Program Adobe Approved Trust List

Aktuální členové

Získejte další informace o členech programu AATL.

Co je program AATL?

Jedná se o program, který miliónům uživatelů po celém světě umožňuje vytvářet digitální podpisy, které jsou při každém otevření podepsaného dokumentu v softwaru Adobe® Acrobat® nebo Reader® považovány za důvěryhodné. Aplikace Acrobat a Reader pravidelně stahují z webové stránky seznam důvěryhodných kořenových digitálních certifikátů. Každý digitální podpis vytvořený pomocí oprávnění, u kterého lze sledovat vztah („zřetězení“) k zajištěnému a důvěryhodnému certifikátu na tomto seznamu, je aplikacemi Acrobat a Reader považován za důvěryhodný.

Jak tento koncept funguje?

Certifikační autority (CA) jsou entity, které poskytují jiným organizacím a uživatelům oprávnění k digitálním podpisům, a také vlády a firmy, které poskytují certifikáty svým občanům nebo zaměstnancům. Tyto entity mohou zaslat společnosti Adobe žádost o zařazení do programu AATL společně s kořenovými certifikáty (nebo jiným relevantním certifikátem). Po ověření, že služby a oprávnění daného uchazeče splňují požadavky záruky určené v technických požadavcích programu AATL, přidá společnost Adobe daný certifikát/dané certifikáty do seznamu důvěryhodných členů, digitálně tento seznam podepíše identifikátorem společnosti Adobe, který je propojen s kořenovým certifikátem společnosti Adobe vloženým v produktech Adobe, a tento seznam publikuje na webu hostovaném společností Adobe.

Pokud uživatel obdrží digitálně podepsaný dokument od podepisující osoby, jejíž digitální certifikát je propojen (zřetězen) s certifikátem v programu AATL, bude tento podpis automaticky považován za důvěryhodný.

Proč je tato funkce důležitá?

V digitálně podepsaném dokumentu bude v aplikacích Reader a Acrobat podpis ověřen pomocí třech otázek:

  1. Je digitální certifikát použitý k podpisu dokumentu stále platný? Vypršela jeho platnost nebo byl odvolán?
  2. Byl dokument od podepsání certifikátem změněn? Byla ovlivněna integrita dokumentu? Pokud se vyskytují změny, jedná se o povolené změny?
  3. Lze tento certifikát zřetězit s certifikátem uvedeným na seznamu důvěryhodných identit? Pokud ano, bude podpis automaticky považován za důvěryhodný.

Odpovědi na první dvě otázky poskytnou aplikace Acrobat a Reader na základě analýzy informací obsažených v certifikátu a v podepsaném dokumentu. Odpověď na třetí otázku byla však vždy velkou výzvou pro trh s elektronickými podpisy. Jak lze určit, zda se dá digitálnímu podpisu důvěřovat? Jaké části digitálního certifikátu/oprávnění podepisující osoby jsou důležité? Jak důležité je ověření identity podepisující osoby a je nutné uložit samotný podpisový klíč?

Společnost Adobe ví, že uživatel, který obdrží podepsaný dokument, se musí sám rozhodnout, zda za daných okolností označí dokument za důvěryhodný. Snažíme se toto rozhodování uživatelům ulehčit a usnadnit používání digitálních podpisů. Nejnovějším počinem společnosti Adobe je program Adobe Approved Trust List.

Jak se tento program odlišuje od programu CDS?

Společnost Adobe již v roce 2005 uvedla program Certified Document Services (CDS), díky kterému jsou nové digitální identifikátory zřetězené do (součásti skupiny) kořenového certifikátu společnosti Adobe vkládaného do produktů společnosti Adobe automaticky považovány za důvěryhodné. V programu CDS, který byl předchůdcem programu AATL, jsou využívány certifikáty pěti certifikačních autorit. Výhody tohoto programu se podobají špičkovým výhodám programu AATL, ale na seznam důvěryhodných členů mohou být umístěny existující komunity certifikačních autorit, například vládní programy eID, jelikož není vyžadováno zřetězení s kořenovým certifikátem společnosti Adobe.

Proč by se měla moje společnost chtít do tohoto programu zapojit?

Pokud jste zástupcem společnosti nebo vlády, která již investovala spoustu prostředků do digitálních certifikátů (a má například stovky tisíc uživatelů) a tyto certifikáty jsou používány k podepisování dokumentů PDF, jistě si uvědomujete důležitost důvěryhodnosti a víte, že nedorozumění ohledně digitálního podpisu může vést ke kontaktování podpory, otázkám a problémům při využívání digitálního podpisu. Program AATL usnadňuje držitelům certifikátů, kteří splňují technické požadavky, důvěryhodné podepisování dokumentů a příjemci dokumentů nejenže ušetří náklady a budou šetřit životní prostředí využitím elektronického a nikoli papírového dokumentu, ale získají také možnost zkontrolovat integritu dokumentu a v otevíraném dokumentu se jim zobrazí zelené zaškrtnutí nebo modrý pás karet značící důvěryhodnost.

Jak získám podpisové oprávnění v rámci programu AATL?

Společnost Adobe toto oprávnění neprodává, ale spravuje program, ve kterém je oprávněním udělena důvěryhodnost. Chcete-li zakoupit certifikáty v rámci programu AATL, obraťte se na některého z členů programu. Také se podívejte, zda vaše společnost již není do programu AATL zapojena.

Jak mohu konfigurovat funkci pro nasazení v rámci společnosti?

Podrobnosti ohledně konfigurace v rámci společnosti naleznete v referenční příručce k předvolbám. K dispozici jsou následující možnosti: 

  • Tuto funkci můžete zakázat.
  • Můžete povolit bezobslužný import certifikátů tak, aby se koncovým uživatelům nezobrazoval dialog importu.

Technické požadavky programu AATL

Toto je oficiální úložiště technických požadavků programu AATL. Momentálně platí zde publikované poslední specifikace.

Stáhnout

Připojte se!

Pokud má vaše společnost zájem o zapojení do programu AATL, podívejte se nejprve na technické požadavky. Jestliže tyto požadavky splňujete, kontaktujte kliknutím na následující odkaz pracovníky týmu AATL společnosti Adobe, kteří vám poskytnou další informace:

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.