Upozornění zabezpečení a udělení důvěryhodnosti souboru PDF v aplikacích Acrobat a Reader

Co se děje?

Tato stránka se pravděpodobně zobrazila, protože jste v upozornění zabezpečení klikli na tlačítko Nápověda. Upozornění zabezpečení dokumentů PDF mohou mít různou podobu. Níže jsou zobrazeny tři příklady.

Co znamená toto upozornění?

Toto upozornění nemusí nutně znamenat, že jsou stránka nebo web nebezpečné. Některé akce zapříčiní upozornění automaticky. Podobně jako požární hlásič mohou aplikace Adobe Reader a Acrobat pouze detekovat potenciální riziko. Nemohou rozpoznat, zda se na stránce nebo webu skutečně nachází nebezpečný obsah.

Upozornění se nejčastěji zobrazuje při pokusu o zobrazení webu. Ačkoli většina webů je v pořádku, upozornění vám umožňuje zkontrolovat adresu URL webu, abyste mohli ověřit, zda odpovídá očekávanému webu.

Jak nejlépe zareagovat?

Pokud znáte odesílatele a důvěřujete mu

Pokud chcete zobrazit známou stránku, například své banky nebo školy, pravděpodobně se nemusíte obávat, že by stránka byla nebezpečná. U důvěryhodných stránek klikněte na tlačítko Možnosti, Povolit nebo Spustit. (Tlačítka se liší u různých upozornění. Pokud se žádné takové tlačítko nezobrazuje, přečtěte si část „Nezobrazí se žádné tlačítko Volby, Povolit ani Spustit“.)

Pokud neznáte odesílatele nebo mu nedůvěřujete

Pokud nevíte, kdo stránku vytvořil nebo odkud pochází, můžete se rozhodnout, zda chcete stránce či odkazu důvěřovat. Pokud si nejste jisti, neklikejte na tlačítko Možnosti, Povolit ani Přehrát. Aplikace Acrobat nebo Adobe Reader bude nadále blokovat podezřelý obsah nebo akce. Chcete-li skrýt upozornění, klepněte na tlačítko Zavřít nebo Zrušit. Pokud na blokovaný obsah opět kliknete, upozornění se zobrazí znovu.

Nezobrazí se žádné tlačítko Volby, Povolit ani Spustit?

Zobrazí se pouze tlačítko Nápověda

Pokud upozornění neobsahuje tlačítko Volby, Povolit ani Spustit (jak je zobrazeno níže), zkuste stránku zavřít a znovu ji otevřít. 


Pokud se tlačítko stále nezobrazuje, pravděpodobně tuto funkci zakázal správce. Nemáte možnost potvrdit důvěryhodnost obsahu ani tento obsah povolovat. Klepnutím na tlačítko Zavřít nebo Zrušit skryjete upozornění. Můžete stránku zobrazit, ale nebudete mít přístup k blokovanému obsahu. Další informace získáte od správce.

Zobrazí se tlačítka Ano a Ne

Výstraha Nastavení zabezpečení (zobrazená níže) obsahuje tlačítka Ano a Ne. Aplikace Reader a Acrobat na základě nastavení zabezpečení ověřují digitální podpisy. Kliknutím na tlačítko Ano aktualizujte nastavení zabezpečení. Další informace naleznete v dokumentu Program Adobe Approved Trust List (AATL).

Co je příčinou zobrazení upozornění?

Příčinou zobrazení upozornění jsou pouze určité akce nebo typ obsahu. Nejčastěji se jedná například o kliknutí na odkaz nebo akce, při kterých může dojít k přenosu nebo spuštění programů, maker a virů.

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online