Print_comments

Aplikace Acrobat a Reader umožňují tisknout poznámky v následujících formátech:

V místě vložení, například lístky s poznámkami na stránce

V seznamu nebo přehledu (V aplikaci Reader 9 tato možnost není k dispozici.)


Tisk rozbalovacích oken poznámek v místě vložení

Vytisknou se pouze zobrazené poznámky. Překrývající se poznámky se budou ve vytištěném dokumentu také překrývat.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat > Předvolby (Mac OS).
 2. Vyberte položku Přidávání poznámek.

  Výběr položky Přidávání poznámek
 3. Zaškrtněte políčko Tisknout poznámky a rozbalovací okna a zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt rozbalovací okna poznámek, když je otevřený seznam poznámek.

 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. Otevřete rozbalovací okna poznámek, která chcete vytisknout. Upravte jejich umístění na stránce tak, aby se nepřekrývala ani nepřesahovala stránku. (Rozbalovací okna, která přesahují okraj stránky, se nevytisknou.)
  Tip: Poznámku můžete otevřít tak, že dvakrát kliknete na její rozbalovací okno.

  Úprava umístění poznámky
 6. Kliknutím na ikonu pro tisk nebo výběrem možnosti Soubor > Tisknout otevřete dialogové okno Tisk.

 7. V dialogovém okně Tisk vyberte v rozevíracím seznamu Poznámky a formuláře položku Dokument a označení.
  Rozbalovací okna poznámek se zobrazí v podokně náhledu.

  Výběr položky Dokument a označení

  Acrobat 9, Reader 9 | Mac OS: Pokud není rozevírací seznam Poznámky a formuláře v systému Mac OS zobrazen, zkontrolujte zda je dialogové okno Tisk rozbaleno. Chcete-li dialogové okno rozbalit, klikněte na ikonu se šipkou vedle názvu tiskárny.

 8. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Tisk přehledu poznámek (Acrobat X a 9, Reader X)

V přehledu poznámek jsou uvedeny všechny poznámky v dokumentu. Tisk přehledu je užitečný v případě, že dokument obsahuje velké množství poznámek nebo se poznámky na stránce překrývají.Acrobat X, Reader X 

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko Přehled poznámek.

  Kliknutí na tlačítko Přehled poznámek
 3. Po zobrazení dotazu, zda chcete zahrnout text poznámek z přehledu do tištěného dokumentu, klikněte na tlačítko Ano.
  U dlouhých dokumentů může vytváření přehledu poznámek určitou dobu trvat.

 4. Až se znovu zobrazí dialogové okno Tisk, klikněte na tlačítko OK. Poznámky se vytisknou.

  Možnosti rozvržení
  (pouze v aplikaci Acrobat, nikoli v aplikaci Adobe Reader): Chcete-li poznámky vytisknout s jiným rozvržením, klikněte do podokna poznámek na pravé straně okna dokumentu. V nabídce možností vyberte možnost Vytvořit souhrn poznámek. Vyberte požadované možnosti a klikněte na tlačítko Vytvořit souhrn poznámek. Aplikace Acrobat otevře samostatný soubor PDF stránek a přehledu poznámek. Tento soubor PDF pak můžete vytisknout.

Acrobat 9

Z aplikace Reader 9 nelze přehled poznámek vytisknout.

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.
 2. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko Přehled poznámek.

  Kliknutí na tlačítko Přehled poznámek
 3. Podle potřeby vyberte rozvržení a další možnosti.

  Výběr možností rozvržení
 4. Klikněte na možnost Tisknout přehled poznámek.
 5. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Tip: Chcete-li před tiskem zobrazit náhled poznámek, vyberte možnost Poznámky > Přehled poznámek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online