Scalable Vector Graphics (SVG) je formát vektorových obrázků založených na XML pro dvojrozměrnou grafiku s podporou interaktivity a animací. Soubory SVG můžete nyní importovat do aplikace Animate. Některé možnosti importu fungují stejně jako možnosti importu pro soubory Adobe Illustrator.

K importu souborů SVG do aplikace Animate můžete použít některou z následujících možností:

  • Použití možnosti Import souboru: Klikněte na položky  Soubor > Import > Importovat na plochu nebo Importovat do knihovny a vyberte soubor SVG.
  • Přetáhněte soubor SVG přímo na vymezenou plochu.
  • Použití datových zdrojů SVG uložených v CC knihovně: Přetáhněte datový zdroj z CC knihovny přímo na vymezenou plochu nebo do knihovny dokumentu.
  • Použití existujícího rozhraní API pro import souboru JSFL: document.importFile()

Vrstvy v souborech SVG můžete převádět následujícím způsobem:

  • Importovat jednotlivé cesty do stejné vrstvy a snímku: Tuto možnost vyberte, pokud chcete importovat jednotlivé vrstvy souboru SVG do jedné vrstvy aplikace Flash.
  • Importovat jednotlivé cesty do různých vrstev: Tuto možnost vyberte, pokud chcete importovat jednotlivé vrstvy souboru SVG do samostatné vrstvy aplikace Flash.
  • Importovat jednotlivé cesty do různých klíčových snímků: Při převodu vrstev souboru SVG na klíčové snímky se soubor SVG importuje jako filmový klip; při převodu vrstev souboru SVG na vrstvy Flash nebo při převodu na jedinou vrstvu Flash se soubor SVG importuje jako grafický symbol. Ve výsledném filmovém klipu nebo grafickém symbolu se všechen obsah souboru SVG naimportuje do jeho časové osy, jako kdyby se obsah importoval na plochu.
  • Změnit velikost plochy, aby odpovídala velikosti kresby: Tuto možnost vyberte, pokud chcete plochu zvětšit nebo zmenšit na velikost kresby v souboru SVG, který importujete.
Možnosti importu SVG

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online