Osvědčené postupy pro práci s uměleckým štětcem a štětcem se vzorkem

Přehled

Kdykoli soubor projektu obsahuje více výkresů vytvořených pomocí nástroje malířský štětec, zvětší se velikost souboru a v aplikaci Animate tak může docházet k problémům s výkonem. 

Osvědčené postupy

Chcete-li zabránit problémům s výkonem aplikace Animate při používání nástroje Malířský štětec, tým aplikace Animate doporučuje následující osvědčené postupy:

Použití režimu kreslení objektů

Snižte počet tahů malířského štětce použitých v symbolech. Při použití režimu kreslení objektů u nástroje malířského štětce můžete zabránit problémům s výkonem. 

Když je nástroj pro kreslení v režimu kreslení objektu, tvary, které s ním vytváříte, jsou zcela nezávislé. Animate vytvoří každý tvar jako samostatný objekt, se kterým můžete jednotlivě manipulovat.

Další informace najdete v článku týkajícím se režimu kreslení objektů.

Převedení tahů na výplně

Chcete-li převést čáry na výplně, vyberte jednu nebo více čar a vyberte možnost Změnit > Tvar > Převést čáry na výplně. Vybrané čáry se převedu na vyplněné tvary, takže můžete čáry vyplnit přechody nebo vymazat část některé čáry. Převedením čar na výplně se může zvýšit velikost souborů, ale u některých animací se také může zrychlit vykreslování.

Můžete také vybrat nástroj a na panelu Inspektor vlastností vybrat možnost Kreslit jako výplň

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.