Omezení rizika slovníkových útoků NTLM | Acrobat, Acrobat Reader

Poznámka:

14. května 2018

Je k dispozici nová aktualizace, která přináší zmírnění chyb zabezpečení popsaných na této straně.

Aktualizace se automaticky použije. Chcete-li provést ruční aktualizaci z aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader, vyberte příkaz Nápověda > Zkontrolovat aktualizace a poté si podle kroků uvedených v okně programu pro aktualizaci stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace.

Další informace o aktualizaci najdete v příslušných poznámkách k verzi:

 

Problém s implementací ověřování NTLM společnosti Microsoft, který se týká aplikací Acrobat a Acrobat Reader

Problém s implementací ověřování NTLM (NT LAN Manager) společnosti Microsoft, který se týká aplikací Adobe Acrobat a Adobe Acrobat Reader, umožňuje útočníkům přesměrovat uživatele na škodlivý prostředek mimo organizaci s cílem získávat ověřovací zprávy NTLM.

Dopad na aplikace Acrobat Reader a Acrobat a omezení rizika

Společnost Microsoft vydala na konci minulého roku volitelné vylepšení zabezpečení, které zákazníkům umožňuje
zakázat ověřování NTLM při jednotném přihlašování k veřejným prostředkům. Při použití této opravy nebudou aplikace Adobe Acrobat a Adobe Acrobat Reader touto chybou zabezpečení ovlivněny.

Tato možnost omezení rizika je ale k dispozici pouze pro systémy Windows 10 a Windows Server 2016.

Postup v případě, že používáte platformu, pro kterou není aktualizace společnosti Microsoft k dispozici:

  • Riziko této chyby zabezpečení lze v aplikacích Acrobat a Reader a u souborů PDF otevíraných v prohlížeči Internet Explorer omezit zapnutím chráněného zobrazení. Další informace o zapnutí chráněného zobrazení najdete v článku Funkce Chráněné zobrazení pro PDF (pouze Windows).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?