Chyba při pokusu o aktualizaci aplikace Acrobat nebo Reader

Řešení

Uživatelé aplikace Reader

Někdy můžete vyřešit jednu z chyb v následující tabulce přeinstalací aplikace Adobe Reader.

 1. Odinstalujte aplikaci Reader z počítače.

  • Windows 10: V levém dolním rohu pracovní plochy klikněte na ikonu Windows. V rozbalovací nabídce klikněte na volbu Nastavení. Klikněte na volbu Systém a poté vyberte možnost Aplikace a funkce. Vyberte položku Reader a klikněte na možnost Odinstalovat. Odinstalaci potvrďte kliknutím na tlačítko Odinstalovat.
  • Windows 8: Umístěte kurzor do pravého horního nebo dolního rohu pracovní plochy a aktivujte panel ovládacích tlačítek. Na panelu ovládacích tlačítek klikněte na tlačítko Nastavení. Na panelu nastavení vyberte možnost Ovládací panely. V nabídce Ovládací panely vyberte možnost Programy. V části Programy a funkce okna Programy vyberte možnost Odinstalovat program. Vyberte položku Reader, klikněte na možnost Odinstalovat a postupujte podle pokynů.
  • Windows 7: Klikněte na tlačítko Start a vyberte možnost Ovládací panely. Dvakrát klikněte na ikonu Programy a funkce. Vyberte položku Adobe Reader, klikněte na možnost Odinstalovat a postupujte podle pokynů.
 2. Přejděte na stránku Stažení aplikace Adobe Reader a klikněte na volbu Stáhnout.
 3. Poskytněte správci stahování dostatek času na stažení všech nezbytných instalačních souborů. Poté podle pokynů nainstalujte aplikaci Reader.

 4. Pokud máte i nadále problémy, zkuste použít jiný webový prohlížeč.

Uživatelé aplikace Acrobat

 1. Odinstalujte aplikaci Acrobat z počítače.

  • Windows 10: V levém dolním rohu pracovní plochy klikněte na ikonu Windows. V rozbalovací nabídce klikněte na volbu Nastavení. Klikněte na volbu Systém a poté vyberte možnost Aplikace a funkce. Vyberte položku Acrobat a klikněte na možnost Odinstalovat. Odinstalaci potvrďte kliknutím na tlačítko Odinstalovat.
  • Windows 8: Umístěte kurzor do pravého horního nebo dolního rohu pracovní plochy a aktivujte panel ovládacích tlačítek. Na panelu ovládacích tlačítek vyberte tlačítko Nastavení. Na panelu nastavení vyberte možnost Ovládací panely. V nabídce Ovládací panely vyberte možnost Programy. V části Programy a funkce okna Programy vyberte možnost Odinstalovat program. Vyberte položku Acrobat, klikněte na možnost Odinstalovat a postupujte podle pokynů.
  • Windows 7: Klikněte na tlačítko Start a vyberte možnost Ovládací panely. Dvakrát klikněte na možnost Programy a funkce. Vyberte položku Adobe Acrobat, klikněte na možnost Odinstalovat a postupujte podle pokynů.
 2. Přeinstalujte aplikaci Acrobat pomocí staženého instalačního programu nebo disku DVD. 

Správci

Podrobnosti o tom, jak nakonfigurovat aktualizace a vyřešit potíže s aktualizacemi, naleznete v Příručce k aktualizaci aplikace Acrobat-Reader.

Obecná chybová hlášení

Jako většina aplikací systému Windows využívají aplikace Acrobat a Reader k instalaci aktualizací technologii Instalační služba systému Microsoft Windows. Pokud se aktualizace nezdaří, může se zobrazit jedna z následujících chyb Instalační služby Microsoft. Seznam není úplný. Společnost Adobe seznam aktualizuje podle toho, jak zjišťuje další řešení obecných chyb. Pokud zde vaše chyba není uvedena, můžete zkusit nahlédnout do části Chybové zprávy Instalační služby systému Windows na webu společnosti Microsoft.    

Chyba Název Řešení
1067 Aktualizace se nezdařila. Proces byl neočekávaně ukončen. Zkuste aplikaci stáhnout přímo z této stránky
1309 Chyba při otevírání zdrojového souboru:
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Viz Chyba 1321 nebo 1309 | Instalace | CS4, CS5 | Windows.
1310 Chyba při zapisování do souboru: C:\Config.Msi.... Ověřte, zda máte přístup do tohoto adresáře. Viz Chyba „1310: Chyba při zapisování do souboru: C:\Config.Msi“ | Produkty CS4.
1311 Nelze najít zdrojový soubor CAB: [název souboru]. Viz Chyba 1311, 1335 nebo 2350 „Zdrojový soubor nenalezen...data1.cab“ při instalaci produktů Adobe | Windows.
1321 Instalační program nemá dostatečná oprávnění k úpravě tohoto souboru: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Viz Chyba 1321 nebo 1309 | Instalace | CS4, CS5, CS5.5 | Windows.
1327  Neplatná jednotka Viz Chyba 1327 | „Neplatná jednotka“ | Instalace | CS4, CS5, Acrobat, Reader.

Alternativní řešení: Tato chyba se někdy zobrazí, když je jednotka mapována pro uživatele a instalační program se spouští v kontextu systému. Změňte oprávnění přístupu k síťové složce tak, aby do sdílené složky nebo jednotky mohl „zapisovat“ každý. 
1328 Chyba při aplikaciopravyna soubor [název souboru]. Něco jiného pravděpodobně aktualizovalo soubor a oprava jej nemůže upravit. Další informace se dozvíte od dodavatele opravy. Soubor byl změněn nebo chybí. Odinstalujte program a znovu jej nainstalujte. Viz článek Chyba 1328: Chyba při použití opravy u souboru.
1335  Soubor CAB „[název souboru]“ nezbytný pro tuto instalaci je poškozen a nelze jej použít. Tato chyba by mohla značit chybu sítě, chybu čtení z diskuCD-ROMnebo problém s tímto balíčkem.  Zdrojový soubor CAB je poškozen. Viz Chybové zprávy Instalační služby systému Windows.
1401, 1402, 1404, 1406  Nelze [provést nějakou akci] pro [klíč nebo hodnota] Tyto chyby nastávají, když Instalační služba systému Windows nemůže úspěšně upravit registr. Rychlá řešení:
 • Opravte aktuální instalaci programu pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v nabídce Ovládací panely.
 • Přihlaste se jako správce a přistupte k odpovídajícímu klíči registru:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<verze> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<verze>
 • Znovu aktualizujte program.

Viz také:

Chyba 1402 | Chyba 1406 | Acrobat, Reader.

 

1500 Momentálně je spuštěna jiná instalace. Před spuštěním nové instalace nejdříve dokončete spuštěnou instalaci.  Viz Chyba 1704 nebo 1500 | Instalace nebo odebrání | CS4 | Windows.
1601 Nedostatek místa na disku Ujistěte se, že máte dostatek místa na primárním disku, a opakujte aktualizaci.
1603 Došlo k závažné chybě během instalace
nebo
#_AdobeError_#1603
Ukončete aplikaci Microsoft Office a všechny webové prohlížeče. Poté v aplikaci Acrobat nebo Reader vyberte volbu Nápověda > Zkontrolovat aktualizace. 
Viz také Chyba 1603 | Instalace | Produkty CS3, CS4.
1606 Nelze získat přístup k umístění v síti. 

Zkuste použít průvodce opravou od společnosti Microsoft, který je dostupný na adrese support.microsoft.com/kb/886549. Tento průvodce aktualizuje registr systému Windows.

Upozornění: Společnost Adobe nepodporuje software třetích stran a poskytuje tuto informaci pouze jako laskavost.

Pokud problém nemůžete vyřešit po použití průvodce opravou, najděte řešení v části Chyba 1606 | Instalace | Acrobat 8, 9 | CS4.

1612,
1635

 

Zdroj instalace pro tento produkt není k dispozici. Ověřte, zda zdroj existuje a zda k němu máte přístup.

Balíček opravy nelze otevřít. Ověřte, zda balíček opravy existuje a zda k němu máte přístup. Nebo se obraťte na dodavatele aplikace a ověřte, zda se jedná o platný balíček opravy Instalační služby systému Windows. 

Zkuste použít průvodce opravou od společnosti Microsoft, který je dostupný na adrese http://support.microsoft.com/kb/971187. Průvodce aktualizuje registr systému Windows, takže většinou můžete odinstalovat předchozí verze programu nebo úspěšně nainstalovat či aktualizovat aktuální verzi.

Upozornění: Společnost Adobe nepodporuje software třetích stran a poskytuje tuto informaci pouze jako laskavost.

1618  Momentálně je spuštěna jiná instalace. Před spuštěním nové instalace nejdříve dokončete spuštěnou instalaci.  Probíhá jiná instalace a instalační služba MSI je zaneprázdněna.Ukončeteinstalační program nebo počkejte na dokončení první instalace. 
1624 Chyba při aplikaci transformace. Ověřte, za jsou zadané cesty k transformacím platné.

Tato chyba naznačuje, že vaše instalace aplikace Acrobat/Reader byla upravena použitím souboru Transformace (MST). Soubor MST možná ve svém původním umístění chybí nebo je poškozen.

Tato chyba se může objevit také při stahování a aktualizaci pomocí aplikace Adobe Application Manager. Chybu lze obejít tím, že stažení aktualizace a její instalaci provedete samostatně. To znamená, že je třebasoubor aktualizaceuložit na místní disk (v počítači) a poté jej v samostatném kroku spustit.

Chcete-li aktualizaci stáhnout a nainstalovat, umístěte nejnovější aktualizaci pro aplikace Acrobat nebo Reader sem:

Aktualizace aplikace Adobe Acrobat pro systém Windows

Úplné instalační programy a aktualizace aplikace Adobe Reader pro systém Windows

Po kliknutí na položku Pokračovat ke stažení a poté na položku Stáhnout kliknutím na tlačítko Uložit nebo Uložit jako uložte soubor do počítače. Po stažení vyhledejte v počítači soubor opravy a dvakrát na něj klikněte, čímž spustíte aktualizaci.

V systému Windows majísouboryopravpříponuMSP a pojmenovávají se po jednotlivých produktech a aktualizacích, například AcrobatUpd11009.msp, AcrobatUpd1014.msp nebo AdbeRdrUpd11007.msp.

1704  Instalace produktu [název produktu] je aktuálně pozastavena. Viz Chyba 1704 nebo 1500 | Instalace nebo odebrání | CS4 | Windows.
1706  Nelze najít žádný platný zdroj pro [název produktu].  Minimálně jeden soubor instalačního programu, který byl stažen v rámci aktualizace, nelze najít. Někdy můžete procházet k prostředku pomocí volby Přidat nebo odebrat programy v nabídce Ovládací panely a pokusu o opravu aplikace. Když se zobrazí dialogové okno značící, že prostředek není dostupný, procházejte k požadovanému souboru.Soubor MSI můžete získat buď z instalačního disku, nebo z adresy www.adobe.com/cz/downloads (pouze aplikace Reader). 
1714 Starší verzi produktu [název produktu] nelze odebrat. Kontaktujte svoji skupinu technické podpory. 

Zkuste použít průvodce opravou od společnosti Microsoft, který je dostupný na adrese http://support.microsoft.com/kb/971187.  Průvodce aktualizuje registr systému Windows, takže většinou můžete odinstalovat předchozí verze programu nebo úspěšně nainstalovat či aktualizovat aktuální verzi.

Upozornění: Společnost Adobe nepodporuje software třetích stran a poskytuje tuto informaci pouze jako laskavost.

Pokud nelze odinstalovat, nainstalovat či aktualizovat program ani po použití průvodce opravou, vyzkoušejte řešení uvedená v části Chyba 1714 | Acrobat, Reader.

28000 Instalace Licenčního modulu aplikace Acrobat se nezdařila.  Chyba 28000 aplikace Acrobat | Jak v 64bitovém systému Windows zabránit vrácení instalace aplikace Acrobat zpět

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online