Kompatibilita aplikace Acrobat a systému macOS 10.13 High Sierra

Kompatibilita aplikace Acrobat s novým systémem macOS 10.13 High Sierra

Aplikace Acrobat 2017 i Acrobat jsou kompatibilní s novým systémem macOS High Sierra (10.13). Níže je uvedeno několik známých problémů. Společnost Adobe se snaží tyto problémy v budoucí verzi odstranit.

Známé problémy

Kompatibilita aplikací společnosti Adobe a 64bitové architektury

Při upgradu na nejnovější verzi systému macOS 10.13.4 nebo při prvním spuštění aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader v nejnovějších verzích systému macOS High Sierra se může zobrazit upozornění informující o tom, že je třeba optimalizovat software společnosti Adobe, aby došlo ke zlepšení jeho výkonu.

Upozornění týkající se 32bitové architektury v systému macOS 10.13 High Sierra

Příčinou jsou některé 32bitové součásti. Společnost Adobe pracuje na tom, aby byl tento problém v budoucí verzi odstraněn. Poznámka: Momentálně není třeba, abyste cokoli prováděli. Vaše aplikace budou nadále fungovat jako obvykle.

Další informace naleznete v následujících zdrojích:

 

Poznámky

  • Ve vlastnostech anotací není k dispozici žádné zaškrtávací políčko sloužící k označení průhledné barvy výplně. [ADC-4223579]

Spolupráce

  • Při účasti na sdílené recenzi založené na rozšíření WebDAV se třikrát zobrazí heslo klíčového řetězce, i když zadáte heslo a kliknete na možnost „Vždy povolit“. [ADC-4226584]

Formuláře

  • Při použití možnosti „Barva okraje“ nebo „Barva výplně“ ve vlastnostech pole formuláře nelze vybrat ani změnit barvu. [ADC-4225994]

Redigování

  • V dialogovém okně Vlastnosti nelze použít barvu výplně u redigování. [ADC-4226271]

PoslatMailem

  • [Specifický pro verzi 11.x] Když je aplikace Outlook nastavena jako výchozí nástroj pro čtení e-mailů v systému Mac High Sierra, nefunguje příkaz Přiložit k e-mailu. [ADC-4229279]

Prohlížeč

  • Některá dialogová okna aplikace Acrobat se při spuštění na okamžik vykreslí černě, a až poté se vykreslí správně. [ADC-4220296]
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.