Přihlášení k aplikacím společnosti Adobe za účelem jejich aktivace

Zjistěte, jak se přihlásit k aplikacím společnosti Adobe, abyste je aktivovali. Také zjistěte, jak se odhlásit z aplikací společnosti Adobe, abyste je deaktivovali a poté je mohli použít v novém počítači.

Poznámka:

V kolika počítačích mohu své aplikace aktivovat? Aplikace můžete nainstalovat do více počítačů, ale aktivovat je můžete současně ve dvou počítačích. Zjistěte, jak nainstalovat aplikaci Adobe na jiný počítač.

Proč musím své aplikace aktivovat nebo deaktivovat?

Aktivace ověřuje vaši licenci k softwaru pravidelným kontaktováním serverů společnosti Adobe. Četnost závisí na aplikaci a vašem plánu.

Deaktivace odpojí vaši aplikaci od počítače. Poté můžete aplikace aktivovat v jiném počítači nebo je později znovu aktivovat ve stejném počítači.

Jak lze aplikaci aktivovat?

 1. Zajistěte, aby byl počítač připojen k Internetu.

 2. Otevřete aplikaci, kterou chcete aktivovat.

 3. Pokud se zobrazí výzva, přihlaste se. Vaše aplikace je nyní aktivována. Pokud se tak nestane, podle vaší aplikace vyberte jednu z následujících možností v nabídce Nápověda:

                    Nápověda Přihlásit se

  Přihlásit se

                  Nápověda > Aktivace

  Přihlásit se

  Pokud se v možnosti nabídky zobrazí položka Odhlášení, znamená to, že jste již přihlášeni.

Jak lze aplikaci deaktivovat?

 1. Zajistěte, aby byl počítač připojen k Internetu.

 2. Otevřete aplikaci, kterou chcete deaktivovat, a pokud se zobrazí výzva, přihlaste se.

 3. Podle vaší aplikace vyberte jednu z následujících možností v nabídce Nápověda:

                Nápověda > Odhlášení

  Možnost Odhlášení

                 Nápověda > Deaktivovat

  Možnost Odhlášení

 4. Pokud vyberete možnosti Nápověda Deaktivace, vyberte jednu z následujících možností (když se zobrazí výzva):

  Deaktivovat nebo Pozastavit aktivaci: Dočasně deaktivuje aplikaci, ale uchová v počítači licenční informace.

  Deaktivovat trvale: Odstraní z počítače licenční informace a při opakované aktivaci požaduje zadání sériového čísla.

Je něco v nepořádku?

Pokud stále dochází k problémům s aktivací nebo deaktivací aplikací, navštivte některý z následujících odkazů:

Přecházíte na nový počítač?

Pokud jste zakoupili nový počítač a chcete do něj přenést své aplikace, deaktivujte aplikace ze starého počítače, abyste je mohli použít v novém počítači. 

Odinstalovali jste aplikace nebo jste je odstranili?

Odinstalací nebo odstraněním aplikace ze starého počítače nebo naformátováním počítače aplikaci nedeaktivujete.

Starý počítač již není k dispozici?

Pokud již není počítač, do které jste produkt nainstalovali, k dispozici (například jste počítač ztratili nebo jste naformátovali pevný disk nebo došlo k chybě pevného disku), můžete aplikace deaktivovat ze stránky s účtem Adobe. Potom nainstalujte aplikace do nového počítače a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Možnost deaktivace aplikací na stránce pro správu účtu je podporována pouze u aplikací Creative Cloud pro počítače.

Časté dotazy

Máte-li více Adobe ID, zkontrolujte, zda jste přihlášeni k účtu se správným ID. Pokud nejste přihlášeni pomocí správného ID, odhlaste se z aplikace Creative Cloud pro počítače a znovu se přihlaste. Podrobnější informace najdete v tématu Řešení problému, kdy se služba Creative Cloud po nákupu spustí ve zkušebním režimu.

Odinstalováním aplikace z počítače nedojde k deaktivaci její licence. Aplikaci můžete stále nainstalovat do nového počítače. Když se zobrazí výzva k přihlášení, pomocí pokynů na obrazovce deaktivujte aplikaci ve starém počítači. 

Dochází stále k problémům? Přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací a deaktivací.

 

Informace uložené v zařízení v průběhu aktivace

Při aktivaci se informace o vaší licenci ukládají v kódované podobě na systémový pevný disk ve vašem počítači v následujících umístěních:

Verze aplikace

Umístění úložiště

Před verzí služby Creative Cloud 2019

Adresář Adobe

Služba Creative Cloud 2019 nebo novější

Zabezpečené úložiště operačního systému pro jednotlivé uživatele, a to prostřednictvím záznamů s přihlašovacími údaji, jejichž názvy začínají na Adobea které jsou uloženy v následujících umístěních:

 • macOS: Svazek klíčů přihlášení
 • Windows: Správce pověření

Informace odeslané společnosti Adobe v průběhu aktivace

Během aktivace mohou být společnosti Adobe zaslány tyto typy údajů:

Identifikátory (ID)

 • Jedinečné ID (generované společností Adobe) určené pouze pro váš počítač a licenci, kterou jste pro software zakoupili. Tyto ID nelze využít pro identifikaci vašeho počítače nebo vás osobně.
 • Adobe ID, pokud jste se v rámci instalace, aktualizace nebo používání softwaru Adobe přihlásili k účtu Adobe. Adobe ID slouží k vaší osobní identifikaci a zajišťuje propojení s údaji, které jste společnosti Adobe poskytli při vytváření nebo používání svého účtu Adobe. Pokud pro výše uvedené záležitosti vy nebo vaše společnost využíváte správce nebo jinou autorizovanou osobu, může společnost Adobe obdržet též účet Adobe ID této osoby.

Údaje o operačním systému

 • Typ a verze operačního systému
 • Použitá místní nastavení (jazyková mutace a znaková sada)
 • Místní čas počítače (včetně časové zóny)
 • ID počítače
 • Název počítače

Informace o aplikaci

 • Název a verze aplikace
 • Použitá místní nastavení (jazyková mutace a znaková sada)
 • Verze prohlížeče Internet Explorer

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?