Potíže s doplňkem PDFMaker v sadě Office 2010, 2013 nebo 2016 u aplikací Acrobat nebo Acrobat 2017

Panel nástrojů doplňku PDFMaker není k dispozici

Po instalaci aplikace Acrobat nebo Acrobat 2017 v systému Windows není v aplikaci sady Office 2010, 2013 nebo 2016 k dispozici panel nástrojů Acrobat PDFMaker.

Poznámka:

Pokud používáte aplikaci Acrobat 9, X nebo XI, přečtěte si článek Potíže s doplňkem PDFMaker v aplikacích sady Microsoft Office 2007, 2010 nebo 2013 | Acrobat XI nebo starší.

Vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení.

Řešení 1: Povolte doplněk PDFMaker v seznamu zakázaných položek aplikace sady Office

Někdy se může stát, že aplikace systému Microsoft Office, která je neočekávaně ukončena, doplňky z bezpečnostních důvodu automaticky zakáže. Chcete-li zjistit, zda je doplněk PDFMaker zakázán, postupujte podle následujících kroků:

Office 2010, 2013 nebo 2016

 1. Otevřete aplikaci sady Microsoft Office 

 2. Klikněte na modrou nabídku Soubor (v levém horním rohu). Klikněte na tlačítko Možnosti aplikace [Název aplikace]. V seznamu na levé straně okna možností vyberte položku Doplňky. V rozevíracím seznamu Spravovat v dolní části okna možností vyberte položku Zakázané položky. Klikněte na tlačítko Přejít.

 3. V seznamu zakázaných položek vyhledejte doplněk Acrobat PDFMaker Office COM.

  • Pokud je doplněk Acrobat PDFMaker Office COM v seznamu uveden, vyberte jej, klikněte na tlačítko Povolit a potom na tlačítko Zavřít. Potom aplikaci systému Office zavřete a znovu otevřete.
  • Pokud doplněk Acrobat PDFMaker Office COM v seznamu uveden není, vyhledejte pomocí Průzkumníka Windows ve složce C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 nebo 2017]\PDFMaker\Office soubor PDFMOfficeAddin.dll. Jestliže tam tento soubor není, přejděte k části Řešení 5, kde najdete pokyny k opravě instalace aplikace Acrobat.

   Poznámka:
   Pokud jste aplikaci Acrobat nainstalovali jinam než do výchozího umístění C:\Program Files\Adobe, je třeba výše uvedenou cestu ke složce upravit podle skutečného místa instalace.

Řešení 2: Upravte položku registru v klíči PDFMaker OfficeAddin nebo PDFMOutlook

 1. Zavřete všechnyOfficesystému Office.

 2. Stisknutím kombinace kláves Windows+R otevřete okno Spustit.

 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. V Editoru registru přejděte do následujícího umístění:

  Aplikace Outlook: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook“

  Aplikace Word: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

  Aplikace Excel: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

  Aplikace PowerPoint: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku LoadBehavior a vyberte příkaz Změnit. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD změňte údaj hodnoty z 0 na 3 a potom klikněte na tlačítko OK.

  Změna hodnoty položky LoadBehavior z 0 na 3

 6. Zavřete Editor registru a znovu spusťte aplikaci systému Office.

Pokud v aplikaci systému Office stále není k dispozici doplněk PDFMaker, postupujte následovně:

 1. Otevřete Editor registru a přejděte do části „HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency“.
 2. Vytvořte nový klíč „DoNotDisableAddinList“ a poté přidejte novou položku DWORD „PDFMaker.OfficeAddin“ a nastavte ji na hodnotu „1“.
 3. Zavřete Editor registru a znovu spusťte aplikaci systému Office.

Řešení 3: Ručně zaregistrujte soubor doplňku modelu COM

Pozor:

Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje kritické informace o systému i aplikaci. Než začnete upravovat registr, nezapomeňte ho zazálohovat. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

 1. Zavřete všechny aplikace systému Office.
 2. V Průzkumníkovi Windows najděte soubor PDFMOfficeAddin.dll a poznamenejte si přesnou cestu k němu (včetně případných mezer). Výchozí cesta k tomuto souboru je následující:

  Acrobat: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat Classic (2015): C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V systému Windows 7: Vyberte možnost Start > Všechny programy > Příslušenství. Pravým tlačítkem klikněte na položku Příkazový řádek, klikněte na příkaz Spustit jako správce a proveďte ověření.
  • V systému Windows 8 nebo 10: Pomocí tlačítka Hledat zobrazeného vedle tlačítka Start vyhledejte položku Příkazový řádek. Pravým tlačítkem klikněte na položku Příkazový řádek, klikněte na příkaz Spustit jako správce a proveďte ověření.
 4. V okně příkazového řádku zadejte příkaz regsvr32, za ním mezeru a potom cestu, kterou jste si poznamenali v kroku 1. Cestu zadejte do uvozovek. Pokud by byl soubor PDFMOfficeAddin.dll například ve výchozím umístění, vypadal by příkaz takto:

  Acrobat: regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“ 

  Acrobat Classic (2015): regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“

  Acrobat 2017: regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“

 5. Stiskněte klávesu Enter.
 6. Zobrazí se dialogové okno s potvrzením, že registrace proběhla úspěšně. Kliknutím na tlačítko OK toto dialogové okno zavřete.
 7. Zavřete okno příkazového řádku.
 8. Otevřete aplikaci systému Office.

Řešení 4: Ověřte, zda je doplněk Acrobat PDFMaker Office COM vybrán v seznamu dostupných doplňků aplikace systému Office

Office 2010, 2013 nebo 2016

 1. Otevřete aplikaci systému Microsoft Office 2010.

 2. Klikněte na modrou nabídku Soubor (v levém horním rohu). Klikněte na tlačítko Možnosti aplikace [Název aplikace]. V seznamu na levé straně okna možností vyberte položku Doplňky. 

 3. V rozevíracím seznamu Spravovat v dolní části okna možností nebo okna Centra zabezpečení vyberte položku Doplňky modelu COM.
 4. Klikněte na tlačítko Přejít.
 5. V seznamu vyhledejte doplněk Acrobat PDFMaker Office COM.

  • Pokud je doplněk Acrobat PDFMaker Office COM v seznamu uveden, ale vedle něj není zaškrtnuto, zaškrtněte . Klikněte na OK. Potom aplikaci sady Office zavřete a znovu otevřete. (Jestliže políčko není možnézaškrtnouta již jste vyzkoušeli řešení 1, tak doplněk Acrobat PDFMaker Office COM vyberte. Klikněte na tlačítko Odebrat a pokračujte postupem uvedeným v dalším odstavci.)
  • Pokud doplněk Adobe PDFMaker COM v seznamu dostupných doplňků uveden není, klikněte na tlačítko Přidat a přejděte do složky C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 nebo 2017]\PDFMaker\Office. Vyberte soubor PDFMOfficeAddin.dll. Klikněte na OK. Potom aplikaci sady Office zavřete a znovu otevřete.

   Poznámka: Pokud jste aplikaci Acrobat nainstalovali jinam než do výchozího umístění C:\Program Files\Adobe, je třeba výše uvedenou cestu ke složce upravit podle skutečného místa instalace.

Řešení 5: Ukončete všechny aplikace a spusťte opravu instalace aplikace Acrobat

 1. Zavřete všechny otevřené aplikace.
 2. Restartujte počítač.
 3. Otevřete aplikaci Acrobat.
 4. Vyberte možnost Nápověda > Opravit instalaci Acrobatu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Po dokončení procesu opravy restartujte počítač.

Řešení 6: Odeberte aplikaci Acrobat a znovu ji nainstalujte ve zjednodušeném režimu systému Windows

Příčinou problémů může být konflikt ovladačů zařízení a programů, které se spouštějí automaticky při spuštění počítače, s instalačním programem aplikace Acrobat. Tomuto konfliktu můžete zabránit, pokud aplikaci Acrobat nainstalujete znovu ve zjednodušeném režimu systému Windows. Ve zjednodušeném režimu jsou vypnuty všechny programy a ovladače, které nejsou nezbytně nutné.

 1. Všechny osobní soubory přesuňte ze složky aplikace Acrobat a jejích podsložek jinam. Výchozí umístění složky aplikace je C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 nebo 2017].

 2. Postupujte následovně:

  • V systému Windows 7, 8 nebo 10: Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a potom vyberte možnost Ovládací panely > Programy a funkce.
 3. V seznamu programů vyberte aplikaci Adobe Acrobat nebo Adobe Acrobat 2017.

 4. Klikněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit.

 5. Odeberte aplikaci podle pokynů na obrazovce.
 1. Zavřete všechny otevřené aplikace.
 2. Restartujte počítač a ponechte vypnuté všechny služby a položky zaváděné při spuštění, které nejsou nezbytné. Pokyny najdete v následujících dokumentech:

 3. Klikněte dvakrát na instalační soubor aplikace Acrobat nebo 2017. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

 4. Otevřete aplikaci Acrobat a vyberte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte dostupné aktualizace.
 5. Znovu zapněte položky a služby zaváděné při spuštění. Pokyny naleznete v příslušném dokumentu nápovědy uvedeném v kroku 2 výše.

 6. Restartujte počítač.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.