Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete v článku Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v obsahu PDF.

Chráněné zobrazení poskytuje ještě vyšší roveň zabezpečení. Je-li povoleno chráněné zobrazení, dokumenty PDF se zobrazují v omezeném prostředí zvaném sandbox (pískoviště). Tato izolace dokumentů PDF snižuje riziko narušení bezpečnosti systému vně prostředí sandboxu. Společnost Adobe důrazně doporučuje používat aplikaci Acrobat DC v režimu chráněného zobrazení, pokud máte obavu o zabezpečení nebo pokud často pracujete s PDF na internetu.

Adobe Acrobat Reader DC obsahuje podobné omezené prostředí zvané Chráněný režim. Další informace o chráněném režimu aplikace Reader naleznete v nápovědě aplikace Reader.

Je-li zapnuto chráněné zobrazení, je povolena pouze základní navigace. Například můžete otvírat dokumenty PDF, procházet stránky a klepnout na vazby. Chráněné zobrazení v prohlíženém dokumentu PDF můžete zapnout buď v samostatné aplikaci Acrobat DC nebo ve webovém prohlížeči.

Dokument PDF v samostatné aplikaci Acrobat DC

Aplikace Acrobat DC v chráněném zobrazení zobrazí upozornění, že dokument PDF nepochází z důvěryhodného zdroje. Při upozornění můžete rozhodnout, zda budete dokumentu důvěřovat.

Poznámka:

Máte-li dokument PDF otevřený v prohlížeči, můžete zjistit, zda je v chráněném zobrazení. Klikněte pravým tlačítkem myši na dokument v prohlížeči a vyberte Vlastnosti dokumentu. Klepněte na záložku Další volby. Pokud je zapnutý chráněný režim, bude stav označen jako Chráněný režim: Zapnuto.

Zabezpečení v Acrobatu a obsahu PDF
Pokud tomuto PDF důvěřujete a víte odkud pochází, klepněte na volbu Povolit všechny funkce. Dokument PDF se přidá do seznamu oprávněných umístění a stane se důvěryhodným.

Zapnutí nebo vypnutí chráněného zobrazení

Na rozdíl od chráněného režimu v aplikaci Acrobat Reader DC je chráněné zobrazení v aplikaci Acrobat DC ve výchozím nastavení vypnuto.

 1. Vyberte možnost Předvolby.

 2. V levé nabídce Kategorie zvolte Zabezpečení (rozšířené).

 3. Vyberte volbu Povolit rozšířené zabezpečení.

 4. Vyberte jednu z následujících voleb:

  Vypnuto

  Vypne chráněné zobrazení, pokud jste jej zapnuli. Chráněné zobrazení je ve výchozím nastavení vypnuté.

  Soubory z potenciálně nebezpečných umístění

  Zapne chráněné zobrazení a zobrazuje upozornění u všech souborů pocházejících z nedůvěryhodných umístění. Na soubory a umístění přidaná do oblasti Oprávněná umístění na panelu Rozšířené zabezpečení se chráněné zobrazení nevztahuje.

  Všechny soubory

  Povolí chráněné zobrazení ve všech souborech PDF, které jsou otevřené v samostatné aplikaci Acrobat nebo v prohlížeči.

Jak obejít omezení způsobená chráněným zobrazením

Zvolte jednu z následujících voleb:

Další zdroje

Další informace o chráněném zobrazení naleznete v následujících zdrojích:

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online