Kontrola pravopisu

Poznámka:

Tato funkce je ve verzi Flash Professional CC zastaralá. 

Kontrolu pravopisu je možné provést v celém dokumentu aplikace Flash Professional. Kontrolu pravopisu můžete také přizpůsobit.

Použití kontroly pravopisu

 1. Vyberte Text > Kontrola pravopisu, aby se zobrazilo dialogové okno Kontrola pravopisu.

  V poli v levém horním rohu jsou uvedena slova nenalezená ve vybraných slovnících a také typ prvku obsahující daný text (například textové pole nebo popis snímku).

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Přidat do osobního slovníku přidejte slovo do svého osobního slovníku.

  • Kliknutím na Ignorovat nechte slovo nezměněné. Klikněte na Ignorovat vše, chcete-li nechat všechny výskyty slova v dokumentu nezměněné.

  • Zadejte slovo v poli Změnit na nebo vyberte slovo z rolovacího seznamu Návrhy. Pak kliknutím na Nahradit potvrďte změnu slova nebo kliknutím na Nahradit vše nechte změnit všechny výskyty slova v dokumentu.

  • Kliknutím na Odstranit odstraňte slovo z dokumentu.

 3. Chcete-li ukončit kontrolu pravopisu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete ukončit kontrolu pravopisu předtím, než aplikace Flash Professional dosáhne konce dokumentu, klikněte na tlačítko Zavřít.

  • Pokračujte v kontrole pravopisu, dokud se nezobrazí upozornění, že aplikace Flash Professional dosáhla konce dokumentu, a pak kliknutím na tlačítko Ne kontrolu pravopisu ukončete. (kliknutím na Ano můžete pokračovat v kontrole pravopisu od začátku dokumentu).

Přizpůsobení kontroly pravopisu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Text > Nastavení kontroly pravopisu (tuto volbu použijte, pokud jste dosud nepoužili funkci kontroly pravopisu).

  • V dialogovém okně Kontrola pravopisu (Text > Kontrola pravopisu) klikněte na Nastavení.

 2. Nastavte libovolné z následujících voleb:

  Volby dokumentu

  Tyto volby použijte k určení prvků, které se mají zkontrolovat.

  Slovníky

  Zobrazí seznam vestavěných slovníků. Pokud chcete zapnout kontrolu pravopisu, musíte vybrat alespoň jeden slovník.

  Osobní slovník

  Zadejte cestu nebo klikněte na ikonu složky a vyhledejte dokument, který chcete použít jako osobní slovník (tento slovník můžete upravovat).

  Upravit osobní slovník

  Přidává slova a fráze do vašeho osobního slovníku. V dialogovém okně Osobní slovník napište do příslušného textového pole každou novou položku na samostatný řádek.

  Volby kontroly

  Tyto volby můžete použít k určení způsobu, jakým aplikace Flash Professional pracuje s určitými typy slov a znaků při kontrole pravopisu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online