Příručka uživatele Zrušit

Program Adobe Approved Trust List

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Aktuální členové

Získejte další informace o členech programu AATL.

Co je program AATL?

Jedná se o program, který miliónům uživatelů po celém světě umožňuje vytvářet digitální podpisy, které jsou při každém otevření podepsaného dokumentu v softwaru Adobe® Acrobat® nebo Reader® považovány za důvěryhodné. Aplikace Acrobat a Reader pravidelně stahují z webové stránky seznam důvěryhodných kořenových digitálních certifikátů. Každý digitální podpis vytvořený pomocí oprávnění, u kterého lze sledovat vztah („zřetězení“) k zajištěnému a důvěryhodnému certifikátu na tomto seznamu, je aplikacemi Acrobat a Reader považován za důvěryhodný.

Jak tento koncept funguje?

Certifikační autority (CA) jsou entity, které poskytují jiným organizacím a uživatelům oprávnění k digitálním podpisům, a také vlády a firmy, které poskytují certifikáty svým občanům nebo zaměstnancům. Tyto entity mohou zaslat společnosti Adobe žádost o zařazení do programu AATL společně s kořenovými certifikáty (nebo jiným relevantním certifikátem). Po ověření, že služby a oprávnění daného uchazeče splňují požadavky záruky určené v technických požadavcích programu AATL, přidá společnost Adobe daný certifikát/dané certifikáty do seznamu důvěryhodných členů, digitálně tento seznam podepíše identifikátorem společnosti Adobe, který je propojen s kořenovým certifikátem společnosti Adobe vloženým v produktech Adobe, a tento seznam publikuje na webu hostovaném společností Adobe.

Pokud uživatel obdrží digitálně podepsaný dokument od podepisující osoby, jejíž digitální certifikát je propojen (zřetězen) s certifikátem v programu AATL, bude tento podpis automaticky považován za důvěryhodný.

Proč je tato funkce důležitá?

V digitálně podepsaném dokumentu bude v aplikacích Reader a Acrobat podpis ověřen pomocí třech otázek:

 1. Je digitální certifikát použitý k podpisu dokumentu stále platný? Vypršela jeho platnost nebo byl odvolán?
 2. Byl dokument od podepsání certifikátem změněn? Byla ovlivněna integrita dokumentu? Pokud se vyskytují změny, jedná se o povolené změny?
 3. Lze tento certifikát zřetězit s certifikátem uvedeným na seznamu důvěryhodných identit? Pokud ano, bude podpis automaticky považován za důvěryhodný.

Odpovědi na první dvě otázky poskytnou aplikace Acrobat a Reader na základě analýzy informací obsažených v certifikátu a v podepsaném dokumentu. Odpověď na třetí otázku byla však vždy velkou výzvou pro trh s elektronickými podpisy. Jak lze určit, zda se dá digitálnímu podpisu důvěřovat? Jaké části digitálního certifikátu/oprávnění podepisující osoby jsou důležité? Jak důležité je ověření identity podepisující osoby a je nutné uložit samotný podpisový klíč?

Společnost Adobe ví, že uživatel, který obdrží podepsaný dokument, se musí sám rozhodnout, zda za daných okolností označí dokument za důvěryhodný. Snažíme se toto rozhodování uživatelům ulehčit a usnadnit používání digitálních podpisů. Nejnovějším počinem společnosti Adobe je program Adobe Approved Trust List.

Jak se tento program odlišuje od programu CDS?

Společnost Adobe již v roce 2005 uvedla program Certified Document Services (CDS), díky kterému jsou nové digitální identifikátory zřetězené do (součásti skupiny) kořenového certifikátu společnosti Adobe vkládaného do produktů společnosti Adobe automaticky považovány za důvěryhodné. V programu CDS, který byl předchůdcem programu AATL, jsou využívány certifikáty pěti certifikačních autorit. Výhody tohoto programu se podobají špičkovým výhodám programu AATL, ale na seznam důvěryhodných členů mohou být umístěny existující komunity certifikačních autorit, například vládní programy eID, jelikož není vyžadováno zřetězení s kořenovým certifikátem společnosti Adobe.

Proč by se měla moje společnost chtít do tohoto programu zapojit?

Pokud jste zástupcem společnosti nebo vlády, která již investovala spoustu prostředků do digitálních certifikátů (a má například stovky tisíc uživatelů) a tyto certifikáty jsou používány k podepisování dokumentů PDF, jistě si uvědomujete důležitost důvěryhodnosti a víte, že nedorozumění ohledně digitálního podpisu může vést ke kontaktování podpory, otázkám a problémům při využívání digitálního podpisu. Program AATL usnadňuje držitelům certifikátů, kteří splňují technické požadavky, důvěryhodné podepisování dokumentů a příjemci dokumentů nejenže ušetří náklady a budou šetřit životní prostředí využitím elektronického a nikoli papírového dokumentu, ale získají také možnost zkontrolovat integritu dokumentu a v otevíraném dokumentu se jim zobrazí zelené zaškrtnutí nebo modrý pás karet značící důvěryhodnost.

Jak získám podpisové oprávnění v rámci programu AATL?

Společnost Adobe toto oprávnění neprodává, ale spravuje program, ve kterém je oprávněním udělena důvěryhodnost. Chcete-li zakoupit certifikáty v rámci programu AATL, obraťte se na některého z členů programu. Také se podívejte, zda vaše společnost již není do programu AATL zapojena.

Jak mohu konfigurovat funkci pro nasazení v rámci společnosti?

Podrobnosti ohledně konfigurace v rámci společnosti naleznete v referenční příručce k předvolbám. K dispozici jsou následující možnosti: 

 • Tuto funkci můžete zakázat.
 • Můžete povolit bezobslužný import certifikátů tak, aby se koncovým uživatelům nezobrazoval dialog importu.

Technické požadavky programu AATL

Toto je oficiální úložiště technických požadavků programu AATL. Momentálně platí zde publikované poslední specifikace.

Stáhnout

Připojte se!

Pokud má vaše společnost zájem o zapojení do programu AATL, podívejte se nejprve na technické požadavky. Jestliže tyto požadavky splňujete, kontaktujte kliknutím na následující odkaz pracovníky týmu AATL společnosti Adobe, kteří vám poskytnou další informace:

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online