Naučte se aktivovat a deaktivovat aplikace společnosti Adobe.

Co je aktivace?

Aktivace ověřuje vaši licenci k softwaru, aby bylo zabráněno neoprávněnému použití a zneužití produktů či služeb společnosti Adobe. Proces aktivace v určitou chvíli odesílá informace společnosti Adobe, například při stahování, instalaci, odinstalaci, serializaci, spouštění a kontrole aktualizací softwaru společnosti Adobe. Společnost Adobe může tyto informace použít také k tomu, aby vám mohla nabídnout možnosti obnovení licence a lépe věděla, jak naše produkty používáte.

Poznámka:

Při aktivaci se informace o vaší licenci ukládají v kódované podobě na systémový pevný disk ve vašem počítači. Ve verzích aplikací starších než Creative Cloud 2019 jsou tyto informace uloženy ve sdíleném adresáři Adobe. U aplikací verze Creative Cloud 2019 nebo novější jsou tyto informace uloženy v zabezpečeném úložišti operačního systému pro jednotlivé uživatele, a to prostřednictvím záznamů s přihlašovacími údaji, jejichž názvy začínají na Adobe a které jsou uloženy na následujících místech:

 • macOS: Svazek klíčů přihlášení
 • Windows: Správce přihlašovacích údajů

Co je deaktivace?

Při deaktivaci je aplikace odpojena od platné uživatelské licence. Pokud budete chtít, můžete deaktivovanou aplikaci kdykoli znovu aktivovat. Aplikaci, kterou chcete deaktivovat, není nutné z počítače odinstalovávat. Odinstalováním aplikace nedojde k deaktivaci licence k této aplikaci.

Jedna licence k softwaru společnosti Adobe umožňuje instalaci aplikace do dvou počítačů – například doma a v kanceláři. Chcete-li software nainstalovat do třetího počítače, je nutné nejprve některou instalaci aplikace deaktivovat. Zjistěte, jak.

Poznámka:

Při deaktivaci jsou všechny informace o vaší licenci (viz výše) uložené v počítači odebrány.

Jak aktivovat nebo deaktivovat aplikaci

 1. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 2. Otevřete aplikaci, kterou chcete aktivovat nebo deaktivovat. 
 3. Vyhledejte aplikaci nebo sadu v tabulce níže a poté pomocí uvedeného příkazu nabídky Nápověda aktivujte nebo deaktivujte aplikaci.

Poznámka:

Můžete také deaktivovat svůj účet na webu Adobe.com.

Produkt Příkaz nabídky Nápověda k aktivaci Příkaz nabídky Nápověda k deaktivaci Poznámky
Aplikace služby Creative Cloud verze Creative Cloud 2019 a novější Nápověda > Přihlásit se Nápověda > Odhlásit z (váš účet Adobe ID)

Pokyny najdete v článku Aktivace a deaktivace aplikací Creative Cloud.

V případě problémů si přečtěte článek Chyby licencování | Creative Cloud 2019.

Aplikace služby Creative Cloud verze Creative Cloud 2018 a starší

Nápověda > Přihlásit se Nápověda > Odhlásit z (váš účet Adobe ID)

Pokyny najdete v článku Aktivace a deaktivace aplikací Creative Cloud.

Popsané problémy najdete v článku Odstraňování chyb týkajících se aktivace služby Creative Cloud.

Acrobat DC Nápověda > Přihlásit se Nápověda > Odhlásit z(váš účet Adobe ID) Pokyny najdete v článku Aktivace a deaktivace aplikací Creative Cloud
Popsané problémy najdete v článku Odstraňování chyb týkajících se aktivace služby Creative Cloud.
Acrobat XI, X Nápověda Aktivovat Nápověda > Deaktivovat* Aplikace Adobe Acrobat XI a X se aktivují automaticky, jakmile software detekuje připojení k internetu. Chcete-li aplikaci Acrobat aktivovat ručně, použijte příkaz Aktivovat. Popsané problémy najdete v článku Řešení potíží s aktivací a deaktivací.
Creative Suite 6  Nápověda Aktivovat Nápověda Deaktivovat* Aktivujte software během prvních sedmi dnů používání. Popsané problémy najdete v článku Řešení potíží s aktivací a deaktivací.
Creative Suite 5  Nápověda Aktivovat Nápověda Deaktivovat* Aplikace sady Creative Suite 5 se aktivují automaticky, jakmile software detekuje připojení k internetu nebo jakmile budete vyzváni k jeho aktivaci během instalace. Popsané problémy najdete v článku Řešení potíží s aktivací a deaktivací.

Creative Suite 2 a 3
Acrobat 7, 8, a 3D
Audition 3

 

Není k dispozici. Není k dispozici. Naše staré aktivační servery pro starší verze aplikace Acrobat a aplikace sady Creative Suite (CS) byly vyřazeny z provozu. Bez aktivačních serverů se při pokusu o ověření licence v těchto aplikacích zobrazí chybová zpráva týkající se připojení. Chcete-li nainstalovat verzi, která nevyžaduje aktivaci, přečtěte si článek Chyba: „Aktivační server není dostupný“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3 nebo Chyba aktivace a připojení | CS3, Acrobat 8.
FrameMaker RoboHelp
TCS
Nápověda > Přihlásit se Nápověda > Odhlásit Produkt se aktivuje při prvním spuštění po zadání sériového čísla. Pokud potřebujete pomoc s vyhledáním sériového čísla, přečtěte si část Vyhledání sériového čísla nebo kódu pro využití
Photoshop Elements
Premiere Elements
Nápověda > Přihlásit se Nápověda > Odhlásit Produkt se aktivuje při prvním spuštění po zadání sériového čísla. Pokud potřebujete pomoc s vyhledáním sériového čísla, přečtěte si část Vyhledání sériového čísla nebo kódu pro využití
Flash Player
Acrobat Reader
Shockwave Player
Není k dispozici. Není k dispozici. Tyto produkty není nutné aktivovat. 

* Vyberte jednu z následujících možností deaktivace aplikace Acrobat XI, X a sady Creative Suite 6 a Creative Suite 5: 

 • Deaktivovat nebo Pozastavit aktivaci: Tyto možnosti deaktivují software, ale uchovají v počítači licenční informace. Pokud chcete software dočasně deaktivovat a později znovu provést jeho aktivaci ve stejném počítači, zvolte jednu z těchto možností.
 • Deaktivovat trvale: Tato možnost deaktivuje software a odstraní z počítače informace o licenci. Jestliže budete chtít software v tomto počítači znovu použít, zadejte znovu sériové číslo.

Vyhledání sériového čísla nebo uplatnění kódu pro využití

U některých produktů je nutné, abyste předtím, než je začnete používat, zadali sériové číslo. Pokud byl součástí produktu kód pro využití, získáte pomocí něj sériové číslo.

Poznámka:

Aplikace služby Creative Cloud nevyžadují sériová čísla. Pokud jste při spuštění aplikace služby Creative Cloud požádáni o zadání sériového čísla, jedná se o chybu. Informace o tom, jak problém vyřešit, najdete v článku Odstraňování problémů v případě, kdy aplikace služby Creative Cloud požadují sériové číslo.

Aktivace aplikace v novém počítači

Aplikaci pro jednotlivce lze nainstalovat a aktivovat maximálně dvou počítačích nebo zařízeních, ale lze ji používat pouze v jednom počítači či zařízení současně. Viz článek V kolika počítačích mohu vyžívat své předplatné nebo aplikaci?

Pokud chcete produkt nainstalovat do jiného počítače, je třeba jej nejprve v některém z počítačů deaktivovat. Po deaktivaci můžete tento produkt nainstalovat do jiného počítače.

Počítač již není k dispozici?

Pokud již není počítač, do které jste produkt nainstalovali, k dispozici, obraťte se na nás. My poté aktualizujeme informace o aktivaci v systému. Po odebrání těchto informací budete moci produkt nainstalovat do nového počítač. 

Časté otázky

Během aktivace mohou být společnosti Adobe zaslány tyto typy údajů:

Identifikátory (ID)

 • Jedinečné ID (generované společností Adobe) určené pouze pro váš počítač a licenci, kterou jste pro software zakoupili. Tato ID nelze využít k identifikaci vašeho počítače nebo vás osobně.
 • Adobe ID, pokud jste se v rámci instalace, aktualizace nebo používání softwaru Adobe přihlásili k účtu Adobe. Adobe ID slouží k vaší osobní identifikaci a zajišťuje propojení s údaji, které jste společnosti Adobe poskytli při vytváření nebo používání svého účtu Adobe. Pokud pro výše uvedené záležitosti vy nebo vaše společnost využíváte správce nebo jinou autorizovanou osobu, může společnost Adobe obdržet též účet Adobe ID této osoby.

Informace o nainstalovaných produktech společnosti Adobe

 • Příslušná sériová čísla k licencím nainstalovaných produktů
 • Název a číslo verze produktu; typ zakoupené licence
 • Příslušná verze licenční smlouvy s koncovým uživatelem k softwaru
 • Počet spuštění všech aplikací Adobe, které jsou součástí produktové licence, od poslední aktivace

Údaje o operačním systému

 • Typ a verze operačního systému
 • Použitá místní nastavení (jazyková mutace a znaková sada)
 • Místní čas počítače (včetně časové zóny)
 • Název počítače
 • MAC adresa

IP adresa

IP adresa, kterou vám přiřadil váš poskytovatel internetových služeb, společnost Adobe obdrží během procesu, kdy jí odesíláte aktivační údaje.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online