Problém se zapisováním aplikace do složky Předvolby

Při spuštění aplikace Animate se zobrazí chybová zpráva informující o tom, že aplikace nemůže zapisovat do složky uživatelských předvoleb.

Aby aplikace Animate správně fungovala, zapisuje soubory a informace specifické pro tuto aplikaci do uživatelských složek. Pokud nemáte oprávnění k zápisu do složek, do kterých se snaží aplikace Animate zapisovat, zobrazí se chybová zpráva.

Řešení: Ruční nastavení atributů složky Předvolby ke čtení a k zápisu

Poznámka:

Když jsou v postupu uvedeny cesty ke složkám a názvy, doplňte místo textu uvedeného v závorkách „<>“ následující údaje:

 • Výraz <uživatel> nahraďte názvem svého účtu.
 • Výraz <verze> nahraďte používanou verzí aplikace Animate.
 1. Otevřete nové okno aplikace Finder.

 2. Podržte klávesu ALT, klikněte na nabídku Otevřít a poté zvolte možnost Library. (Pokud nepodržíte klávesu ALT, je složka Library skrytá.)

 3. Vyhledejte složku Application Support a otevřete ji.

 4. Vyhledejte složku uvedenou v chybové zprávě.

 5. Klikněte na složku a stisknutím kombinace kláves Cmd+I otevřete dialog Informace.

 6. Ověřte, zda je váš uživatelský účet uveden v části Sdílení a oprávnění v dolní části okna Informace. Ujistěte se, zda je možnost Oprávnění nastavena na hodnotu Čtení a zápis.

 7. Pokud zde není váš uživatelský účet uveden, postupujte podle následujících kroků:

  1. Klikněte na ikonu zámku v dolní části okna. 
  2. Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské přihlašovací údaje.
  3. Kliknutím na tlačítko + přidejte svůj uživatelský účet.
  4. Klikněte na tento účet a zvolte možnost Vybrat.
  5. Změňte oprávnění u svého uživatelského účtu na hodnotu Čtení a zápis tím, že kliknete na hodnotu Jen čtení a změníte ji na hodnotu Čtení a zápis.
  6. Kliknutím na ikonu zámku uložte změny.
 8. Pokud je v seznamu váš uživatelský účet již uveden, ale je nastaven na hodnotu Jen čtení, postupujte podle pokynů v kroku 7, kromě kroků c a d.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online