Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše

 1. Průvodce uživatele aplikace Bridge
 2. Úvod
  1. Co je nového v aplikaci Bridge
  2. Systémové požadavky aplikace Bridge
  3. Pracovní plocha aplikace Adobe Bridge
  4. Importování fotografií pomocí aplikace Photo Downloader
  5. Uspořádání obsahu a datových zdrojů v aplikaci Adobe Bridge
 3. Práce s datovými zdroji
  1. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Bridge
  2. Vytvoření stránky miniatur na výstupní pracovní ploše
  3. Prohlížení a správa souborů v aplikaci Adobe Bridge
  4. Práce s metadaty v aplikaci Adobe Bridge
  5. Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Adobe Bridge
  6. Použití klíčových slov v aplikaci Adobe Bridge
  7. Spuštění aplikace Adobe Bridge
  8. Nastavení zobrazení panelu Obsah v aplikaci Adobe Bridge
  9. Náhled obrázků a úprava času pořízení
  10. Použití kolekcí v aplikaci Adobe Bridge
  11. Balíčky souborů v aplikaci Adobe Bridge
  12. Automatizace úloh v aplikaci Adobe Bridge
  13. Tvorba pracovních postupů
  14. Náhled souborů dynamických médií v aplikaci Adobe Bridge
  15. Vytváření webových galerií a dokumentů PDF
  16. Práce se sdílenou vyrovnávací pamětí aplikace Bridge
  17. Správa vyrovnávací paměti médií
 4. Bridge a další aplikace Adobe
  1. Práce s aplikací Adobe Media Encoder
  2. Práce s aplikací Adobe Premiere Pro
 5. Export a publikování
  1. Převod souborů pomocí panelu Exportovat
  2. Publikování obrázků ve službě Adobe Stock
  3. Publikování položek do služby Adobe Portfolio
 6. Klávesové zkratky
  1. Klávesové zkratky pro Adobe Bridge
  2. Panel klávesových zkratek v aplikaci Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  2. Otáčení, oříznutí a úprava obrázků
  3. Oprava obrázků pomocí nástroje Rozšířené odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  4. Kruhové filtry v aplikaci Camera Raw
  5. Automatická korekce perspektivy v aplikaci Camera Raw
  6. Vytváření panoramat
  7. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  8. Vytváření lokálních přizpůsobení v nástroji Camera Raw

 

Představeno ve vydání aplikace Adobe Bridge CC z října 2017

Nová výstupní pracovní plocha v aplikaci Adobe Bridge vám umožňuje vytvářet stránky miniatur PDF jednoho či více obrázků. Ve výstupní pracovní ploše začnete určením šablony pro stránku miniatur PDF v panelu Nastavení výstupu vpravo. Poté přetáhněte obrázky z panelu Obsah (dole) na Plátno v panelu Náhled výstupu (uprostřed). Můžete upravit různá nastavení výstupu – dokument, mřížka a okraje, záhlaví a zápatí, vodoznak a vlastnosti PDF – a můžete také uložit pro pozdější použití vlastní šablonu. Nastavení, která použijete v panelu Nastavení výstupu, jsou jednoduše vykreslena v panelu Náhled výstupu. Nyní jste připraveni exportovat výstup PDF.

Pracovní plocha výstupu

A. Panel Náhled výstupu B. Panel Nastavení výstupu C. Pracovní plocha výstupu D. Tlačítko Exportovat do PDF E. Panel Obsah F. Panely Filtr a Kolekce G. Panely Oblíbené a Složky 

Panel Náhled výstupu

Panel Náhled výstupu zobrazuje náhled stránky miniatur PDF s vašimi fotografiemi zarovnanými v řádcích a sloupcích. Veškeré úpravy v panelu Nastavení výstupu jsou okamžitě vykreslovány v panelu Náhled výstupu. Fotografie můžete přetáhnout z panelu Obsah ze spodní části obrazovky na plátno v panelu Náhled výstupu.

Panel Nastavení výstupu

Panel Nastavení výstupu můžete použít ke zvolení předdefinované šablony nebo k přizpůsobení šablony pro stránku miniatur PDF. Můžete upravit různá nastavení, jako jsou dokument, mřížka a okraje, záhlaví a zápatí, vodoznak a vlastnosti PDF. Změny, které provedete v tomto panelu, jsou okamžitě vykresleny v panelu Náhled výstupu.

Vytvoření stránky miniatur ve formátu PDF

 1. Na standardní pracovní ploše klikněte na Výstup.

 2. V panelu Nastavení výstupu proveďte jeden z následujících kroků:

  • Z rozbalovací nabídky Šablona vyberte předdefinovanou šablonu. Výchozí šablona má 2 x 2 buněk.
  • Zvolte položku Vlastní v rozbalovací nabídce Šablona a určete nastavení ve skládačce Dokument, Mřížka a okraje, Záhlaví a zápatí, Vodoznak a Vlastnosti PDF. Chcete-li se dozvědět o tomto nastavení, podívejte se do části Použít nastavení výstupu.
  Poznámka:

  Pokud zvolíte předdefinovanou šablonu, a poté provedete v panelu Nastavení výstupu jakoukoli změnu, šablona se změní na vlastní.

  Veškeré změny v panelu Nastavení výstupu jsou okamžitě vykreslovány v panelu Náhled výstupu.

 3. Přetáhněte obrázky z panelu Obsah na plátno v panelu Náhled výstupu.

  V náhledu dokumentu (výstupní pracovní plocha), který obsahuje více multimediálních položek, můžete přetáhnout jeden datový zdroj nebo výběr datových zdrojů (sousedících a nesousedících) do nového umístění v náhledu dokumentu. Při přetahování za účelem přeuspořádání se zobrazuje barevné zvýraznění, které označuje nové umístění. Výběr lze upustit na začátku stránky nebo mezi dalšími multimediálními datovými položkami.

 4. (Volitelné) Na plátně můžete provést kteroukoli z následujících činností:

  • Otočit obrázek: Chcete-li otočit obrázek, klikněte na něj a poté klikněte na ikonu nebo .
  • Odstranit obrázek: Chcete-li odstranit obrázek z plátna, klikněte na obrázek a poté na Odstranit.
  • Zobrazit vodítka: Chcete-li zobrazit vodítka, zaškrtněte políčko Zobrazit vodítka v panelu Náhled výstupu.
  • Obnovit obsah: Chcete-li obnovit obsah stránky miniatur, klikněte na tlačítko Obnovit na panelu Náhled výstupu.
 5. Klikněte na možnost Exportovat do PDF v panelu Náhled výstupu.

Použití výstupního nastavení

Šablona

Pro vytvoření stránky miniatur PDF si můžete zvolit předdefinované šablony nebo použít vlastní šablonu. Můžete také zvolit předdefinovanou šablonu, a pak ji podle svých potřeb upravit.

Nastavení výstupu

 • Šablona: Zobrazuje seznam předdefinovaných a vlastních šablon.
 • Uložit šablonu : Ukládá vlastní šablonu.
 • Odstranit vybranou šablonu : Odstraňuje vlastní šablonu zvolenou v rozbalovací nabídce Šablona.
 • Nabídka rychlého přístupu pro předvolbu : Zobrazuje rychlý přístup k možnostem výstupních předvoleb.

Dokument

Nastavení dokumentu

Nastavení stránky u stránky miniatur PDF můžete specifikovat. Skládačka Dokument v panelu Nastavení výstupu zobrazuje následující nastavení:

 • Velikost stránky: Zobrazuje možnosti nastavení stránky u stránky miniatur PDF.
 • Šířka/výška: Určuje šířku a výšku stránky v obrazových bodech, palcích, centimetrech a milimetrech.
 • Orientace: Určuje orientaci stránky – buď na šířku , nebo na výšku .
 • Barva pozadí: U stránky miniatur PDF určuje barvu pozadí. Chcete-li změnit barvu pozadí, můžete použít standardní panel barev nebo nástroj kapátko . Více informací o používání nástroje kapátko najdete v části Použití nástroje kapátko pro výběr barvy.
 • Rozlišení: Zobrazuje rozlišení stránky miniatur PDF v obrazových bodech na palec (PPI).
 • Kvalita obrazu: Určuje kvalitu obrazu na stránce miniatur PDF.
 • Umístění miniatury: Zobrazuje možnosti umístění obrázku na stránce miniatur PDF. Obrázky můžete umístit přes řádky (zleva doprava) nebo sloupce (seshora dolů).
 • Otočit miniaturu pro lepší přizpůsobení: Otáčí miniaturou obrázku za účelem lepšího přizpůsobení.
 • Opakovat jednu fotografii na stránku: Na stránce miniatur PDF zachovává jednu fotografii na stránku.
 • Zahrnout název souboru: Do stránky miniatur PDF začleňuje název souboru obrázku.
 • Zahrnout příponu souboru: Do stránky miniatur PDF začleňuje příponu názvu souboru obrázku.
 • Formátování písma názvu souboru: Určuje formátování písma, jako je písmo, barva písma, velikost písma a styl písma.

Mřížka a okraje

Nastavení mřížky a okrajů

Určit rozvržení své stránky miniatur můžete specifikováním řádků a sloupců. Skládačka Mřížka a okraje v panelu Nastavení výstupu zobrazuje následující nastavení:

 • Rozvržení mřížky: Umožňuje nastavení rozvržení mřížky pro stránku miniatur. Můžete určit počet řádků a sloupců.
 • Mezery mezi buňkami: Umožňuje nastavení mezery mezi dvěma buňkami. Určit můžete vertikální a horizontální mezeru mezi dvěma buňkami.
 • Velikost buňky: Určuje velikost buněk v centimetrech. Můžete zvolit automatické nastavování mezer a umožnit aplikaci Adobe Bridge , aby mezi dvěma buňkami nastavila mezery.
 • Okraje: Tato funkce určuje levý, pravý, horní a spodní okraj buněk na stránce miniatur. Kliknutím na ikonu spojíte pravý/levý a horní/spodní okraj.
Nastavení záhlaví a zápatí

Na stránku miniatur můžete přidat záhlaví, zápatí a číslo stránky. Skládačka Záhlaví a zápatí v panelu Nastavení výstupu zobrazuje následující nastavení:

 • Nastavení záhlaví:
  • Zahrnout záhlaví: Umožňuje nastavení záhlaví na stránce miniatur.
  • Text: Zadejte text, který se má zobrazovat v záhlaví PDF.
  • Zarovnání textu: Použijte ikony pro zarovnání doleva , na střed a doprava , abyste upravili umístění textu v záhlaví.
  • Formátování textu: Zvolte z příslušného rozbalovacího seznamu písmo, velikost písma a styl písma záhlaví. Barvu písma můžete zvolit ze standardního panelu barev nebo pomocí nástroje kapátko . Více informací o používání nástroje kapátko najdete v části Použití nástroje kapátko pro výběr barvy.
  • Velikost záhlaví: Posuňte posuvníkem Velikost záhlaví, abyste upravili oblast určenou pro záhlaví v náhledu dokumentu.
  • Velikost rozdělovače: Posuňte posuvníkem Velikost rozdělovače, abyste upravili šířku rozdělovače, který se zobrazuje v oblasti záhlaví. Můžete nastavit jakoukoli hodnotu od 0 do 5 pt.
  • Barva rozdělovače: Zvolte barvu rozdělovače ze standardního panelu barev nebo vyberte barvu pomocí nástroje kapátko . Více informací o používání nástroje kapátko najdete v části Použití nástroje kapátko pro výběr barvy.
 • Nastavení zápatí:
  • Zahrnout zápatí: Umožňuje nastavení zápatí na stránce miniatur.
  • Text: Zadejte text, který se má zobrazovat v zápatí PDF.
  • Zarovnání textu: Použijte ikony pro zarovnání doleva , na střed a doprava , abyste upravili umístění textu v zápatí.
  • Formátování textu: Zvolte z příslušného rozbalovacího seznamu styl písma, velikost písma a tloušťku písma zápatí. Barvu písma můžete zvolit ze standardního panelu barev nebo pomocí nástroje kapátko . Více informací o používání nástroje kapátko najdete v části Použití nástroje kapátko pro výběr barvy.
  • Velikost zápatí: Posuňte posuvníkem Velikost zápatí, abyste upravili oblast určenou pro záhlaví v náhledu dokumentu.
  • Velikost rozdělovače: Posuňte posuvníkem Velikost rozdělovače, abyste upravili šířku rozdělovače, který se zobrazuje v oblasti zápatí. Můžete nastavit jakoukoli hodnotu od 0 do 5 pt.
  • Barva rozdělovače: Zvolte barvu rozdělovače ze standardního panelu barev nebo vyberte barvu pomocí nástroje kapátko . Více informací o používání nástroje kapátko najdete v části Použití nástroje kapátko pro výběr barvy.
 • Číslo stránky:
  • Zahrnout číslo stránky: Umožňuje nastavení číslování stránky na stránce miniatur.
  • Umístění: Zvolte z rozbalovacího seznamu Umístění kteroukoli z možností, abyste zobrazili číslo stránky – záhlaví vlevo, záhlaví ve středu, záhlaví vpravo, zápatí vlevo, zápatí ve středu nebo zápatí vpravo.
  • Formátování textu: Zvolte z příslušného rozbalovacího seznamu styl písma, velikost písma a tloušťku písma číslování stránky. Barvu písma můžete zvolit ze standardního panelu barev nebo pomocí nástroje kapátko . Více informací o používání nástroje kapátko najdete v části Použití nástroje kapátko pro výběr barvy.

Vodoznak

Nastavení vodoznaku

Na stránku miniatur můžete přidat textový nebo grafický vodoznak. Skládačka Vodoznak v panelu Nastavení výstupu zobrazuje následující nastavení:

 • Žádný vodoznak: Ve výchozím nastavení je vybráno přepínací tlačítko Žádný vodoznak.
 • Textový vodoznak: Zvolte přepínací tlačítko Textový vodoznak, abyste na stránku miniatur přidali textový vodoznak.
  • Text: Zadejte text, který se má zobrazovat jako vodoznak.
  • Formátování textu: Zvolte z příslušného rozbalovacího seznamu styl písma, velikost písma a tloušťku písma vodoznaku.
 • Grafický vodoznak: Zvolte přepínací tlačítko Grafický vodoznak, abyste na stránku miniatur přidali jako vodoznak obrázek. Klikněte na položku Vybrat soubor a vložte obrázek.
 • Umístění: Veškerá nastavení umístění, která vyberete, jsou v závislosti na vybraném přepínacím tlačítku uplatněna na textový nebo grafický vodoznak.
  • Typ: V rozbalovací nabídce Typ zvolte, zda chcete umístit textový/grafický vodoznak na multimediálních položkách, které jsou aktuálně přidané na náhledu dokumentu, nebo na každou stránku náhledu dokumentu.
  • Otáčení: V textovém poli Otáčení zadejte jakoukoli hodnotu od 0 do 359. Textový/grafický vodoznak se v náhledu dokumentu otočí o určený stupeň.
  • Pozice: V poli Pozice zvolte kteroukoli možnost z ovládacího prvku ukotvení, abyste umístili textový/grafický vodoznak na multimediálních položkách nebo na náhledu dokumentu.
  • Okraje: Použijte posuvník Horizontální okraj nebo Vertikální okraj, abyste upravili odstup textového/grafického vodoznaku.
  • Měřítko: Změna velikosti je dostupná pouze pro grafický vodoznak. Použijte posuvník Měřítko, abyste upravili velikost grafického vodoznaku.
  • Krytí: Použijte posuvník Krytí, abyste upravili krytí vodoznaku

Vlastnosti PDF

Vlastnosti PDF

Stránku miniatur můžete zabezpečit a můžete určit nastavení přehrávání. Skládačka Vlastnosti PDF v panelu Nastavení výstupu zobrazuje následující nastavení zabezpečení a přehrávání:

 • Zabezpečení:
  • Heslo pro otevření: Pokud je tato možnost povolena, příjemce musí zadat heslo, aby mohl otevřít vytvořenou stránku miniatur PDF.
  • Heslo pro oprávnění: Pokud je tato možnost povolena, příjemce musí zadat heslo, aby ve vytvořeném souboru PDF změnil nastavení. Toto heslo není zapotřebí pro otevření dokumentu v aplikacích Reader a Acrobat. Heslo je požadované pouze ke změně omezení, která jste nastavili.
  • Zakázat tisk: Pokud je tato možnost povolena, nastavuje ve vytvořeném souboru PDF tisková omezení. Chce-li příjemce změnit nastavení tiskových oprávnění, musí znát heslo pro oprávnění. Tato možnost je aktivní, pouze pokud jste nastavili heslo pro oprávnění.
 • Přehrávání:
  • Otevřít v režimu na celou obrazovku: Otevírá vytvořený soubor PDF v režimu na celou obrazovku. PDF vyplňuje celou obrazovku a panel nabídek, panel nástrojů a ovládací prvky okna aplikace Acrobat jsou skryté.
  • Automaticky přejít na další stránku: Pokud je tato možnost zvolena, stránky souboru PDF se automaticky posouvají v režimu na celou obrazovku po uplynutí doby určené v poli Doba trvání (sekundy).
  • Doba trvání: Doba trvání přehrávání jednotlivých stránek v sekundách.
  • Opakovat po poslední stránce: Pokud je tato možnost zvolena, stránky dokumentu PDF postupují nepřetržitě a po poslední stránce se opět zobrazí první stránka.
  • Přechod: Zvolte efekt přechodu při prohlížení dokumentu PDF v režimu na celou obrazovku. Pokud si nepřejete použít žádný efekt přechodu, zvolte z rozbalovací nabídky možnost Žádný. Pole Směr a Rychlost jsou neaktivní, pokud jako Přechod nastavíte Žádný.
  • Směr: Pro vybraný přechod na obrazovce určuje směr postupu, například Dolů, Doleva, Vodorovně atd. Dostupné volby se liší podle přechodu.
  • Rychlost: Pro vybraný efekt přechodu určete požadovanou rychlost.

Použití nástroje kapátko pro výběr barvy

Nástroj kapátko můžete použít k výběru barevného vzorku z kteréhokoli místa na obrazovce.

 1. Klikněte na nástroj kapátko vedle kteréhokoli nastavení barev.

 2. Podržte tlačítko myši a přetáhněte kurzor kamkoli na obrazovku. Pole pro výběr barvy se během přetažení dynamicky mění.

 3. Pro výběr barvy tlačítko myši uvolněte.

Uložení vlastní šablony

V panelu Nastavení výstupu můžete určit své vlastní nastavení a uložit jej jako šablonu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z rozbalovací nabídky Šablona vyberte předdefinovanou šablonu.
  • Z rozbalovací nabídky Šablona vyberte položku Vlastní.
 2. Použijte požadované nastavení v panelu Nastavení výstupu. Pokud zvolíte předdefinovanou šablonu a provedete v panelu Nastavení výstupu jakoukoli změnu, šablona se změní na Vlastní.

  Chcete-li se dozvědět o tomto nastavení, podívejte se do části Použít nastavení výstupu.

 3. Klikněte na ikonu vedle rozbalovací nabídky Šablona.

 4. Určete název šablony a klikněte na Uložit.

  Poznámka:

  Z rozbalovací nabídky Šablona můžete vybrat vlastní šablonu, a poté ji kliknutím na ikonu smazat.

Předvolby výstupu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • (Windows) Klikněte na Upravit > Předvolby > Výstup. Případně stiskněte Ctrl+K.
  • (macOS) Klikněte na Adobe Bridge > Předvolby > Výstup. Případně stiskněte Command+K
  Poznámka:

  Nabídku rychlého přístupu v panelu Nastavení výstupu můžete použít k rychlému nastavení předvoleb.

 2. Nastavte následující předvolby:

  • Po exportu zobrazit PDF: Pokud je tato možnost zvolena, exportovaný dokument PDF se automaticky po uložení otevře v aplikaci Acrobat nebo Reader.
  • Zachovat vložený barevný profil: Pokud je tato možnost zvolena, v případě potřeby zachová profil barev, který je vložen v obrazu. Není-li tento profil podporován v souboru JPEG, převede jej skript Adobe Output Module na sRGB.
  • Použít sólový režim pro chování panelu Výstup: Ovládá chování otevření/zavření skládaček na panelu Nastavení výstupu – Dokument, Mřížka a okraje, Záhlaví a zápatí, Vodoznak a Vlastnosti PDF.
   • Pokud je vybrána, vždy je otevřená pouze jedna skládačka.
   • Pokud není vybrána, lze otevřít více skládaček najednou.
  • Při změně velikosti okrajů upřednostnit velikost buněk před mezerami mezi buňkami:
   • Pokud je vybrána, při zvětšení nebo zmenšení okrajů se mění mezery mezi buňkami, ale velikost buněk je zachována.
   • (Výchozí volba) Pokud je vybrána, při zvětšení nebo zmenšení okrajů se mění mezery mezi buňkami, ale velikost buněk je zachována. 
 3. Klikněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?