Konflikt metadat objektivů Zeiss Milvus a SIGMA 50 mm f1,4

Příslušné verze

Aplikace Lightroom CC 2015.5/6.5 a zásuvný modul Adobe Camera Raw 9.5

Obrazy pořízené pomocí objektivu SIGMA 50 mm f/1,4 ART nesprávně identifikovaného jako objektiv Zeiss Milvus

Kvůli chybě jsou v zásuvném modulu Adobe Camera Raw 9.3 a aplikaci Lightroom 2015.3/6.3 nesprávně rozpoznány importované obrazy pořízené pomocí fotoaparátu Canon EOS s objektivem SIGMA 50 mm f/1,4 ART jako obrazy pořízené s použitím objektivu Zeiss Milvus 50 mm f/1,4. Tento problém se projevil na panelu Korekce objektivu a v názvu objektivu uvedeném v metadatech EXIF.

V zásuvném modulu Adobe Camera Raw 9.4 a aplikaci Lightroom 2015.4/6.4 byla tato chyba opravena a u nově importovaných obrazů tak již nedochází k záměně názvů objektivů.

U obrazů, kterých se původní chyba týkala, však zůstal v metadatech EXIF uveden nesprávný název objektivu, zejména pokud byly v obrazech uloženy provedené úpravy. Tento související problém byl vyřešen v zásuvném modulu Adobe Camera Raw 9.5 a aplikaci Lightroom 2015.5/6.5. Oprava chyby v zásuvném modulu Adobe Camera Raw 9.5 automaticky opraví název objektivu uvedený v metadatech EXIF.

Kvůli odlišné implementaci je však k úplnému vyřešení potíží v aplikaci Lightroom 2015.5/6.5 nutné postupovat podle řešení uvedeného níže.

Řešení: Oprava nesprávných metadat

V aplikaci Lightroom 2015.5/6.5 postupujte podle těchto pokynů:

1. V modulu Knihovna vyberte všechny obrazy, kterých se chyba týká. Vyberte tedy obrazy pořízené pomocí objektivu SIGMA, které byly nesprávně identifikovány jako obrazy pořízené pomocí objektivu Zeiss.

                          2. Zvolte možnost Metadata > Uložit metadata do souboru.

                          3. Zvolte možnost Metadata > Načíst metadata ze souboru.

Provedením tohoto postupu se zahájí synchronizace obrazových dat, při které se v metadatech EXIF v poli názvu objektivu nahradí objektiv Zeiss Milvus 50 mm f/1,4 objektivem SIGMA 50 mm f/1,4.

Poznámka:

Potíže popsané v tomto dokumentu se netýkají nově importovaných obrazů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.