Включен ли е Adobe Designer в Acrobat XI Pro и Acrobat DC Pro?

Софтуерът Adobe Designer сега се продава отделно и вече не е част от Acrobat Pro след издаването на Acrobat Pro XI (11). Посетете Продуктовата страница на Adobe Designer за подробности.

Клиентите, които надстройват до Acrobat Pro XI (11) или Acrobat Pro DC посредством някой модел/програма за лицензиране, имат право на безплатна надстройка до най-новата версия на Adobe Designer.

Кой има право на безплатна надстройка до Adobe Designer?

Следните клиенти имат право на безплатна надстройка:

Клиентите на Acrobat Pro X (10), които са надстроили до някоя от следните по-нови версии на Acrobat Pro XI (11) и/или Acrobat Pro DC посредством някой модел/програма за лицензиране:

  • Закупуване от частно лице / Абонамент: Document Cloud, индивидуален акаунт за Creative Cloud, Creative Cloud за екипи
  • Програма на Adobe за закупуване (наричана преди AVL – програми за групово лицензиране Adobe Volume Licensing): CLP, TLP, VIP, ETLA

Еднократната надстройка до Adobe Designer се предлага на английски, френски, немски или японски език. Клиентите с право на надстройка могат да изберат кой език искат да получат.

Как да заявя надстройка до Adobe Designer?

След като сте надстроили до Acrobat Pro XI (11) или Acrobat Pro DC, се свържете с нашите екипи по поддръжката и заявката ви за надстройка ще бъде разгледана, за да се потвърди, че отговаряте на изискванията за безплатна надстройка до Designer. Моля, предоставяйте серийния си номер за надстройка.

  • Сценарий №1: Ако сте клиент с вечен лиценз, индивидуален акаунт за Creative Cloud или Creative Cloud за екипи (купени през Adobe.com), се свържете с нашия екип заподдръжкана клиентите.
  • Сценарий №3: Ако сте клиент на ETLA (Споразумение за корпоративен срочен лиценз), процедирайте по следния начин:
    • Ако сте администратор във вашата конзола за администриране, отворете случай, за да подадете заявката си.
    • Ако не сте администратор във вашата конзола за администриране, свържете се с екипа заподдръжкана клиентите.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност