Úprava a import souboru SWF | Animate

Do aplikace Animate lze naimportovat soubor ve formátu SWF. Soubor SWF je však vykreslený soubor a mnoho typů dat souboru SWF nelze znovu importovat do aplikace Animate.

Formát SWF

Formát SWF je speciální komprimovaný formát určený pro soubory s malou velikostí a škálovatelností. U tohoto formátu je mnoho položek v původním formátu aplikace Animate komprimováno, aby se zachovala velikost souboru, a to do dat, která aplikace Animate nemůže znovu importovat.

Pokud jste při vytváření souboru SWF vybrali možnost Zabránit importu, nebude možné soubor do aplikace Animate znovu importovat. Pokud se pokusíte importovat chráněný soubor SWF, zobrazí se chybový dialog.

Doporučujeme před exportem souboru do formátu SWF aplikace Flash Player uložit dokument do běžného formátu FLA aplikace Animate nebo do jiného formátu souboru. Budete tak moci později otevřít a upravit původní soubor.

Otevírání a import

Při otevírání souboru SWF pomocí možností Soubor > Otevřít bude film otevřen v režimu Testovat film.

Import souboru SWF pomocí možností Soubor > Importovat způsobí následující problémy:

  • Nejsou importovány zvuky.
  • U grafických symbolů obsahujících animaci je každý klíčový snímek s animací importován jako nový klíčový snímek. Obsah každého snímku v původní animaci je převeden do nového grafického symbolu, který je specifický pro každý snímek z původního symbolu.
  • Dojde ke ztrátě rozdělení vrstev. Během importu jsou klíčové snímky přidány do vrstvy, která byla aktivní při výběru možností Soubor > Importovat, ale původní struktura vrstev a jejich názvy nejsou zachovány.
  • Nejsou importovány časové osy filmového klipu. Jednotlivé prvky z prvního snímku časové osy filmového klipu jsou importovány, ale jsou převedeny na grafické symboly. Dojde ke ztrátě všech dalších snímků filmového klipu.
  • Tlačítka jsou importována téměř stejně jako filmové klipy. Grafika v klíčovém snímku Nahoře je převedena na grafické symboly. Zbývající grafika není importována.
  • Nejsou importována doplnění.
  • Nejsou importovány cesty pohybu. Obrazy všech snímků s doplněním jsou však u dané cesty pohybu importovány jako samostatné obrazy v jednotlivých klíčových snímcích.
  • Importované bitmapy použité ve filmu jsou úspěšně importovány, ale původní názvy knihoven nejsou zachovány. Bitmapy jsou pojmenovány jako Bitmapa 1, Bitmapa 2 a podobně.

Další informace

Existují nástroje třetích stran, díky kterým může uživatel do určité míry upravit vykreslený soubor SWF a odebrat tagy ochrany, pokud autor omylem přišel o svůj výtvor nebo jej potřebuje znovu importovat do souboru SWF. Tyto nástroje nejsou vyvinuty společností Adobe a společnost na ně neposkytuje žádné záruky. Dané nástroje jsou uvedeny pouze pro případ, že autoři potřebují obnovit své výtvory. Nástroje však mohou být zneužity.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.