За информация относно прехвърляне на корпоративен лиценз се свържете с нас чрез Помощ за корпоративно лицензиране на Adobe. За информация относно използване на софтуер на много компютри вижте ЧЗВ за лицензионни споразумения с краен потребител или Споразумението за лиценз за продукт на Adobe за вашия продукт.

Политика за прехвърляне на лиценз

Ако продавате или давате своя софтуер от Adobe на лице или фирма, можете съответно да прехвърлите лиценза. Прехвърлянето на лиценза позволява на новия собственик да регистрира софтуер на негово/нейно име.

Важно: Лицензите на версиите за образованието на продукти с марката на Adobe не могат да бъдат прехвърляни. Можете обаче да прехвърляте на нов собственик версии за образованието на продукти с марката на Macromedia.

 • Ако прехвърляте лиценз за продуктов пакет, тогава лицензът важи за целия пакет от продукти. Лицензите на отделни продукти от продуктов пакет не могат да бъдат прехвърляни.
 • Прехвърлянето на лиценз включва всички версии на този продукт. Ако продавате или дарявате регистрираното си копие на лиценз на продукт на Adobe, тогава вие прехвърляте правата си и към всички версии на този лиценз.
 • Договорите за поддръжка, които придружават даден лиценз, не се прехвърлят към новия притежател на лиценза.Договорите за поддръжка по закон са непрехвърляеми, както е посочено в общите условия на договора. 
 • С изключение на Германия Adobe не позволява прехвърляния за версии ОЕМ (производители на оригинално оборудване) на софтуер.

Изисквания за прехвърляне на лиценз

 • Лицето, което прехвърля лиценза (настоящият собственик) и получателя (новият собственик) трябва да попълнят формуляри за прехвърляне на лиценз. Двата формуляра трябва се върнат на Adobe, за да може лицензът да бъде прехвърлен.
 • За да се прехвърли лицензът, серийният номер на продукта трябва да бъде регистриран в профила на лицето, което прехвърля лиценза, в Adobe.
 • Трябва да отговаряте на условията на лицензионната политика за прехвърляне.

Процес на прехвърляне на лиценз

Забележка: Не забравяйте да вземете номер на случай, преди да започнете процеса на прехвърляне, за да избегнете забавяния в обработката на формуляра ви за прехвърляне на лиценз. Свържете се с нас, за да получите номер на случай.

 1. Щракнете по-долу върху бутона Изтегляне на файла и запишете формуляра за прехвърляне на лиценз във вашия компютър.

  Изтегляне

 2. Отворете формуляра в Adobe Reader или Acrobat и следвайте инструкциите на формуляра. Не пропускайте да попълните всички полета.

 3. Напишете номера на случая си или клиентския номер, или и двата, във формуляра.

 4. Ако прехвърляте лиценз за образованието с марката на Macromedia, вижте продукти с марката на Macromedia.

 5. Сканирайте попълнения формуляр и го запишете на компютъра си.

  За да подадете този формуляр, следвайте следните стъпки.

 6. Влезте във Вашия акаунт Adobe ID.

 7. Разгледайте случаите, посочени в  Случаи на поддръжка на страницата Хронология на поддръжката.

  Преглед на вашите случаи
 8. Щракнете върху номера на случая, който сте получили по-рано от Adobe.

  Щракнете върху номера на случая
 9. Изберете Добавяне на файлове и след това прикачете попълнения формуляр, който записахте в стъпка 5.

  Щракнете върху Добавяне на файлове
 10. Въведете съобщение в полето Вписване на съобщение.

 11. Щракнете върху Подаване.

След като Adobe получи попълнените формуляри за прехвърляне на лиценз от двете страни, Adobe регистрира софтуера на новия собственик. Регистрацията гарантира, че Adobe признава новия собственик като законен притежател на лиценза, който може да получава клиентско обслужване и поддръжка.

След изпращането на формулярите за прехвърляне на лиценз от двете страни, трябва да изчакате от три до четири седмици, през които Adobe обработва искането ви за прехвърляне на лиценз.

Продукти с марката на Macromedia

Лицензите на версиите за образованието на продукти с марката на Macromedia могат да бъдат прехвърляни. Новият собственик трябва да предостави доказателство за статут на зает в образованието, за да извърши прехвърлянето. Ако не можете да представите валиден идентификатор за настоящ учащ, който включва име, дата и снимка, тогава вижте Образование/Учащи: Как да купите. Тази страница включва списък на квалификациите за заети в образованието.

Adobe придоби Macromedia през 2005 г. Ако сте регистриран собственик или прехвърляте продукт с марката на Macromedia, трябва да премахнете софтуера от компютъра си.

Бележка:

За Adobe Captivate, Contribute 2 или 3, FreeHand MX, FlashPaper 2 или MX 2004 продукт, изберете „Помощ“ > „Прехвърляне на софтуерния Ви лиценз“. След това следвайте инструкциите на екрана.

След като Adobe получи попълнения формуляр за прехвърляне на лиценз, Adobe регистрира софтуера на новия собственик. Регистрацията гарантира, че Adobe признава новия собственик като законен притежател на лиценза, който може да получава клиентско обслужване и поддръжка. Трябва да изчакате от три до четири седмици, през които Adobe обработва искането ви за прехвърляне на лиценз.