

На кого да съобщя, че дадена фирма използва неправилно софтуера?

Сигнализирайте за нарушения на ЛСКП или за неправилна или неразрешена употреба на софтуера на Adobe на адрес piracy@adobe.com или се свържете с Поддръжката на Adobe, или се обадете на 800-343-3325. Adobe полага добросъвестни усилия, за да запази поверителна цялата информация, позволяваща лична идентификация, която събираме от вас.

 

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн