Naučte se aktivovat a deaktivovat aplikace společnosti Adobe.

Co je aktivace?

Aktivace ověřuje vaši licenci k softwaru pravidelným kontaktováním serverů společnosti Adobe. Četnost závisí na aplikaci a vašem plánu.

Co je deaktivace?

Deaktivace odpojí vaši aplikaci od počítače. Deaktivovanou aplikaci můžete aktivovat v jiném počítači nebo můžete aplikaci kdykoli znovu aktivovat.

Jak aktivovat nebo deaktivovat aplikaci

 1. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 2. Otevřete aplikaci, kterou chcete aktivovat nebo deaktivovat. 
 3. Vyhledejte aplikaci nebo sadu v tabulce níže a poté pomocí uvedeného příkazu nabídky Nápověda aktivujte nebo deaktivujte aplikaci.

Poznámka:

Můžete také deaktivovat svůj účet na webu Adobe.com.

Produkt

Příkaz nabídky Nápověda k aktivaci

Příkaz nabídky Nápověda k deaktivaci

Creative Cloud

Acrobat DC

FrameMaker

Robohelp

TCS

Photoshop Elements

Premiere Elements

Nápověda > Přihlásit se

Nápověda Odhlásit se 

Acrobat XI, X

Creative Suite 6

Nápověda Aktivovat

Nápověda Deaktivovat*

* Vyberte jednu z následujících možností deaktivace aplikace Acrobat XI, X nebo Creative Suite 6.

Deaktivovat nebo Pozastavit aktivaci: Tyto možnosti deaktivují software, ale uchovají v počítači licenční informace. Pokud chcete software dočasně deaktivovat a později znovu provést jeho aktivaci ve stejném počítači, zvolte jednu z těchto možností.

Deaktivovat trvale: Tato možnost deaktivuje software a odstraní z počítače informace o licenci. Jestliže budete chtít software v tomto počítači znovu použít, zadejte znovu sériové číslo.

Aktivace aplikace v novém počítači

Aplikaci pro jednotlivce lze nainstalovat a aktivovat maximálně dvou počítačích nebo zařízeních, ale lze ji používat pouze v jednom počítači či zařízení současně. Viz článek V kolika počítačích mohu vyžívat své předplatné nebo aplikaci?

Počítač již není k dispozici?

Pokud již není počítač, do které jste produkt nainstalovali, k dispozici, můžete se odhlásit z účtu

Časté otázky

Při aktivaci se informace o vaší licenci ukládají v kódované podobě na systémový pevný disk ve vašem počítači. Ve verzích aplikací starších než Creative Cloud 2019 jsou tyto informace uloženy ve sdíleném adresáři Adobe. U aplikací verze Creative Cloud 2019 nebo novější jsou tyto informace uloženy v zabezpečeném úložišti operačního systému pro jednotlivé uživatele, a to prostřednictvím záznamů s přihlašovacími údaji, jejichž názvy začínají na Adobe a které jsou uloženy v následujících umístěních:

·       macOS: Svazek klíčů přihlášení

·       Windows: Správce pověření

Během aktivace mohou být společnosti Adobe zaslány tyto typy údajů:

Identifikátory (ID)

 • Jedinečné ID (generované společností Adobe) určené pouze pro váš počítač a licenci, kterou jste pro software zakoupili. Tato ID nelze využít k identifikaci vašeho počítače nebo vás osobně.
 • Adobe ID, pokud jste se v rámci instalace, aktualizace nebo používání softwaru Adobe přihlásili k účtu Adobe. Adobe ID slouží k vaší osobní identifikaci a zajišťuje propojení s údaji, které jste společnosti Adobe poskytli při vytváření nebo používání svého účtu Adobe. Pokud pro výše uvedené záležitosti vy nebo vaše společnost využíváte správce nebo jinou autorizovanou osobu, může společnost Adobe obdržet též účet Adobe ID této osoby.

Informace o nainstalovaných produktech společnosti Adobe

 • Příslušná sériová čísla k licencím nainstalovaných produktů
 • Název a číslo verze produktu; typ zakoupené licence
 • Příslušná verze licenční smlouvy s koncovým uživatelem k softwaru
 • Počet spuštění všech aplikací Adobe, které jsou součástí produktové licence, od poslední aktivace

Údaje o operačním systému

 • Typ a verze operačního systému
 • Použitá místní nastavení (jazyková mutace a znaková sada)
 • Místní čas počítače (včetně časové zóny)
 • Název počítače
 • MAC adresa

IP adresa

IP adresa, kterou vám přiřadil váš poskytovatel internetových služeb, společnost Adobe obdrží během procesu, kdy jí odesíláte aktivační údaje.