Naučte se převádět kód FrameScript v jazyce ActionScript na kód JavaScript v dokumentu HTML5 Canvas.

Mapování fragmentů kódu ActionScript na kód HTML5

Tento článek odkazuje na příspěvek Převod reklam ve formátu Flash na HTML5 Canvas, který podrobně popisuje převod kódu ActionScript na kód HTML5. Zde je seznam odpovídajících fragmentů kódu JavaScript/HTML5 pro kód FrameScript/ActionScript:

Akce

ActionScript

HTML5

Zastavit na tomto snímku

stop();

this.stop();

Kliknutím přejít na snímek a zastavit

gotoAndStop(5);

this.gotoAndStop(5);

Kliknutím přejít na snímek a přehrát

gotoAndPlay(5);

this.gotoAndPlay(5);

Kliknutím přejít na webovou stránku

navigateToURL(new URLRequest("http://www.adobe.com"), "_blank");

 

window.open("http://www.adobe.com", "_blank");

Vlastní kurzor myši

function fl_CustomMouseCursor(event:Event)

{

               instance_name_here.x = stage.mouseX;

               instance_name_here.y = stage.mouseY;

}

Mouse.hide();

 

function fl_CustomMouseCursor() {

               this.btnNavigate.x = stage.mouseX;

               this.btnNavigate.y = stage.mouseY;          this.instance_name_here.y = stage.mouseY;

Přehrát filmový klip

instance_name_here.play();

this.instance_name_here.play();

Zastavit filmový klip

instance_name_here.stop();

this.instance_name_here.stop();

Kliknutím skrýt objekt

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToHide);

 

function fl_ClickToHide(event:MouseEvent):void

{

               instance_name_here.visible = false;

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToHide.bind(this));

 

function fl_ClickToHide()

{

               this.instance_name_here.visible = false;

}

Zobrazit objekt

instance_name_here.visible = true;

this.instance_name_here.visible = true;

Kliknutím umístit objekt

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               instance_name_here.x = 200;

               instance_name_here.y = 100;

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

function fl_ClickToPosition()

{

               this.instance_name_here.x = 200;

               this.instance_name_here.y = 100;

}

 

Kliknutím zobrazit textové pole

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

var fl_TF:TextField;

var fl_TextToDisplay:String = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               fl_TF = new TextField();

               fl_TF.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

               fl_TF.background = true;

               fl_TF.border = true;

               fl_TF.x = 200;

               fl_TF.y = 100;

               fl_TF.text = fl_TextToDisplay;

               addChild(fl_TF);

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

var fl_TF = new createjs.Text();

var fl_TextToDisplay = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition()

{

              

               fl_TF.x = 200;

               fl_TF.y = 100;

               fl_TF.color = "#ff7700";

               fl_TF.font = "20px Arial";

               fl_TF.text = fl_TextToDisplay;

               this.addChild(fl_TF);

}

Událost kliknutí myší

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_MouseClickHandler);

 

function fl_MouseClickHandler(event:MouseEvent):void

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_MouseClickHandler.bind(this));

 

function fl_MouseClickHandler()

Událost umístění ukazatele myši

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler(event:MouseEvent):void

var frequency = 3;

stage.enableMouseOver(frequency);

this.instance_name_here.addEventListener("mouseover", fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler()

Událost odsunutí myši

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler(event:MouseEvent):void

var frequency = 3;

stage.enableMouseOver(frequency);

this.instance_name_here.addEventListener("mouseout", fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler()

 

Přesunout vodorovně

instance_name_here.x += 100;

this.instance_name_here.x+=100;

Přesunout svisle

instance_name_here.y += 100;

this.instance_name_here.y+=100;

Otočit jednou

instance_name_here.rotation += 45;

this.instance_name_here.rotation+=45;

Nepřetržitě otáčet

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_RotateContinuously);

 

function fl_RotateContinuously(event:Event)

{

               instance_name_here.rotation += 10;

}

this.addEventListener("tick",fl_RotateContinuously.bind(this));

 

function fl_RotateContinuously(){

               this.instance_name_here.rotation+=10;

}

Animovat vodorovně

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateHorizontally);

 

function fl_AnimateHorizontally(event:Event)

{

               instance_name_here.x += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateHorizontally.bind(this));

 

function fl_AnimateHorizontally()

{

               this.instance_name_here.x+=10;

}

Animovat svisle

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateVertically);

 

function fl_AnimateVertically(event:Event)

{

               instance_name_here.y += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateVertically.bind(this));

 

function fl_AnimateVertically()

{

               this.instance_name_here.y+=10;

}

Pozvolna zobrazit filmový klip

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

instance_name_here.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn(event:Event)

{

               instance_name_here.alpha += 0.01;

               if(instance_name_here.alpha >= 1)

               {

                              instance_name_here.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

this.instance_name_here.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn()

{

               this.instance_name_here.alpha += 0.01;

               if(this.instance_name_here.alpha >= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

               }

}

Pozvolna skrýt filmový klip

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

instance_name_here.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut(event:Event)

{

               instance_name_here.alpha -= 0.01;

               if(instance_name_here.alpha <= 0)

               {

                              instance_name_here.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

this.instance_name_here.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut()

{

               this.instance_name_here.alpha -= 0.01;

               if(this.instance_name_here.alpha <= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

               }

}

Kliknutím načíst obraz z knihovny

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToLoadImageFromLibrary);

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary(event:MouseEvent):void

{

               // Pokud chcete z knihovny přidat jiný obraz,

               // zadejte v kroku 4 uvedeném výše do textového pole Třída a do uvedeného kódu jiný název.

               var libImage:MyImage = new MyImage();

 

               var holder:Bitmap = new Bitmap(libImage);

               addChild(holder);

}

this.instance_name_here.addEventListener('click',fl_ClickToLoadImageFromLibrary.bind(this));

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary()

{

              

               var libImage = new lib.MyImage();

               this.addChild(libImage);

}

 

Přidat instanci z knihovny

var fl_MyInstance:LibrarySymbol = new LibrarySymbol();

addChild(fl_MyInstance);

var fl_MyInstance = new lib.LibrarySymbol();

this.addChild(fl_MyInstance);

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online