Příručka uživatele Zrušit

Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí
Upozornění:

Varování! Následující článek již není platný od verze Camera Raw 14.0 (verze z října 2021). Aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi, podívejte se na Maskování v aplikaci Camera Raw a získejte přístup k nejnovějším nástrojům pro místní úpravy.

O lokálních přizpůsobeních

Pomocí ovládacích prvků v záložkách aplikace Camera Raw pro úpravy obrázků můžete ovlivnit barvu a tón celé fotografie. Použitím nástrojů Štětec úprav, Odstupňovaný filtr nebo Kruhový filtr můžete v nástroji Camera Raw upravovat určité oblasti fotografie (nebo provádět místní úpravy, například snížení nebo zvýšení expozice).

Pomocí nástroje Štětec úprav můžete selektivně aplikovat funkce Expozice, Textura, Průzračnost a další úpravy jejich přímým „dokreslováním“ do fotografie.

Pomocí nástroje Odstupňovaný filtr můžete aplikovat stejné typy změn odstupňovaně přes určitou oblast fotografie. Oblasti lze libovolně rozšiřovat a zužovat.

Pomocí nástroje Kruhový filtr můžete kolem předmětu nakreslit eliptickou oblast a selektivně použít úpravy jak vně, tak uvnitř vybrané oblasti. Více informací najdete v tématu Kruhový filtr v aplikaci Camera Raw.

U každé fotografie lze využít oba typy lokálního přizpůsobení. Místní nastavení můžete synchronizovat současně u několika vybraných obrázků. Můžete také vytvářet přednastavení lokálního přizpůsobení, pomocí kterého lze znovu rychle používat často využívané efekty.

K dosažení uspokojivých výsledků vyžadují místní úpravy v aplikaci Camera Raw určité experimentování. Doporučený pracovní postup je následující: zvolte nástroj, určete jeho možnosti, a potom na fotografii aplikujte úpravu. Následně se můžete vrátit a toto přizpůsobení dále měnit nebo aplikovat nové.

Podobně jako u jiných přizpůsobení aplikovaných v nástroji Camera Raw jsou lokální přizpůsobení nedestruktivní. Nikdy se na fotografii neaplikují trvale. Místní přizpůsobení jsou ukládána spolu s obrázkem v přidruženém souboru XMP nebo v Databázi Camera Raw v závislosti na nastavení předvoleb Camera Raw.

Aplikace lokálních přizpůsobení nástrojem Štětec úprav v aplikaci Camera Raw

 1. Vyberte nástroj Štětec úprav  z panelu nástrojů (nebo stiskněte klávesu K).

  Aplikace Camera Raw otevře možnosti nástroje Štětec úprav v paletě Histogram a nastaví režim masky na Nový.

 2. Typ úpravy, kterou si přejete provést, zvolte v možnostech nástroje Štětec úprav tažením posuvníku pro daný efekt.

  Poznámka:

  Dostupnost efektů závisí na tom, zda pracujete s verzí zpracování 2012, 2010 nebo 2003. Fotografii ve verzi zpracování 2012 aktualizujete klepnutím na ikonu vykřičníku v pravém spodním rohu náhledu obrázku.

  Teplota

  Slouží k úpravě teploty barev v oblasti obrázku. Obrázek poté bude působit tepleji nebo chladněji. Teplotní efekt s odstupňovaným filtrem umožňuje vylepšit obrázky pořízené za různých světelných podmínek.

  Odstín

  Kompenzace zeleného nebo purpurového barevného nádechu.

   

  Expozice

  Slouží k úpravě celkového jasu obrázku. Použitím lokální korekce expozice můžete dosáhnout podobných efektů jako při tradičním snížení či zvýšení expozice.

  Kontrast

  Nastaví celkový kontrast obrázku s větším účinkem na střední tóny. 

  Světla

  Obnoví detaily u přeexponovaných oblastí světel v obrázku.

   

  Stíny

  Obnoví detaily u podexponovaných oblastí světel v obrázku.

  Bílé

  Upraví bílé body ve fotografiích

  Černé

  Upraví černé body ve fotografiích

  Textura

  Vylepšete nebo redukujte vzhled textury na fotografii. Tažením posuvníku doleva vyhladíte detaily; tažením doprava detaily zvýrazníte. Když upravíte posuvník Textury, barva ani tónování se nezmění.

  Průzračnost

  Přidává obrázku hloubku lokálním zvýšením kontrastu.

  Odstranění oparu

  Odstraní nebo zvýší stávající opar ve snímcích

  Sytost

  Změní živost nebo čistotu barvy.

  Ostrost

  Zlepšuje rozlišení okrajů a zvýrazňuje podrobnosti fotografie. Negativní hodnoty umožňují ostrost detailů snížit.

  Redukce šumu

  Snížení světelného šumu, který může být patrný u otevřených stinných oblastí.

  Redukce moaré

  Umožňuje odstranit moaré nebo barevné artefakty.

  Odstranění lemu

  Odstraní barevné olemování po okrajích. Viz Odstranění místního barevného olemování.

  Barva

  Aplikuje stín na vybranou oblast. Vyberte odstín klepnutím do okna barevných vzorků vpravo od názvu efektu.

  Poznámka:

  Klepnutím na ikonu Plus (+) nebo Minus (-) zvýšíte nebo snížíte efekt o přednastavenou hodnotu. Vícenásobným klepnutím zesílíte účinek funkce. Poklepáním na posuvník vynulujete efekt.

 3. Zvolte možnosti štětce:

  Velikost

  Stanoví průměr špičky štětce v pixelech.

  Prolnutí

  Ovládá tvrdost tahu štětce.

  Hustota

  Ovládá míru aplikace úpravy.

  Denzita

  Ovládá stupeň průhlednosti tahu.

  Automatická maska

  Omezuje tah štětce jen na oblasti podobné barvy.

  Zobrazit masku

  Přepíná viditelnost překrytí masky v náhledu obrázku.

 4. Pohybujte nástrojem Štětec úprav nad obrázkem.

  Zaměřovací kříž naznačuje bod aplikace štětce. Plný kroužek naznačuje velikost štětce. Černobílý čárkovaný kroužek naznačuje velikost prolnutí okrajů.

  Poznámka:

  Pokud je prolnutí okrajů nastaveno na 0, naznačuje černobílý čárkovaný kroužek velikost štětce. U velmi malých prolnutí okrajů nemusí být plný kroužek vůbec vidět.

 5. Nástrojem Štětec úprav kreslete v oblasti, kterou chcete upravit.

  Po uvolnění tlačítka myši se v místě aplikace objeví ikona připínáčku . V možnostech nástroje Štětec úprav se režim masky změní na Přidat.

 6. (Volitelně) Zpřesněte úpravu některou z následujících akcí:
  • Táhněte některým posuvníkem efektu v možnostech nástroje Štětec úprav a změňte tak efekt.
  • Stiskem klávesy V skryjete či zobrazíte ikonu připínáčku.
  • Chcete-li přepnout zobrazení překrytí masky, použijte možnost Zobrazit masku, stiskněte klávesu Y nebo najeďte ukazatelem myši nad ikonu připínáčku.
  Poznámka:

  Chcete-li přizpůsobit barvu překrytí masky, klepněte na políčko barvy vedle možnosti Zobrazit masku. Poté vyberte novou barvu z palety Výběr barvy.

  • Chcete-li zrušit část úprav, klepněte na možnost Vymazat v panelu možností nástroje Štětec úprav a přejeďte štětcem nad požadovanou částí.
  Poznámka:

  Pokud chcete vytvořit štětec pro gumování s jinými vlastnostmi, než jaké má současný nástroj Štětec úprav, klepněte na tlačítko nabídky Nastavení lokálního přizpůsobení  a následně na položku Samostatná velikost gumy. Dále u gumy nastavte požadovanou Velikost, Prolnutí, Proud a Hustotu.

  • Pro úplné zrušení úprav vyberte připínáček a stiskněte Delete.
  • Stisknutím Ctrl+Z (Windows) nebo Command+Z (Mac OS) zrušíte poslední úpravu.
  • Klepnutím na možnost Vymazat vše ve spodní části možností nástroje Štětec úprav zrušíte všechny efekty nástroje Štětec úprav a nastavíte režim masky na Nový.
 7. (Volitelné) Klepnutím na možnost Nový aplikujete další úpravu nástroje Štětec úprav a zpřesníte ji do požadované podoby pomocí postupu v kroku 6.
  Poznámka:

  Při práci s více úpravami nástroje Štětec úprav dbejte na to, abyste se nacházeli v režimu přidávání a mohli mezi nimi přepínat. Klepnutím na ikonu připínáčku vyberte tuto úpravu a zpřesněte ji.

Aplikace lokálních přizpůsobení nástrojem Odstupňovaný filtr v aplikaci Camera Raw

 1. Vyberte nástroj Odstupňovaný filtr  z panelu nástrojů (nebo stiskněte klávesu G).

  Aplikace Camera Raw otevře možnosti nástroje Odstupňovaný filtr v paletě Histogram a nastaví režim masky na Nový.

 2. Typ úpravy, kterou si přejete provést, zvolte v možnostech nástroje Odstupňovaný filtr tažením posuvníku pro následující efekty:

  Poznámka:

  Dostupnost efektů závisí na tom, zda pracujete s verzí zpracování 2012, 2010 nebo 2003. Fotografii ve verzi zpracování 2012 aktualizujete klepnutím na ikonu vykřičníku v pravém spodním rohu náhledu obrázku.

  Teplota

  Slouží k úpravě teploty barev v oblasti obrázku. Obrázek poté bude působit tepleji nebo chladněji. Teplotní efekt s odstupňovaným filtrem umožňuje vylepšit obrázky pořízené za různých světelných podmínek.

  Odstín

  Kompenzace zeleného nebo purpurového barevného nádechu.

  Expozice

  Slouží k úpravě celkového jasu obrázku. Použitím odstupňovaného filtru expozice můžete dosáhnout podobných efektů, jako při tradičním snížení či zvýšení expozice.

  Kontrast

  Nastaví celkový kontrast obrázku s větším účinkem na střední tóny.

  Světla

  Obnoví detaily u přeexponovaných oblastí světel v obrázku.

  Stíny

  Obnoví detaily u podexponovaných oblastí světel v obrázku.

  Bílé

  Upraví bílé body ve fotografiích

  Černé

  Upraví černé body ve fotografiích

  Textura

  Vylepšete nebo redukujte vzhled textury na fotografii. Tažením posuvníku doleva vyhladíte detaily; tažením doprava detaily zvýrazníte. Když upravíte posuvník Textury, barva ani tónování se nezmění.

  Průzračnost

  Přidává obrázku hloubku lokálním zvýšením kontrastu.

  Odstranění oparu

  Odstraní nebo zvýší stávající opar ve snímcích

  Sytost

  Změní živost nebo čistotu barvy.

  Ostrost

  Zlepšuje rozlišení okrajů a zvýrazňuje podrobnosti fotografie. Negativní hodnoty umožňují ostrost detailů snížit.

  Redukce šumu

  Snížení světelného šumu, který může být patrný u otevřených stinných oblastí.

  Redukce moaré

  Umožňuje odstranit moaré nebo barevné artefakty.

  Odstranění lemu

  Odstraní barevné olemování po okrajích. Viz Odstranění místního barevného olemování.

  Barva

  Aplikuje stín na vybranou oblast. Vyberte odstín klepnutím do okna barevných vzorků vpravo od názvu efektu.

  Poznámka:

  Klepnutím na ikonu Plus (+) nebo Minus (-) zvýšíte nebo snížíte efekt o přednastavenou hodnotu. Poklepáním na posuvník vynulujete efekt.

 3. Tažením ve fotografii aplikujete odstupňovaný filtr přes určitou oblast fotografie.

  Filtr začíná u červeného bodu a červené tečkované čáry a pokračuje přes zelený bod a zelenou tečkovanou čáru.

  Maska režimu se v možnostech nástroje Odstupňovaný filtr přepne na hodnotu Upravit.

 4. (Volitelně) Filtr zpřesněte některou z následujících akcí:
  • Táhněte některým posuvníkem efektu v možnostech nástroje Odstupňovaný filtr a upravte vlastní nastavení filtru.
  • Viditelnost vodítek překrytí přepnete pomocí možnosti Překrytí (nebo stiskněte klávesu V).
  • Přetažením zeleného nebo červeného bodu můžete efekt libovolně zvětšovat, zmenšovat nebo otáčet.
  • Tažením černobílé tečkované čáry můžete efektem posouvat.
  • Podržte ukazatel nad zelenobílou nebo červenobílou tečkovanou čárou blízko zeleného nebo červeného bodu, dokud se nezobrazí dvojitá šipka. Následným tažením lze efekt v rámci daného rozsahu zvětšovat nebo zmenšovat.
  • Podržte ukazatel nad zelenobílou nebo červenobílou tečkovanou čárou mimo zelenou nebo červenou tečku, dokud se nezobrazí zahnutá dvojitá šipka. Poté táhnutím otočte efekt.
  • Filtr zrušíte stisknutím Odstranit.
  • Stisknutím Ctrl+Z (Windows) nebo Command+Z (Mac OS) zrušíte poslední úpravu.
  • Možnost Maska slouží k povolení vizualizace masky. Nebo stiskem Y přepněte nastavení možnosti Maska.
  • Klepnutím na možnost Vymazat vše ve spodní části možností nástroje zrušíte všechny efekty nástroje Odstupňovaný filtr a nastavíte režim masky na Nový.
 5. (Volitelné) Klepnutím na možnost Nový aplikujete další efekt nástroje Odstupňovaný filtr a zpřesníte jej do požadované podoby pomocí postupu v kroku 4.
  Poznámka:

  Při práci s více efekty Odstupňovaného filtru klepnutím na překrytí vyberte efekt a zpřesněte jej.

Změna instance odstupňovaného filtru pomocí ovládacích prvků štětce

Masky odstupňovaného filtru je možné měnit pomocí ovládacích prvků štětce. Po přidání masky se k těmto ovládacím prvkům dostanete výběrem možnosti Štětec vedle možnosti Nový/Upravit. Případně je možné při vybrané instanci odstupňovaného filtru stisknout Shift+K.

Dle potřeby používejte + a - tlačítka štětce.

Video popisující ovládací prvky štětce naleznete ve videu Štětec filtru v aplikaci Adobe Camera Raw.

Poznámka:

Možnost přidání a odebrání je dostupná jen pro uživatele aplikace Photoshop CC se zásuvným modulem Camera Raw 8.5 nebo novějším.

Použijte místní úpravy u masky barevného, světelného nebo hloubkového rozsahu

Aktualizováno ve vydání aplikace Camera Raw z října 2018

Pomocí ovládacích prvků masky barevného, světelného a hloubkového rozsahu můžete na fotografii rychle vytvořit přesnou oblast maskování pro použití místních úprav.

Začněte vytvořením rychlého úvodního maskování výběru pomocí štětců přizpůsobení nebo kruhového/odstupňovaného filtru. Poté výběr dolaďte. Použijte volič barevného rozsahu k vytvoření vzorku barev v oblasti masky, volič nebo posuvník světelného rozsahu k nastavení koncových bodů rozsahu světelnosti masky výběru, nebo volič či posuvník rozsahu hloubky k nastavení koncových bodů rozsahu hloubky masky výběru.

Doladění výběru pomocí masky rozsahu hloubky

Poznámka:

Maska rozsahu hloubky je k dispozici pouze pro fotografie, které mají vložené informace mapy hloubky. V tuto chvíli je funkce omezena pouze na fotografie ve formátu HEIC pořízené zařízeními Apple iPhone 7+, 8+, X, XS, XS MAX a XR (viz seznam podporovaných zařízení Apple iPhone) za použití režimu portrétu ve vestavěné aplikaci fotoaparátu systému iOS. Pokud pro fotografii nejsou k dispozici informace o hloubce, možnost maskování hloubky je v rozevíracím seznamu Maska rozsahu vypnutá.

Po vytvoření úvodní masky výběru na fotografii pomocí štětců přizpůsobení nebo kruhového/odstupňovaného filtru můžete oblast maskování doladit na základě rozsahu hloubky výběru. Chcete-li použít maskování rozsahu hloubky, postupujte takto:

 1. Otevřete fotografii v aplikaci Adobe Camera Raw.

 2. Na panelu nástrojů v dialogovém okně Camera Raw vyberte nástroj Štětec úprav, Odstupňovaný filtr nebo Kruhový filtr. Poté vytvořte úvodní masku výběru nad určitou oblastí fotografie, kterou chcete opravit.

  Úvodní maska
  Úvodní oblast maskování vytvořená pomocí Odstupňovaného filtru, která pokrývá celou fotografii.

 3. V možnostech nástroje na panelu přizpůsobení na pravé straně vyberte z rozevírací nabídky typ Masky rozsahu jako Hloubkový. Ve výchozím nastavení je Maska rozsahu nastavena jako Žádná (vypnutá).

  Ovládací prvky masky rozsahu hloubky

 4. Při výběru rozsahu hloubky v oblasti masky postupujte podle následujících pokynů:

  • Tažením posuvníku Rozsahu hloubky nastavte koncové body zvoleného rozsahu hloubky. Nebo použijte kapátko (nad posuvníkem Rozsahu hloubky). Kliknutím a přetažením oblasti na obrázku nastavte rozsah hloubky. Při použití tohoto nástroje se doporučuje vybrat menší oblast, aby došlo k bližšímu určení rozsahu hloubky.
  • Pomocí posuvníku Hladkost nastavte, jak hladký má být pokles na obou koncích zvoleného rozsahu hloubky.
  Poznámka:

  Pro přesnější zobrazení oblasti maskování stiskněte klávesu Alt (Win) / Option (Mac) za současného tažení posuvníku Rozsahu hloubky nebo Hladkosti, čímž se nad fotografií zobrazí černobílá vizualizace.

 5. Zaškrtnutím políčka Vizualizovat mapu hloubky zobrazíte informace o hloubce fotografie v černobílém provedení. Bílá část fotografie představuje popředí, zatímco černá část představuje pozadí. Červená barva znázorňuje skutečnou maskovanou oblast, která je průsečíkem hloubky a použitého místního nastavení.

  Vizualizace mapy hloubky
  Výběrem možnosti Vizualizovat mapu hloubky zobrazíte informace o hloubce fotografie.

  Po doladění oblasti maskování můžete v panelu přizpůsobení provést selektivní úpravy pro vytvoření přesných fotografických úprav.

Práce s maskou barevného rozsahu

Po vytvoření úvodní masky výběru na fotografii pomocí štětců přizpůsobení nebo kruhového/odstupňovaného filtru můžete masku výběru doladit na základě barev, které z oblasti maskování naberete.

 1. Otevřete fotografii v aplikaci Adobe Camera Raw.

  Fotografie, které se mají upravit pomocí zásuvného modulu Camera Raw
  Fotografie, které se mají upravit pomocí zásuvného modulu Camera Raw

 2. V dialogovém okně Camera Raw vyberte z panelu nástrojů nástroj Štětec přizpůsobení, Odstupňovaný filtr nebo Kruhový filtr. Poté vytvořte úvodní masku výběru nad určitou oblastí fotografie, kterou chcete opravit.

  Úvodní oblast maskování vytvořená za použití Odstupňovaného filtru, která pokrývá celou fotografii
  Úvodní oblast maskování vytvořená za použití Odstupňovaného filtru, která pokrývá celou fotografii

 3. V možnostech nástroje na panelu přizpůsobení na pravé straně vyberte z rozevírací nabídky typ masky rozsahu jako Barevný. Ve výchozím nastavení je Maska rozsahu nastavena jako Žádná (vypnutá).

 4. Za použití kapátka (nedaleko možnosti Maska rozsahu) naberte barvu z oblasti maskování. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Jednu barvu z maskovací oblasti naberete kliknutím s kapátkem na požadované místo na fotografii. 
  • Kliknutím a tažením v oblasti kolem barev na fotografii, které chcete upravit, dosáhnete přesnějšího výběru barev.
  • Chcete-li vzorkovat barvy z více výběrů, podržte klávesu Shift při výběru jedné barvy (Shift+kliknutí) nebo při výběru oblasti (Shift+kliknutí+přetažení). Můžete přidat až pět barevných vzorků.
  Maska barevného rozsahu kryjící tóny v pozadí na fotografii

 5. Tažením posuvníku Barevného rozsahu zužte nebo rozšiřte rozsah zvolených barev.

  Poznámka:

  Pro přesnější zobrazení oblasti maskování stiskněte klávesu Alt (Win) / Option (Mac) za současného tažení posuvníku Barevného rozsahu, čímž se nad fotografií zobrazí černobílá vizualizace.

  Chcete-li vzorkování barev ukončit, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte na kapátko (blízko možnosti Maska rozsahu).

  Místní úpravy použité na barevnou masku
  Místní úpravy použité na barevnou masku. Snížením expozice, světla a sytosti v nabídce efektů ztmavíte pozadí, a listy tak víc vystoupnou.

Po doladění oblasti maskování můžete provést selektivní úpravy pro vytvoření přesně upravené fotografie.

V aplikaci Adobe Camera Raw verze 10.1 a novější můžete odstranit vzorek masky rozsahu barev. To provedete stisknutím klávesy Alt (v systému Windows) / Option (v systému Mac) a kliknutím na vzorek masky rozsahu barev.

Práce s maskou světelného rozsahu

Po vytvoření úvodní masky výběru na fotografii pomocí štětců přizpůsobení nebo kruhového/odstupňovaného filtru můžete oblast maskování doladit na základě světelného rozsahu výběru.

 1. Otevřete fotografii v aplikaci Adobe Camera Raw.

 2. V dialogovém okně Camera Raw vyberte z panelu nástrojů nástroj Štětec přizpůsobení, Odstupňovaný filtr nebo Kruhový filtr. Poté vytvořte úvodní masku výběru nad určitou oblastí fotografie, kterou chcete opravit.

  Oblast úvodní masky vytvořená pomocí odstupňovaného filtru
  Oblast úvodní masky vytvořená pomocí odstupňovaného filtru.

 3. V možnostech nástroje na panelu přizpůsobení na pravé straně vyberte z rozevírací nabídky typ masky rozsahu jako Světelný. Ve výchozím nastavení je Maska rozsahu nastavena jako Žádná.

  Maska světelného rozsahu
  Ovládací prvky světelného rozsahu

  • Tažením posuvníku Světelného rozsahu nastavte koncové body zvoleného světelného rozsahu. Nebo použijte kapátko (nad posuvníkem Světelného rozsahu). Klikněte a táhněte v oblasti na fotografii, kterou chcete upravit. Při použití tohoto nástroje se doporučuje vybrat malou oblast, aby došlo k bližšímu určení světelného rozsahu.
  • Pomocí posuvníku Hladkosti nastavte, jak hladký má být pokles na obou koncích zvoleného světelného rozsahu.
  Poznámka:

  Pro přesnější zobrazení oblasti maskování stiskněte klávesu Alt (Win) / Option (Mac) za současného tažení posuvníku Světelného rozsahu nebo Hladkosti, čímž se nad fotografií zobrazí černobílá vizualizace.

  Místní úpravy použité na masku světelného rozsahu
  Použijte místní úpravy u masky světelného rozsahu.

 4. Zaškrtnutím políčka Vizualizovat mapu světelnosti zobrazíte informace o světelnosti fotografie v černobílém provedení. Část označená červenou barvou znázorňuje skutečnou maskovanou oblast, která je průsečíkem hloubky a použitého místního nastavení.

  Vizualizace mapy světelnosti
  Výběrem možnosti Vizualizovat mapu světelnosti zobrazíte informace o světelnosti fotografie.

Po doladění oblasti maskování můžete provést selektivní úpravy pro vytvoření přesně upravené fotografie.

Ukládání a použití přednastavení lokálních přizpůsobení

Lokální přizpůsobení můžete ukládat jako přednastavení, pomocí kterého lze efekty rychle použít i u jiných obrázků. Pomocí nabídky Nastavení Camera Raw v nabídce nástrojů Štětec úprav nebo Odstupňovaný filtr můžete přednastavení lokálního přizpůsobení vytvářet, vybírat nebo jej spravovat. Přednastavení lokálního přizpůsobení lze používat pomocí nabídky nástrojů Štětec úprav  nebo Odstupňovaný filtr .

Poznámka:

Lokální přizpůsobení nelze uložit s přednastavením obrázku nástroje Camera Raw.

 1. V dialogovém okně Camera Raw nabídky nástrojů Štětec úprav nebo Odstupňovaný filtr klepněte na tlačítko nabídky Nastavení Camera Raw . Následně vyberte jeden z následujících příkazů:

  Nové nastavení lokálních korekcí

  Slouží k uložení současného nastavení lokálního přizpůsobení jako přednastavení. Zadejte název a klepněte na tlačítko OK. Uložené přednastavení se zobrazí v nabídce Nastavení lokálního přizpůsobení a je možné je použít u každého obrázku otevřeného v nástroji Camera Raw.

  Odstranit „název přednastavení“

  Slouží k odstranění vybraného přednastavení lokálního přizpůsobení.

  Přejmenovat „název přednastavení“

  Slouží k přejmenování vybraného přednastavení lokálního přizpůsobení. Zadejte název a klepněte na tlačítko OK.

  Název přednastavení

  Vyberte přednastavení, jehož nastavení chcete použít u nástroje Štětec úprav nebo Odstupňovaný filtr.

Při používání přednastavení lokálního přizpůsobení je třeba zvážit následující informace:

 • Současně může být vybráno pouze jedno přednastavení lokálního přizpůsobení.

 • Po použití přednastavení lokálního přizpůsobení u nástroje Štětec úprav můžete i nadále přizpůsobit možnosti stopy (Velikost, Prolnutí, Tok a Hustota). V rámci přednastavení je nastavení efektu použito při určité velikosti stopy.

 • Po použití přednastavení lokálního přizpůsobení můžete tuto velikost podle potřeby upřesnit.

 • U nástroje Štětec úprav i Odstupňovaný filtr je dostupné stejné nastavení efektu. Výsledkem je možnost použít přednastavení lokálního přizpůsobení u libovolného nástroje bez ohledu na nástroj, kterým bylo přednastavení vytvořeno.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.