Práce se soubory aplikace Photoshop (PSD) v aplikaci Animate

Práce s aplikacemi Photoshop a Animate

Adobe® Photoshop® a Adobe® Animate® můžete používat společně a vytvářet vizuálně působivé webové aplikace, animace nebo prvky interaktivních zpráv. Photoshop umožňuje vytvářet statické obrazy a kresby a poskytuje vysoký stupeň kontroly nad všemi prvky tvůrčího procesu. Animate umožňuje tyto statické obrazy spojovat a začleňovat do interaktivního internetového obsahu.

Nástroje pro kreslení a výběry ve Photoshopu nabízejí přesnější kontrolu než nástroje v aplikaci Animate. Pokud máte vytvářet vizuálně složité obrazy nebo retušovat fotografie určené pro interaktivní prezentace, použijte k vytvoření kresby Photoshop a hotové obrazy pak importujte do aplikace Animate.

Import statických obrazů do aplikace Animate

Aplikace Animate dokáže importovat statické obrazy v mnoha různých formátech, ale při importu statických obrazů z Photoshopu se obvykle používá nativní formát Photoshopu (PSD).

Při importu souboru PSD umí Animate zachovat mnoho atributů použitých ve Photoshopu a nabízí funkce zajišťující vizuální věrnost obrazu a umožňující jeho další modifikace. Když importujete soubor PSD do aplikace Animate, můžete určit, že chcete každou vrstvu aplikace Photoshop znázornit jako vrstvu aplikace Animate nebo jako jeden klíčový snímek.

(Pouze aplikace CS6 a starší verze) Výměna filmů QuickTime

Aplikace Photoshop a Animate si mohou navzájem vyměňovat soubory videa ve formátu QuickTime. Můžete například vykreslit film QuickTime přímo z aplikace Photoshop a pak ho importovat do aplikace Animate, čímž se převede na soubor FLV (Animate Video), který lze přehrávat v přehrávači Flash Player.

Když k modifikaci záběrů videa použijete Photoshop, můžete nedestruktivně malovat na jeho snímky. Když uložíte soubor Photoshopu s vrstvou videa, ukládají se úpravy provedené v této vrstvě videa, ne úpravy samotného záběru.

 Při importu souboru videa QuickTime z Photoshopu do aplikace Animate použijte dialogové okno Importovat video (Soubor > Importovat video). Pokud k importu videa použijete funkci importu souboru Photoshopu (PSD), naimportuje se jen první snímek souboru videa.

Můžete také exportovat dokumenty Animate jako video QuickTime a pak je importovat do aplikace Photoshop, kde můžete nedestruktivně malovat do snímků videa. Můžete například vytvořit v aplikaci Animate animovanou sekvenci, exportovat dokument Flash jako video QuickTime a pak ho importovat do Photoshopu.

Barva

Animate interně pracuje s barevným prostorem typu RGB (červená, zelená, modrá) nebo HSB (odstín, sytost, jas). Přestože dokáže převádět obrazy CMYK do RGB, je lepší kresby Photoshopu vytvářet přímo v RGB. Před importem kresby CMYK z Photoshopu do aplikace Animate obraz ve Photoshopu převeďte do RGB.

Import souborů PSD aplikace Photoshop

Animate umožňuje importovat soubory PSD z aplikace Photoshop a zachovává přitom většinu dat kresby. Dialogové okno Import souborů PSD také umožňuje řídit způsob importu kresby z aplikace Photoshop do aplikace Animate. Můžete nastavit, jak se mají importovat určité objekty v souboru PSD, a také určit, jestli se má soubor PSD převést na filmový klip Animate.

Dialogové okno Import souborů PSD v aplikaci Animate nabízí následující hlavní funkce:

 • Soubory PSD importované do aplikace Animate si zachovávají stejné zobrazení barev jako ve Photoshopu.

 • Zachovává upravitelnost režimů prolnutí, které mají Animate a Photoshop společné.

 • Inteligentní objekty v souboru PSD jsou rastrovány a importovány do Animate jako bitmapy, takže zůstane zachována jejich průhlednost.

 • Převádí vrstvy souboru PSD do jednotlivých vrstev nebo klíčových snímků aplikace Animate, případně importuje soubor PSD jako jeden bitmapový snímek; v takovém případě aplikace Animate soubor sloučí (rastruje).

 • Při přetažení souboru z Photoshopu do aplikace Animate se vyvolá dialogové okno pro import souborů PSD, ve kterém můžete nastavit požadovaný způsob importu kresby z aplikace Photoshop.

Videa a výukové lekce

Video o navrhování webových stránek pomocí aplikací Photoshop a Flash (CS3) (6:01) ukazuje práci s aplikacemi Photoshop a Animate.

Kompatibilita aplikací Animate a Photoshop

Může se stát, že se určité vizuální atributy neimportují přesně nebo je po importu už nelze ve vývojovém prostředí Animate dále upravovat. Dialogové okno Import souborů PSD nabízí několik voleb pro import a umísťování kreseb, které umožňují co nejlépe zachovat vzhled a upravitelnost kreseb. Některé vizuální atributy ale zachovat nelze. Co nejlepší vzhled souborů PSD importovaných do aplikace Animate vám zajistí dodržení následujících zásad:

 • Animate podporuje pouze barevný prostor RGB, ale ne CMYK, který se běžně používá při tisku. Aplikace Animate dokáže převést obrazy CMYK do RGB, barvy se ale zachovají lépe, pokud obraz převedete do RGB přímo v aplikaci Photoshop.

 • Aplikace Animate zvládne se zachováním možnosti úprav importovat následující režimy prolnutí aplikace Photoshop: Normální, Ztmavit, Násobit, Zesvětlit, Závoj, Tvrdé světlo, Rozdíl a Překrytí.

  Pokud použijete režim prolnutí, který aplikace Animate nepodporuje, můžete zachovat vzhled vrstvy tím, že ji rastrujete, případně z vrstvy můžete takový režim prolnutí odebrat.

 • Aplikace Animate nedokáže importovat inteligentní objekty Photoshopu jako upravitelné objekty. Aby se zachovaly jejich vizuální atributy, inteligentní objekty se rastrují a importují do aplikace Animate jako bitmapy.

 • Aplikace Animate dokáže importovat jen první snímek vrstev videa Photoshopu.

 • Obrazové vrstvy a vrstvy výplní se při importu do aplikace Animate rastrují vždy.

 • Objekty PNG aplikace Photoshop se při importu do aplikace Animate převedou do formátu JPG. Průhlednost původního souboru PNG zůstane ve výsledném souboru JPG zachována.

 • Ke změnám velikosti bitmapových obrazů je vhodnější Photoshop než Animate. Pokud víte, že budete chtít změnit velikost bitmapy přenášené z Photoshopu do aplikace Animate, změňte její velikost ještě před importem ve Photoshopu.

 • Když objekty obsahující průhledné plochy importujete jako sloučené bitmapy, všechny objekty ve vrstvách pod průhlednou částí objektu budou skrz průhlednou plochu vidět – za předpokladu, že se objekty ležící pod průhledným objektem také importují. Chcete-li tomu zabránit, importujte jen průhledný objekt jako sloučenou bitmapu.

  Chcete-li importovat více vrstev a zachovat průhledné plochy, aniž by skrz ně byly vidět části vrstev ležících pod nimi, importujte soubor PSD s použitím volby Bitmapový obraz s upravitelnými styly vrstev. Tím se importované objekty zapouzdří jako filmový klip a použije se průhlednost klipu. To je zvlášť užitečné, pokud potřebujete v aplikaci Animate animovat různé vrstvy.

Import souborů aplikace Photoshop (PSD)

Formát PSD je výchozím formátem souborů aplikace Photoshop. Animate umí přímo importovat soubory PSD a zachovat celou řadu funkcí aplikace Photoshop, kvalitu obrazu a upravitelnost souboru PSD v aplikaci Animate. Při importu také můžete soubory PSD sloučit do jedné vrstvy, takže vznikne soubor s jedním bitmapovým obrazem, ve kterém zůstanou zachovány vizuální efekty, ale ztratí se informace o hierarchické struktuře vrstev, které jsou v původním formátu souboru PSD obsaženy.

Výukové video o návrhu webových stránek pomocí aplikací Photoshop a Animate najdete na adrese www.adobe.com/go/vid0201_cz.

 1. Zvolte Soubor > Importovat do plochy nebo Importovat do knihovny.
 2. Najděte soubor aplikace Adobe Photoshop, který chcete importovat, vyberte ho a klikněte na tlačítko OK.
 3. (Volitelně) V dialogovém okně Import souborů PSD vyberte vrstvy, skupiny a jednotlivé objekty a zvolte, jak se má každá položka importovat.

 4. Nastavte rozšířené volbyimportu a publikování pro daný soubor PSD.

 5. Na obrazovce Importovat nastavte tyto volby:

  • Vyberte kompozici vrstev aplikace Photoshop: Zde můžete vybrat konkrétní kompozici vrstev, se kterou chcete soubor PSD importovat.
  • Importovat jako bitmapu s upravitelnými styly vrstev: Vytvoří filmový klip s bitmapou uvnitř. Podporované režimy prolnutí, filtry a krytí zůstanou zachovány. Režimy prolnutí, které se v Animate nedají napodobit, budou odstraněny. Objekt se musí převést na filmový klip.
  • Importovat jako sloučený bitmapový obraz: Rastrováním převede text na bitmapu, aby se zachoval vzhled vrstvy přesně jako v aplikaci Photoshop.
  • Vytvořit filmový klip: Určuje, že se obrazové vrstvy mají při importu do Animate převést na filmové klipy. Pokud nechcete všechny vrstvy obrazu převádět na filmové klipy, lze tuto volbu v dialogovém okně Import souborů PSD pro jednotlivé objekty změnit.
  • Název instance: Specifikuje název importované instance.
  • Registrace: Zde můžete nastavit registrační bod pro daný klip.
  • Komprese: Umožňuje zvolit formáty pro ztrátovou nebo bezeztrátovou kompresi.
  • Ztrátová (JPEG): Zkomprimuje obrázek do formátu JPEG. Chcete-li použít výchozí kvalitu komprese nastavenou pro importovaný obraz, zvolte Použít nastavení publikování. Chcete-li určit nové nastavení kvality komprese, vyberte volbu Vlastní a v textovém poli Kvalita zadejte hodnotu od 1 do 100. (Vyšší hodnota lépe zachová integritu obrazu, ale výsledkem bude větší velikost souboru.)
  • Bezeztrátová (PNG/GIF): Zkomprimuje obrázek bezeztrátovou metodou, při kterém se z něj neztratí žádná data.
  • Kvalita:
   • Použít nastavení publikování: Chcete-li použít výchozí kvalitu komprese nastavenou pro importovaný obrázek, zvolte Použít nastavení publikování.
   • Vlastní: Chcete-li určit nové nastavení kvality komprese, vyberte volbu Vlastní a v textovém poli Kvalita zadejte hodnotu od 1 do 100.
  • Vypočítat velikost bitmapy: Chcete-li vypočítat velikost všech bitmap, které se mají importovat, vyberte všechny vrstvy a klikněte na Vypočítat velikost bitmapy.
  • Převést vrstvy na:
   • Vrstvy aplikace Animate: Všechny vrstvy vybrané v seznamu vrstev aplikace Photoshop se umístí do své vlastní vrstvy. Každá vrstva je popsána názvem vrstvy v souboru aplikace Photoshop. Vrstvy v aplikaci Photoshop jsou objekty v jednotlivých vrstvách. Objekty umístěné na panel Knihovna používají stejný název, jaký má jejich vrstva v aplikaci Photoshop.
   • Jedna vrstva aplikace Animate: Všechny vrstvy aplikace Photoshop se v Animate umístí do jedné vrstvy.
   • Klíčové snímky: Všechny vrstvy vybrané v seznamu vrstev aplikace Photoshop se umístí do samostatných klíčových snímků v nové vrstvě. Nová vrstva se pojmenuje podle souboru aplikace Photoshop (například můjsoubor.psd). Z vrstev aplikace Photoshop se stanou objekty v samostatných klíčových snímcích. Objekty umístěné na panel Knihovna používají stejný název, jaký má jejich vrstva v aplikaci Photoshop.
  • Importovat jako jeden bitmapový obraz: Zkomprimuje objekt s více vrstvami do jednoho bitmapového obrazu.
  • Umístit objekty do původní polohy: Objekty ze souboru PSD si zachovají stejnou polohu, jakou měly v aplikaci Photoshop. Pokud měl například nějaký objekt v aplikaci Photoshop souřadnice x = 100 a y = 50, bude mít tytéž souřadnice i na vymezené ploše v Animate. (Nezobrazuje se u volby Importovat do knihovny.)
  • Nastavit velikost plochy podle velikosti plátna aplikace Photoshop (546x513): Velikost vymezené plochy v Animate se změní tak, aby byla stejná jako velikost dokumentu (nebo aktivní oblasti oříznutí) Photoshop, se kterou byl soubor PSD vytvořen. Ve výchozím nastavení je tato volba vypnutá. (Nezobrazuje se u volby Importovat do knihovny.)

  Výběrem volby Importovat soubory importujete, volbou Zrušit celý proces zrušíte a volbou Skrýt rozšířené volby zobrazíte jen standardní volby.

  Základní volby PSD: Knihovna

 6. V základních volbách nastavte možnosti v částech Převod vrstev, Převod textu a Převést vrstvy.

  • Vyberte kompozici vrstev aplikace Photoshop: Zde můžete vybrat konkrétní kompozici vrstev, se kterou chcete soubor PSD importovat. Když v základních možnostech změníte kompozici vrstev, stromové zobrazení v rozšířených možnostech se aktualizuje podle zvolené kompozice.
  • Zachovat upravitelné cesty a efekty: Vytvoří upravitelný vektorový tvar, přičemž uvnitř vektoru bude oříznutá bitmapa. Podporované režimy prolnutí, filtry a krytí zůstanou zachovány.
  • Jedna sloučená bitmapa: Rastrováním převede tvar na bitmapu, aby se zachoval vzhled vrstvy tvaru přesně jako v aplikaci Photoshop.
  • Upravitelný text: Z textu ve vybrané vrstvě aplikace Photoshop vytvoří upravitelný textový objekt. Vzhled textu se může poněkud změnit, aby ho bylo možné i nadále upravovat.
  • Vektorové obrysy: Převede text na vektorové cesty, aby zůstal zachován vzhled textu.
  • Sloučený bitmapový obraz: Rastrováním převede text na bitmapu, aby se zachoval jeho vzhled přesně jako v aplikaci Photoshop. Rastrovaný text již nelze upravovat.
  • Vrstvy aplikace Animate: Vrstvy vybrané v seznamu vrstev aplikace Photoshop se umístí do své vlastní vrstvy. Každá vrstva je popsána názvem vrstvy v souboru aplikace Photoshop.
  • Jedna vrstva aplikace Animate: Všechny vrstvy aplikace Photoshop se v Animate umístí do jedné vrstvy.
  • Klíčové snímky: Všechny vrstvy vybrané v seznamu vrstev aplikace Photoshop se umístí do samostatných klíčových snímků v nové vrstvě. Výběrem volby „Importovat“ soubory importujete, volbou „Zrušit“ celý proces zrušíte a volbou „Zobrazit rozšířené volby“ zobrazíte další volby.
 7. Klikněte na tlačítko OK.

Import souborů PSD do knihovny Animate

Importování souboru PSD do knihovny je podobné jako importování do plochy. Při importu souboru PSD do knihovny se pro kořenovou složku použije název souboru PSD. Po naimportování souboru PSD do knihovny můžete název kořenové složky změnit nebo můžete vrstvy přesunout mimo složku.

 V knihovně se obsah importovaného souboru PSD seřadí podle abecedy. Hierarchie skupin a struktura složek zůstane stejná, ale v knihovně se přeřadí podle abecedy.

Vznikne filmový klip, ve kterém se všechen obsah souboru PSD naimportuje do jeho časové osy, jako kdyby se obsah importoval do plochy. Téměř ke všem filmovým klipům je přiřazena bitmapa nebo jiný datový zdroj. Aby nedocházelo ke zmatkům a konfliktům názvů, ukládají se tyto zdroje do složky Assets (Zdroje) ve stejné složce jako filmový klip.

 Při importu do knihovny se obsah souboru PDS importuje na časovou osu filmového klipu, ne na hlavní časovou osu aplikace Animate.

 

Volby importu aplikace Photoshop

Když otevřete nebo umístíte soubor aplikace Photoshop (PSD), který obsahuje více vrstev, můžete nastavit následující volby:

Kompozice vrstev

Pokud soubor aplikace Photoshop obsahuje kompozice vrstev, můžete určit, která verze obrazu se má importovat. Kompozice vrstev je snímek stavu v paletě Vrstvy v aplikaci Photoshop. Kompozice vrstev zaznamenává tři typy voleb vrstev. Všechny se importují do aplikace Animate:

 • Viditelnost vrstvy: určuje, zda je vrstva zobrazená nebo skrytá.

 • Poloha vrstvy v dokumentu.

 • Vzhled vrstvy: určuje, zda je na vrstvu aplikovaný styl a režim prolnutí vrstvy.

Pokud nejsou přítomny žádné kompozice vrstev, je tato rozbalovací nabídka skrytá. Aplikace Animate podporuje všechny aspekty věrnosti kompozic vrstev, včetně viditelnosti, polohy a stylu vrstvy.

 

Import textových objektů

Textové objekty jsou textové vrstvy v aplikaci Photoshop. Zvolte, jak se má text importovat do aplikace Animate.

Upravitelný text

Z textu ve vybrané vrstvě aplikace Photoshop vytvoří upravitelný textový objekt. Vzhled textu může poněkud utrpět, aby mohla být zachována jeho upravitelnost. Pokud importujete text jako filmový klip, obsahuje tento klip upravitelný textový objekt.

Poznámka: Při importu do knihovny musí být upravitelný text uvnitř filmového klipu. V knihovně lze ukládat jen filmové klipy, bitmapy a grafické symboly. Když je pro textovou vrstvu importovanou do knihovny vybraná volba Upravitelný text, pak se text automaticky importuje jako grafický symbol.

Vektorové obrysy

Převede text na vektorové cesty, aby zůstal zachován vzhled textu. Samotný text už nelze dále upravovat, ale krytí a kompatibilní režimy prolnutí si upravitelnost zachovají. Pokud je tato volba vybraná, objekt je nutno převést na filmový klip.

 (Pouze Windows 8) Pokud je importován soubor PSD obsahující text a je vybrána volba Vektorový obrys, nelze u vektorového objektu upravovat kotevní body. K tomu dochází u souborů, které byly vytvořeny pomocí písem, která nejsou v systému Windows 8 k dispozici.

Sloučený bitmapový obraz

Rastrováním převede text na bitmapu, aby se zachoval jeho vzhled přesně tak jako v aplikaci Photoshop. Rastrovaný text již nelze upravovat.

 Text na cestě musíte importovat jako sloučený bitmapový obraz, aby se zachovala vizuální věrnost objektu.

 

Import objektů tvarů

Objekt vrstvy tvarů je objekt, který byl původně vrstvou tvarů v aplikaci Photoshop nebo obrazovou vrstvou, ve které je vektorová ořezová maska.

Upravitelné cesty a styly vrstev

Vytvoří upravitelný vektorový tvar s bitmapou oříznutou uvnitř vektoru. Podporované režimy prolnutí, filtry a krytí zůstanou zachovány. Nepodporované režimy prolnutí, které nelze v aplikaci Animate reprodukovat, se odstraní. Objekt se musí převést na filmový klip.

Sloučený bitmapový obraz

Rastrováním převede tvar na bitmapu, aby se zachoval vzhled vrstvy tvaru přesně tak jako v aplikaci Photoshop. Rastrovaný obraz už nelze upravovat.

Import obrazových vrstev a vrstev výplní

Pokud je vrstva obrazu nebo výplně spojena s vektorovou maskou, je považována za objekt vrstvy tvarů.

Bitmapový obraz s upravitelnými styly vrstev

Vytvoří filmový klip, uvnitř kterého je bitmapa. Podporované režimy prolnutí, filtry a krytí zůstanou zachovány. Nepodporované režimy prolnutí, které nelze v aplikaci Animate reprodukovat, se odstraní. Objekt se musí převést na filmový klip.

Sloučený bitmapový obraz

Rastrováním převede obraz na bitmapu, aby se zachoval vzhled vrstvy obrazu nebo výplně přesně tak jako v aplikaci Photoshop.

(Pouze aplikace CS6 a starší verze) Import sloučených bitmapových objektů a objektů do sloučené bitmapy

Sloučená bitmapa je objekt obsahující více než jednu vrstvu aplikace Photoshop, který se při importu do aplikace Animate sloučí do jediné bitmapy. Objekty ve sloučené bitmapě představují vrstvy v aplikaci Photoshop. Chcete-li vytvořit sloučenou bitmapu, vyberte dvě nebo více vrstev a klikněte na tlačítko Sloučit vrstvy.

(Pouze aplikace CS6 a starší verze) Import několika objektů různých typů

Pokud importujete více objektů různých typů, Animate vám umožní importovat vybrané objekty pouze s těmi volbami importu, které mají společné, například Vytvořit filmový klip a Registrace.

Importování více objektů stejného typu

Pokud importujete více objektů stejného typu, zobrazené volby importu jsou stejné, jako kdyby byl vybraný jen jeden objekt daného typu. Pokud objekty nemají stejné atributy, jsou volby importu v neurčitém stavu a výsledky mohou být jiné, než jste čekali.

(Pouze aplikace CS6 a starší verze) Import složky skupiny

Složku skupiny můžete importovat jako filmový klip nebo můžete každou vrstvu ve skupině umístit do její vlastní vrstvy nebo klíčového snímku v časové ose.

Pokud zvolíte Importovat jako filmový klip, každá vrstva ve složce skupiny se umístí do jedné vrstvy ve filmovém klipu a ten se pak umístí do jeho vlastní vrstvy nebo klíčového snímku v časové ose. Pro filmový klip se použije stejný název, jaký měla složka skupiny v aplikaci Photoshop, a pokud importujete filmový klip do vrstvy Animate, pojmenuje se tato vrstva stejně.

Pokud skupinu neumístíte do filmového klipu, převede se každá vrstva na typ, který je pro ni momentálně nastavený, a každá vrstva ve skupině se importuje do samostatné vrstvy Animate. Vrstvy Animate se pojmenují jako jednotlivé vrstvy v souboru PSD.

(Pouze aplikace CS6 a starší verze) Import a slučování vrstev

Dialogové okno Import souborů PSD umožňuje sloučit dvě nebo více vrstev do sloučené bitmapy, která se importuje jako jeden bitmapový soubor, a ne jako jednotlivé objekty.

Vrstvy, které vyberete pro sloučení do bitmapy, musí tvořit souvislou sérii dvou nebo více vrstev na stejné úrovni. Nemůžete například vybrat jednu vrstvu uvnitř skupiny a jednu vrstvu mimo skupinu a ty pak sloučit. Namísto toho musíte vybrat celou skupinu a k ní požadovanou jednotlivou vrstvu.

Nastavení voleb publikování

Nastavení publikování v dialogovém okně Import souborů PSD umožňují určit stupeň komprese a kvality dokumentu, které se mají použít u obrazu, když se dokument Animate publikuje jako soubor SWF. Tato nastavení se uplatňují jen tehdy, když publikujete dokument jako soubor SWF, a nemají na obraz žádný vliv, když ho importujete do plochy nebo knihovny Animate.

Komprese

Umožňuje zvolit formáty pro ztrátovou nebo bezeztrátovou kompresi:

Ztrátová

Při použití volby Ztrátová (JPEG) se obraz komprimuje ve formátu JPEG. Chcete-li použít výchozí kvalitu komprese nastavenou pro importovaný obraz, zvolte Použít nastavení publikování. Chcete-li určit nové nastavení kvality komprese, vyberte volbu Vlastní a v textovém poli Kvalita zadejte hodnotu od 1 do 100. (Vyšší hodnota lépe zachová integritu obrazu, ale výsledkem bude větší velikost souboru.)

Bezeztrátová

Při použití volby Bezeztrátová (PNG/GIF) se obraz komprimuje bezeztrátovou metodou, při které se z obrazu neztrácejí žádná data.

 Ztrátovou kompresi používejte pro obrazy se složitými variacemi barev nebo tónů, jako jsou fotografie nebo obrazy s výplněmi přechodem. Bezeztrátovou kompresi používejte pro obrazy s jednoduchými tvary a relativně malým počtem barev.

Vypočítat velikost bitmapy

Určuje počet bitmap, které se vytvoří pro danou vrstvu na základě zvoleného nastavení importu, a velikost komprimovaných výsledných bitmap ve vrstvě (v kilobajtech). Pokud například vyberete vrstvu s vrženým stínem a rozostřením a chcete zachovat styly vrstvy, příkazem Vypočítat velikost bitmapy zjistíte, že při importu vzniknou tři bitmapy – jedna pro každý z efektů filtrů a jedna pro samotný obraz. Chcete-li vypočítat velikost všech bitmap, které se mají importovat, vyberte všechny vrstvy a klikněte na Vypočítat velikost bitmapy.

(Pouze aplikace CS6 a starší verze) Předvolby modulu importu souborů aplikace Photoshop

Dialogové okno Předvolby v aplikaci Animate umožňuje nastavit předvolby importu pro soubory PSD aplikace Photoshop. Předvolby, které nastavíte pro import souborů PSD, mají vliv na volby, které se zpočátku zobrazí v dialogovém okně Import souborů PSD pro jednotlivé typy vrstev aplikace Photoshop.

 Chcete-li předvolby nastavené pro různé typy vrstev změnit pro jednotlivé objekty, použijte dialogové okno Import souborů PSD. Vyberte vrstvu, pro kterou chcete změnit volby importu, a určete požadované nastavení.

Předvolby importu obrazových vrstev

Tyto volby určují počáteční nastavení importu pro obrazové vrstvy. Obrazové vrstvy lze importovat libovolným z následujících způsobů:

Bitmapové obrazy s upravitelnými styly vrstev

Vytvoří filmový klip, do kterého je vnořena bitmapa. Při použití této volby zůstanou zachovány podporované režimy prolnutí a krytí, ale jiné vizuální atributy, které nelze v programu Animate reprodukovat, se odstraní. Pokud je tato volba vybraná, objekt je nutno převést na filmový klip.

Sloučené bitmapové obrazy

Rastrováním převede veškerý text na sloučený bitmapový obraz, aby se zachoval stejný vzhled, jaký měla textová vrstva v aplikaci Photoshop.

Vytvořit filmové klipy

Určuje, že se obrazové vrstvy mají při importu do aplikace Animate převést na filmové klipy. Pokud nechcete všechny vrstvy obrazu převádět na filmové klipy, lze tuto volbu v dialogovém okně Import souborů PSD pro jednotlivé objekty změnit.

Předvolby importu textových vrstev

Tyto volby určují počáteční nastavení importu pro textové vrstvy.

Upravitelný text

Z textu v textové vrstvě Photoshopu vytvoří upravitelný textový objekt. Vzhled textu může poněkud utrpět, aby mohla být zachována jeho upravitelnost. Pokud je tato volba vybraná, objekt je nutno převést na filmový klip.

Vektorové obrysy

Vektorizací převede text na cesty. Vzhled textu se může změnit, ale vizuální atributy budou zachovány. Pokud je tato volba vybraná, objekt je nutno převést na filmový klip.

Sloučené bitmapové obrazy

Rastruje text, aby se zachoval přesný vzhled, jaký měla textová vrstva ve Photoshopu.

Vytvořit filmové klipy

Při importu do programu Animate automaticky převede textovou vrstvu na filmový klip. Tuto volbu lze v dialogovém okně Import souborů PSD pro jednotlivé objekty změnit, pokud nechcete mít ze všech textových vrstev převedené filmové klipy. Tato možnost se vyžaduje v případě, že vyberete možnost Upravitelný text nebo Vektorové obrysy.

Předvolby importu vrstev tvarů

Tyto volby určují počáteční nastavení importu pro vrstvy tvarů.

Upravitelné cesty a styly vrstev

Tato volba vytvoří upravitelný vektorový tvar, uvnitř kterého je oříznutá bitmapa. Při použití této volby budou také zachovány podporované režimy prolnutí a krytí, ale jiné vizuální atributy, které nelze v programu Animate reprodukovat, budou odstraněny. Pokud je tato volba vybrána, objekt je nutné převést na filmový klip.

Sloučené bitmapové obrazy

Tato volba rastruje tvar a zachová přesný vzhled, jaký vrstva měla v aplikaci Photoshop.

Vytvořit filmové klipy

Tato volba určuje, že se vrstvy tvarů při importu do aplikace Animate mají převést na filmový klip. Tuto volbu lze pro jednotlivé objekty změnit, pokud nechcete, aby se z některých vrstev tvarů staly převedené filmové klipy. Pokud je zaškrtnuté políčko Zachovat upravitelné cesty a styly vrstev, je tato volba zakázána.

Předvolby importu skupin vrstev

Tato volba určuje počáteční nastavení importu pro skupiny vrstev.

Vytvořit filmové klipy

Specifikuje, že se všechny skupiny při importu do aplikace Animate mají převést na filmový klip. Pokud nechcete, aby se z některých skupin vrstev staly filmové klipy, lze tuto volbu pro jednotlivé objekty změnit.

Předvolby importu sloučených bitmap

Tyto volby určují počáteční nastavení importu pro sloučené bitmapy.

Vytvořit filmové klipy

Tato volba určuje, že se sloučené bitmapy při importu do aplikace Animate mají převádět na filmové klipy. Tuto volbu lze pro jednotlivé objekty změnit, pokud nechcete, aby se z některých sloučených bitmap staly převedené filmové klipy. Pokud je zaškrtnuté políčko Zachovat upravitelné cesty a styly vrstev, je tato volba zakázána.

Předvolby importu zarovnání filmových klipů

Určuje globální vztažný bod pro vytvářené filmy. Toto nastavení platí pro registrační bod pro všechny typy objektů. Tuto volbu lze změnit u jednotlivých objektů v dialogovém okně Import souborů PSD; toto je výchozí nastavení pro všechny typy objektů.

Nastavení publikování pro importované obrazy

Předvolby nastavení publikování pro soubor FLA umožňují určit stupeň komprese a kvality dokumentu, které se mají použít u obrazů, když je dokument aplikace Animate publikován jako soubor SWF. Tato nastavení se uplatňují jen tehdy, když dokument publikujete jako soubor SWF, a nemají na obraz žádný vliv, když ho importujete do plochy nebo knihovny Animate.

Komprese

Umožňuje zvolit formáty pro ztrátovou nebo bezeztrátovou kompresi:

Ztrátová

Při použití volby Ztrátová (JPEG) se obraz komprimuje ve formátu JPEG. Chcete-li použít výchozí kvalitu komprese nastavenou pro importovaný obraz, zvolte Použít nastavení publikování. Chcete-li určit nové nastavení kvality komprese, vyberte volbu Vlastní a v textovém poli Kvalita zadejte hodnotu od 1 do 100. (Vyšší hodnota lépe zachová integritu obrazu, ale výsledkem bude větší velikost souboru.)

Bezeztrátová

Při použití volby Bezeztrátová (PNG/GIF) se obraz komprimuje bezeztrátovou metodou, při které se z obrazu neztrácejí žádná data.

 Ztrátovou kompresi používejte pro obrazy se složitými variacemi barev nebo tónů, jako jsou fotografie nebo obrazy s výplněmi přechodem. Bezeztrátovou kompresi používejte pro obrazy s jednoduchými tvary a relativně malým počtem barev.

Kvalita

Umožňuje nastavit úroveň kvality pro kompresi.

Použít nastavení publikování

Použije stávající nastavení kvality JPEG z Nastavení publikování.

Vlastní

Umožňuje specifikovat konkrétní samostatná nastavení kvality.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.