Soubor definice TypeScript pro rozhraní API běhového modulu WebGL

Aplikace Animate poskytuje soubor definice TypeScript pro rozhraní API běhového modulu WebGL. Na tento soubor můžete odkazovat v projektu TypeScript, který jste vytvořili v integrovaném vývojovém prostředí, například v prostředí Visual Studio. Díky přidání tohoto souboru do projektu můžete použít rozhraní API běhového modulu WebGL z projektu TypeScript spolu s kontrolou chyb a dalšími funkcemi používaného vývojového prostředí.

Soubor definice TypeScript

Následující soubor ZIP obsahuje soubor definice TypeScript: flwebgl-0.2.d.ts

Stáhnout

Ukázkový projekt

Je k dispozici ukázkový projekt TypeScript, který používá rozhraní API běhového modulu WebGL. Soubor obsahuje ukázkový projekt sady Visual Studio a další soubory potřebné ke kompilaci a spuštění projektu.

Stáhnout

Použití ukázkového projektu

Po stažení použijte ukázkový soubor následujícím způsobem:
  1. Ujistěte se, že soubor app.ts odkazuje na rozhraní API běhového modulu WebGL.
  2. Ověřte, že služba IIS Express (používaná prostředím Visual Studio) může zpracovat soubory json. V případě potřeby přidejte do souboru \Documents\IISExpress\config\applicationhost.config k ostatním záznamům typu MIME řádek <mimemap fileextension=".json" mimetype="application/json">.
  3. Zkompilujte projekt a spusťte jej. V prohlížeči se zobrazí ukázková animace.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?