ЧЗВ за образователни институции

Опции за купуване

На разположение са отстъпки за учащи и учители за отделните учители, учащи и членове на персонала Можете да купите изданията на Adobe за учащи и учители директно от Adobe.com или от търговци на дребно на Adobe.

В допълнение към това Adobe предлага лицензионни програми за отдели и институции. Научете повече за възможностите за лицензиране от Adobe.

Отидете в продуктовия каталог за учащи и учители, за да видите наличността на продукта и езиковия пакет. Продуктите са на разположение чрез абонамент, изтегляне, или опакована версия в зависимост от наличността.

Не могат да се правят освободени от данъци покупки в онлайн магазина за образователни институции. За да направите освободена от данъци поръчка, свържете се с упълномощен търговец на дребно за сферата на образованието.

Да, продуктите за учащи и учители могат да бъдат използвани с търговска цел на лично притежаван от вас компютър. Те не могат да бъдат препродавани.

Можете за закупите един абонамент за членство в Creative Cloud и да го използвате и на macOS, и на Windows. За всички останали издания на продукти на Adobe за учащи и учители можете да закупите по един лиценз за платформа на всеки продукт (включва пакети и отделни заглавия) за година.

Допустимост

За да имате право на отстъпка за учащ, трябва да бъдете на най-малко 13 години и да бъдете записан(а) в едно от следните учебни заведения:

 • Университет или колеж – акредитиран публичен или частен университет или колеж (включително обществен, младши или професионален колеж), който издава дипломи, изискващи обучение не по-малко от равностойността на две години при пълен работен ден*
 • Основно или средно училище – акредитирано публично или частно основно или средно училище, което предоставя обучение при пълно работно време*
 • Начало училище – определено от държавните регулации за начално образование

За да имате право на отстъпка за учител, трябва да бъдете едно от следните:

 • Член на факултет или персонал – нает от акредитирано начално или средно училище, обществен или частен университет или колеж, училищен район, или съвет за образование (включващ професори с почетен статут)*
 • Учител на домашно обучаван ученик – определен от държавните нормативи за домашно обучение

Ако не сте наясно дали отговаряте на условията, свържете се с нас на телефонния номер за продажби на Adobe във вашата страна..

* Акредитирани училища са тези, които са одобрени от асоциация, призната от Министерството на образованието на САЩ/Държавния съвет за образование или канадското/провинциалните министерства на образованието и които обучават ученици като техен основен фокус. В САЩ такива асоциации включват: Асоциация на колежите и училищата в средните щати, Асоциация на колежите и училищата в северните щати, Асоциация на училищата и колежите в западните щати, Асоциация на колежите и училищата в южните щати, Асоциация на колежите и училищата в Нова Англия, Асоциация на акредитираните училища в северозападните щати.

За да видите дали можете да закупите софтуер за вашето училище с образователни отстъпки, вижте списъка по-долу с видовете институции, които отговарят на изискванията. Акредитираните училища могат също така да закупуват продукти чрез специални програми за лицензиране на едро от Adobe.
Преглед на лицензионните програми за сферата на образованието.

Институции с право на отстъпка:

 • Акредитирани публични или частни начални или средни училища, които предоставят обучение при пълно работно време на класове K-12, или училищни райони за такива училища*
 • Акредитирани публични или частни университети или колежи (включително обществени, младши, или професионални колежи), които издават дипломи, изискващи обучение не по-малко от равностойността на две години при пълен работен ден*
 • Училищни административни служби или съвети за образование
 • Домашни училища, одобрени от Adobe
 • Държавни училища в САЩ или канадските територии
 • Поименно посочени образователни учреждения, одобрени в писмена форма от Adobe
 • Болници в САЩ, които са изцяло притежавани и управлявани от учебна институция. Това означава, че институцията е едноличен собственик на болницата и единственото юридическо лице, което упражнява контрол върху ежедневните операции.
 • Научноизследователски лаборатории в системата на висшето образование, които са публични институции, признати от Министерството на образованието на САЩ или канадското/провинциалните министерства на образованието, обучават ученици и могат да предоставят копие от подзаконови нормативни актове, които да посочват връзката с управляващия университет
 • Останалите примери за институции с право на отстъпка се изброяват от време на време на сайта на Adobe.com

Институции без право на отстъпка:

 • Неакредитирани училища и религиозни организации
 • Музеи
 • Църкви
 • Библиотеки
 • Болници в Канада
 • Центрове за обучение и училища, издаващи сертификати за курсове, като например обучение по софтуер за компютри, включително и без ограничения: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, центрове за обучение на учители
 • Военни училища, които не издават академични дипломи
 • Изследователски лаборатории, които не са признати от Министерството на образованието на САЩ или канадското/ провинциалните министерства на образованието. Например – институции, признати от Министерството на отбраната или енергетиката на САЩ или Националния съвет за научни изследвания на Канада. В допълнение към тях, лабораториите в САЩ, дефинирани като центрове за федерално финансирани научни изследвания и разработки (ЦФФНИР) и свързани с университети изследователски центрове (СУИЦ), не отговарят на изискванията. Примерите включват: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory и Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Останалите примери за институции без право на отстъпка се изброяват от време на време на сайта на Adobe.com

* Акредитирани училища са тези, които са одобрени от асоциация, призната от Министерството на образованието на САЩ/Държавния съвет за образование или канадското/провинциалните министерства на образованието и които обучават ученици като техен основен фокус. В САЩ такива асоциации включват: Асоциация на колежите и училищата в средните щати, Асоциация на колежите и училищата в северните щати, Асоциация на училищата и колежите в западните щати, Асоциация на колежите и училищата в южните щати, Асоциация на колежите и училищата в Нова Англия, Асоциация на акредитираните училища в северозападните щати.

Използвайте издаден от училище имейл адрес.

Ако предоставите издаден от училище имейл адрес по време на покупката, той се проверява веднага. (Училищният имейл адрес може да включва .edu, .k12 и други имейл домейни, спонсорирани от учебни заведения.) Ако не разполагате с издаден от училище имейл адрес или Вашият имейл адрес не може да бъде проверен, може да се изискат допълнителни доказателства, че покривате изискванията, след покупката.

Учащи и преподаватели в акредитирани учебни заведения

Доказателството за покриване на изискванията трябва да бъде документ, издаден от въпросната институция, с Вашето име, името на институцията и настояща дата. Видовете доказателство за записан учащ включват:

 • Учебна идентификационна карта
 • Отчетна карта
 • Академична справка
 • Фактура или извлечение за платена такса за обучение

Ученици, обучавани в домашни условия†

Доказателството за покриване на изискванията може да включва:

 • Копие на писмо, в което се декларира желанието за домашно обучение, с посочена дата
 • Валидна идентификация за членство в асоциация за домашно обучение (например Асоциацията за правна защита на домашното обучение)
 • Доказателство за покупка на учебната програма за текущата учебна година с посочена дата

* Акредитирани училища са тези, които са одобрени от асоциация, призната от Министерството на образованието на САЩ/Държавния съвет за образование или канадското/провинциалните министерства на образованието и които обучават ученици като техен основен фокус. В САЩ такива асоциации включват: Асоциация на колежите и училищата в средните щати, Асоциация на колежите и училищата в северните щати, Асоциация на училищата и колежите в западните щати, Асоциация на колежите и училищата в южните щати, Асоциация на колежите и училищата в Нова Англия, Асоциация на акредитираните училища в северозападните щати.

† Документи, издадени през последните шест месеца, се считат за валидни.

След като направите поръчката си, получавате имейл, включващ серийния ви номер. Можете да видите серийния си номер по всяко време и в диспечера на изтеглянията до връзката за изтегляне на продукта. След регистрация можете да прегледате продуктите си в раздела „Моите продукти“ на „Моят Adobe“.

За повече информация вижте Серийни номера, кодове за предявяване и продуктови кодове | Издания за учащи и преподаватели.

Ако сте закупили директно от Adobe през Adobe.com или по телефона в Северна Америка, разполагате с 14 дни, за да предоставите доказателството си, че отговаряте на изискванията. Ако сте закупили от Adobe.com в други региони или сте закупили от търговец, имате шест дни, за да предоставите доказателството си, че отговаряте на изискванията.

Ако дадена поръчка изтече, получавате имейл съобщение и е необходимо да направите поръчката пак.

Продукти, заплащани чрез абонамент

Когато желаете да получите образователна отстъпка за приложения на Adobe, заплащани чрез абонамент, вижте Подновяване на отстъпка за учащи, за да научите как Adobe потвърждава Вашия образователен статус.

Продукти с постоянен лиценз

Ако сте закупили продукт на Adobe с постоянен лиценз с продуктов код в Северна Америка, използвайте продуктовия код, за да започнете процеса по проверка и потвърждаване на сайта за Услугата за проверка на принадлежността. След като въведете кода на Вашия продукт, ще бъде поискано от Вас да предоставите информация за Вас и Вашата покупка. След това от Вас ще бъде поискано да предоставите доказателство за академична принадлежност. Вашата принадлежност може да бъде доказана чрез един от следните методи:

 • Валидиране на предоставения от Вас академичен имейл адрес.
 • Проверка на академичните документи, които сте качили. Ще откриете списък с допустимите документи в Наръчника за принадлежност.

След като Вашата принадлежност бъде доказана, Услугата за проверка на принадлежност ще изпрати имейл потвърждение, който ще съдържа серийния номер на Вашия продукт и инструкции как да активирате софтуера.

Ако не отговаряте на критериите за принадлежност, ще получите имейл, че Вашата принадлежност не е призната

Ако сте закупили продукт на Adobe извън Северна Америка, вижте Изпълняване на поръчки за продукти Adobe за учащи и учители за информация относно серийни номера, кодове за предявяване и проверка на принадлежността.

Ако сте закупили от Adobe.com:

 • В Северна Америка: можете да очаквате отговор в рамките на два работни дни от получаване на доказателството Ви, че покривате изискванията. 
 • В други региони: можете да очаквате отговор в рамките на един работен ден след получаване на доказателството Ви, че отговаряте на изискванията. 

Ако сте закупили от Adobe по телефона: можете да очаквате отговор в рамките на един работен ден след получаване на доказателството Ви, че отговаряте на изискванията.

Ако сте закупили от търговец в Северна Америка: можете да очаквате отговор в рамките на един работен ден след получаване на доказателството Ви, че отговаряте на изискванията.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: за да използвате софтуера, преди да сте получили серийния номер, изберете опцията за инсталиране на продукта като пробна версия. Можете да използвате серийния номер, за да преобразувате продукта в пълна версия по-късно.

В Северна Америка Adobe запазва информация за потвърждаване за една година за учители, отговарящи на изискванията, и шест месеца за учащи, отговарящи на изискванията. Във всички останали региони Adobe запазва информацията за 90 дни. По време на тези периоди не е необходимо да предоставяте доказателство за отговаряне на изискванията за последващи поръчки.

Обаче, след като учащият завърши училище, учащите получават една допълнителна година на цена за образователния сектор. След като тази година изтече, абонаментът се надгражда до по-висока цена, която не е за сферата на образованието. Отстъпката за учащ изтича и надграждането става на датата на подновяване на договора след приключване на допълнителния период на цена за образователния сектор.

Завършилите учащи ще получат имейл с уведомление относно предстоящото увеличение на цената 30 (тридесет) дни преди датата на подновяване на договора. За повече информация, вижте Изтичане на отстъпка за образователния сектор след завършване на образованието.

(Преди ноември 2011 Adobe не запазваше информация за потвърждаване.)

Продуктовите кодове за лицензиране на издания за учащи и учители са върху листовката в лявата част на обложката на DVD диска. Примери:

Продуктов код

продуктов код

продуктов код

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн