Jak v 64bitovém systému Windows zabránit vrácení instalace aplikace Acrobat zpět

Instalace aplikace Acrobat se vrátí zpět a dojde k chybě

Instalace aplikace Acrobat se vrátí zpět s chybou 28000 nebo se instalace aplikace Acrobat vrátí zpět a v podrobném protokolu je uvedena následující zpráva:

MSI (s) (E0:64) [04:29:58:495]: Executing op: CustomActionSchedule(Action=AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD, ActionType=3073,Source=BinaryData,Target=AAMIU_Install,CustomActionData=YES)
MSI (s) (E0:FC) [04:29:58:495]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSI4D14.tmp, Entrypoint: AAMIU_Install CustomAction AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Action ended 4:29:59: InstallFinalize. Return value 3.

 

Chcete-li tuto chybu odstranit a úspěšně nainstalovat aplikaci Acrobat, vyzkoušejte následující řešení (v uvedeném pořadí).

Řešení 1: Kontrola správnosti hodnot položek registru

Upozornění: Řešení uvedená níže vyžadují úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů, k nimž došlo kvůli nesprávné úpravě registru. Registr obsahuje důležité informace o hardwaru a softwaru počítače. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Další informace o registru naleznete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

Postup rychlé opravy položek registru:

 1. Stáhněte si níže uvedený soubor: Klikněte na tlačítko Získat soubor (RegistryKey_CommonFileDirValue.zip). Soubor se stáhne do složky se staženými soubory.

  Stáhnout

 2. Otevřete soubor a rozbalte jej: Klikněte na tlačítko Otevřít nebo dvakrát klikněte na název souboru.

 3. Extrahujte soubor .reg: Pravým tlačítkem myši klikněte na název souboru a vyberte příkaz Extrahovat, vyberte umístění pro uložení extrahovaného souboru a potom klikněte na tlačítko Extrahovat.

 4. Klikněte dvakrát na extrahovaný soubor a importujte jej do registru. Jestliže se zobrazí výzva nástroje Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.

 5. Pokud se zobrazí jiná výzva nebo dialogové okno s upozorněním, klikněte na tlačítko Ano. Nakonec se zobrazí zpráva s potvrzením, že byly klíče a hodnoty úspěšně přidány do registru.

 6. Nyní se pokuste nainstalovat aplikaci Acrobat nebo její nejnovější opravu.

Poznámka:

Pokud nejste u počítače, ve kterém k problému dochází, uložte soubor .reg na flash disk a potom jej do příslušného počítače zkopírujte. Jestliže jste správce domény, můžete k volání souboru .reg ve vzdáleném počítači použít objekt zásad skupiny.

Informace o změnách registru

Tento soubor .reg vytvoří nebo upraví následující položky registru:

 • Klíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Řetězec: CommonFilesDir -> Hodnota: C:\Program Files (x86)\Common Files

Řetězec: CommonFilesDir (x86) -> Hodnota: C:\Program Files (x86)\Common Files

 

Řešení 2: Postup v případě, že se instalace aplikace Acrobat vrátí zpět s chybou 28000

Pokud dojde k chybovému ukončení aplikace Acrobat a zobrazí se zpráva Chyba 28000: Instalace licenčního modulu Acrobat selhala,

vyzkoušejte následující alternativní řešení.

Alternativní řešení 1: Přejmenujte složku OOBE

 1. Přejděte do umístění C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe. 

 2. Přejmenujte složku OOBE na OOBE_old.

 3. Nyní se pokuste nainstalovat aplikaci Acrobat nebo její nejnovější opravu.

  Poznámka:

  Tento postup bude mít vliv i na licencování ostatních aplikací služby Creative Cloud, například aplikací Photoshop, InDesign atd. Při spuštění jakéhokoli produktu společnosti Adobe se budete muset znovu přihlásit.

Alternativní řešení 2: Přejmenujte složku Adobe

Pozor:

Toto alternativní řešení použijte pouze v případě, že nemáte v počítači nainstalované žádné produkty společnosti Adobe. Pokud byste v počítači měli nainstalované jiné produkty společnosti Adobe, přestaly by fungovat a museli byste je nainstalovat znovu. 

 1. Přejděte do umístění C:\Program Files (x86)\Common Files.

 2. Přejmenujte složku Adobe na Adobe_old.

 3. Stisknutím kombinace kláves Windows+R otevřete příkazový řádek Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz appdata a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. Dvojím kliknutím na složku Local ji otevřete a potom přejmenujte složku Adobe na Adobe_old.

 5. Nyní se pokuste nainstalovat aplikaci Acrobat nebo její nejnovější opravu.

Řešení 3: Postup v případě, že se instalace aplikace Acrobat vrátí zpět s chybou 28000 a se zprávou, že nebyl nalezen soubor Imslib

Instalace aplikace Acrobat se nezdaří a zobrazí se zpráva Chyba 28000: Instalace licenčního modulu Acrobat selhala společně se zprávou Imslib nebyl nalezen.  

Vyzkoušejte následující alternativní řešení.

Alternativní řešení: Ukončete proces AAMCustomHook a pak přeinstalujte aplikaci Acrobat

V systému Windows:

 1. Otevřete Správce úloh: Pravým tlačítkem klikněte do prázdného místa na hlavním panelu systému Windows a vyberte možnost Správce úloh nebo Spustit Správce úloh.
 2. V okně Správce úloh klikněte pravým tlačítkem myši na proces AAMCustomHook a vyberte příkaz Ukončit úlohu.
 3. Zavřete okno Správce úloh.
 4. Znovu nainstalujte aplikaci Acrobat.

V systému Mac:

 1. Otevřete Monitor aktivity: Otevřete aplikaci Finder, přejděte do složky Aplikace > Utility a potom dvakrát klikněte na položku Monitor aktivity.
 2. V okně Monitor aktivity vyberte proces AAMCustomHook a potom v levém horním rohu okna klikněte na tlačítko s křížkem. Kliknutím na tlačítko Vynutit ukončení akci potvrďte.
 3. Zavřete okno Monitor aktivity.
 4. Znovu nainstalujte aplikaci Acrobat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?