V tomto článku se dozvíte, jak v aplikaci Animate pracovat s doplňky.

S pomocí doplňků můžete přidat nové funkce a možnosti k několika produktům společnosti Adobe, včetně aplikace Animate. Mezi tyto možnosti patří například komponenty uživatelského rozhraní, třídy a knihovny jazyka ActionScript a soubory nápovědy.

Instalace rozšíření dostupných ve formě doplňků

V případě, že jste návrhář či vývojář a požadované doplňky pro aplikaci Animate jsou dostupné na stránce s doplňky Adobe Add-ons, můžete je získat podle následujícího postupu:

 1. Spusťte počítačovou aplikaci Adobe Creative Cloud a přihlaste se pomocí účtu Adobe ID.

 2. Zkontrolujte, zda je v části Zdroje > Soubory zapnuta synchronizace souborů.

 3. Spusťte aplikaci Animate a vyberte možnost Okno > Procházet doplňky.

 4. Klikněte na název doplňku, který chcete stáhnout ze stránky Adobe Add-ons (můžete také vyhledávat podle požadovaného doplňku).

 5. Klikněte na možnost Získat/Instalovat.

 6. Vyčkejte, dokud se nezobrazí oznámení počítačové aplikace Creative Cloud o instalaci doplňku.

Instalace doplňků ZXP pomocí nástroje pro instalaci doplňků

Pokud nemůžete doplněk nainstalovat pomocí počítačové aplikace Creative Cloud a máte soubory ZXP, klikněte sem a nainstalujte jej pomocí nástroje pro instalaci doplňků a zobrazených pokynů.

Instalace doplňků ZXP s použitím příkazového řádku

Windows

 1. Pokud je aplikace Animate spuštěna, ukončete ji.

 2. Stáhněte si nástroj příkazového řádku ExManCmd pro systém Windows.

 3. Extrahujte soubor .zip do umístění na ploše, například C:\Users\[uživatelské jméno]\Desktop\ExManCmd_win.

 4. Zkopírujte doplněk (soubor .zxp), který chcete nainstalovat, a vložte jej do stejné složky (C:\Users\[uživatelské jméno]\Desktop\ExManCmd_win\).

 5. Otevřete příkazový řádek kliknutím na položky Start > Všechny programy > Příslušenství > Příkazový řádek.

 6. Zadejte příkaz cd a cestu k extrahované složce:

  cd C:\Users\[uživatelské jméno]\Desktop\ExManCmd_win

 7. Když se nacházíte v adresáři ExManCmd_win, zadejte do příkazového řádku následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:

  ExManCmd.exe /install “SampleCreateJSPlatform.zxp”

  Poznámka: Pokud název doplňku obsahuje mezery, zadejte ho v uvozovkách (“”).

Mac OS

 1. Pokud je aplikace Animate spuštěna, ukončete ji.

 2. Stáhněte si nástroj příkazového řádku ExManCmd pro systém Mac OS.

 3. Extrahujte soubor .zip do umístění na ploše, například /Users/[uživatelské jméno]/Desktop/.

 4. Zkopírujte a vložte doplněk (soubor .zxp), který chcete nainstalovat, do složky, v níž je k dispozici nástroj ExManCmd: /Users/[uživatelské jméno]/Desktop/Contents/MacOS/.

 5. Otevřete aplikaci Terminál dvojitým kliknutím na její ikonu ve složce Aplikace > Utility > Terminál.

 6. Zadejte příkaz cd a cestu ke složce, v níž je k dispozici nástroj ExManCmd:

  cd /Users/[uživatelské jméno]/Desktop/Contents/MacOS

 7. Když se nacházíte ve složce MacOS, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:

  ./ExManCmd ––install “SampleCreateJSPlatform.zxp”

  Poznámka: Pokud název doplňku obsahuje mezery, zadejte ho v uvozovkách (“”).

Poznámka: Další informace o všech dostupných příkazech a jejich syntaxi naleznete v části Základy příkazového řádku aplikace Extension Manager. Pokud dojde k chybě, podívejte se na přehled kódů chyb a jejich popis.

Vývojáři doplňků: Distribuce doplňků

Pokud jste vývojář nebo tvůrce doplňků k aplikaci Animate, společnost Adobe vám nabízí následující možnosti distribuce vašich doplňků:

 • Společnost Adobe doporučuje, abyste doplňky distribuovali prostřednictvím stránky Adobe Add-ons. Doplňky můžete distribuovat buď veřejně (jako bezplatné či placené) nebo soukromě (bezplatné pro určené uživatele). Přečtěte si další informace o soukromém sdílení produktů.
 • Pokud byste přesto chtěli prodávat doplňky prostřednictvím vlastních stránek či jiných distribučních kanálů, můžete si vytvořit vlastní instalační program nebo svým uživatelům poskytnout informace o tom, jak váš doplněk nainstalovat prostřednictvím příkazového řádku aplikace Adobe Extension Manager. Podrobnosti naleznete v dokumentu Instalace doplňků ve formátu ZXP z příkazového řádku.

Řešení potíží s instalací doplňků

Ojediněle se při pokusu o instalaci doplňků mohou vyskytnout potíže. Existuje několik faktorů, které mohou úspěšnou instalaci narušit nebo jí zcela zabránit. Níže uvádíme seznam možných problémů a navrhovaná řešení.

Instalace proběhla úspěšně, ale doplňky nebyly načteny

Pokud se národní prostředí systému a nainstalované aplikace Animate neshodují, jsou soubory doplňků zkopírovány do složky národního prostředí systému v adresáři předvoleb. Jestliže se uživateli v aplikaci služby Creative Cloud nebo v nástroji Manage Extension zobrazí zpráva o úspěšné instalaci, ale doplňky se do aplikace Animate nenačtou, podívejte se do následujícího umístění:

 • V systému Windows:  C:\Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Local\Adobe\Animate 2019\
 • V systému Mac: /Users/[uživatelské_jméno]/Library/Application\ Support/Adobe/Animate 2019/

Pokud tam jsou dvě složky národního prostředí, například cs_CZ (národní prostředí systému) a en_US (národní prostředí aplikace Animate), zkopírujte obsah složek Commands a WindowSWF ze složky národního prostředí systému do složky národního prostředí aplikace.

 • Zkopírujte následující složky (pokud existují):     
 • Zkopírujte obsah složky cs_CZ\Configuration\Commands\ do složky en_US\Configuration\Commands\.     
 • Zkopírujte obsah složky cs_CZ\Configuration\WindowSWF\ do složky en_US\Configuration\WindowSWF.
 • Spusťte aplikaci Animate a zkontrolujte zda v ní doplňky již jsou.

Poškození staženého souboru

Je možné, že došlo k poškození instalačního souboru kvůli problému při přenosu nebo již byla na webu Exchange publikována nová verze tohoto doplňku. Zkuste doplněk stáhnout znovu.

Nesprávná platforma

Všechny doplňky pro aplikaci Animate mají podobu souborů ve formátu ZXP. U většiny doplňků existují samostatné verze pro systémy Windows a Mac OS. Než začnete doplněk stahovat, ujistěte se, že vybraný soubor odpovídá vašemu operačnímu systému.

Nekompatibilita doplňků

Ujistěte se, že je doplněk navržen tak, aby na vaší platformě fungoval. Některé doplňky jsou určeny pouze pro jeden operační systém, nikoli pro oba. Věnujte pozornost veškerým požadavkům pro doplňky uvedeným na stránce ke stažení.

Problémy s doplňky

Pokud se vyskytnou problémy s konkrétním doplňkem, uživatelé si často vyměňují vzkazy jak mezi sebou, tak s vývojářem tohoto doplňku. Diskuze o těchto problémech probíhá ve fóru aplikace Animate v části věnované doplňkům pro aplikaci Animate, které jsou k dispozici prostřednictvím webu Exchange. Před zveřejněním příspěvku se seznamte s obecnou etiketou a způsobem používání fóra.

Pokud potřebujete pomoc s konkrétním doplňkem, můžete také kontaktovat přímo vývojáře, neboť většina z nich zveřejňuje společně s doplňkem také své kontaktní údaje nebo jiné informace ohledně poskytování podpory.

Verze aplikace Animate v jiném než anglickém jazyce 

Doplňky pro aplikaci Animate lze vytvářet tak, aby fungovaly společně s lokalizovanými jazyky. Velké množství vývojářů však lokalizaci svých doplňků neprovádí a doplňky tak mohou být nainstalovány v nelokalizované složce. 

Systémové konflikty

Pokud při instalaci doplňku stále dochází k problémům, zkuste omezit případné systémové konflikty, které mohou způsobovat potíže s instalačním programem doplňku. Ukončete například všechny spuštěné aplikace a procesy na pozadí, které by mohly způsobovat konflikt.

Adobe Extension Manager (ukončení poskytování)

Aplikace Adobe Extension Manager postupně přestala být poskytována jako samostatný produkt, protože byla integrována do aplikace služby Creative Cloud. Další informace o dané změně si můžete přečíst v tomto oznámení o ukončení používání aplikace Extension Manager.

Další informace

Obecné informace o řešení potíží s doplňky naleznete v nápovědě k doplňkům, která je k dispozici na úvodní stránce webu Adobe Exchange.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online