Definování výchozích nastavení pro obrázky ve formátu RAW

Od verze zásuvného modulu Adobe Camera Raw 12.2 (verze vydaná v únoru 2020)

Definujte výchozí nastavení pro obrázky v souborovém formátu RAW v zásuvném modulu Adobe Camera Raw na základě výchozích nastavení společnosti Adobe, výchozích nastavení specifických pro fotoaparáty nebo vlastních přednastavení. 

Pokud používáte aplikaci Lightroom Classic, přečtěte si článek týkající se definování výchozích nastavení pro obrázky ve formátu RAW v aplikaci Lightroom Classic.

Poznámka:

K výchozím nastavením vytvořeným pomocí zásuvného modulu Camera Raw lze získat přístup v aplikaci Lightroom Classic a naopak.

Definování výchozích nastavení pro obrázky ve formátu RAW

Chcete-li definovat výchozí nastavení pro obrázky ve formátu RAW, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb . Případně v aplikaci Photoshop vyberte možnosti Úpravy > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS).

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost pro výchozí nastavení formátu RAW.

 3. V rozevíracím seznamu Hlavní vyberte jednu z následujících akcí:

  Výchozí nastavení společnosti Adobe

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete na obrázky ve formátu RAW použít výchozí nastavení společnosti Adobe.

  Nastavení fotoaparátu

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete zachovat nastavení fotoaparátu, ze kterého byl pořízen obrázek ve formátu RAW.

  Přednastavení

  Vyberte tuto možnost a vyberte přednastavení, které chcete použít na obrázky ve formátu RAW.

  Poznámka:

  Pokud vyberete možnost Nastavení fotoaparátu a v zásuvném modulu Camera Raw nejsou žádná odpovídající nastavení, budou použita výchozí nastavení společnosti Adobe.

  Definování výchozích nastavení formátu RAW
  Definování výchozích nastavení, která se použijí na nové obrázky ve formátu RAW

Pořadí, ve kterém jsou použita výchozí nastavení

Pokud jste jako výchozí nastavení vybrali přednastavení, všechna nastavení v tomto přednastavení budou použita na obrázek ve formátu RAW. Pokud existuje jakékoli nastavení, které není zahrnuto v přednastavení, zásuvný modul Camera Raw vyhledá toto nastavení v nastaveních fotoaparátu a použije je na obrázek ve formátu RAW. Pokud není nalezeno žádné nastavení, použije zásuvný modul Camera Raw výchozí nastavení společnosti Adobe.

Pokud je tedy výchozí nastavení formátu RAW nastaveno na přednastavení, budou výchozí nastavení použita v následujícím pořadí:

 1. Všechna nastavení definovaná v přednastavení
 2. Nastavení fotoaparátu se použijí pro všechna nastavení, která nejsou uvedena v přednastavení. 
 3. Výchozí nastavení společnosti Adobe se použijí pro nastavení, která také nejsou definována v nastaveních fotoaparátu.

Definování výchozích nastavení formátu RAW specifických pro model fotoaparátu

Můžete definovat výchozí nastavení pro obrázky ve formátu RAW na základě modelu fotoaparátu. Můžete dokonce určit různá výchozí nastavení pro více fotoaparátů stejného modelu na základě jejich sériového čísla.

Vytvoření výchozích nastavení

Chcete-li definovat výchozí nastavení na základě modelu fotoaparátu, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb . Případně v aplikaci Photoshop vyberte možnosti Úpravy > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS).

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost pro výchozí nastavení formátu RAW.

 3. V části pro výchozí nastavení formátu RAW vyberte možnost přepsání hlavních nastavení pro určité fotoaparáty.

 4. V rozevíracím seznamu Fotoaparát vyberte model fotoaparátu. Rozevírací seznam obsahuje název všech modelů fotoaparátů, ze kterých jste importovali obrázky ve formátu RAW.

 5. (Volitelně) Chcete-li vytvořit výchozí nastavení pro fotoaparát na základě sériového čísla, vyberte možnost Zobrazit sériové číslo. Rozevírací seznam Fotoaparát nyní obsahuje název modelů fotoaparátů spolu s jejich sériovými čísly.

  Definování výchozích nastavení formátu RAW specifických pro model fotoaparátu
  Definování výchozích nastavení formátu RAW specifických pro model fotoaparátu

 6. V rozevíracím seznamu Výchozí nastavení společnosti Adobe vyberte jednu z následujících akcí:

  Výchozí nastavení společnosti Adobe

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete na obrázky ve formátu RAW použít výchozí nastavení společnosti Adobe.

  Nastavení fotoaparátu

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete zachovat nastavení fotoaparátu, ze kterého byl pořízen obrázek ve formátu RAW.

  Přednastavení

  Vyberte tuto možnost a vyberte přednastavení, které chcete použít na obrázky ve formátu RAW během jejich importu.

  Poznámka:

  Pokud vyberete možnost Nastavení fotoaparátu a v zásuvném modulu Camera Raw nejsou žádná odpovídající nastavení, budou použita výchozí nastavení.

 7. Klikněte na možnost Vytvořit výchozí nastavení.

Úprava výchozích nastavení

Chcete-li upravit výchozí nastavení, které jste vytvořili, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb . Případně v aplikaci Photoshop vyberte možnosti Úpravy > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS).

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost pro výchozí nastavení formátu RAW.

 3. Vyberte výchozí nastavení, které chcete upravit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na ikonu nabídky vedle výchozího nastavení.
  • Klikněte pravým/levým tlačítkem myši na výchozí nastavení.
 4. V rozevírací nabídce vyberte nové nastavení.

  Úprava výchozích nastavení
  Úprava výchozích nastavení

Odstranění výchozích nastavení

Chcete-li odstranit výchozí nastavení, které jste vytvořili, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb . Případně v aplikaci Photoshop vyberte možnosti Úpravy > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS).

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost pro výchozí nastavení formátu RAW.

 3. Vyberte výchozí nastavení, které chcete odstranit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na ikonu nabídky vedle výchozího nastavení.
  • Klikněte pravým/levým tlačítkem myši na výchozí nastavení.
 4. V rozevírací nabídce vyberte možnost pro odstranění.

  Odstranění výchozích nastavení
  Odstranění výchozích nastavení

Definování výchozích nastavení formátu RAW specifických pro hodnoty ISO

Aktualizováno ve verzi vydané v červnu 2020 (verze 12.3)

Můžete definovat výchozí nastavení formátu RAW na základě hodnot ISO obrázků ve formátu RAW. Počínaje verzí 12.3 aplikace Adobe Camera Raw můžete rychle vytvořit adaptivní přednastavení ISO a nastavit jej jako výchozí pro své obrázky ve formátu RAW.

V přednastavení můžete určit různá nastavení pro různé hodnoty ISO. Pokud má obrázek jinou hodnotu ISO než tu, kterou jste určili v přednastavení, vypočítá se příslušná hodnota nastavení na základě vámi definovaných hodnot v předvolbě. Pokud například vytvoříte přednastavení s následujícími hodnotami –

 • ISO 400   redukce šumu jasu 0
 • ISO 1600   redukce šumu jasu 10

a importujete obrázek s hodnotou ISO 800, redukce šumu jasu bude nastavena na hodnotu 5.

Chcete-li definovat výchozí nastavení formátu RAW na základě hodnot ISO:

Vytvořte adaptivní přednastavení ISO

 1. Otevřete alespoň dva obrázky ve formátu RAW s odlišnými hodnotami ISO. 

 2. V každém obrázku specifikujte nastavení.

 3. Na filmovém pásu vyberte dané dva obrázky a klikněte na ikonu Přednastavení. Můžete také stisknout klávesy Shift + P.

  Klikněte na ikonu Přednastavení nebo stiskněte klávesy Shift + P, abyste zobrazili panel Přednastavení.
  Klikněte na ikonu Přednastavení nebo stiskněte klávesy Shift + P.

 4. Klikněte na ikonu se třemi tečkami, abyste zobrazili více možností, a vyberte položku Vytvořit přednastavení.

  Možnosti přednastavení

 5. Určete název přednastavení, skupinu a nastavení, které do něj chcete zahrnout. Ujistěte se, zda je vybrána položka Vytvořit adaptivní přednastavení ISO. Klikněte na OK.

  Vytvořit přednastavení
  Dialogové okno Nové přednastavení pro vytvoření přednastavení

  Vytvořené přednastavení najdete ve skupině přednastavení, kterou jste specifikovali. 

Nastavte adaptivní přednastavení ISO jako výchozí nastavení formátu RAW

  • V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko otevřít Dialog předvoleb v pravém horním rohu. Stiskněte kombinaci kláves Command + K (masOS) / Ctrl + K (Windows).
  • V aplikaci Photoshop vyberte možnosti Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS) nebo Upravit > Předvolby > Camera Raw (Windows).
 1. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost Výchozí nastavení formátu RAW.

 2. Proveďte některou z těchto akcí:

  • V rozevíracím seznamu Hlavní vyberte možnosti Vybrat přednastavení > Uživatelské přednastavení a vyberte adaptivní předvolbu ISO. 
  • Vyberte možnost Přepsat hlavní nastavení pro určité fotoaparáty, vyberte model fotoaparátu, v rozevíracím seznamu pro výchozí nastavení vyberte možnosti Vybrat přednastavení > Uživatelské přednastaven a vyberte adaptivní předvolbu ISO.

Umístění výchozích nastavení formátu RAW

Chcete-li přesunout výchozí nastavení formátu RAW z jednoho počítače do druhého nebo chcete-li nastavení zálohovat, můžete výchozí nastavení formátu RAW najít v následujícím umístění:

 • macOS: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?