Ovládání perspektivy pro fotoaparáty Leica v aplikaci Lightroom a modulu Camera Raw

Další informace o podpoře funkce Ovládání perspektivy v aplikacích pro práci s fotografiemi Adobe.

Ovládání perspektivy pro fotoaparáty Leica pomáhá automaticky opravovat tzv. kácení linií, tedy sbíhání svislic nebo horizontu. Aplikace pro práci s fotografiemi Adobe používají metadata ovládání perspektivy, aby vytvořily automatickou opravu perspektivy Upright s vodítky. Tato funkce je dostupná pouze pro neupravené soubory.

Podporované fotoaparáty Leica a minimální verze aplikací Adobe

Zde je seznam minimálních verzí aplikací pro práci s fotografiemi Adobe, které podporují funkci Ovládání perspektivy pro fotoaparáty Leica a také podporované modely fotoaparátů:

Model fotoaparátu Leica

Minimální verze modulu Camera Raw

Minimální verze modulu DNG Converter

Minimální verze aplikace Lightroom

Minimální verze aplikace Lightroom Classic

Minimální verze aplikace Lightroom pro Android

Minimální verze aplikace Lightroom pro iOS

Leica M10-R

13.0

13.0

4.0

10.0

6.0

6.0

Leica M10-P

13.0

13.0

4.0

10.0

6.0

6.0

Leica M10 Monochrome

12.2

12.2

3.2

9.2

5.2

5.2

Výchozí nastavení fotoaparátu a formátu RAW

Oprava perspektivy Upright s vodítky může být automaticky zapnuta, záleží na nastavení funkce ovládaní perspektivy a na tom, zda metadata odpovídají platné opravě perspektivy. Očekávané chování je popsáno v následující tabulce.

Nastavení fotoaparátu

Výchozí nastavení modulu RAW

Očekávané chování v aplikacích pro práci s fotografiemi Adobe

Režim Živý náhled, funkce Ovládání perspektivy zapnutá

Nastavení fotoaparátu

Upright s vodítky je automaticky aplikováno.

Režim Živý náhled, funkce Ovládání perspektivy zapnutá

Výchozí nastavení společnosti Adobe

Upright není použito, ale je dostupné v režimu Upright s vodítky.

Režim Živý náhled, funkce Ovládání perspektivy vypnutá

Nastavení fotoaparátu

Upright není použito, ale je dostupné v režimu Upright s vodítky.

Režim Živý náhled, funkce Ovládání perspektivy vypnutá

Výchozí nastavení společnosti Adobe

Upright není použito, ale je dostupné v režimu Upright s vodítky.

Klasický režim zobrazení, funkce Ovládání perspektivy zapnutá

Nastavení fotoaparátu

Upright není použito, ale je dostupné v režimu Upright s vodítky.

Klasický režim zobrazení, funkce Ovládání perspektivy zapnutá

Výchozí nastavení společnosti Adobe

Upright není použito, ale je dostupné v režimu Upright s vodítky.

Klasický režim zobrazení, funkce Ovládání perspektivy vypnutá

Nastavení fotoaparátu

Upright není použito, ale je dostupné v režimu Upright s vodítky.

Klasický režim zobrazení, funkce Ovládání perspektivy vypnutá

Výchozí nastavení společnosti Adobe

Upright není použito, ale je dostupné v režimu Upright s vodítky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.