Tlačítka v aplikaci Animate (dříve nazývané Flash Professional) jsou symboly, které obsahují čtyři snímky. Každý snímek symbolu tlačítka značí odlišný stav daného tlačítka: Nahoře, Přes, Dole nebo Zásah. Stavy definují vizuální chování tlačítka, pokud na něj uživatel najede kurzorem myši nebo na něj klikne. V tomto dokumentu naleznete informace o vytvoření základních a rozšířených tlačítek.

Vytvoření základního tlačítka

 1. Zvolte možnosti Vložit > Nový symbol nebo stiskněte klávesy Ctrl+F8 (Windows) nebo Cmd+F8 (Mac OS).
  Poznámka: V aplikaci Flash 3 a v dřívějších verzích zrušte výběr všech položek na ploše a zvolte možnosti Vložit > Vytvořit symbol.

 2. V dialogu Vlastnosti symbolu zadejte název symbolu nového tlačítka a pod položkou Chování zvolte možnost Tlačítko. Klikněte na tlačítko OK. 

  Aplikace Flash přepne do režimu úprav symbolu. Po změně se v záhlaví časové osy zobrazí čtyři po sobě jdoucí snímky nazvané Nahoře, Přes, Dole a Zásah. První snímek, Nahoře, je prázdný klíčový snímek.
 3. Obraz stavu Nahoře u daného tlačítka můžete vytvořit pomocí kreslicích nástrojů, importováním grafiky nebo umístěním instance jiného symbolu na plochu. Použít můžete u tlačítka použít filmový klip nebo grafický symbol. Při vytváření tlačítka není však možné použít jiné tlačítko. Pokud chcete vytvořit animované tlačítko, použijte symboly filmového klipu.
 4. Vyberte druhý snímek s názvem Přes a zvolte možnost Vložit > Klíčový snímek. Obraz tlačítka z prvního snímku se zobrazí na ploše.
 5. U stavu Přes změňte obraz tlačítka. U snímků Dole a Zásah zopakujte kroky 4 a 5.
  Poznámka: Při přehrávání není snímek Zásah viditelný na ploše, ale definuje část tlačítka, která se aktivuje při kliknutí. Ujistěte se, zda je grafika pro snímek Zásah plná plocha velká alespoň tak, aby se do ní vešly všechny grafické prvky snímků Nahoře, Dole a Přes. Může být také větší než viditelné tlačítko. Pokud neurčíte snímek Zásah, použijí se místo něj objekty ze stavu Nahoře.

 6. Po definování obrazů čtyř stavů tlačítek zvolením možností Upravit > Upravit film ukončete režim Upravit symbol.
 7. Otevřete okno Knihovna zvolením možností Okno > Knihovna. V okně Knihovna vyhledejte tlačítko a poté přetáhněte symbol tlačítka z knihovny na plochu. Pomocí tohoto kroku vytvoříte ve filmu instanci tlačítka.

Informace o přiřazení akcí k instanci tlačítka naleznete v dokumentaci, která se vztahuje k používané verzi aplikace Animate. Dokumentaci naleznete níže:

Přiřazení jednoduché akce k tlačítku (Flash 5)

 1. V režimu Upravit film vyberte instanci tlačítka vytvořenou v kroku 7 výše.
 2. Pomocí možností Okno > Akce otevřete panel Akce.
 3. Na panelu nástrojů na levé straně panelu kliknutím na kategorii akcí Základní zobrazte základní akce.
 4. Chcete-li přiřadit akci, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V kategorii akcí Základní dvakrát klikněte na požadovanou akci.
  • Přetáhněte akci z kategorie akcí Základní na levé straně do seznamu Akce na pravé straně panelu.
  • Klikněte na tlačítko Přidat (+) a v rozbalovací nabídce zvolte požadovanou akci.
  • Použijte klávesovou zkratku.
 5. Pokud jsou ke zvolené akci přiřazeny parametry, zobrazí se v podokně Parametr v dolní části panelu Akce. (Pokud je podokno Parametr skryté, klikněte na malý trojúhelník v pravém dolním rohu panelu.) Zvolte nebo zadejte parametry vhodné pro danou akci. Například příkaz gotoAndPlay zobrazený níže obsahuje tři parametry, Scéna, Typa Snímek, a možnost Přejít na a spustit.

Přiřazení jednoduché akce k tlačítku (Flash 4 a dřívější verze)

 1. V režimu Upravit film vyberte instanci tlačítka vytvořenou v kroku 7 výše.
 2. Ujistěte se, zda je v nabídce Ovládání zrušen výběr možnosti Povolit jednoduchá tlačítka.
 3. Dvojitým kliknutím na tlačítko otevřete dialog Vlastnosti instance.
  Poznámka: V aplikaci Flash 2 se tento dialog nazýval dialog Vlastnosti vazby: Tlačítko.

 4. Přiřaďte akci výběrem karty Akce v dialogu Vlastnosti instance. Poté klikněte na tlačítko plus (+) a dvakrát klikněte na požadovanou akci.
  Poznámka: V aplikaci Flash 2 přiřaďte akci pomocí rozbalovací nabídky Akce v dialogu Vlastnosti vazby: Tlačítko. K tlačítku lze přiřadit pouze jednu akci.

 5. Ujistěte se, zda je v nabídce Ovládání pomocí přepínače zapnuta možnost Povolit jednoduchá tlačítka. Pokud je možnost zapnuta, zobrazí se vedle ní značka zaškrtnutí.

 6. Pokud jsou k vybrané akci přiřazeny parametry, zobrazí se v podokně Parametr na pravé straně panelu Akce. Zvolte nebo zadejte parametry vhodné pro danou akci.

Vytvoření rozšířených tlačítek

Po důkladném seznámení s tvorbou jednoduchých tlačítek můžete vytvořit komplexnější tlačítka aplikace Animate. Můžete vytvořit neviditelná tlačítka, tlačítka s animovanými stavy nebo tlačítka s efekty přechodu při přejetí kurzoru myši nad objektem. 

Při vytváření komplexního tlačítka je důležité rozumět stavu Zásah. Tvar a oblast tlačítka představují aktivní oblast daného tlačítka. Chcete-li změnit stav Zásah, proveďte následující akce:

 1. Zkopírujte tlačítko ze společných knihoven na plochu. Upravte tlačítko.
 2. Zvýrazněte snímek ve stavu Zásah daného tlačítka a vložte klíčový snímek. Otestujte toto chování ve filmu.

 3. Výrazně změňte velikost objektu ve stavu Zásah a vyzkoušejte tlačítko.
 4. Odstraňte klíčový snímek ve stavu Zásah a vyzkoušejte tlačítko.

 5. Všimněte si, jak se změní kurzor tlačítka a stavy Nahoře, Přes a Dole zobrazené v případě, že je tlačítko povoleno. 

Neviditelná tlačítka

Stavy Nahoře, Přes a Dole lze u tlačítek ponechat prázdné. Pokud jsou tyto stavy prázdné, definujte pomocí obsahu stav Zásah.

Pokud je u tlačítka stav Nahoře prázdný nebo neviditelný, tlačítko je označeno na ploše modrým tvarem. Tvar odpovídá obsahu v dalším klíčovém snímku v rámci tlačítka. Tento modrý tvar tak nebude v konečné verzi filmu viditelný.

Tlačítka s animovanými stavy

Chcete-li v aplikaci Animate vytvořit animovaná tlačítka, umístěte filmový klip do stavu tlačítka, který animujete.

 1. Vytvořte filmový klip pro každý stav tlačítka, které chcete animovat.
 2. Vytvořte tlačítko.
 3. Umístěte filmové klipy do stavů tlačítek určených k animaci.
 4. Umístěte tlačítko na plochu. 
  Poznámka: Filmové klipy nelze testovat v editoru aplikace Animate. Zvolte možnosti Ovládání > Testovat film nebo exportujte film jako soubor SWF a otestujte jej.

Přechod při přejetí kurzoru myši nad objektem v jedné oblasti filmu ovlivňuje jinou oblast filmu

Chcete-li vytvořit tento efekt, přesuňte prvky stavu Zásah do jiné oblasti plochy, než v jaké jsou prvky ve stavu Přes daného tlačítka. Tento způsob vytvoření lze použít u jednoduchých efektů přechodu při přejetí kurzoru myši nad objektem. Aktivní oblast tlačítka je umístěna v jiné oblasti plochy než efekt přechodu při přejetí kurzoru myši nad objektem.

Další informace

Chcete-li získat další informace o tlačítkách a jejich vytváření, prozkoumejte ukázková tlačítka v aplikaci Animate. Ve verzi 5 jsou tato tlačítka k dispozici v nabídce Okna > Společné knihovny > Tlačítka. Pokud používáte verzi 4, jsou tato tlačítka k dispozici po výběru možností Knihovny > Tlačítka. U verze 2 jsou knihovny ukázkových tlačítek k dispozici v nabídce Doplňky.

Návod na vytvoření tlačítek je také k dispozici v lekcích ve verzi 5. Chcete-li k těmto lekcím získat přístup z aplikace Flash, zvolte možnosti Nápověda > Lekce > 06 Tlačítka.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online