Příručka uživatele Zrušit

Upozornění zabezpečení při otevření PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

V některých případech se při otevření dokumentu PDF zobrazí upozornění. Upozornění má různé podoby (tři jsou zobrazeny níže).

Upozornění zabezpečení
Upozornění zabezpečení

Co znamená toto upozornění?

Toto upozornění zobrazí dotaz, zda důvěřujete osobám, které vám zaslali dokument PDF, nebo serveru, ze kterého se dokument PDF zobrazuje. Upozornění se zobrazí z toho důvodu, že obsah dokumentu PDF může potenciálně poškodit váš počítač. Například upozornění se zobrazí pro dokumenty PDF které přenášejí nebo spouštění programy a makra. To ovšem neznamená, že dané PDF je škodlivé.

Jak nejlépe zareagovat?

Některé funkce produktu přiřazují práva pomocí vlastního panelu Předvolby. Například Správce práv nabízí možnosti pro správu přístupu k URL a Důvěryhodnost multimédií (starší) nabízí možnosti pro přehrávání vložených multimédií. U funkcí ovlivňovaných zapnutím rozšířeného zabezpečení můžete selektivně povolit zakázané akce pomocí metody popsané v části Obcházení zákazů rozšířeného zabezpečení.

Poznámka:

Chcete-li otevřít Předvolby, vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Předvolby (Mac OS).

Pokud znáte odesílatele a důvěřujete mu

Pokud důvěřujete dokumentu PDF nebo firmě či jednotlivci, kteří jej zaslali, klikněte na tlačítko Možnosti, Povolit nebo Spustit. (Tlačítka se liší u různých upozornění.) Nyní můžete zobrazit dokument PDF.

Pokud neznáte odesílatele nebo mu nedůvěřujete

Pokud nedůvěřujete dokumentu PDF nebo nevíte, kdo jej vytvořil nebo odkud pochází, neklepejte na tlačítko Možnosti, Povolit ani Spustit. Aplikace Acrobat a Adobe Acrobat Reader bude nadále blokovat podezřelý obsah nebo akce. Chcete-li skrýt upozornění, klikněte na tlačítko Zavřít nebo Zrušit. Pokud kliknete na blokovaný obsah, zobrazí se upozornění znovu.

Nezobrazí se žádné tlačítko Možnosti, Povolit ani Spustit?

Pokud upozornění nezobrazí tlačítko Možnosti, Povolit nebo Spustit, zakázal tlačítko váš správce. Nemáte možnost potvrdit důvěryhodnost obsahu ani tento obsah povolovat. Kliknutím na tlačítko Zavřít nebo Zrušit skryjete upozornění. Můžete zobrazit dokument PDF, nemáte však přístup k blokovanému obsahu. Další informace získáte od správce.

Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete v části Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v obsahu souboru PDF.

Kdy se zobrazí upozornění zabezpečení?

Upozornění zabezpečení se mohou zobrazit v následujících situacích:

Černá listina JavaScriptu

JavaScript je celosvětově rozšířený počítačový jazyk. Kód JavaScriptu může snadno podléhat útokům a JavaScript lze použít pro otevírání webů. Společnost Adobe pravidelně aktualizuje černou listinu se známými zranitelnými místy JavaScriptu. Pokud se dokument PDF pokouší o přístup na JavaScript uvedený na černé listině, zobrazí se zpráva nahoře ve žlutém pruhu dokumentu.

Pro správce:

 • Pokyny ohledně provádění skriptů JavaScript viz článek JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení

 • Další informace o situacích, které spouští varování skriptu JavaScript, a JavaScriptu na černé listině se dočtete na webu _czwww.adobe.com/go/acroappsecurity_cz.

 

Aktualizace nastavení zabezpečení

Společnost Adobe pravidelně distribuuje certifikáty pro účely zabezpečení. Tyto položky ke stažení přispívají k zachování důvěryhodného stavu digitálně podepsaných PDF z důvěryhodných zdrojů. Pokud obdržíte aktualizaci z neznámého zdroje, ověřte před pokračováním, zda se jedná o webovou adresu, které důvěřujete. Aktualizace z nedůvěryhodných webů mohou ve vašem počítači vytvořit zranitelná místa.

 

Přístup k objektům streamu (XObjects)

Aplikace Acrobat a Reader zobrazí upozornění, kdykoli se soubor PDF pokusí o přístup k externímu obsahu identifikovanému jako objekt streamu. Adresa URL může například odkazovat na externí obrázek. Tichý přenos dat představuje bezpečnostní riziko, protože aplikace Acrobat a Reader komunikují s externím zdrojem.

 

Vkládání dat do PDF a formulářů

Upozornění se zobrazí, kdykoli se nedůvěryhodný zdroj pokusí přidat data do formuláře PDF. I když může tato funkce přidávání dat urychlit pracovní postupy ve vaší organizaci, lze ji také použít k přidání škodlivých dat do PDF.

 

Tichý tisk

Tichý tisk je tisk do souboru nebo na tiskárně bez vašeho potvrzení. Jedná se o potenciální bezpečnostní riziko, protože nebezpečný soubor může vyvolat opakovaný tisk na vaší tiskárně, čímž dojde k plýtvání prostředky tiskárny. Může rovněž zabránit tisku jiných dokumentů, a to trvalým zaneprázdněním tiskárny.

Požádejte správce systému, aby určil, kdy má být povolen tichý tisk.

 

Webové vazby

Kromě viditelných webových vazeb v dokumentu PDF mohou pole formuláře obsahovat skrytý JavaScript, který otevře stránku v prohlížeči nebo si tiše vyžádá data z Internetu.

Poznámka:

Rozšířené zabezpečení je v aplikacích Acrobat a Reader X, 9.3 a 8.2 zapnuté ve výchozím nastavení. Společnost Adobe doporučuje zapnout rozšířené zabezpečení, pokud již není zapnuté, a obcházet zákazy pouze u důvěryhodného obsahu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?