Zobrazení chybové zprávy oznamující, že při otevření souboru aplikace Word došlo k chybě kompilace ve skrytém modulu

Po upgradu systému Office 2016 na 64bitovou verzi a instalaci aplikace Acrobat DC se při otevření souboru aplikace Word zobrazí následující chybová zpráva:

Chyba kompilace

Řešení: Odstranění souboru specifického pro doplněk

Doplněk PDFMaker je v sytému Mac OS podporován pouze pro 32bitovou verzi systému Office 2016. Chybová zpráva se zobrazí, protože jste upgradovali na 64bitovou verzi systému Office 2016.

Chcete-li problém vyřešit, odstraňte soubor specifický pro doplněk (linkCreation.dotm) z následujícího umístění:

  • ~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content.localized/Startup.localized/Word

Zobrazení dvou dialogů převodu do formátu PDF nebo zobrazení chybové zprávy při problému s převodem

Při převodu dokumentu aplikace Word 2016 pro systém Mac (32bitová verze 15.23.2 nebo novější) do formátu PDF pomocí pásu karet aplikace Acrobat (Acrobat > Vytvořit PDF) může dojít k některému z následujících problémů:

  • Místo jednoho dialogového okna pro převod se zobrazí okna dvě. Nejdříve se zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete při online převodu souboru povolit otevření a export do určitých typů souboru, a s možnostmi pro povolení a zakázání a potom se zobrazí dialogové okno pro převod pomocí doplňku Acrobat PDFMaker.
  • Jestliže v dialogovém okně s dotazem, zda chcete při online převodu souboru povolit otevření a export do určitých typů souboru, kliknete na možnost pro zakázání, převod do formátu PDF se nezdaří a zobrazí se chybová zpráva o zachování odkazů.

Řešení: Různé možnosti a nastavení

Chcete-li problém odstranit, vyzkoušejte některý z následujících kroků:

  • V dialogovém okně s dotazem, zda chcete při online převodu souboru povolit otevření a export do určitých typů souboru, klikněte na možnost pro povolení.
    -NEBO-
  • Otevřete aplikaci Word, vyberte možnost Word > Předvolby > Zabezpečení a ochrana osobních údajů a potom vyberte, že mají být k otevírání a ukládání souborů určitých typů používány služby Microsoft Online.
    -NEBO-
  • V dialogovém okně Uložit zobrazeném po kliknutí na možnost Vytvořit PDF na pásu karet aplikace Acrobat vyberte možnost Nejvhodnější pro tisk a poté klikněte na tlačítko Exportovat.
Dialogové okno Uložit s možnostmi převodu do formátu PDF

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online