Získejte informace o známých problémech a omezeních v nejnovější verzi aplikace Photoshop CC.

Práce s perem Microsoft Surface Pen nebo s perem pro tablet Wacom

Problém Alternativní řešení
Při práci s perem Microsoft Surface Pen nebo se zařízením Wacom s perem v aplikaci Photoshop může dojít k následujícím chybám:
 • Při provádění výběru nebo malování na obraz během jeho zvětšení se zablokuje pracovní plocha Vybrat a maskovat
 • Při uvolnění tahu perem se zablokuje pracovní plocha Výplň podle obsahu.

 

Řešení: Tento problém byl opraven ve verzi aplikace Photoshop vydané v březnu 2019 (verze 20.0.4).

Alternativní řešení: V některých případech tyto problémy vyřešíte, když přejdete na práci s myší.

Úprava obrazů otevřených z aplikace Lightroom Classic CC

Problém Alternativní řešení
Když v aplikaci Photoshop otevřete obraz aplikace Lightroom Classic tak, abyste v něm mohli provádět úpravy (Upravit v programu > Adobe Photoshop CC 2019), dojde k následujícím problémům:
 • Nabídky a příkazy v aplikaci Photoshop CC budou deaktivované.
 • Klávesové zkratky nebudou fungovat.

Řešení: Tento problém byl opraven ve verzi aplikace Photoshop vydané v lednu 2019 (verze 20.0.2).

Alternativní řešení: Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Ukončete aplikace Photoshop a Lightroom Classic. Spusťte nejprve aplikaci Photoshop, potom spusťte aplikaci Lightroom Classic a otevřete obraz, který chcete upravit, v aplikaci Photoshop. 
 • Vypněte v aplikaci Photoshop CC domovskou obrazovku. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (macOS).  Vyberte možnost Vypnout domovskou obrazovku.

Nástroje a ovládací prvky na plátně

Problém Alternativní řešení
 • Zvýraznění/výběr nástroje text, okraje výběru obrazových bodů a okraje transformace nejsou viditelné.
 • V dokumentech, ve kterých se nepoužívají barvy RGB, se nezobrazují ovládací prvky jednotlivých nástrojů na plátně.
Otevřete v aplikaci Photoshop dokument s barvami RGB. Nástroje budou po zbytek relace fungovat správně ve všech dokumentech. Při opětovném spuštění aplikace Photoshop použijte toto alternativní řešení znovu.

Malování nebo klonování (macOS)

Problém Alternativní řešení
Při malování nebo klonování v systému macOS 10.14 Mojave dochází k prodlevě a/nebo se zobrazuje kurzor indikující probíhající operaci.

Postupujte podle pokynů uvedených v článku Nefunguje funkce Přítlak pera a při malování se zobrazuje kurzor indikující probíhající operaci.

Nebo při malování či klonování skryjte pravítka. Chcete-li zobrazit nebo skrýt pravítka, vyberte možnost Zobrazení > Pravítka.

Seznam známých problémů s kompatibilitou, ke kterým může dojít při spuštění aplikace Photoshop CC v systému macOS 10.14 (Mojave), najdete v článku Photoshop a Mojave | macOS 10.14.

Režimy prolnutí barev

Problém Alternativní řešení
V režimech prolnutí vrstev vznikají artefakty nebo jsou zobrazeny nesprávné barvy.

Řešení: Nainstalujte aktualizaci Photoshop CC 2019 v20.0.1.

Alternativní řešení: Pokud se tím problém nevyřeší, aktivujte v předvolbách výkonu možnost Starší modul kompozice.

Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS). Vyberte možnost Starší modul kompozice. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

Výplň podle obsahu

Problém Alternativní řešení
Na panelu Náhled pracovní plochy Výplň podle obsahu není u některých obrazů zcela vykreslena oblast vzorkování.

Řešení: Tento problém byl opraven ve verzi aplikace Photoshop vydané v listopadu 2018 (verze 20.0.1).

Alternativní řešení: V předvolbách výkonu aktivujte možnost Starší modul kompozice. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS). Vyberte možnost Starší modul kompozice. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

Při přidávání oblasti vzorkování pomocí nástroje štětec vzorkování v režimu Přidat a při přidávání výběru (oblasti výplně) pomocí nástroje laso v režimu Přidat k výběru není oblast vzorkování správná. 

Řešení: Tento problém byl opraven ve verzi aplikace Photoshop vydané v lednu 2019 (verze 20.0.2).

Alternativní řešení: Upravte oblast vzorkování požadovaným způsobem ručně pomocí nástroje štětec vzorkování.

Export

Problém Alternativní řešení
Při exportu (Soubor > Export > Exportovat jako) ve formátu SVG se ve výstupním obrazu nezobrazuje vrstva pozadí. Odemkněte nebo duplikujte vrstvu pozadí a potom proveďte export ve formátu SVG.

Zkapalnění

Problém Alternativní řešení
(macOS 10.14 Mojave) Pokud v počítači Mac používáte určité grafické karty nebo hardware a použijete u obrazu filtr Zkapalnění, objeví se na obrazu nežádoucí černé obrazové body.

Řešení: Tento problém je vyřešen v aktualizaci macOS 10.14.1.

Alternativní řešení: Vypněte grafický procesor.

Vyberte možnost Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS). Zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

Seznam známých problémů s kompatibilitou, ke kterým může dojít při spuštění aplikace Photoshop CC v systému macOS 10.14 (Mojave), najdete v článku Photoshop a Mojave | macOS 10.14.

Transformace

Problém Alternativní řešení
Když provádíte transformaci vrstvy a máte na panelu možností nástroje deaktivovanou možnost Zachovat poměr stran, bude při přetažení libovolného rohového úchytu zachován poměr stran.
Chcete-li provést transformaci, při které není zachován poměr stran, podržte při přetahování rohových úchytů klávesu Shift.
(Pouze systém Mac) Pokud při používání režimu Libovolná transformace přepnete do jiné aplikace a pak se kliknutím na část plátna vrátíte do aplikace Photoshop, bude režim transformace ukončen. Většina položek nabídky bude neaktivní. Dokument nebude možné upravovat. Klikněte znovu na jinou aplikaci a přepněte zpět do aplikace Photoshop.

Text

Problém Alternativní řešení
Pokud při použití nástroje text zadáváte text do dokumentu s nastavenými barvami CMYK, Lab nebo stupni šedi, nezobrazí se ukazatel ve tvaru velkého písmene I a nástroj pro výběr textu.

Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Vypněte grafický procesor: Vyberte možnost Úprava > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS). Zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.
 • Otevřete v aplikaci Photoshop obraz s barvami RGB. Ukazatel ve tvaru velkého písmene I se nyní bude zobrazovat i v dokumentech s jiným nastavením barev než RGB.

Přizpůsobení

Problém Alternativní řešení
Kdy u obrazu použijete jakoukoli úpravu z panelu Přizpůsobení a kliknete na ikonu Zobrazit předchozí stav v dolní části panelu nebo stisknete klávesu \, předchozí stav se nezobrazí.

Řešení: Tento problém byl opraven ve verzi aplikace Photoshop CC vydané v listopadu 2018 (verze 20.0.1).

Alternativní řešení: V předvolbách výkonu aktivujte možnost Starší modul kompozice. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS). Vyberte možnost Starší modul kompozice. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

3D

Problém Alternativní řešení
Když po upgradu ze starší verze aplikace Photoshop CC 2019 (verze 20.0) otevřete soubor z domovské obrazovky a vyberete možnost Filtr > Vykreslení > Osvětlení FX, dojde k chybovému ukončení aplikace.

Řešení: Tento problém byl opraven ve verzi aplikace Photoshop CC vydané v listopadu 2018 (verze 20.0.1).

Alternativní řešení: Odstraňte soubor předvoleb Adobe Photoshop CC 2019 Prefs.psp umístěný v následující složce:

(Windows) \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings

(Mac) Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings

Klávesové zkratky

Problém Alternativní řešení

Po upgradu ze starší verze aplikace Photoshop CC 2019 (verze 20.0) je při migraci klávesových zkratek duplikováno přiřazení klávesy F1 a kombinace kláves Cmd+Z.

K tomuto problému dochází, pokud jste dříve změnili výchozí přiřazení klávesy F1 nebo kombinace kláves Cmd+Z. Klávesa provádí jednu z akcí, přepínání závisí na kontextu aplikace.

Přiřazení, které je navíc, odstraňte pomocí editoru klávesových zkratek. Viz část Odstranění sady zkratek.

Další známé problémy

Problém Alternativní řešení
(Pouze v systému Windows) Při spuštění aplikace Photoshop v počítači Microsoft Surface Book se zapnutým grafickým procesorem NVIDIA se kolem plovoucích prvků uživatelského rozhraní aplikace Photoshop CC, jako jsou například bubliny s tipy, dialogové okno hledání a ovládací prvek Procházení historie, zobrazují černá pole. Viz článek Kolem prvků uživatelského rozhraní se zobrazují černé plochy | Microsoft Surface Book.
Aplikace Photoshop zamrzne na spouštěcí obrazovce, na níž je zobrazena zpráva o načítání zásuvného modulu Halide Bottlenecks, nebo zamrzne či dojde k jejímu chybovému ukončení během spouštění. Viz článek Zamrznutí aplikace Photoshop při spuštění.

Pokud u určitých souborů v aplikaci Photoshop vyberete možnost Soubor > Informace o souboru, zaznamenáte jeden či více z následujících problémů:

 • Dialogové okno Informace o souboru se otevírá pomalu nebo zamrzá.
 • V aplikaci Photoshop se zobrazí varování, že nelze zobrazit nezpracovaná metadata, protože je obsah příliš velký.
 • Počet položek photoshop:DocumentAncestors pro nezpracovaná data je příliš velký.

Řešení: Tento problém byl opraven ve verzi aplikace Photoshop vydané v lednu 2019 (verze 20.0.2).

Další informace najdete v článku Dialogové okno Informace o souboru se otevírá pomalu, zamrzá nebo se v něm nezobrazují nezpracovaná metadata.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online