Jak je uvedeno v zásadách životního cyklu podpory společnosti Adobe, společnost Adobe poskytuje podporu produktů po dobu pěti let od data všeobecné dostupnosti produktů (v tomto případě se jedná o aplikace Adobe Reader a Adobe Acrobat). V souladu s těmito zásadami byla podpora aplikací Adobe Acrobat 10.x a Adobe Reader 10.x 15. listopadu 2015 ukončena.

Ukončení podpory

Ukončením podpory se rozumí, že společnost Adobe již nebude poskytovat technickou podporu ani distribuovat moduly runtime. Tyto zásady se dotknou aktualizací produktů a zabezpečení pro všechny odvozené produkty nebe verze produktů (lokalizované verze, menší upgrady, operační systémy, verze s tečkou a se dvěma tečkami a konektory).

Doporučení pro zákazníky

Společnost Adobe důrazně doporučuje, aby zákazníci provedli aktualizaci na nejnovější verze aplikací Adobe Acrobat Reader DC a Adobe Acrobat DC. Zákazníci, kteří provedou aktualizaci svých instalací na nejnovější verze, budou moci využívat nejnovější funkční vylepšení a zdokonalená bezpečnostní opatření.

V článku Porovnání verzí najdete seznam produktů přicházejících v úvahu a jejich porovnání s aplikací Adobe Acrobat DC.

Další zdroje informací