Neúspěšný převod do formátu PDF kvůli omezením událostí Apple | macOS Mojave 10.14

Problém: Převod do formátu PDF se kvůli omezením událostí Apple v systému macOS Mojave 10.14 nezdařil

Pokud se v systému macOS Mojave 10.14 pokusí aplikace Acrobat získat přístup k jiným aplikacím, zobrazí se autorizační dialogové okno se žádostí, aby uživatelé povolili přístup k příslušné aplikaci nebo její řízení.

Poskytnutí přístupu k řízení aplikace

Podobně je tomu i v případě, že se nějaká aplikace pokusí použít aplikaci Acrobat. V takovém případě se zobrazí autorizační dialogové okno se žádostí, aby uživatelé povolili řízení aplikace Acrobat.

Poskytnutí přístupu k řízení aplikace Acrobat

Při prvním výskytu události převodu se při použití funkcí nebo pracovních postupů souvisejících s převodem souborů sady Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) do formátu PDF z aplikace Acrobat zobrazí autorizační dialogové okno:

 • Vytvoření souboru PDF z nabídky Soubor
 • Použití nástrojů pro vytvoření souboru PDF (vytvoření jednoho souboru PDF nebo více souborů PDF)
 • Sloučení souborů PDF s použitím souborů sady Microsoft Office*
 • Vytvoření souboru PDF pomocí nástroje Akce
 • Vytvoření souboru PDF pomocí nástroje Připravit formulář
 • Převod souborů sady Microsoft Office do portfolia souborů PDF z aplikace Acrobat
 • Vytvoření souboru PDF z rozšíření Adobe Acrobat pro prohlížeč Firefox

* V dialogovém okně Sloučit nejsou generovány miniatury souborů.

Řešení

Povolte přístup nebo řízení tím, že v autorizačním dialogovém okně vyberte možnost OK. Dialogové okno se pro stejnou aplikaci již příště nezobrazí.

Když vyberete možnost Nepovolovat nebo Nyní ne, dojde k chybovému ukončení příslušné funkce nebo pracovního postupu, a dokud odpovídající nastavení zabezpečení nezměníte, nebude možné převody provádět.

Nastavení zabezpečení můžete změnit následujícím způsobem:

 1. Otevřete okno Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí a na kartě Soukromí vyberte možnost Automatizace.

  Nastavení zabezpečení pro přístup nebo řízení

 2. Na pravém panelu zaškrtněte v části Adobe Acrobat políčka u aplikací, ke kterým chcete povolit přístup nebo umožnit jejich řízení.

 3. Pokud k převodu webových stránek na soubory PDF používáte aplikaci Firefox, zaškrtněte políčko Adobe Acrobat v části Firefox.

 4. Restartujte aplikaci Acrobat a poté použijte pracovní postup Vytvořit PDF.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?