Nelze nainstalovat tiskárnu PDF | Certifikát byl zrušen nebo port není známý

Při pokusu o ruční instalaci tiskárny PDF se zobrazí některá z následujících chyb:

Nelze nainstalovat, certifikát byl zrušen
Nelze nainstalovat tiskárnu: Certifikát byl vystavitelem výslovně zrušen.

Požadovaný certifikát není platný
Nelze nainstalovat tiskárnu: Doba certifikace podle systémových hodin nebo razítka podepsaného souboru není v rozsahu období platnosti certifikátu.

Zadaný port není známý.
Operaci se nepodařilo dokončit: Zadaný port není známý.

Důvod: Platnost certifikátu balíčku ovladače PDF vypršela, takže není platný.

 

Řešení

Odeberte z počítače položky tiskárny PDF, stáhněte si nové ovladače PDF a poté si stáhněte a spusťte nástroj pro vytvoření tiskárny Create PDF.

Krok 1: Odeberte z počítače všechny položky související s tiskárnou Adobe PDF

 1. Otevřete okno Správa tisku: Stisknutím kombinace kláves Windows+R otevřete dialogové okno Spustit, do pole Otevřít zadejte printmanagement.msc a poté klikněte na tlačítko OK.

 2. V levém navigačním panelu dialogového okna Správa tisku klikněte na možnost Tiskové servery > [Název počítače uživatele] > Tiskárny.

  Ze seznamu tiskáren odeberte všechny položky Adobe PDF: Klikněte pravým tlačítkem na položku Adobe PDF a poté klikněte na příkaz Odstranit.

  Odebrání tiskáren Adobe

 3. V levém navigačním panelu klikněte na možnost Ovladače. V části Název ovladače klikněte pravým tlačítkem na položku Adobe PDF Converter a poté klikněte na příkaz Odstranit.

  Odebrání ovladače Adobe PDF Converter

 4. Odeberte všechny soubory související s ovladačem tiskárny Adobe PDF. Postupujte takto:

  1. Otevřete příkazový řádek jako správce: Stiskněte klávesovou zkratku Windows+S a zadejte příkaz cmd. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Příkazový řádek a zvolte příkaz Spustit jako správce.
  2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter: dism /online /get-drivers /format:table
  3. V seznamu vyhledejte všechny ovladače Adobe, které jsou ještě k dispozici:
  Položky souborů INF ovladačů Adobe PDF

     d. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:

     pnputil -d <oemXX>.inf

        Kde XX je číslo spojené s položkou Publikované jméno pro soubor adobepdf.inf.
        (Například na snímku obrazovky výše publikované jméno pro soubor adobepdf.inf je oem10.inf.)

  Postupně spusťte stejný příkaz pro všechny položky adobepdf.inf v tabulce.

 5. Zavřete příkazový řádek – zadejte příkaz Exit a stiskněte klávesu Enter.

Pokračujte níže dalším krokem.

Krok 2: Stáhněte si ovladače Adobe PDF

 1. Stáhněte si níže ovladače PDF – klikněte na tlačítko Získat soubor.

  Stáhnout

 2. Rozbalte stažený soubor AdobePDF.zip. Vytvoří se složka s názvem AdobePDF, která bude obsahovat ovladače.

 3. Zkopírujte složku AdobePDF a vložte ji do následujícího umístění, přičemž potvrďte, zda chcete všechny soubory ve složce nahradit nebo přepsat:

  C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat <version>\Acrobat\Xtras

  Kde <version> představuje verzi aplikace Acrobat, která je nainstalována v počítači, například DC, 2017 nebo 2020.

Pokračujte níže dalším krokem.

Krok 3: Stáhněte si a spusťte nástroj pro vytvoření tiskárny Create PDF

 1. Níže si stáhněte nástroj – klikněte na možnost Získat soubor.

  Stáhnout

 2. Rozbalte stažený soubor CreateAdobePDFPrinter.zip. Vytvoří se složka s názvem CreateAdobePDFPrinter, která bude obsahovat následující nástroje:

  • CreatePDFPrinterUtilityx64.exe: Je určen pro 64bitovou verzi systému Windows. 
  • CreatePDFPrinterUtilityx86.exe: Je určen pro 32bitovou verzi systému Windows. 
  Poznámka:

  Jak lze zkontrolovat, zda můj počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows?

  • V systému Windows vyberte tlačítko Start a poté vyberte možnosti Nastavení > Systém > Informace o produktu. V části Specifikace zařízení se podívejte na položku Typ systému.
 3. V závislosti na tom, zda máte 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows, klikněte dvakrát na odpovídající nástroj. Zobrazí se následující výzva. Klikněte na možnost Ano.

  Výzva týkající se nástroje pro vytvoření tiskárny Create PDF

  Poznámka:

  Pokud nemůžete nástroj spustit kvůli problémům s oprávněním, přejděte na další část a dokončete zbývající kroky ručně.

 4. Nástroj během několika minut přidá tiskárnu PDF.  Po dokončení akce se zobrazí následující potvrzovací dialog.

  Klikněte na tlačítko OK.

  Potvrzení

Pokud nemůžete nástroj pro vytvoření tiskárny Create PDF spustit kvůli problémům s oprávněním, postupujte podle následujících pokynů.

 1. Otevřete znovu dialogové okno Správa tisku: Stisknutím kombinace kláves Windows+R otevřete dialogové okno Spustit, do pole Otevřít zadejte printmanagement.msc a poté klikněte na tlačítko OK.

 2. V levém navigačním panelu dialogového okna Správa tisku přejděte na možnost Tiskové servery > [Název počítače uživatele], klikněte pravým tlačítkem na možnost Porty a poté klikněte na možnost Přidat port.

  Přidání portu pomocí dialogového okna Správa tisku

 3. Zobrazí se dialogové okno Porty tiskárny. Klikněte na možnost Nový typ portu.

  Přidání nástroje PDF Port Monitor

 4. Zobrazí se dialogové okno s instalací nástroje Port Monitor.

  Klikněte na možnost Procházet a vyberte soubor AdobePDF.inf v následující složce:

  C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat <version>\Acrobat\Xtras\AdobePDF

  Kde <version> představuje verzi aplikace Acrobat, která je nainstalována v počítači, například DC, 2017 nebo 2020.

  Vyhledání a výběr souboru AdobePDF.inf

 5. Kliknutím na tlačítko OK dialogové okno zavřete. Zavřete rovněž dialogová okna Porty tiskárny a Správa tisku.

Pokračujte níže dalším krokem.

Nyní můžete nainstalovat tiskárnu PDF ručně.  Postupujte podle pokynů – Chybí tiskárna Adobe PDF | Ruční instalace tiskárny PDF.   

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?