Instalace modulu Adobe Output Module

Adobe Output Module (AOM) je volitelný zásuvný modul pro aplikaci Adobe Bridge, který slouží k vytváření webových galerií a prezentací ve formátu PDF. Ve verzi z listopadu 2016 (verze 7.0) a ve starších verzích není modul AOM s aplikací Bridge CC dodáván. Můžete jej však nainstalovat samostatně.

Zásuvný modul AOM není oficiálně podporován a jeho používání je volitelné.

Modul Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC 2018 verze 8.0

Počínaje vydáním aplikace Adobe Bridge CC z října 2017 byly provedeny následující aktualizace:

 • Byla zavedena nová pracovní plocha Výstup pro účely nativního vytvoření stránky miniatur ve formátu PDF v aplikaci Bridge. Modul Adobe Output Module nemusíte instalovat samostatně. Dokumentaci nápovědy najdete v tématu Vytvoření stránky miniatur ve formátu PDF na pracovní ploše Výstup
 • Modul Adobe Output Module (AOM), popsaný v tomto článku, již není podporovaný a funkce vytváření webových galerií byla v poslední verzi aplikace Bridge zrušena.
 • Zásuvný modul Adobe Output Module (AOM) funguje pouze s aplikací Bridge CC 2017 (verze 7.0) a jejími staršími verzemi. Příslušný soubor modulu AOM si můžete stáhnout pomocí odkazů uvedených v tomto článku.

Instalace modulu Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC 2017 ve verzi 7.0

Ujistěte se, že máte nainstalovánu aplikaci Bridge CC 2017 ve verzi 7.0. Chcete-li zkontrolovat aktualizace, zvolte v aplikaci Bridge možnost Nápověda > Aktualizace. Případné aktualizace nainstalujte podle pokynů. 

Níže stáhněte příslušný soubor. Klikněte na něj pravým tlačítkem (v systému Windows) nebo na něj klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (v systému Mac OS) a následně vyberte možnost pro uložení souboru. Uložte soubor do umístění, které si snadno zapamatujete, například na plochu.

Stáhnout

Poznámka:

Aplikace Bridge CC 2017 není podporována v systému Mac OS X 10.9 a starším.

 1. Chcete-li dekomprimovat stažený soubor, dvakrát na něj klikněte. Otevřete rozbalenou složku AOM_Package_Mac, AOM_Package_Win64 nebo AOM_Package_Win32. Složka obsahuje:

  • Složka modulu Adobe Output Module
  • Soubor AdobeOutputModule.workspace
 2. Zkopírujte složku modulu Adobe Output Module (nikoli složku AOM_Package_[systém]) do složky Bridge CC 2017 Extensions v příslušném umístění:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2017 Extensions
  • macOS: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
  Poznámka:

  Ve výše uvedené cestě ke složce v systému Mac OS složka Library představuje systémovou složku Library v systému Mac OS, nikoli uživatelskou. Postup přejití do složky Bridge CC 2017 Extensions v systému Mac:

  1. V okně aplikace Finder vyberte možnost OtevřítOtevřít složku.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zkopírujte a vložte tuto cestu:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
  3. Klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. Zkopírujte soubor AdobeOutputModule.workspace do složky Workspaces ve složce Bridge CC 2017 Extensions (jedná se o stejnou složku jako v kroku 2).

  Poznámka:

  Pokud jste v systému Mac OS X vytvořili zástupce pro soubory a složky modulu Adobe Output Module, ujistěte se, že kopírujete původní soubory a složky. Zástupce je soubor, který odkazuje na původní soubor. Pokud přesunete zástupce souboru nebo složky, původní položka zůstane nedotčena. Symbol šipky v levém spodním rohu ikony (stejná jako na následujícím obrázku) je znamením, že daný soubor nebo složka je zástupce. Pokud budete chtít zkopírovat původní soubor nebo složku, na něž zástupce odkazuje, klikněte pravým tlačítkem nebo klikněte s přidržením klávesy Ctrl na zástupce souboru/složky a z kontextové nabídky vyberte možnost Zobrazit původní položku.

  Ikona zástupce v systému Mac OS X

Instalace modulu Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC 2015 ve verzi 6.3.x

Pokud používáte aplikaci Bridge CC 2015, stáhněte si příslušný soubor níže. Klikněte na něj pravým tlačítkem (systém Windows) nebo na něj klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (systém Mac OS) a vyberte možnost pro uložení souboru. Uložte soubor do umístění, které si snadno zapamatujete, například na plochu.

Stáhnout

* Poznámka: aplikace Bridge CC 2015 verze 6.3 není v systému Mac OS X 10.8 a starším podporována. 

 1. Chcete-li dekomprimovat stažený soubor, dvakrát na něj klikněte. Otevřete rozbalenou složku AOM_Mac, AOM_Win64 nebo AOM_Win32. Složka obsahuje:

  • Složka modulu Adobe Output Module
  • Soubor AdobeOutputModule.workspace
 2. Zkopírujte složku modulu Adobe Output Module (nikoli složku AOM_Package_[systém]) do složky Bridge CC 2015 Extensions v příslušném umístění:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions
  Poznámka:

  Ve výše uvedené cestě ke složce v systému Mac OS X složka Library představuje systémovou složku Library, nikoli uživatelskou. Postup přejití do složky Bridge CC 2015 Extensions v systému Mac:

  1. V okně aplikace Finder vyberte možnost OtevřítOtevřít složku.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zkopírujte a vložte tuto cestu:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions
  3. Klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. Zkopírujte soubor AdobeOutputModule.workspace do složky Workspaces ve složce Bridge CC 2015 Extensions (jedná se o stejnou složku jako v kroku 2).

  Poznámka:

  Pokud jste v systému Mac OS X vytvořili zástupce pro soubory a složky modulu Adobe Output Module, ujistěte se, že kopírujete původní soubory a složky. Zástupce je soubor, který odkazuje na původní soubor. Pokud přesunete zástupce souboru nebo složky, původní položka zůstane nedotčena. Symbol šipky v levém spodním rohu ikony (stejná jako na následujícím obrázku) je znamením, že daný soubor nebo složka je zástupce. Pokud budete chtít zkopírovat původní soubor nebo složku, na něž zástupce odkazuje, klikněte pravým tlačítkem nebo klikněte s přidržením klávesy Ctrl na zástupce souboru/složky a z kontextové nabídky vyberte možnost Zobrazit původní položku.

  Ikona zástupce v systému Mac OS X

Instalace modulu Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC 6.2

Pokud používáte aplikaci Bridge CC ve starší verzi 6.2, níže si stáhněte příslušný balíček modulu AOM. Klikněte na něj pravým tlačítkem (systém Windows) nebo na něj klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (systém Mac OS) a vyberte možnost pro uložení souboru. Uložte soubor do umístění, které si snadno zapamatujete, například na plochu.

Stáhnout

* Poznámka: aplikace Bridge CC 6.2 není v systému Mac OS X 10.8 a starším podporována. 

 1. Chcete-li dekomprimovat stažený soubor, dvakrát na něj klikněte. Otevřete rozbalenou složku AOM_Mac_New, AOM_Package_Win64 nebo AOM_Package_Win32. Složka obsahuje:

  • Složka modulu Adobe Output Module
  • Soubor AdobeOutputModule.workspace
 2. Zkopírujte složku modulu Adobe Output Module (nikoli složku AOM_Package_[systém]) do složky Bridge CC Extensions v příslušném umístění:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions
  Poznámka:

  Ve výše uvedené cestě ke složce v systému Mac OS X složka Library představuje systémovou složku Library, nikoli uživatelskou. Postup přejití do složky Bridge CC Extensions v systému Mac:

  1. V okně aplikace Finder vyberte možnost Otevřít > Otevřít složku.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zkopírujte a vložte tuto cestu:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions
  3. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  Umístění složky modulu Adobe Output Module

 3. Zkopírujte soubor AdobeOutputModule.workspace do složky Workspaces ve složce Bridge Extensions (jedná se o stejnou složku jako v kroku 2).

  Umístění složky Bridge CC Extensions

Poznámka:

Pokud jste v systému Mac OS X vytvořili zástupce pro soubory a složky modulu Adobe Output Module, ujistěte se, že kopírujete původní soubory a složky. Zástupce je soubor, který odkazuje na původní soubor. Pokud přesunete zástupce souboru nebo složky, původní položka zůstane nedotčena. Symbol šipky v levém spodním rohu ikony (stejná jako na následujícím obrázku) je znamením, že daný soubor nebo složka je zástupce. Pokud budete chtít zkopírovat původní soubor nebo složku, na něž zástupce odkazuje, klikněte pravým tlačítkem nebo klikněte s přidržením klávesy Ctrl na zástupce souboru/složky a z kontextové nabídky vyberte možnost Zobrazit původní položku.

Ikona zástupce v systému Mac OS X

Potvrzení zobrazených upozornění

Při přidání souborů do složky Bridge Extensions se zobrazí následující upozornění:

Položku „Adobe Output Module“ nelze přesunout, protože složku „Bridge Extensions“ nelze upravit. 

Klikněte na možnost Ověřit a poté zadejte uživatelské jméno a heslo správce.

Při dalším spuštění aplikace Bridge se zobrazí následující upozornění:

Do aplikace Bridge byl přidán doplněk „Adobe Output Module“. Chcete ho nyní zapnout?“

Klikněte na možnost Ano.

Přístup k modulu Adobe Output Module v aplikaci Adobe Bridge

K modulu Output Module lze po instalaci přistupovat dvěma způsoby:

 • V aplikaci Bridge vyberte možnost Okno > Pracovní plocha > Výstup.
 • V levém horním rohu aplikace Bridge vyberte přepínač pracovní plochy a zvolte možnost Výstup
Přístup k modulu Adobe Output Module pomocí šipky přepínače na pracovní ploše aplikace Bridge

Možné potíže a jejich řešení

Řešení

K této chybě dochází v případě, že máte nainstalovánu starší verzi modulu AOM. Potíže odstraníte stažením nejnovějších souborů AOM pro systém Mac OS, které jsou k dispozici v části Instalace modulu Adobe Output Module, a nahradíte jimi stávající soubory.    

Alternativní řešení

Okno ručně přetáhněte nahoru nebo dolů.

Vyzkoušejte jedno nebo více z těchto řešení:

Řešení 1 – obnovení pracovní plochy

V aplikaci Bridge zvolte možnost Okno > Pracovní plocha> Obnovit pracovní plochu.

Řešení 2 – ruční obnovení pracovní plochy

Windows:

 1. Ukončete aplikaci Bridge.
 2. V Průzkumníku Windows přejděte do složky \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CC 2017\Workspaces.
 3. Odstraňte soubor !!-$$$AdobeOutputModule.workspace.

Mac OS:

 1. Ukončete aplikaci Bridge.
 2. V aplikaci Finder přejděte do složky Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017/Workspaces
 3. Odstraňte soubor !!-$$$AdobeOutputModule.workspace.

Řešení 3 – ujistěte se, že nepoužíváte zástupce

Mac OS:

 1. Přejděte ke složce modulu Output /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
 2. Ujistěte se, že v levém spodním rohu složky Adobe Output Module není uveden symbol šipky
 3. Pokud zde šipku uvidíte, jedná se o zástupce. Obsah složky se nachází v jiném umístění a budete jej muset přesunout do správné složky. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online