Kompatibilita aplikace Acrobat a systému macOS Mojave 10.14

Kompatibilita aplikace Acrobat s novým systémem macOS Mojave 10.14

Aplikace Acrobat  i Acrobat 2017 jsou s novým systémem macOS Mojave (10.14) kompatibilní. Níže je uvedeno několik známých problémů. Společnost Adobe se snaží tyto problémy v budoucí verzi odstranit.

Známé problémy

Tisk

  • Při ukládání do formátu Adobe PDF dojde při povolení akce třetí strany k chybě [ADC-4255082]. Další informace a alternativní řešení najdete v článku Chyba při ukládání do formátu Adobe PDF | macOS Mojave 10.14.
  • V dialogovém okně aplikace Acrobat určeném pro tisk (Soubor > Tisknout) nemusí být vidět náhled tisku [ADC-4254093].

Doplněk PDFMaker sady Office

Portfolio

Převod z webu

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?