Migrace šablon listů s obsahem PDF z předchozích verzí do aplikace Bridge CC (verze 8.0)

Problém

Šablony vytvořené pomocí zásuvného modulu Adobe Output Module v aplikaci Bridge CC 2017 (verze 7.0) nebo starší se při aktualizaci na verzi vydanou v říjnu 2017 (verze 8.0) ztratí.

Verze produktu, kterých se tento problém týká

Verze aplikace Bridge CC z října 2017 (verze 8.0)

Operační systémy

Windows a macOS

Příčina

Ve starších verzích aplikace Bridge CC byly vlastní uživatelské šablony vytvořené pomocí zásuvného modulu Adobe Output Module ukládány ve formátu .json. Ve verzi aplikace Bridge CC vydané v říjnu 2017 (verze 8.0) je k dispozici nová pracovní plocha Výstup, kde se tyto šablony ukládají ve formátu .xml. Chcete-li šablony uložené ve formátu .json otevřít v nejnovější verzi aplikace Bridge (verze 8.0), musíte je převést do formátu .xml.

Řešení

Pomocí následujícího skriptu bridgeTemplateMigration.jsx, který se spouští v aplikaci Bridge CC verze 8.0 převeďte šablony .json na šablony .xml.

V systému musí být nainstalovány následující aplikace:

 • Adobe ExtendScript Toolkit CC
 • Verze aplikace Bridge CC z října 2017 (verze 8.0)
 • Starší verze aplikace Bridge CC (Bridge CC verze 7.0, Bridge CC verze 6.3, Bridge CC verze 6.2, Bridge CC verze 6.1, Bridge CC verze 6.0)

Podle níže uvedených kroků proveďte migraci šablon do nejnovější verze aplikace Bridge.

 1. Stáhněte si soubor BridgeTemplateMigration.zip a extrahujte jeho obsah do svého počítače:

  Stáhnout

  Poznámka:

  Soubor BridgeTemplateMigration.jsx je poskytován uživatelům s platným předplatným aplikace Adobe Bridge a jeho použití podléhá všeobecným podmínkám používání společnosti Adobe a zásadám ochrany osobních údajů společnosti Adobe.

 2. Otevřete sadu ExtendScript Toolkit CC ve svém počítači.

 3. V sadě ExtendScript Toolkit vyberte možnost File (Soubor) > Open (Otevřít) a potom vyberte soubor BridgeTemplateMigration.jsx.

 4. Jako možnost spuštění vyberte položku ExtendScript Toolkit CC a jako nastavení skriptovacího modulu vyberte možnost Main (Hlavní).

 5. Vyberte možnost Debug (Ladit) > Run (Spustit). Jinou možností, jak tento skript spustit, je kliknout na tlačítko pro zahájení spuštění skriptu .

 6. V dialogovém okně, které se na obrazovce zobrazí, zadejte číslo odpovídající verzi, z níž chcete své šablony migrovat, a potom klikněte na tlačítko OK.

 7. Znovu spusťte aplikaci Bridge CC verze 8.0. Vlastní šablony budou k dispozici na pracovní ploše Výstup. Další informace najdete v článku Vytvoření stránky kontaktů na pracovní ploše Výstup.

 8. (Volitelně) Chcete-li do aplikace Bridge CC (verze 8.0) migrovat vlastní šablony z další starší verze aplikace Bridge, kterou máte nainstalovanou v systému, opakujte kroky 1 až 7.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?