Potíže s doplňkem PDFMaker v sadě Office 2010, 2013 nebo 2016 u aplikací Acrobat nebo Acrobat 2017

Panel nástrojů doplňku PDFMaker není k dispozici

Po instalaci aplikace Acrobat nebo Acrobat 2017 v systému Windows není v aplikaci sady Office 2010, 2013 nebo 2016 k dispozici panel nástrojů AcrobatFMaker.

Poznámka:

Vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení.

Řešení 1: Povolte doplněk PDFMaker v seznamu zakázaných položek v aplikaci Office

Někdy se může stát, že aplikace systému Microsoft® Office, která je neočekávaně ukončena, doplňky z bezpečnostních důvodu automaticky zakáže.

 1. Otevřete aplikaci sady Microsoft® Office.

 2. Vyberte modrou nabídku Soubor (v levém horním rohu). Klikněte na tlačítko Možnosti aplikace [Název aplikace]. V seznamu na levé straně okna možností vyberte položku Doplňky. V rozevíracím seznamu Spravovat v dolní části okna možností vyberte položku Zakázané položky. Klikněte na možnost Přejít.

 3. V seznamu zakázaných položek vyhledejte doplněk Acrobat PDFMaker Office COM:

  • Pokud je doplněk Acrobat PDFMaker Office COM v seznamu uveden, vyberte jej, klikněte na tlačítko Povolit a potom na tlačítko Zavřít. Potom aplikaci systému Office zavřete a znovu otevřete.
  • Pokud doplněk Acrobat PDFMaker Office COM v seznamu uveden není, vyhledejte pomocí Průzkumníka Windows soubor PDFMOfficeAddin.dll ve složce C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015 nebo 2017]\PDFMaker\Office. Jestliže tam tento soubor není, přejděte k části Řešení 5, kde najdete pokyny k opravě instalace aplikace Acrobat.

   Poznámka:
   Pokud jste aplikaci Acrobat nainstalovali jinam než do výchozího umístění C:\Program Files\Adobe, je třeba výše uvedenou cestu ke složce upravit podle skutečného místa instalace.

Řešení 2: Upravte položku registru v klíči PDFMaker OfficeAddin nebo PDFMOutlook

 1. Zavřete všechny Office systému Office.

 2. Stisknutím kombinace kláves Windows+R otevřete okno Spustit.

 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. V editoru registru přejděte do následujícího umístění:

  Aplikace Outlook: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook“

  Aplikace Word: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

  Aplikace Excel: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

  Aplikace PowerPoint: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

 5. Otevřete kontextovou nabídku položky Loadbehaviour a vyberte možnost Upravit. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD změňte údaj hodnoty z 0 na 3 a potom klikněte na tlačítko OK.

  Změna hodnoty položky LoadBehavior z 0 na 3

 6. Zavřete editor registru a znovu spusťte aplikaci systému Office.

Pokud v aplikaci systému Office stále není k dispozici doplněk PDFMaker, postupujte následovně:

 1. Otevřete editor registru a přejděte do části „HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency“.
 2. Vytvořte klíč „DoNotDisableAddinList“ a poté přidejte položku DWORD „PDFMaker.OfficeAddin“ a nastavte ji na hodnotu „1“.
 3. Zavřete editor registru a znovu spusťte aplikaci systému Office.

Řešení 3: Ručně zaregistrujte soubor doplňku modelu COM

Pozor:

Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu jakéhokoli registru systému Windows, který obsahuje nepostradatelné informace o systému a aplikaci. Než začnete upravovat registr, nezapomeňte ho zazálohovat. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft®.

 1. Zavřete všechny aplikace systému Office.
 2. V Průzkumníkovi Windows najděte soubor PDFMOfficeAddin.dll a poznamenejte si přesnou cestu k němu (včetně případných mezer). Výchozí cesta k tomuto souboru je následující:

  Acrobat: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat \PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat  Classic (2015): C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V systému Windows 7: Vyberte možnost Start > Všechny programy > Příslušenství. Otevřete kontextovou nabídku příkazového řádku, zvolte možnost Spustit jako správce a proveďte ověření.
  • V systému Windows 8 nebo 10: Pomocí tlačítka Hledat zobrazeného vedle tlačítka Start vyhledejte položku Příkazový řádek. Otevřete kontextovou nabídku příkazového řádku, zvolte možnost Spustit jako správce a poté proveďte ověření.
 4. V okně příkazového řádku zadejte příkaz regsvr32, za ním mezeru a potom cestu, kterou jste si poznamenali v kroku 1. Cestu zadejte do uvozovek. Pokud by byl soubor PDFMOfficeAddin.dll například ve výchozím umístění, vypadal by příkaz takto:

  Acrobat: regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat \PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“ 

  Acrobat  Classic (2015): regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“

  Acrobat 2017: regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“

 5. Stiskněte klávesu Enter.
 6. Zobrazí se dialogové okno s potvrzením, že registrace proběhla úspěšně. Kliknutím na tlačítko OK toto dialogové okno zavřete.

 7. Zavřete okno příkazového řádku.
 8. Otevřete aplikaci sady Office 

Řešení 4: Ujistěte se, že je doplněk Acrobat PDFMaker Office COM na seznamu dostupných doplňků v aplikaci sady Office

Office 2010, 2013 nebo 2016

 1. Otevřete aplikaci systému Microsoft® Office 2010.

 2. Vyberte modrou nabídku Soubor (v levém horním rohu). Klikněte na tlačítko Možnosti aplikace [Název aplikace]. V seznamu na levé straně okna možností vyberte položku Doplňky. 

 3. V rozevíracím seznamu Spravovat v dolní části okna možností nebo okna Centra důvěryhodnosti vyberte položku Doplňky modelu COM.

 4. Klikněte na možnost Přejít.

 5. V seznamu vyhledejte doplněk Acrobat PDFMaker Office COM:

  • Pokud je doplněk Acrobat PDFMaker Office COM v seznamu zobrazen, ale políčko vedle něj není zaškrtnuto, zaškrtněte je. Vyberte možnost OK. Potom aplikaci sady Office zavřete a znovu otevřete. (Jestliže políčko není možné zaškrtnout a již jste vyzkoušeli řešení 1, tak vyberte doplněk Acrobat PDFMaker Office COM. Klikněte na tlačítko Odebrat a pokračujte postupem uvedeným v dalším odstavci.)
  • Pokud doplněk Adobe PDFMaker COM v seznamu dostupných doplňků uveden není, klikněte na tlačítko Přidat a přejděte do složky C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015 nebo 2017]\PDFMaker\Office. Vyberte soubor PDFMOfficeAddin.dll. Klikněte na OK. Potom aplikaci sady Office zavřete a znovu otevřete.

   Poznámka: Pokud jste aplikaci Acrobat nainstalovali jinam než do výchozího umístění C:\Program Files\Adobe, je třeba výše uvedenou cestu ke složce upravit podle skutečného místa instalace.

Řešení 5: Opravte instalaci aplikace Acrobat, když nejsou spuštěny jiné aplikace

 1. Zavřete všechny otevřené aplikace.
 2. Restartujte počítač.
 3. Otevřete aplikaci Acrobat.
 4. Vyberte možnost Nápověda > Opravit instalaci Acrobatu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Po dokončení procesu opravy restartujte počítač.

Řešení 6: Odeberte aplikaci Acrobat a znovu ji nainstalujte ve zjednodušeném režimu systému Windows

Příčinou problémů může být konflikt ovladačů zařízení a programů, které se spouštějí automaticky při spuštění počítače, s instalačním programem aplikace Acrobat. Tomuto konfliktu můžete zabránit, pokud aplikaci Acrobat nainstalujete znovu ve zjednodušeném režimu systému Windows. Ve zjednodušeném režimu jsou vypnuty všechny programy a ovladače, které nejsou nezbytně nutné.

 1. Všechny osobní soubory přesuňte ze složky aplikace Acrobat a jejích podsložek jinam. Výchozí umístění složky aplikace je C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015 nebo 2017].

 2. Postupujte následovně:

  • V systému Windows 7, 8 a 10: Otevřete kontextovou nabídku tlačítka Start a vyberte možnost Ovládací panelyProgramy a funkce.
 3. V seznamu programů vyberte aplikaci Adobe Acrobat  nebo Adobe Acrobat 2017.

 4. Vyberte možnost Odinstalovat/Změnit.

 5. Odeberte aplikaci podle pokynů na obrazovce.
 1. Zavřete všechny otevřené aplikace.
 2. Restartujte počítač a ponechte vypnuté všechny služby a položky zaváděné při spuštění, které nejsou nezbytné. Pokyny najdete v následujících dokumentech:

 3. Klikněte dvakrát na instalační soubor aplikace Acrobat  nebo 2017. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

 4. Otevřete aplikaci Acrobat a vyberte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte dostupné aktualizace.

 5. Znovu zapněte položky a služby zaváděné při spuštění. Pokyny naleznete v příslušném dokumentu nápovědy uvedeném v kroku 2 výše.

 6. Restartujte počítač.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online