Odstraňování chyb souvisejících s procesy AcroCEF/RdrCEF aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader

AcroCEF.exe/RdrCEF.exe jsou neoddělitelné procesy aplikací Adobe Acrobat a Acrobat Reader. Zpracovávají řadu nedílných aspektů aplikace, například síťovou interakci a služby Document Cloud (vyplňování a podepisování, odesílání k podpisu, sdílení pro zobrazení/revizi a tak dále). Další informace najdete v části Co jsou procesy RdrCEF.exe a AcroCEF.exe.

Pokud tyto procesy nefungují správně, zobrazí se při použití jakékoli služby závislé na těchto procesech chybová zpráva.

Dialogové okno chyby procesů AcroCEF/RdrCEF

Chcete-li chybu odstranit, vyzkoušejte následující řešení (v níže uvedeném pořadí).
 

Řešení 1: Ukončete aplikaci Acrobat / Acrobat Reader a znovu ji spusťte

 1. Ukončete aplikaci Adobe Acrobat / Acrobat Reader.

 2. Otevřete správce úloh v systému Windows jedním z následujících úkonů:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel v dolní části obrazovky a vyberte Správce úloh.
  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + Delete a klikněte na možnost Správce úloh.
 3. Pokud není Správce úloh zcela rozbalen, vyberte možnost Další podrobnosti.

  Správce úloh

 4. Zkontrolujte, zda jsou stále spuštěny nějaké procesy AcroCEF/RdrCEF. Pokud ano, vyberte proces AcroCEF/RdrCEF a klepněte na možnost Ukončit úlohu. Tento krok opakujte, dokud neukončíte všechny procesy AcroCEF/RdrCEF.

  Ukončete proces AcroCEF/RdrCEF

 5. Spusťte aplikaci Acrobat / Acrobat Reader.

Řešení 2: Přidejte složku aplikace Acrobat / Acrobat Reader do seznamu bezpečných položek, čímž zabráníte připojení souboru DLL do procesů AcroCEF/RdrCEF

Připojením souborů DLL se rozumí rušení nebo zablokování funkčnosti procesů AcroCEF nebo RdrCEF soubory DLL ze softwaru třetích stran. Tento problém vyřešíte tak, že v softwaru třetích stran přidáte instalační adresář aplikace Acrobat do seznamu výjimek. Po přidání do seznamu výjimek budou procesy AcroCEF nebo RdrCEF fungovat podle očekávání.

Poznámka:

Následující kroky vysvětlují, jak přidat výjimky do softwaru Avast Antivirus. Pokud používáte jiný antivirový software, přidejte složku Acrobat nebo Acrobat Reader do seznamu výjimek podle pokynů na příslušném webu.

 1. Otevřete program Avast Antivirus. Klikněte na tlačítko Menu a poté na možnost Nastavení.

  Nastavení programu Avast

 2. Klikněte na Obecné > Výjimky a poté na možnost Přidat výjimku.

  Přidat výjimku

 3. Přidejte cestu ke složce Acrobat podle níže uvedených pokynů:

  • Pro aplikaci Adobe Acrobat DC: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\
  • Pro aplikaci Acrobat Reader DC:  C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\
  Přidejte složku Aplikace Acrobat Reader do seznamu výjimek
  Příklad, jak přidat složku Acrobat Reader do seznamu výjimek

 4. Klikněte na možnost Přidat výjimku. Složka Acrobat nebo Acrobat Reader je nyní na seznamu bezpečných položek.

Pokud problém přetrvává, analyzujte protokoly ProcMon a identifikujte soubory DLL třetích stran nahrané v procesech AcroCEF nebo RdrCEF a poté v odpovídajícím softwaru třetí strany přidejte složku Acrobat nebo Acrobat Reader na seznam bezpečných položek.

 1. Stáhněte si nástroj Process Monitor zde .

 2. Spusťte nástroj Process Monitor a klikněte na možnost Filtr > Filtrovat.

  Filtr pro proces AcroCEF nebo RdrCEF

 3. V nabídce filtrů nástroje Process Monitor zvolte pole názvu procesu a zadejte AcroCEF.exe. Klikněte na možnost Přidat a poté na možnost OK.

  Přidejte filtr AcroCEF nebo RdrCEF

 4. Spusťte aplikaci Acrobat a vyčkejte přibližně tři minuty. Nástroj začne shromažďovat protokoly. Uložte protokoly ve formátu PML.

 1. Otevřete soubor protokolu PML v nástroji Process Monitor.

 2. Dvakrát klikněte na proces AcroCEF nebo RdrCEF.

  Dvakrát klikněte na proces AcroCEF/RdrCEF.

 3. V části Moduly v okně Vlastnosti události jsou vypsané nahrané soubory DLL. Zkontrolujte všechny externí soubory DLL, které jsou nahrány v procesu AcroCEF nebo RdrCEF.

  Poznámka:

  Externí soubory DLL jsou ty soubory DLL, které nejsou podepsány společnostmi Adobe, Microsoft nebo Chromium.

  Příklad: na následujícím snímku obrazovky je do procesu AcroCEF nahraný soubor DLL společnosti VMWare. Zbytek uvedených souborů DLL patří společnostem Adobe, Microsoft nebo Chromium.

  Soubor DLL třetích stran

 4.  Přidejte instalační adresář aplikace Acrobat do seznamu výjimek odpovídající aplikace třetí strany.

 5. Znovu shromážděte protokoly ProcMon, opakujte výše uvedené kroky a vyhledejte všechny soubory DLL třetích stran nahrané do procesu AcroCEF nebo RdrCEF.

Řešení 3: Opravte instalaci aplikace Acrobat / Acrobat Reader

 1. Otevřete příslušnou aplikaci.

 2. V nabídce aplikace klikněte na možnost Nápověda > Opravit instalaci.

  Po dokončení procesu opravy restartujte počítač.

Řešení 4: Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Acrobat / Acrobat Reader

Někdy můžete chybu vyřešit odinstalací a opětovnou instalací aplikace Acrobat.

 1. Odinstalujte aplikaci Acrobat / Acrobat Reader z počítače:

  1. Stisknutím kombinace klávesy s logem Windows a klávesy R otevřete dialogové okno Spustit.
  2. Do dialogového okna zadejte možnost Ovládací panely a klikněte na tlačítko OK.
  3. V nabídce Ovládací panely vyberte možnost Programy a funkce a poté v seznamu nainstalovaných programů vyberte možnost Acrobat / Acrobat Reader.
  4. Klikněte na možnost Odinstalovat a pomocí pokynů odinstalujte aplikaci Acrobat / Acrobat Reader.
 2. Znovu nainstalujte nejnovější verzi aplikace Acrobat / Acrobat Reader do počítače:

  1. Přejděte na stránku ke stažení aplikace Adobe Reader a klikněte na možnost Stáhnout aplikaci Acrobat Reader.
  2. Poskytněte správci stahování dostatek času na stažení všech nezbytných instalačních souborů. Poté podle pokynů nainstalujte aplikaci Reader.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.