Společnost Microsoft poskytuje domácím uživatelům s širokopásmovým připojením systém Office 2010 pomocí technologie Klikni a spusť. Pokud je systém Office 2010 nainstalován pomocí technologie Klikni a spusť, v aplikacích Office 2010 nefungují správně některé doplňky, jako je doplněk PDFMaker. V aplikacích Office 2010 tedy například nelze vytvářet dokumenty PDF pomocí doplňku PDFMaker. Dokumenty PDF však můžete vytvořit jinými způsoby.

Poznámka: Další informace o technologii Klikni a spusť viz http://support.microsoft.com/kb/982431

Příznaky

Při pokusu o převod souborů aplikací Office 2010 do formátu Adobe PDF může dojít k následujícím potížím. 

Windows (64bitová verze)

 • Při spuštění doplňku PDFMaker pomocí tlačítka na panelu nástrojů v aplikaci Word, Excel nebo PowerPoint se zobrazí následující chyba:
  • „Vybrali jste neplatné volby úlohy převodu. Vyberte prosím platné volby úlohy před spuštěním Acrobat PDFMakeru.
 • Při výběru možnosti Předvolby na panelu nástrojů doplňku Acrobat PDFMaker (označovaného také jako pás karet Acrobat) v aplikaci Word, Excel a PowerPoint se zobrazí následující chyba:
  • „Parametr je nesprávný.“ Když chybu potvrdíte, zobrazí se dialogové okno Předvolby, ale nabídka Nastavení převodu je prázdná.
 • Pomocí tiskárny Adobe PDF nelze převést dokumenty aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook do formátu PDF. Zobrazí se výzva k zadání názvu cílového souboru, ale poté se převod bez upozornění ukončí.
 • V případě následujících způsobů převodu dokumentů aplikací Office do formátu PDF se operace nezdaří, aniž by bylo zobrazeno upozornění:
  • přetažení dokumentů aplikací Office na ikonu aplikace Acrobat nebo do jejího okna,
  • použití libovolné možnosti pro převod do formátu PDF z místní nabídky zobrazené po kliknutí na soubor pravým tlačítkem,
  • použití libovolné možnosti pro převod do formátu PDF aplikace Acrobat.
 • Sloučení souborů: 
  • Funkce Zkombinovat soubory aplikace Acrobat zobrazí výzvu k zadání názvu cílového souboru PDF vytvářeného z dokumentu aplikace Office a poté přestane reagovat.
  • Nelze zobrazit náhled dokumentů aplikací Office. Po dvojitém kliknutí na dokument aplikace Office ani po kliknutí na tlačítko Zvolit stránky/listy/snímky v dialogovém okně Zkombinovat soubory se nic nestane.
 • Při převodu zpráv nebo složek z aplikace Outlook do formátu PDF pomocí doplňku PDFMaker se zobrazí následující chyba: „Acrobat PDFMaker zjistil problémy v instalaci. Opravte/přeinstalujte Acrobat.“ 

Windows (32bitová verze)

 • V případě následujících způsobů převodu dokumentů aplikací Office do formátu PDF se operace zasekne ve stavu 100 %:
  • přetažení dokumentů aplikací Office na ikonu aplikace Acrobat nebo do jejího okna,
  • použití libovolné možnosti pro převod do formátu PDF aplikace Acrobat.
 • Sloučení souborů: 
  • Funkce Zkombinovat soubory aplikace Acrobat zobrazí výzvu k zadání názvu cílového souboru PDF vytvářeného z dokumentu aplikace Office a poté přestane reagovat.
  • Nelze zobrazit náhled dokumentů aplikací Office. Po dvojitém kliknutí na dokument aplikace Office ani po kliknutí na tlačítko Zvolit stránky/listy/snímky v dialogovém okně Zkombinovat soubory se nic nestane.

Řešení 

Nainstalujte systém Office 2010 jiným způsobem než pomocí technologie Klikni a spusť.

Další informace naleznete v alternativním řešení uvedeném v článku http://support.microsoft.com/kb/982431.

Alternativní řešení

(64bitový systém Windows) Pomocí tiskárny Adobe PDF nelze převést dokumenty aplikací Office 2010 do formátu PDF

 1. V Průzkumníku Windows přejděte do složky <cesta instalace aplikace Acrobat>\Acrobat 10.0\Acrobat\Settings.
 2. Zkopírujte všechny soubory .joboptions uložené v dané složce.
 3. Přejděte do složky %appdata%\Adobe\Adobe PDF\Settings a vložte do ní všechny zkopírované soubory .jobptions.

Díky tomuto alternativnímu řešení lze rovněž používat různé možnosti pro vytváření souborů PDF v aplikaci Acrobat:

 • přetažení dokumentu aplikace Office na ikonu aplikace Acrobat nebo do jejího okna,
 • použití libovolné možnosti pro převod do formátu PDF z místní nabídky zobrazené po kliknutí na soubor pravým tlačítkem. Poznámka: V aplikaci Office 2010 nainstalované pomocí technologie Klikni a spusť nebude doplněk PDFMaker nadále fungovat správně. 

(32bitový systém Windows) Zastavení převodu do formátu PDF ve stavu 100 %

 Chcete-li zobrazit výsledný soubor PDF, klikněte na tlačítko Zrušit nebo na ikonu X pro zavření okna.

 Další informace

V 32bitovém systému Windows fungují následující funkce správně:

 • Převod dokumentů aplikací Office do formátu Adobe PDF pomocí tiskárny Adobe PDF (například soubory aplikace Word, Excel a PowerPoint a zprávy aplikace Outlook). 
 • Převod do formátu PDF pomocí doplňku PDFMaker na pásu karet Acrobat v aplikaci Word, Excel a PowerPoint.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online