Řešení potíží se zásuvným modulem aplikace Acrobat nebo Reader v prohlížeči Safari

Systémové požadavky

Aplikace Acrobat X a Adobe Reader X umožňují zobrazení souborů PDF v prohlížeči Safari v systému Mac OS X. Jiné prohlížeče, jako například Firefox nebo Opera, nejsou podporovány. Chcete-li zobrazit další informace o systémových požadavcích, klikněte na odkaz pro příslušný produkt: Acrobat X Pro, Acrobat X Standard, Adobe Reader X.

Systémové požadavky zásuvného modulu AdobePDFViewer pro systém Mac OS X jsou následující:

  • Safari 4 pro systém Mac OS X 10.5.8 a Mac OS X 10.6.4
  • Safari 5 pro systém Mac OS X 10.6.4
  • Prostřednictvím zásuvného modulu Adobe PDFViewer prohlížeče Safari lze používat 32- či 64bitovou verzi aplikace Acrobat a Reader (64bitová verze je k dispozici v prohlížeči Safari 10.6).

Poznámka: Pokud není nainstalována aplikace Acrobat či Reader nebo zásuvný modul PDFViewer, využívá prohlížeč Safari k zobrazení souborů PDF nativní podporu formátu PDF systému Mac OS X. V takovém případě nejsou podporovány některé pracovní postupy souborů Adobe PDF (například funkce pro spolupráci a také řada funkcí formulářů a zabezpečení).

Nastavení zobrazení souborů PDF v prohlížeči Safari pomocí aplikace Acrobat

K zobrazení souborů v prohlížeči Safari pomocí aplikace Acrobat nebo Reader se používá zásuvný modul AdobePDFViewer. Zásuvný modul se nainstaluje při instalaci aplikace Acrobat X nebo Reader X. Jeho umístění je následující:

 /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin

Známé problémy

Možnost Předvolby > Internet > Zobrazit PDF v prohlížeči v aplikaci Reader je vždy neaktivní

  • Chcete-li zrušit integraci s prohlížečem Safari, odstraňte soubor AdobePDFViewer.plugin ze složky /Library/Internet Plug-ins.
  • Chcete-li integraci s prohlížečem Safari opět povolit, znovu spusťte instalační program (stávající instalaci ponechejte). Spusťte instalační program aplikace Acrobat nebo Reader X z původního instalačního média a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.

V případě odinstalace starší verze aplikace Acrobat nebo Reader po instalaci aplikace Acrobat X nebo Reader X se odebere i zásuvný modul AdobePDFViewer

Pokud je aplikace Acrobat X nebo Reader X nainstalována spolu se starší verzí aplikace Acrobat nebo Reader, při odinstalaci starší verze se odebere i zásuvný modul AdobePDFViewer.

Chcete-li integraci s prohlížečem Safari opět povolit, znovu spusťte instalační program (stávající instalaci ponechejte). Spusťte instalační program aplikace Acrobat nebo Reader X z původního instalačního média a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.

Starší verze zásuvného modulu AdobePDFViewer mohou přepsat novější verzi

Jestliže je v počítači nainstalováno více verzí aplikace Acrobat nebo Reader, může dojít ke konfliktu zásuvných modulů. Pokud je v počítači například nainstalována aplikace Acrobat 9 i Acrobat X a dojde k aktualizaci aplikace Acrobat 9, může být zásuvný modul AdobePDFViewer aplikace Acrobat X přepsán zásuvným modulem aplikace Acrobat 9. Problém lze vyřešit následujícím způsobem:

  1. Odeberte předchozí verzi aplikace Acrobat nebo Reader.
  2. Znovu nainstalujte aplikaci Acrobat X nebo Reader X z původního instalačního média.  
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.