Oprava problémů v systému Windows při aktualizacích aplikace Acrobat Reader

Problém

Při pokusu o aktualizaci aplikace Acrobat nebo Reader dojde k chybě.

Postup odstraňování potíží

Používáte-li aplikaci Adobe Acrobat Reader 

Odinstalujte aplikaci Reader a znovu ji nainstalujte do počítače:

 1. Odinstalujte aplikaci Reader z počítače:

  1. Stisknutím kombinace klávesy s logem Windows a klávesy R otevřete dialogové okno Spustit.
  2. Do dialogového okna zadejte možnost Ovládací panely a klikněte na tlačítko OK.
  3. V nabídce Ovládací panely vyberte možnost Programy a funkce a poté v seznamu nainstalovaných programů vyberte možnost Reader.
  4. Klikněte na možnost Odinstalovat a pomocí pokynů odinstalujte aplikaci Reader.
 2. Znovu nainstalujte nejnovější verzi aplikace Reader do počítače:

  1. Přejděte na stránku ke stažení aplikace Adobe Reader a klikněte na možnost Stáhnout aplikaci Acrobat Reader.
  2. Poskytněte správci stahování dostatek času na stažení všech nezbytných instalačních souborů. Poté podle pokynů nainstalujte aplikaci Reader.
  Poznámka:

  Pokud dochází k nějakému problému, zkuste použít jiný webový prohlížeč.

Používáte-li aplikaci Adobe Acrobat 

Odinstalujte aplikaci Acrobat a znovu ji nainstalujte do počítače:

 1. Odinstalujte aplikaci Acrobat z počítače:

  1. Stisknutím kombinace klávesy s logem Windows a klávesy R otevřete dialogové okno Spustit.
  2. Do dialogového okna zadejte možnost Ovládací panely a klikněte na tlačítko OK.
  3. V nabídce Ovládací panely vyberte možnost Programy a funkce a poté v seznamu nainstalovaných programů vyberte možnost Acrobat.
  4. Klikněte na možnost Odinstalovat a pomocí pokynů odinstalujte aplikaci Acrobat.
 2. Znovu nainstalujte nejnovější verzi aplikace Acrobat do počítače:

  Poznámka:

  Pokud máte starou verzi aplikace Acrobat, přeinstalujte aplikaci Acrobat pomocí staženého instalačního souboru nebo disku DVD.

pro správce IT

Podrobnosti o tom, jak nakonfigurovat aktualizace a vyřešit potíže s aktualizacemi, naleznete v Příručce k aktualizaci aplikace Acrobat-Reader.

Obecná chybová hlášení

Jako většina aplikací systému Windows využívají aplikace Acrobat a Reader k instalaci aktualizací technologii Instalační služba systému Microsoft Windows. Aktualizace může selhat v důsledku jedné z následujících chyb instalačního programu společnosti Microsoft. Pokud zde vaše chyba není uvedena, zkuste nahlédnout do části Chybové zprávy Instalační služby systému Windows na webu společnosti Microsoft.

Chyba Titul Řešení
1067 Aktualizace se nezdařila. Proces byl ukončen Zkuste stáhnout aplikaci Acrobat Reader
1309 Chyba čtení ze souboru: <umístění souboru> 
NEBO chyba při pokusu o otevření zdrojového souboru: <umístění souboru>

Viz Chyba 1321 nebo 1309 | Instalace | CS4, CS5 | Windows a
Chyba 1309 během aktualizace aplikace Adobe Acrobat

1310 Chyba při zapisování do souboru: C:\Config.Msi.... Ověřte, zda máte přístup do tohoto adresáře.  Viz Chyba „1310: Chyba při zapisování do souboru: C:\Config.Msi“ | Produkty CS4.
1311 Nelze najít zdrojový soubor CAB: [název souboru]. Viz Chyba 1311, 1335 nebo 2350 „Zdrojový soubor nenalezen...data1.cab“ při instalaci produktů Adobe | Windows.
1321 Instalační program nemá dostatečná oprávnění k úpravě tohoto souboru: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Viz Chyba 1321 nebo 1309 | Instalace | CS4, CS5, CS5.5 | Windows.
1324 Svazek není platný nebo cesta obsahuje neplatný znak. Pomocí nástrojů Acrobat Reader a Acrobat Cleaner odstraňte stopy z jakékoli předchozí instalace. Poté znovu nainstalujte aplikaci Adobe Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat.
1327  Neplatná jednotka

Viz Chyba 1327 | „Neplatná jednotka“ | Instalace | CS4, CS5, Acrobat, Reader.


Chyba se může zobrazit, pokud je jednotka namapována na uživatele, zatímco instalační program běží v kontextu systému. Změňte oprávnění přístupu k síťové složce tak, aby do sdílené složky nebo jednotky mohl „zapisovat“ každý. 

1328 Chyba při aplikaci opravy na soubor [název souboru]. Něco jiného soubor pravděpodobně aktualizovalo a oprava jej nemůže změnit. Další informace se dozvíte od dodavatele opravy. Viz článek Chyba 1328: Chyba při použití opravy u souboru.
1335  Soubor CAB „[název souboru]“ nezbytný pro tuto instalaci je poškozen a nelze jej použít. Tato chyba by mohla značit chybu sítě, chybu čtení z disku CD-ROM nebo problém s tímto balíčkem.  Zdrojový soubor CAB je poškozen. Viz Chybové zprávy Instalační služby systému Windows.
1401, 1402, 1404, 1406  Nelze [provést nějakou akci] pro [klíč nebo hodnota] Tyto chyby nastávají, když Instalační služba systému Windows nemůže upravit registr. 
 • Opravte aktuální instalaci programu pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v nabídce Ovládací panely.
 • Přihlaste se jako správce a přistupte k odpovídajícímu klíči registru:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<verze> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<verze>
 • Znovu aktualizujte program.
Viz také: Chyba 1402 | Chyba 1406 | Acrobat, Reader.
1500 Momentálně je spuštěna jiná instalace. Před spuštěním nové instalace nejdříve dokončete spuštěnou instalaci.  Viz Chyba 1704 nebo 1500 | Instalace nebo odebrání | CS4 | Windows.
1601 Nedostatek místa na disku Uvolněte dostatek místa na primárním disku a zkuste provést aktualizaci.
1603 Došlo k závažné chybě během instalace
nebo
#_AdobeError_#1603

Ukončete aplikaci Microsoft Office a webové prohlížeče. Poté přejděte na možnost  > Nápověda > Vyhledat aktualizace v aplikaci Acrobat nebo Reader. 

Viz také Chyba 1603 | Instalace | Produkty CS3, CS4.

1606 Nelze získat přístup k umístění v síti. 

Zkuste použít poradce při potížích od společnosti Microsoft | Windows 10, Windows 8/8.1/7.

Upozornění: Společnost Adobe nepodporuje software třetích stran a poskytuje tuto informaci pouze jako laskavost.

Pokud nemůžete problém vyřešit pomocí poradce při potížích, přečtěte si část Chyba 1606 | Instalace | Acrobat 8, 9 | CS4.

1612,
1635

 

Zdroj instalace pro tento produkt není k dispozici. Ověřte, zda zdroj existuje a zda k němu máte přístup.

Balíček opravy nelze otevřít. Ověřte, zda balíček opravy existuje a zda k němu máte přístup. Nebo se obraťte na dodavatele aplikace a ověřte, zda se jedná o platný balíček opravy Instalační služby systému Windows. 

Spusťte nástroj společnosti Microsoft pro opravu instalace

Upozornění: Společnost Adobe nepodporuje software třetích stran a poskytuje tuto informaci pouze jako laskavost.

Pokud se chybová zpráva zobrazuje i nadále, odeberte pomocí nástroje Adobe Acrobat Reader a Acrobat Cleaner předchozí instalaci a poté aplikaci Adobe Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat znovu nainstalujte.

1618  Momentálně je spuštěna jiná instalace. Před spuštěním nové instalace nejdříve dokončete spuštěnou instalaci.  Probíhá jiná instalace a instalační služba MSI je zaneprázdněna. Opusťte instalační program nebo počkejte na dokončení první instalace. 
1622 Chyba při otevírání souboru instalačního protokolu. Ověřte, zda zadané umístění souboru protokolu existuje a zda do něj můžete zapisovat.
Pomocí Správce úloh systému Windows ukončete a restartujte proces Explorer.exe.
Další informace najdete v části Chyba při otevírání souboru instalačního protokolu. Ověřte, zda zadané umístění existuje a zda do něj lze zapisovat.
1624 Chyba při aplikaci transformace. Ověřte, za jsou zadané cesty k transformacím platné. 

Tato chyba značí, že vaše instalace aplikace Acrobat/Reader byla upravena použitím souboru Transformace (MST). Soubor MST možná ve svém původním umístění chybí nebo je poškozen.

Tato chyba se může objevit také při stahování a aktualizaci pomocí aplikace Adobe Application Manager. Chybu lze obejít tím, že stažení aktualizace a její instalaci provedete samostatně. To znamená, že je třeba soubor aktualizace uložit na místní disk (v počítači) a poté jej v samostatném kroku spustit.

Chcete-li aktualizaci stáhnout a nainstalovat, umístěte nejnovější aktualizaci pro aplikace Acrobat nebo Reader sem:

Aktualizace aplikace Adobe Acrobat pro Windows a macOS

Klikněte na možnost stažení nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Uložit nebo Uložit jako a uložte soubor do počítače. Po stažení vyhledejte v počítači soubor opravy a dvakrát na něj klikněte, čímž spustíte aktualizaci.

V systému Windows mají soubory oprav příponu . MSP a jsou pojmenovány po jednotlivých produktech a aktualizacích, například AcrobatUpd11009. msp , AcrobatUpd1014.msp nebo AdbeRdrUpd11007.msp.

1625 Aktualizace se nezdařila. Systémové zásady nepovolují aktualizaci. NEBO
Systémové zásady zakazují tuto aktualizaci.
 1. V Průzkumníkovi Windows přejděte do složky C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor AdobeARM.exe a zvolte příkaz Spustit jako správce.
 3. V aplikaci Reader nebo Acrobat zvolte možnost  > Nápověda > Zkontrolovat aktualizace. Podle pokynů na obrazovce aktualizaci dokončete.
1646 Odinstalace aktualizačního balíčku není podporována.
Pomocí nástroje Adobe Acrobat Reader a Acrobat Cleaner odeberte předchozí instalaci a poté aplikaci Adobe Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat znovu nainstalujte.
1648 Pro danou sadu oprav nelze najít žádnou platnou sekvenci.

Spusťte nástroj společnosti Microsoft pro opravu instalace. Zkuste aktualizovat aplikaci Reader nebo Acrobat.

Upozornění: Společnost Adobe nepodporuje software třetích stran a poskytuje tuto informaci pouze jako laskavost.

Pokud se chybová zpráva zobrazuje i nadále, odeberte pomocí nástroje Adobe Reader a Acrobat Cleaner předchozí instalaci a poté aplikaci Adobe Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat znovu nainstalujte.

1704  Instalace produktu [název produktu] je pozastavena. Viz Chyba 1704 nebo 1500 | Instalace nebo odebrání | CS4 | Windows.
1706  Nelze najít žádný platný zdroj pro [název produktu].  Minimálně jeden soubor instalačního programu, který byl stažen v rámci aktualizace, nelze najít. Někdy můžete procházet k prostředku pomocí možnosti Přidat nebo odebrat programy v nabídce Ovládací panely a pokusu o opravu aplikace. Když se zobrazí dialogové okno značící, že prostředek není dostupný, procházejte k požadovanému souboru. Soubor MSI můžete získat buď z instalačního disku, nebo z adresy www.adobe.com/cz/downloads (pouze aplikace Reader). 
1714 Starší verzi produktu [název produktu] nelze odebrat. Kontaktujte svoji skupinu technické podpory. 

Zkuste použít průvodce opravou od společnosti Microsoft, který je dostupný na adrese http://support.microsoft.com/kb/971187.  Průvodce aktualizuje registr systému Windows, takže většinou můžete odinstalovat předchozí verze programu nebo úspěšně nainstalovat či aktualizovat aktuální verzi.

Upozornění: Společnost Adobe nepodporuje software třetích stran a poskytuje tuto informaci pouze jako laskavost.

Pokud nelze odinstalovat, nainstalovat či aktualizovat program ani po použití průvodce opravou, vyzkoušejte řešení uvedená v části Chyba 1714 | Acrobat, Reader.

1722 Došlo k potížím s tímto balíčkem Instalační služby systému Windows. Program spuštěný jako část instalace nebyl dokončen podle očekávání. Obraťte se na pracovníky technické podpory nebo na dodavatele balíčku. Viz článek Chyba 1722 při instalaci či aktualizaci aplikace Acrobat  nebo Acrobat Reader  v systému Windows.
1921 Hledání systému Windows nelze zastavit. Ověřte, zda máte dostatečná oprávnění k zastavení systémových služeb.

Zastavte službu Windows Search pomocí Správce úloh systému Windows:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel a vyberte možnost Správce úloh.
 2. Na kartě Služby klikněte pravým tlačítkem na položku Windows Search a vyberte možnost Zastavit.

Zkuste nainstalovat aplikaci Adobe Acrobat Reader.

2203 Databáze: C:\Windows\Installer\<filename>. Nelze otevřít soubor databáze. Systémová chyba – <number>. Viz Chyba 2203 | Instalace produktů sady Creative Suite nebo aktualizací.
28000 Instalace Licenčního modulu aplikace Acrobat se nezdařila.  Chyba 28000 aplikace Acrobat | Jak v 64bitovém systému Windows zabránit vrácení instalace aplikace Acrobat zpět

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online