Научете как да активирате или деактивирате приложения на Adobe.

Активиране на приложение

Какво представлява активирането?

Активирането (свързване на приложение към валиден потребителски лиценз) се извършва автоматично за повечето приложения. В някои случаи е необходимо да активирате своето приложение ръчно, преди да можете да го използвате. Открийте продукта си в разделите по-долу, за да научите как да активирате приложението си.

Creative Cloud, Acrobat DC

При Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC или Acrobat Standard DC просто влезте, за да активирате софтуера си (например Photoshop, Lightroom, Illustrator или Acrobat DC). Стартирайте приложението и изберете Помощ > Влизане (Вашия Adobe ID). Друга възможност е да влезете от настолното приложение на Creative Cloud.

Creative Suite 2 и 3 | Acrobat 7, 8 и 3D | Audition 3

Нашите стари сървъри за активиране на по-стари версии на приложенията Acrobat и Creative Suite (CS) трябваше да бъдат спрени. Без сървърите за активиране тези приложения показват грешка в активирането или връзката, когато се опитвате да проверите лиценза. За да инсталирате версия, която не се нуждае от активиране, вижте Грешка: „Сървърът за активиране е недостъпен“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3 или Грешка при активиране или свързване | CS3, Acrobat 8.

Засегнатите приложения включват: приложения на Creative Suite 2 и 3, Acrobat 7 и 8 (Standard и Professional) и Acrobat 3D версия 8.

Creative Suite 6, 5 и 4

CS6: Влезте с вашия Adobe ID и паролата си, за да активирате софтуера си през първите седем дни на употреба. За да направите това, следвайте стъпките по-долу.

CS5.5, CS5 и CS4: Активирането става автоматично веднага щом софтуерът отрие връзка с интернет или когато по време на инсталация софтуерът ви подкани да го активирате. За да активирате софтуера си ръчно, следвайте стъпките по-долу.

За да активирате софтуера си ръчно:

 1. Уверете се, че компютърът ви е свързан с интернет.

 2. Стартирайте приложението.

 3. Изберете Помощ > Активиране. (Ако тази опция е потъмнена, вече сте активирали софтуера си.)

 4. Влезте с вашия Adobe ID и паролата си, за да активирате софтуера си.

  Ако нямате Adobe ID, можете да видите опция за създаването на такъв. Следвайте инструкциите на екрана.

Бележка:

Срещате проблем или трябва да активирате офлайн? Вж. Отстраняване на неизправности при активиране и дезактивиране.

Acrobat XI, X

Adobe Acrobat XI и X се активират автоматично веднага щом софтуерът отрие връзка с интернет.

Ако трябва да активирате софтуера си ръчно (например, ако сте го деактивирали на един компютър, така че да можете да го активирате на друг компютър), следвайте стъпките от Creative Suite 6 и по-стари версии.

Flash Player, Acrobat Reader и Shockwave Player

Не е необходимо да активирате тези продукти. Ако се нуждаете от помощ за тези продукти, посетете следващите сайтове:

Photoshop Elements, Premiere Elements

Продуктът се активира, след като го стартирате за първи път след въвеждане на серийния номер.

Ако деактивирате продукта, като изберете Помощ > Излизане, можете да го активирате отново, като изберете Помощ > Влизане. Продуктът е стартиран в пробен режим. Изберете Лицензирай този продукт и дайте серийния номер.

Ще получите сериен номер, когато купите продукта. За допълнителна информация относно намирането на серийни номера вижте Намиране на вашия сериен номер или код за предявяване.

Намиране на вашия сериен номер или код за предявяване

Някои продукти изискват да въведете серийния номер или кода за предявяване, преди да можете да започнете да използвате продукта. Вашият сериен номер или код за предявяване ви се предоставят при купуването на продукта.

Бележка:

Приложенията на Creative Cloud не изискват серийни номера. Ако бъдете подканени да въведете сериен номер при стартиране на приложение на Creative Cloud, това е грешка. Вижте Приложение на Creative Cloud иска сериен номер за информация как да разрешите този проблем.

Активиране на приложение на нов компютър

Creative Cloud, Acrobat DC

Можете да използвате индивидуалния си абонамент на максимум два компютъра или устройства. 

За информация относно използването на абонамента на друг компютър или устройство вижте Използване на вашия абонамент на друг компютър или устройство.

Самостоятелни продукти като Photoshop Elements или Premiere Elements

Можете да инсталирате вашия продукт на максимум два компютъра. Ако искате да преместите продукта си на нов компютър, просто изберете Помощ > Излизане в продукта от един от компютрите, които имат активен лиценз. След това можете да инсталирате продукта на новия си компютър.

Ако компютърът, на който сте инсталирали продукта, вече не е наличен, свържете се с нас, за да актуализираме информацията в системата. След като информацията бъде премахната, можете да инсталирате продукта на нова система.

Деактивиране на приложение

Какво представлява деактивирането?

Деактивирането прекратява връзката между приложението и съответния валиден потребителски лиценз. След като деактивирате, можете да активирате отново по всяко време. Не е необходимо да деинсталирате съответното приложение от компютъра си, за да го деактивирате. Деинсталирането на дадено приложение не винаги деактивира лиценза му.

Един единичен лиценз за софтуер на Adobe ви позволява да инсталирате дадено приложение на два компютъра – например вкъщи и в офиса. Ако искате да инсталирате софтуера на трети компютър, първо трябва да деактивирате една от инсталациите на приложението. Ето как.

Деактивиране на Creative Cloud

Можете да деактивирате приложение на Creative Cloud просто като излезете. Стартирайте кое да е приложение на Creative Cloud и изберете Помощ > Излизане (Вашият Adobe ID). Можете също така да излезете от настолното приложение на Creative Cloud или да деактивирате устройство от страницата на акаунта ви на adobe.com. За подробни инструкции вижте Излизане от Creative Cloud и Излизане от страницата на акаунта.

Бележка:

Възможността за излизане от страницата на акаунта не се предлага в държавите, които се обслужват от Digital River.

Деактивиране на Acrobat DC

Версия с абонамент

Ако имате абонамент за Acrobat DC, можете да деактивирате приложението просто като излезете. Стартирайте приложението и изберете Помощ > Излизане (Вашият Adobe ID). Можете също така да излезете от страницата на вашия акаунт чрез adobe.com.За подробни инструкции вижте Излизане от Creative Cloud и Излизане от страницата на акаунта.

Бележка:

Възможността за излизане от страницата на акаунта не се предлага в държавите, които се обслужват от Digital River.

Версия без абонамент (самостоятелна)

Ако имате самостоятелна версия без абонамент на Acrobat DC, просто излезте от Acrobat, за да го деактивирате. Стартирайте приложението и изберете Помощ > Излизане (Вашият Adobe ID).

Бележка:

Уверете се, че сте свързани с интернет, когато се опитвате да излезете.

Деактивиране на Acrobat XI/X, Creative Suite 6 и по-стари версии

 1. Уверете се, че компютърът ви е свързан с интернет.

 2. Стартирайте приложението.

 3. Изберете Помощ > Деактивиране.

 4. Изберете една от следните опции:

  • Деактивиране или Прекъсване на активирането: Тези опции деактивират софтуера, но запазват информацията за лицензирането му на компютъра ви. Изберете една от тези опции, ако искате да деактивирате софтуера временно и планирате да го активирате отново на този компютър.
  • Деактивиране за постоянно: Тази опция деактивира софтуера и премахва информацията за лицензирането му от вашия компютър. Ако искате да използвате софтуера на този компютър отново, въведете повторно серийния номер.

Деактивиране на Photoshop Elements или Premiere Elements

За да деактивирате Photoshop Elements или Photoshop Elements, просто излезте от приложението, като изберете Помощ > Излизане.

Често задавани въпроси

Какво представлява активирането?

Активирането е процесът, чрез който Adobe проверява вашия софтуер за предотвратяване на измами и злоупотреби с продукти и услуги на Adobe. Активирането включва изпращането на информация до Adobe по различно време, като например при изтегляне, инсталиране, деинсталиране, въвеждане на сериен номер, стартиране и по време на проверки за обновяване на софтуера на Adobe. Adobe може също да използва тази информация самостоятелно или в комбинация с друга информация, с която може да разполага Adobe, (i) за да ви предоставя подходящи възможности за подновяване на лиценза и (ii) за да ни помага да разберем употребата на софтуера на Adobe, така че да можем да ангажираме и запазваме клиентите си.

Какво информация да се изпрати до Adobe по време на активирането?

По време на активирането могат да бъдат изпратени следните видове информация до Adobe:

Идентификатори (ИД)

 • Уникални идентификатори (генерирани от Adobe), специфични за вашия компютър и за лиценза, който сте закупили за софтуера. Тези идентификатори не могат да бъдат използвани за намиране на вашия компютър или за идентифицирането ви лично.
 • Вашият Adobe ID, ако сте влезли в Adobe като част от инсталацията, обновяването или употребата на софтуер на Adobe. Adobe ID ви идентифицира лично и ви свързва с цялата информация, която сте предоставили на Adobe, докато създавате или използвате вашия акаунт в Adobe. Ако вие или вашата фирма използвате администратор или друго упълномощено лице за изложеното по-горе, Adobe може също така да получи Adobe ID на това лице.

Информация за инсталирани продукти на Adobe

 • Серийни номера, свързани с лицензите на инсталираните продукти
 • Наименование на продукта и номер на версията му; тип закупен лиценз
 • Версия на Лицензионното споразумение с краен потребител, отнасяща се за софтуера
 • Колко пъти сте стартирали едно приложение на Adobe след последното активиране, за всяко приложение, което е свързано с лиценза на продукта

Информация за операционната система

 • Тип и версия на операционната система
 • Език (езиков диалект и писмена система) в употреба
 • Местно време на компютъра (включително часовия пояс)
 • Наименование на компютъра
 • MAC адрес

IP адрес

Присвоеният ви IP адрес от вашия доставчик на интернет услуги се получава от Adobe като част от процеса на изпращане до Adobe на данните за активиране.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност