Jak zakázat dialogové okno s upozorněním zabezpečení před převodem písma PostScript do souboru PDF

Postup zakázání dialogového okna s upozorněním zabezpečení před převodem písma PostScript do souboru PDF.

Pokud ve verzi aplikace Acrobat vydané v dubnu 2019 převedete soubory PS, EPS nebo PRN do souborů PDF pomocí aplikace Acrobat nebo Acrobat Distiller, zobrazí se výstražné dialogové okno zabezpečení s dotazem, zda důvěřujete zdroji souboru a zda jej chcete převést.

Zpráva s upozorněním zabezpečení

Verze, kterých se problém týká

Produkt

Verze

Acrobat

2019.010.20099

Acrobat 2017

2017. 011.30138

Acrobat 2015 Classic

2015. 006.30493

Předvolba zakázání dialogového okna upozornění zabezpečení v aplikaci Acrobat

Dostupné ve verzi: Acrobat, Acrobat 2017, Acrobat 2015 (Classic)

Poznámka:

Pokud tuto předvolbu nevidíte, aktualizujte aplikaci Acrobat na nejnovější verzi. Automatickou aktualizaci spustíte přímo z produktu Acrobat výběrem příkazu Nápověda > Zkontrolovat aktualizace, a poté podle kroků uvedených v okně aktualizační aplikace stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace.

 1. V aplikaci Acrobat přejděte k položce Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat > Předvolby (Mac).

 2. V levém podokně vyberte možnost Převést do PDF. V části Převádí se do PDF vyberte možnost PostScript/EPS a klikněte na možnost Upravit nastavení.

  Poznámka:

  Pokud tuto předvolbu nevidíte, aktualizujte aplikaci Acrobat na nejnovější verzi. Automatickou aktualizaci spustíte přímo z produktu Acrobat výběrem příkazu Nápověda > Zkontrolovat aktualizace, a poté podle kroků uvedených v okně aktualizační aplikace stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace.

  Předvolba převodu písma PostScript do souboru PDF

 3. V dialogu pro nastavení formátu Adobe PDF zrušte výběr možnosti Vždy zobrazit dialog důvěryhodnosti před převodem a klikněte na tlačítko OK.

  Zrušením zaškrtnutí zakážete dialog zabezpečení.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Předvolba zakázání dialogového okna upozornění zabezpečení v aplikaci Distiller

Dostupné ve verzi: Acrobat, Acrobat 2017, Acrobat 2015 (Classic)

Poznámka:

Pokud tuto předvolbu nevidíte, aktualizujte aplikaci Acrobat na nejnovější verzi. Automatickou aktualizaci spustíte přímo z produktu Acrobat výběrem příkazu Nápověda > Zkontrolovat aktualizace, a poté podle kroků uvedených v okně aktualizační aplikace stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Acrobat Distiller.

 2. Přejděte k možnosti Soubor > Předvolby (Windows) nebo Distiller > Předvolby (Mac).

 3. V části Zabezpečení v dialogovém okně Předvolby vyberte možnost Důvěřovat všem souborům otevřeným pomocí aplikace Acrobat Distiller.

  Poznámka:

  Pokud tuto předvolbu nevidíte, aktualizujte aplikaci Acrobat na nejnovější verzi. Automatickou aktualizaci spustíte přímo z produktu Acrobat výběrem příkazu Nápověda > Zkontrolovat aktualizace, a poté podle kroků uvedených v okně aktualizační aplikace stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace.

  Výběrem budete důvěřovat všem souborům otevřeným pomocí aplikace Acrobat Distiller.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace souboru plist za účelem zakázání upozornění zabezpečení pro aplikace Acrobat a Acrobat Distiller v systému macOS

Chcete-li zakázat dialogové okno s upozorněním zabezpečení v systému Mac, aktualizujte soubor com.adobe.Acrobat.Pro. plist , jak je uvedeno níže:

 1. Pokud je spuštěna aplikace Acrobat, ukončete ji.

 2. Přejděte do složky /Library/Application Support/Adobe/(název produktu)/(verze)/Preferences.

  Například pro aplikaci Acrobat vypadá cesta k této složce takto: /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Preferences.

 3. V libovolném editoru otevřete soubor FeatureLockDown.plist.

 4. V souboru FeatureLockDown vytvořte následující položku:

  Key: EnableTrustedConversion

  Lock Path: FeatureLockdown

  Type: Boolean

  Default  Value: 0

  Poznámka:

  Dialogové okno s upozorněním zabezpečení se nezobrazí, když je výchozí hodnota tohoto klíče  0.

  Chcete-li povolit dialogové okno s upozorněním zabezpečení, nastavte tento klíč na hodnotu 1.

 5. Uložte soubor FeatureLockDown.plist.

Chcete-li zakázat dialogové okno s upozorněním zabezpečení v systému Mac, aktualizujte soubor com.adobe.Acrobat.Pro. plist , jak je uvedeno níže:

 1. Pokud je spuštěna aplikace Acrobat, ukončete ji.

 2. Přejděte do složky /Library/Preferences.

 3. V libovolném editoru otevřete soubor com.adobe.Acrobat.Pro.plist.

 4. V souboru vytvořte následující položku:

  Key: EnableTrustedConversion

  Type: Boolean

  Default  Value: YES

  Nastavení položky EnableTrustedConversion na hodnotu YES v souboru com.adobe.Acrobat.Pro.plist

 5. Uložte soubor com.adobe.Acrobat.Pro.plist.

Oprava registru za účelem zakázání dialogu upozornění zabezpečení pro aplikace Acrobat a Acrobat Distiller v systému Windows

Chcete-li zakázat dialogové okno s upozorněním zabezpečení, vytvořte klíč registru (Windows), jak je uvedeno níže.

 1. Pokud je aplikace Acrobat spuštěna, ukončete ji.

 2. Otevřete Editor registru –  vyberte možnost Spustit (nabídka Windows + R), do pole Otevřít zadejte příkaz regedit.exe a klikněte na tlačítko OK.

 3. V Editoru registru přejděte v závislosti na nainstalované verzi produktu do příslušného umístění (viz níže) a vytvořte v něm klíč FeatureState, který se tam ve výchozím nastavení pravděpodobně nenachází.

  Aplikace Acrobat (Continuous):

  • Umístění: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  Aplikace Acrobat (Classic, Acrobat 2017):

  • Umístění: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2017\FeatureState

  Aplikace Acrobat (Classic, Acrobat 2015):

  • Umístění: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState
 4. Pod klíčem FeatureState vytvořte klíč typu DWORD s názvem BlockDistillerConversion. Změňte jeho hodnotu na nulu (0).

  Poznámka:

  Pokud má klíč BlockDistillerConversion hodnotu:

  • 0: Dialogové okno s upozorněním zabezpečení je v aplikaci Acrobat zakázáno.
  • 1: Dialogové okno s upozorněním zabezpečení je v aplikaci Acrobat povoleno.
 5. Zavřete Editor registru.

 1. Pokud je aplikace Acrobat Distiller spuštěna, ukončete ji.

 2. Otevřete Editor registru –  vyberte možnost Spustit (nabídka Windows + R), do pole Otevřít zadejte příkaz regedit.exe a klikněte na tlačítko OK.

 3. V Editoru registru přejděte do níže uvedeného umístění a vytvořte binární klíč bEnableTrustedConversion. Změňte jeho hodnotu na 1. Aplikace Acrobat Distiller:

  Aplikace Acrobat (Continuous):

  • Umístění: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Distiller\DC\Preferences

  Aplikace Acrobat (Classic, Acrobat 2017):

  • Umístění: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Distiller\2017\Preferences

  Aplikace Acrobat (Classic, Acrobat 2015):

  • Umístění: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Distiller\2015\Preferences
  Poznámka:

  Pokud má klíč bEnableTrustedConversion hodnotu:

  • 0: Dialogové okno s upozorněním zabezpečení je v aplikaci Acrobat povoleno.
  • 1: Dialogové okno s upozorněním zabezpečení je v aplikaci Acrobat zakázáno.
 4. Zavřete Editor registru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online