Definování výchozích nastavení pro obrazy ve formátu RAW

Od verze zásuvného modulu Adobe Camera Raw 12.2 (verze vydaná v únoru 2020)

Definujte výchozí nastavení pro obrazy v souborovém formátu RAW v zásuvném modulu Adobe Camera Raw na základě výchozích nastavení společnosti Adobe, výchozích nastavení specifických pro fotoaparáty nebo vlastních předvoleb. 

Pokud používáte aplikaci Lightroom Classic, přečtěte si článek týkající se definování výchozích nastavení pro obrazy ve formátu RAW v aplikaci Lightroom Classic.

Poznámka:

K výchozím nastavením vytvořeným pomocí zásuvného modulu Camera Raw lze získat přístup v aplikaci Lightroom Classic a naopak.

Definování výchozích nastavení pro obrazy ve formátu RAW

Chcete-li definovat výchozí nastavení pro obrazy ve formátu RAW, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb . Případně v aplikaci Photoshop vyberte možnosti Úpravy > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS).

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost pro výchozí nastavení formátu RAW.

 3. V rozevíracím seznamu Hlavní vyberte jednu z následujících akcí:

  Výchozí nastavení společnosti Adobe

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete na obrazy ve formátu RAW použít výchozí nastavení společnosti Adobe.

  Nastavení fotoaparátu

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete zachovat nastavení fotoaparátu, ze kterého byl pořízen obraz ve formátu RAW.

  Předvolba

  Vyberte tuto možnost a vyberte předvolbu, kterou chcete použít na obrazy ve formátu RAW.

  Poznámka:

  Pokud vyberete možnost Nastavení fotoaparátu a v zásuvném modulu Camera Raw nejsou žádná odpovídající nastavení, budou použita výchozí nastavení společnosti Adobe.

  Definování výchozích nastavení formátu RAW
  Definování výchozích nastavení, která se použijí na nové obrazy ve formátu RAW

Pořadí, ve kterém jsou použita výchozí nastavení

Pokud jste jako výchozí nastavení vybrali předvolbu, všechna nastavení v této předvolbě budou použita na obraz ve formátu RAW. Pokud existuje jakékoli nastavení, které není zahrnuto v předvolbě, zásuvný modul Camera Raw vyhledá toto nastavení v nastaveních fotoaparátu a použije je na obraz ve formátu RAW. Pokud není nalezeno žádné nastavení, použije zásuvný modul Camera Raw výchozí nastavení společnosti Adobe.

Pokud je tedy výchozí nastavení formátu RAW nastaveno na předvolbu, budou výchozí nastavení použita v následujícím pořadí:

 1. Všechna nastavení definovaná v předvolbě
 2. Nastavení fotoaparátu se použijí pro všechna nastavení, která nejsou uvedena v předvolbě. 
 3. Výchozí nastavení společnosti Adobe se použijí pro nastavení, která také nejsou definována v nastaveních fotoaparátu.

Definování výchozích nastavení formátu RAW specifických pro model fotoaparátu

Můžete definovat výchozí nastavení pro obrazy ve formátu RAW na základě modelu fotoaparátu. Můžete dokonce určit různá výchozí nastavení pro více fotoaparátů stejného modelu na základě jejich sériového čísla.

Vytvoření výchozích nastavení

Chcete-li definovat výchozí nastavení na základě modelu fotoaparátu, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb . Případně v aplikaci Photoshop vyberte možnosti Úpravy > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS).

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost pro výchozí nastavení formátu RAW.

 3. V části pro výchozí nastavení formátu RAW vyberte možnost přepsání hlavních nastavení pro určité fotoaparáty.

 4. V rozevíracím seznamu Fotoaparát vyberte model fotoaparátu. Rozevírací seznam obsahuje název všech modelů fotoaparátů, ze kterých jste importovali obrazy ve formátu RAW.

 5. (Volitelně) Chcete-li vytvořit výchozí nastavení pro fotoaparát na základě sériového čísla, vyberte možnost Zobrazit sériové číslo. Rozevírací seznam Fotoaparát nyní obsahuje název modelů fotoaparátů spolu s jejich sériovými čísly.

  Definování výchozích nastavení formátu RAW specifických pro model fotoaparátu
  Definování výchozích nastavení formátu RAW specifických pro model fotoaparátu

 6. V rozevíracím seznamu Výchozí nastavení společnosti Adobe vyberte jednu z následujících akcí:

  Výchozí nastavení společnosti Adobe

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete na obrazy ve formátu RAW použít výchozí nastavení společnosti Adobe.

  Nastavení fotoaparátu

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete zachovat nastavení fotoaparátu, ze kterého byl pořízen obraz ve formátu RAW.

  Předvolba

  Vyberte tuto možnost a vyberte předvolbu, kterou chcete použít na obrazy ve formátu RAW během jejich importu.

  Poznámka:

  Pokud vyberete možnost Nastavení fotoaparátu a v zásuvném modulu Camera Raw nejsou žádná odpovídající nastavení, budou použita výchozí nastavení.

 7. Klikněte na možnost Vytvořit výchozí nastavení.

Úprava výchozích nastavení

Chcete-li upravit výchozí nastavení, které jste vytvořili, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb . Případně v aplikaci Photoshop vyberte možnosti Úpravy > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS).

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost pro výchozí nastavení formátu RAW.

 3. Vyberte výchozí nastavení, které chcete upravit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na ikonu nabídky vedle výchozího nastavení.
  • Klikněte pravým/levým tlačítkem myši na výchozí nastavení.
 4. V rozevírací nabídce vyberte nové nastavení.

  Úprava výchozích nastavení
  Úprava výchozích nastavení

Odstranění výchozích nastavení

Chcete-li odstranit výchozí nastavení, které jste vytvořili, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko Otevřít dialog předvoleb . Případně v aplikaci Photoshop vyberte možnosti Úpravy > Předvolby > Camera Raw (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS).

 2. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost pro výchozí nastavení formátu RAW.

 3. Vyberte výchozí nastavení, které chcete odstranit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na ikonu nabídky vedle výchozího nastavení.
  • Klikněte pravým/levým tlačítkem myši na výchozí nastavení.
 4. V rozevírací nabídce vyberte možnost pro odstranění.

  Odstranění výchozích nastavení
  Odstranění výchozích nastavení

Definování výchozích nastavení formátu RAW specifických pro hodnoty ISO

Aktualizováno ve verzi vydané v červnu 2020 (verze 12.3)

Můžete definovat výchozí nastavení formátu RAW na základě hodnot ISO obrazů ve formátu RAW. Počínaje verzí 12.3 aplikace Adobe Camera Raw můžete rychle vytvořit adaptivní předvolbu ISO a nastavit ji jako výchozí pro své obrazy ve formátu RAW.

V předvolbě můžete určit různá nastavení pro různé hodnoty ISO. Pokud má obraz jinou hodnotu ISO než tu, kterou jste určili v předvolbě, vypočítá se příslušná hodnota nastavení na základě vámi definovaných hodnot v předvolbě. Pokud například vytvoříte předvolbu s následujícími hodnotami –

 • ISO 400   redukce šumu jasu 0
 • ISO 1600   redukce šumu jasu 10

a importujete obraz s hodnotou ISO 800, redukce šumu jasu bude nastavena na hodnotu 5.

Chcete-li definovat výchozí nastavení formátu RAW na základě hodnot ISO:

Vytvořte adaptivní předvolbu ISO

 1. Otevřete alespoň dva obrazy ve formátu RAW s odlišnými hodnotami ISO. 

 2. V každém obrazu specifikujte nastavení.

 3. Na filmovém pásu vyberte dané dva obrazy a klikněte na ikonu Předvolby. Můžete také stisknout klávesy Shift + P.

  Klikněte na ikonu Předvolby nebo stiskněte klávesy Shift + P, abyste zobrazili panel Předvolby.
  Klikněte na ikonu Předvolby nebo stiskněte klávesy Shift + P.

 4. Klikněte na ikonu se třemi tečkami, abyste zobrazili více možností, a vyberte položku Vytvořit předvolbu.

  Volby předvolby

 5. Určete název předvolby, skupinu a nastavení, které do ní chcete zahrnout. Ujistěte se, zda je vybrána položka Vytvořit adaptivní předvolbu ISO. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytvořit předvolbu
  Dialogové okno Nová předvolba pro vytvoření předvolby

  Vytvořenou předvolbu najdete ve skupině předvoleb, kterou jste specifikovali. 

Nastavte adaptivní předvolbu ISO jako výchozí nastavení formátu RAW

  • V dialogovém okně zásuvného modulu Camera Raw klikněte na tlačítko otevřít Dialog předvoleb v pravém horním rohu. Stiskněte kombinaci kláves Command + K (masOS) / Ctrl + K (Windows).
  • V aplikaci Photoshop vyberte možnosti Photoshop > Předvolby > Camera Raw (macOS) nebo Upravit > Předvolby > Camera Raw (Windows).
 1. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte možnost Výchozí nastavení formátu RAW.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V rozevíracím seznamu Hlavní vyberte možnosti Vybrat předvolbu > Předvolby uživatelů a vyberte adaptivní předvolbu ISO. 
  • Vyberte možnost přepsání hlavních nastavení pro určité fotoaparáty, vyberte model fotoaparátu, v rozevíracím seznamu pro výchozí nastavení vyberte možnosti Vybrat předvolbu > Předvolby uživatelů a vyberte adaptivní předvolbu ISO.

Umístění výchozích nastavení formátu RAW

Chcete-li přesunout výchozí nastavení formátu RAW z jednoho počítače do druhého nebo chcete-li nastavení zálohovat, můžete výchozí nastavení formátu RAW najít v následujícím umístění:

 • macOS: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.