Co jsou procesy RdrCEF.exe a AcroCEF.exe a mohu je zakázat?

Otázka

Po spuštění aplikace Reader nebo Acrobat jsou ve Správci úloh systému Windows uvedeny následující další procesy – RdrCEF.exe a AcroCEF.exe. K čemu tyto procesy slouží a lze je zakázat?

Procesy AcroCEF a RdrCEF

Odpověď

AcroCEF.exe/RdrCEF.exe jsou neoddělitelné procesy aplikace Acrobat/Reader. Zpracovávají řadu nedílných aspektů síťové interakce aplikací a služeb Document Cloud (například vyplňování a podepisování, odesílání k podpisu, sdílení pro zobrazení/revizi a tak dále). Tyto procesy nelze odebrat ani zakázat pomocí změn konfigurace nebo registru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?