Adobe Output Module (AOM) je volitelný zásuvný modul pro aplikaci Adobe Bridge CC, který slouží k vytváření prezentací ve formátu PDF a webových galerií. Ve verzi z listopadu 2016 (verze 7.0) a ve starších verzích není modul AOM s aplikací Bridge CC dodáván. Můžete jej však nainstalovat samostatně.

Zásuvný modul AOM není oficiálně podporován a jeho používání je volitelné.

 

Modul Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC 2018 verze 8.0

V aplikaci Bridge CC byly počínaje verzí z října 2017 provedeny následující aktualizace:

 • Byla zavedena nová pracovní plocha Výstup pro účely nativního vytvoření stránky kontaktů ve formátu PDF v aplikaci Bridge. Modul Adobe Output Module nemusíte instalovat samostatně. Dokumentaci nápovědy najdete v tématu Vytvoření stránky kontaktů ve formátu PDF v pracovním prostoru modulu Output
 • V nejnovější verzi aplikace Bridge již není podporován zásuvný modul Adobe Output Module (AOM) (vysvětlen v tomto článku) a byla zrušena funkce vytváření webových galerií.
 • Zásuvný modul Adobe Output Module (AOM) funguje pouze s aplikací Bridge CC 2017 (verze 7.0) a jejími staršími verzemi. Příslušný soubor modulu AOM si můžete stáhnout pomocí odkazů uvedených v tomto článku.

Instalace modulu Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC 2017 ve verzi 7.0

Ujistěte se, že máte nainstalovánu aplikaci Bridge CC 2017 ve verzi 7.0. Chcete-li zkontrolovat aktualizace, zvolte v aplikaci Bridge možnost Nápověda > Aktualizace. Případné aktualizace nainstalujte podle pokynů. 

Níže stáhněte příslušný soubor. Klikněte na něj pravým tlačítkem (v systému Windows) nebo na něj klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (v systému Mac OS) a následně vyberte možnost pro uložení souboru. Uložte soubor do umístění, které si snadno zapamatujete, například na plochu.

Stáhnout

Poznámka:

Aplikace Bridge CC 2017 není podporována v systému Mac OS X 10.9 a starším.

 1. Chcete-li dekomprimovat stažený soubor, dvakrát na něj klikněte. Otevřete rozbalenou složku AOM_Package_Mac, AOM_Package_Win64 nebo AOM_Package_Win32. Složka obsahuje:

  • Složka modulu Adobe Output Module
  • Soubor AdobeOutputModule.workspace
 2. Zkopírujte složku modulu Adobe Output Module (nikoli složku AOM_Package_[systém]) do složky Bridge CC 2017 Extensions v příslušném umístění:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2017 Extensions
  • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions

  Poznámka:

  Ve výše uvedené cestě ke složce v systému Mac OS složka Library představuje systémovou složku Library v systému Mac OS, nikoli uživatelskou. Postup přejití do složky Bridge CC 2017 Extensions v systému Mac:

  1. V okně aplikace Finder vyberte možnost OtevřítOtevřít složku.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zkopírujte a vložte tuto cestu:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
  3. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. Zkopírujte soubor AdobeOutputModule.workspace do složky Workspaces ve složce Bridge CC 2017 Extensions (jedná se o stejnou složku jako v kroku 2).

  Poznámka:

  Pokud jste v systému Mac OS X vytvořili zástupce pro soubory a složky modulu Adobe Output Module, ujistěte se, že kopírujete původní soubory a složky. Zástupce je soubor, který odkazuje na původní soubor. Pokud přesunete zástupce souboru nebo složky, původní položka zůstane nedotčena. Symbol šipky v levém spodním rohu ikony (stejná jako na následujícím obrázku) je znamením, že daný soubor nebo složka je zástupce. Pokud budete chtít zkopírovat původní soubor nebo složku, na něž zástupce odkazuje, klikněte pravým tlačítkem nebo klikněte s přidržením klávesy Ctrl na zástupce souboru/složky a z kontextové nabídky vyberte možnost Zobrazit původní položku.

  Ikona zástupce v systému Mac OS X

Instalace modulu Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC 2015 ve verzi 6.3.x

Pokud používáte aplikaci Bridge CC 2015, stáhněte si příslušný soubor níže. Klikněte na něj pravým tlačítkem (systém Windows) nebo na něj klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (systém Mac OS) a vyberte možnost pro uložení souboru. Uložte soubor do umístění, které si snadno zapamatujete, například na plochu.

Stáhnout

* Poznámka: aplikace Bridge CC 2015 verze 6.3 není v systému Mac OS X 10.8 a starším podporována. 

 1. Chcete-li dekomprimovat stažený soubor, dvakrát na něj klikněte. Otevřete rozbalenou složku AOM_Mac, AOM_Win64 nebo AOM_Win32. Složka obsahuje:

  • Složka modulu Adobe Output Module
  • Soubor AdobeOutputModule.workspace
 2. Zkopírujte složku modulu Adobe Output Module (nikoli složku AOM_Package_[systém]) do složky Bridge CC 2015 Extensions v příslušném umístění:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions

  Poznámka:

  Ve výše uvedené cestě ke složce v systému Mac OS X složka Library představuje systémovou složku Library, nikoli uživatelskou. Postup přejití do složky Bridge CC 2015 Extensions v systému Mac:

  1. V okně aplikace Finder vyberte možnost OtevřítOtevřít složku.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zkopírujte a vložte tuto cestu:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions
  3. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. Zkopírujte soubor AdobeOutputModule.workspace do složky Workspaces ve složce Bridge CC 2015 Extensions (jedná se o stejnou složku jako v kroku 2).

  Poznámka:

  Pokud jste v systému Mac OS X vytvořili zástupce pro soubory a složky modulu Adobe Output Module, ujistěte se, že kopírujete původní soubory a složky. Zástupce je soubor, který odkazuje na původní soubor. Pokud přesunete zástupce souboru nebo složky, původní položka zůstane nedotčena. Symbol šipky v levém spodním rohu ikony (stejná jako na následujícím obrázku) je znamením, že daný soubor nebo složka je zástupce. Pokud budete chtít zkopírovat původní soubor nebo složku, na něž zástupce odkazuje, klikněte pravým tlačítkem nebo klikněte s přidržením klávesy Ctrl na zástupce souboru/složky a z kontextové nabídky vyberte možnost Zobrazit původní položku.

  Ikona zástupce v systému Mac OS X

Instalace modulu Adobe Output Module pro aplikaci Bridge CC 6.2

Pokud používáte aplikaci Bridge CC ve starší verzi 6.2, níže si stáhněte příslušný balíček modulu AOM. Klikněte na něj pravým tlačítkem (systém Windows) nebo na něj klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (systém Mac OS) a vyberte možnost pro uložení souboru. Uložte soubor do umístění, které si snadno zapamatujete, například na plochu.

Stáhnout

* Poznámka: aplikace Bridge CC 6.2 není v systému Mac OS X 10.8 a starším podporována. 

 1. Chcete-li dekomprimovat stažený soubor, dvakrát na něj klikněte. Otevřete rozbalenou složku AOM_Mac_New, AOM_Package_Win64 nebo AOM_Package_Win32. Složka obsahuje:

  • Složka modulu Adobe Output Module
  • Soubor AdobeOutputModule.workspace
 2. Zkopírujte složku modulu Adobe Output Module (nikoli složku AOM_Package_[systém]) do složky Bridge CC Extensions v příslušném umístění:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions

  Poznámka:

  Ve výše uvedené cestě ke složce v systému Mac OS X složka Library představuje systémovou složku Library, nikoli uživatelskou. Postup přejití do složky Bridge CC Extensions v systému Mac:

  1. V okně aplikace Finder vyberte možnost Otevřít > Otevřít složku.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zkopírujte a vložte tuto cestu:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions
  3. Klikněte na tlačítko Otevřít.

  Umístění složky modulu Adobe Output Module
 3. Zkopírujte soubor AdobeOutputModule.workspace do složky Workspaces ve složce Bridge CC Extensions (jedná se o stejnou složku jako v kroku 2).

  Umístění složky Bridge CC Extensions

Poznámka:

Pokud jste v systému Mac OS X vytvořili zástupce pro soubory a složky modulu Adobe Output Module, ujistěte se, že kopírujete původní soubory a složky. Zástupce je soubor, který odkazuje na původní soubor. Pokud přesunete zástupce souboru nebo složky, původní položka zůstane nedotčena. Symbol šipky v levém spodním rohu ikony (stejná jako na následujícím obrázku) je znamením, že daný soubor nebo složka je zástupce. Pokud budete chtít zkopírovat původní soubor nebo složku, na něž zástupce odkazuje, klikněte pravým tlačítkem nebo klikněte s přidržením klávesy Ctrl na zástupce souboru/složky a z kontextové nabídky vyberte možnost Zobrazit původní položku.

Ikona zástupce v systému Mac OS X

Potvrzení zobrazených upozornění

Při prvním přidání souborů do složky Bridge CC Extensions se zobrazí následující upozornění:

Položku „Adobe Output Module“ nelze přesunout, protože složku „Bridge CC Extensions“ nelze upravit. 

Klikněte na možnost Ověřit a poté zadejte uživatelské jméno a heslo správce.

Při dalším spuštění aplikace Bridge CC se zobrazí následující upozornění:

Do aplikace Bridge byl přidán doplněk „Adobe Output Module“. Chcete ho nyní zapnout?“

Klikněte na možnost Ano.

Přístup k modulu Adobe Output Module v aplikaci Adobe Bridge

K modulu Output Module lze po instalaci přistupovat dvěma způsoby:

 • V aplikaci Bridge CC zvolte možnost Okno > Pracovní plocha > Výstup.
 • V levém horním rohu aplikace Bridge vyberte přepínač pracovní plochy a zvolte možnost Výstup
Přístup k modulu Adobe Output Module pomocí šipky přepínače na pracovní ploše aplikace Bridge

Možné potíže a jejich řešení

Při uložení souboru PDF v modulu Adobe Output Module (AOM) se v systému Mac OS X zobrazí chyba se vstupem/výstupem.

Řešení

K této chybě dochází v případě, že máte nainstalovánu starší verzi modulu AOM. Potíže odstraníte stažením nejnovějších souborů AOM pro systém Mac OS, které jsou k dispozici v části Instalace modulu Adobe Output Module, a nahradíte jimi stávající soubory.    

V modulu Adobe Output Module nefunguje u sloupce s možnostmi vpravo procházení pomocí kolečka myši.

Alternativní řešení

Okno ručně přetáhněte nahoru nebo dolů.

Nově nainstalovaný modul Adobe Output Module se zobrazuje prázdný.

Vyzkoušejte jedno nebo více z těchto řešení:

Řešení 1 – obnovení pracovní plochy

V aplikaci Bridge CC zvolte možnost Okno > Pracovní plocha> Obnovit pracovní plochu.

Řešení 2 – ruční obnovení pracovní plochy

Windows:

 1. Ukončete aplikaci Bridge.
 2. V Průzkumníku Windows přejděte do složky \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CC 2017\Workspaces.
 3. Odstraňte soubor !!-$$$AdobeOutputModule.workspace.

Mac OS:

 1. Ukončete aplikaci Bridge.
 2. Ve Finderu přejděte do složky Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017/Workspaces
 3. Odstraňte soubor !!-$$$AdobeOutputModule.workspace.

Řešení 3 – ujistěte se, že nepoužíváte zástupce

Mac OS: 

 1. Přejděte ke složce modulu Output /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
 2. Ujistěte se, že v levém spodním rohu složky Adobe Output Module není uveden symbol šipky
 3. Pokud zde šipku uvidíte, jedná se o zástupce. Obsah složky se nachází v jiném umístění a budete jej muset přesunout do správné složky. 

Další informace o zástupcích najdete v tématu týkajícím se zástupců aplikace, souboru a složky.

Při náhledu v prohlížeči se obsah ve webovém prohlížeči nezobrazuje správně

Aktualizované nastavení zabezpečení prosazované v nedávné verzi Flash Player 23 má vliv na přehrávání obsahu Flash ve webovém prohlížeči z místního systému souborů. Pokud tedy budete chtít zobrazit náhled webové galerie v prohlížeči, bude nutné do seznamu důvěryhodných umístění v nastavení zabezpečení přehrávače Flash Player přidat umístění pro generování webových galerií. Další informace o této aktualizaci naleznete v kapitole Zakázání přístupu typu „místní se systémem souborů“ v přehrávači Flash Player v dokumentaci Poznámky k verzi | Flash Player 23 AIR 23.

Náhled v prohlížeči je podporován ve webových prohlížečích Internet Explorer, Firefox a Safari. 

Alternativní řešení

 1. Přejděte ke správci nastavení Flash Player:
  1. (systém Windows) Ovládací panely > Flash Player
  2. (systém macOS) Předvolby systému > Flash Player
 2. V dialogovém okně Správce nastavení Flash Player klikněte na kartu Rozšířené.
 3. V části Nástroje pro vývojáře klikněte na tlačítko Nastavení důvěryhodných umístění.
 4. Klikněte na tlačítko Přidat.
 5. Přidejte následující umístění složky:
  1. (systém Windows) \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CC 2017\Adobe Output Module\MediaGallery
  2. (systém macOS) Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017/Adobe Output Module/MediaGallery

   Mac OS:
   V systému Mac OS 10.7 a novějším je uživatelská složka Library ve výchozím nastavení skryta. Informace o zpřístupnění obsahu uživatelských knihoven najdete v článku V systému Mac OS X 10.7 nebo novějším se nezobrazují soubory uživatelských knihoven.
    
 6. Klikněte na tlačítko Potvrdit.
 7. Po přidání složky Media Gallery do seznamu důvěryhodných umístění přejděte k následující složce a dvojitým kliknutím na soubor index.html otevřete náhled:
  1. (systém Windows) \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CC 2017\Adobe Output Module\MediaGallery\previewInBrowser1\index.html
  2. (systém macOS) Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017/Adobe Output Module/MediaGallery/previewInBrowser1/index.html
 8. Vytvořte v prohlížeči záložku, která vám umožní po kliknutí na možnost Náhled v prohlížeči znovu načíst obsah v modulu Adobe Output Module.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online